Άδεια αιμοδοσίας σε εθελοντές αιμοδότες

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση002bdd78-f7e8-4529-9dd7-3ef5657e5fc2 341629

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αστυνομικά Τμήματα, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

3 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την χορήγηση αιμοδοτικής άδειας στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας. Σε περίπτωση εθελοντικής αιμοδοσίας, στους εθελοντές αιμοδότες που ανήκουν στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας χορηγείται τετραήμερη (4) ειδική άδεια αιμοδοσίας κάθε φορά που προσφέρουν αίμα προς χρήση των Τραπεζών αίματος Ελληνικής Αστυνομίας ή προς χρήση ασθενούς εν ενεργεία Αστυνομικού ή Πολιτικού Υπαλλήλου και διήμερη (2) ειδική άδεια αιμοδοσίας σε κάθε άλλη περίπτωση προσφοράς αίματος. Για το λόγο αυτό ο αιμοδότης υποβάλλει σχετική αίτηση στην Υπηρεσία του και οι ανωτέρω ειδικές άδειες χορηγούνται από τις Υπηρεσίες (αρ. 14 του Π.Δ. 27/1986) με την προσκόμιση σ` αυτές της σχετικής βεβαίωσης αιμοδοσίας. Απευθύνεται σε αστυνομικούς υπαλλήλους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Οι αιμοδοτικές άδειες αρχίζουν, από την ημερομηνία αιμοδοσίας, ο χρόνος διάρκειας δε αυτών δεν λογίζεται ως χρόνος ασθενείας και δεν επηρεάζει τους αιμοδότες αρνητικά στην εν γένει υπηρεσιακή τους κατάσταση (ως προαγωγές, αποδοχές). Η τράπεζα αίματος Ελληνικής Αστυνομίας υπάγεται διοικητικά στην Διεύθυνση Υγειονομικού/ Α.Ε.Α, στεγάζεται επί της Λ. Πειραιώς αρ. 153 - 11854 στην Αθήνα και η λειτουργία της ελέγχεται από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Υγειονομικού/Α.Ε.Α. Διαδικαστικά διευκρινίζεται ότι ο κάθε αιμοδότης που προσφέρει αίμα για λογαριασμό της εν λόγω Τράπεζας, παραλαμβάνει βεβαίωση από το εκάστοτε Νοσοκομείο που αιμοδότησε και την παραδίδει στην Γραμματεία της Υπηρεσίας του, η οποία με τη σειρά της ενημερώνει σηματικά την τράπεζα αίματος Ελληνικής Αστυνομίας με αποδέκτη την Διεύθυνση Υγειονομικού/ Α.Ε.Α.. (Μητρώο Υπηρεσίας: 1917). Στην σηματική αναφορά περιλαμβάνονται τα στοιχεία του αιμοδότη, ο χρόνος και ο τόπος αιμοδοσίας.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα, Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Αίτηση ή αναφορά του/της ενδιαφερόμενου/νης.

Σημειώσεις

Ο ενδιαφερόμενος/νη υποβάλει αίτηση ή σχετική αναφορά στην Υπηρεσία όπου υπηρετεί με την οποία δηλώνει την επιθυμία του/της να δώσει αίμα.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση Θεραπείας ή Ιεραρχική Προσφυγή
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Άλλο, Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αιμοδοτική άδεια αστυνομικού προσωπικού

      Άδεια για αιμοδοσία αστυνομικού προσωπικού

      Άδεια αιμοδοσίας

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση ειδικής άδειας αιμοδοσίας σε εθελοντές αιμοδότες

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εσωστρεφής


      • 1 Διοικητικές Ο/Η ενδιαφερόμενος/νη να έχει αιμοδοτήσει και να αποδεικνύεται από τη σχετική βεβαίωση αιμοδοσίας, που χορηγείται στους αιμοδότες από τα αιμοληπτικά κέντρα ή οι Τράπεζες Αίματος, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του αιμοδότη, η ημερομηνία αιμοδοσίας, και ο σκοπός δωρεάς αίματος (για τράπεζα ΕΛ.ΑΣ. ή ιδιώτη ασθενή).

       Όχι Όχι

      • 1 Βεβαίωση αιμοδοσίας Βεβαίωση

       Βεβαίωση αιμοδοσίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σχετική βεβαίωσης αιμοδοσίας, που χορηγείται στους αιμοδότες από τα αιμοληπτικά κέντρα ή τις Τράπεζες Αίματος, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του αιμοδότη, η ημερομηνία αιμοδοσίας, και ο σκοπός δωρεάς αίματος (για τράπεζα ΕΛ.ΑΣ. ή ιδιώτη ασθενή).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • Προεδρικό Διάταγμα 39 584 1985 204 Α

       Περιγραφή Άρθρο 39 του ΠΔ 584/1985: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Τίτλος: "Εθελοντές Αιμοδότες" 1. Στους Εθελοντές Αιμοδότες χορηγείται: α. Τετραήμερη ειδική άδεια αιμοδοσίας κάθε φορά που προσφέρουν αίμα προς χρήση των Τραπεζώναίματος Ελληνικής Αστυνομίας ή προς χρήση ασθενούς εν ενεργεία Αστυνομικού ή Πολιτικού Υπαλλήλου. β. Διήμερη ειδική άδεια αιμοδοσίας σε κάθε άλλη περίπτωση προσφοράς αίματος. 2. Οι ανωτέρω ειδικές άδειες χορηγούνται από τις Υπηρεσίες με την προσκόμιση σ` αυτές της σχετικής βεβαίωσης αιμοδοσίας, που χορηγούνστους αιμοδότες τα αιμοληπτικά κέντρα ή Τράπεζες Αίματος, η οποία και πρωτοκολλάται στο φάκελλο αδειών κάθε αιμοδότη. 3. Οι εν λόγω όδειες αρχίζουν, από την ημερομηνία αιμοδοσίας, ο χρόνος διάρκειας δε αυτών δεν λογίζεται ως χρόνος ασθενείας και δεν επηρεάζει τους αιμοδότες αρνητικά στην εν γένει υπηρεσιακή τους κατάσταση (ως προαγωγές, αποδοχές). 4. Κάθε αιμοδοσία, της περίπτωσης α` της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, αναφέρεται αμέσως με σήμα, από την Υπηρεσία του αιμοδότη, στην Τράπεζα αίματος, για την οποία χορηγήθηκε. Η αναφορά αυτή περιλαμβάνει τα στοιχεία του αιμοδότη, καθώς και το χρόνο και τόπο αιμοδοσίας. 5. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, στον όρο αιμοδοσία συμπεριλαμβάνεται και η αιμοπεταλιοαφαίρεση. Σημ.: Το άρθρο 39 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 16 του Π.Δ.16/1995 (Α-7), η δε παράγραφος 5 αυτού προστέθηκε με το άρθρο 33 παρ.1 ΠΔ 6/2018,ΦΕΚ Α 11/25.1.2018.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19850100204

      • 1 Υποβολή Αίτησης ή Αναφοράς

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος/νη υποβάλει αίτηση στην Υπηρεσία όπου υπηρετεί με την οποία δηλώνει την επιθυμία του/της να δώσει αίμα.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος συνδρομής προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 3 Έγκριση του αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Ναι Όχι


      • 4 Απόρριψη του αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Ναι Ναι


      • 5 Υποβολή Βεβαίωσης Αιμοδοσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος/νη αιτείται την άδεια, προσκομίζοντας τη σχετική βεβαίωση αιμοδοσίας.

       Όχι Όχι


      • 6 Χορήγηση της άδειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.