Έγκριση του ΚΥΣΔΕ για μετάταξη μόνιμου εκπαιδευτικού ΔΕ σε θέση ΕΔΙΠ/ΕΕΠ των ΑΕΙ και των ΑΕΑ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση98b64141-fae6-49ce-b556-f71b3e4c2e6c 932447

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Τμήμα Β' Κινητικότητας Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  0 +
  (3)

  Κόστος

  0.00

  Εκτιμώμενος χρόνος

  2 έτη

  Περιγραφή

  H διαδικασία αφορά στην έγκριση του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΔΕ) για μετάταξη μόνιμου εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) σε θέση Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ/ΕΕΠ) των ΑΕΙ και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και απευθύνεται σε μόνιμους εκπαιδευτικούς ΔΕ, οι οποίοι μπορούν να μεταταγούν σε θέσεις μελών Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) /Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) των ΑΕΙ και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, εφόσον υπάρχει και η σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  Παρατηρήσεις

  Σύμφωνα με το Ν.4957/2022, καταργείται η διάταξη που αφορά τις μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ/ΕΕΠ) των ΑΕΙ και οι αιτήσεις μετάταξης μόνιμων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέσεις μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) ή Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ), που έχουν υποβληθεί έως την 31η-3-2022, αξιολογούνται σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 33 του ν. 4386/2016 (Α’ 83). Η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί ολοκληρώνονται το αργότερο έως την 31η-8-2023

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

  Κατατίθεται από

  Δημόσιους υπαλλήλους

  Τίτλος

  Αίτηση του εκπαιδευτικού όπου αναγράφεται αναλυτικά σε ποιο ΑΕΙ/Σχολή/Τμήμα ζητά μετάταξη, με εμφανή την ημερομηνία κατάθεσης στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (έως την 31η Μαρτίου κάθε έτους).

  Σημειώσεις

  Η αίτηση υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης που ανήκει οργανικά ο εκπαιδευτικός, καθώς και στο οικείο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ) έως 31 Μαρτίου κάθε έτους.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Αριθμός Μητρώου Εκπαιδευτικού

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Δικαστική Προσφυγή

     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Σιωπηρή απόρριψη


     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση, Διοικητική πράξη

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Έγκριση του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΔΕ) για μετάταξη μόνιμου εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέση Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ/ΕΕΠ) των ΑΕΙ και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών.


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Έναυσμα

        Αιτούμενη, Εσωτερική

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο)

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Εσωστρεφής

        ,


       • 1 Διοικητικές Η αίτηση των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών πρέπει να έχει υποβληθεί έως την 31η Μαρτίου κάθε έτους.


        Όχι Όχι

       • 2 Διοικητικές Απόφαση της συνέλευσης του Τμήματος του οικείου ΑΕΙ.


        Όχι Όχι

       • 1 Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών Πιστοποιητικό

        Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


        Σημειώσεις: Η Διεύθυνση, όπου ανήκουν οργανικά οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, αποστέλλει το δικαιολογητικό στη Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 8619

       • 2 Βεβαίωση Ελέγχου Γνησιότητας Δικαιολογητικών Προσωπικού Μητρώου Εκπαιδευτικού Βεβαίωση

        Βεβαίωση Ελέγχου Γνησιότητας Δικαιολογητικών Προσωπικού Μητρώου Εκπαιδευτικού

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


        Σημειώσεις: Η Διεύθυνση, όπου ανήκουν οργανικά οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, αποστέλλει το δικαιολογητικό στη Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 9703

       • 3 Φωτοαντίγραφα του πτυχίου διορισμού και των τίτλων σπουδών (διδακτορικό-μεταπτυχιακό), βάσει των οποίων ο εκπαιδευτικός αιτείται μετάταξη. Αποδεικτικό σπουδών

        Φωτοαντίγραφα του πτυχίου διορισμού και των τίτλων σπουδών (διδακτορικό-μεταπτυχιακό), βάσει των οποίων ο εκπαιδευτικός αιτείται μετάταξη.

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


        Σημειώσεις: Η Διεύθυνση, όπου ανήκουν οργανικά οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, αποστέλλει το δικαιολογητικό στη Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 2825

       • Νόμος 458 4957 2022 141 Α

        Περιγραφή Καταργείται η διάταξη που αφορά τις μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις ΕΔΙΠ/ΕΕΠ των ΑΕΙ και οι αιτήσεις μετάταξης μόνιμων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέσεις μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) ή Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ), που έχουν υποβληθεί έως την 31η-3-2022, αξιολογούνται σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 33 του ν. 4386/2016 (Α’ 83). Η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί ολοκληρώνονται το αργότερο έως την 31η-8-2023

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100141

       • Νόμος 33 (παρ.7) 4386 2016 83 Α

        Περιγραφή Ρύθμιση θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100083

       • Νόμος 20 (παρ.4) 4452 2017 17 Α

        Περιγραφή Περιγράφεται η διαδικασία της μετάταξης από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σε θέση Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού ή Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού μέρος της οποίας αποτελεί η έγκριση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται ο εκπαιδευτικός.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100017

       • Προεδρικό Διάταγμα 18 1 2003 1 Α

        Περιγραφή Αρμοδιότητες Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030100001

       • 1 Υποβολή αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας


        Περιγραφή Υποβολή αιτήσεων από τους εκπαιδευτικούς στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου ανήκουν οργανικά καθώς και στο οικείο ΑΕΙ, έως την 31η Μαρτίου κάθε έτους. Η αίτηση αφορά στο επόμενο της ημερομηνίας υποβολής ακαδημαϊκό ή διδακτικό έτος αντίστοιχα.

        Όχι Όχι


       • 2 Αποστολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού ολοκληρώσουν τον έλεγχο με βάση τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου των εκπαιδευτικών, αποστέλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά στο Τμήμα Β της Διεύθυνσης Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής διακίνησης εγγράφων ΠΑΠΥΡΟΣ του ΥΠΑΙΘ

        Όχι Όχι


       • 3 Παραλαβή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των εκπαιδευτικών από το αρμόδιο Τμήμα

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα Β της Διεύθυνσης Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παραλαμβάνει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των εκπαιδευτικών μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής διακίνησης εγγράφων ΠΑΠΥΡΟΣ του ΥΠΑΙΘ

        Όχι Όχι


       • 4 Παραλαβή θετικών εισηγήσεων των τριμελών επιτροπών των ΑΕΙ από το αρμόδιο Τμήμα Β΄ Λοιπού Διδακτικού Προσωπικού της Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα Β Προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης διαβιβάζει τις θετικές εισηγήσεις των τριμελών επιτροπών των ΑΕΙ για τη μετάταξη των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Τμήμα Β της Διεύθυνσης Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

        Όχι Όχι


       • 5 Έλεγχος των αιτήσεων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


        Περιγραφή Από το αρμόδιο Τμήμα Β της Διεύθυνσης Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γίνεται ηλεκτρονική επεξεργασία των αιτήσεων των εκπαιδευτικών και ελέγχεται η συνδρομή των προϋποθέσεων

        Όχι Όχι


       • 6 Υποβολή αιτήσεων στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΔΕ)

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο


        Περιγραφή Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά διαβιβάζονται στο ΚΥΣΔΕ προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση ή μη της μετάταξης των εκπαιδευτικών σε θέσεις ΕΔΙΠ ή ΕΕΠ

        Όχι Όχι


       • 7 Γνωμοδότηση Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γνωμοδοτεί λαμβάνοντας υπόψη τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών και τις θετικές εισηγήσεις των τριμελών επιτροπών των ΑΕΙ

        Όχι Όχι


       • 8 Παραλαβή πρακτικού ή βεβαίωσης του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο αρμόδιο Τμήμα Β’ Λοιπού Διδακτικού Προσωπικού της Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η Γραμματεία του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διαβιβάζει στο Τμήμα Β της Διεύθυνσης Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το πρακτικό ή, εφόσον αυτό δεν έχει καθαρογραφεί, βεβαίωση της πράξης

        Όχι Ναι


       • 9 Διαβίβαση του πρακτικού ή της βεβαίωσης πράξης του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Το Τμήμα Β της Διεύθυνσης Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διαβιβάζει στο Τμήμα Β της Διεύθυνσης Προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης το πρακτικό ή τη βεβαίωση πράξης του ΚΥΣΔΕ, για δικές τους ενέργειες αναφορικά με τη μετάταξη των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέσεις ΕΔΙΠ ή ΕΕΠ των ΑΕΙ ή των ΑΕΑ

        Όχι Ναι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.