Έγκριση χρήσης Ζωικών Υποπροϊόντων (ΖΥΠ) και αριθμός καταχώρισης για την διαχείρισή τους

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση68b1a6d4-ab8f-4fcb-950d-c91373ccafff 991597

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

20 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έγκριση χρήσης Ζωικών Υποπροϊόντων (ΖΥΠ) κατά την οποία χορηγείται στα υποπροϊόντα αριθμός καταχώρησης σε σχετικό μητρώο και απευθύνεται σε υπεύθυνους μονάδων ή εγκαταστάσεων που χειρίζονται ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Τίτλος

Η αίτηση έγκρισης ΖΥΠ υποβάλλεται πριν από την έναρξη των εργασιών, στην αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία της περιφέρειας ή της περιφερειακής ενότητας, όπου βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης.

Σημειώσεις

Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει:

α) το ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου ή την επωνυμία του νομικού προσώπου και το ΑΦΜ, β) τη διεύθυνση κατοικίας του φυσικού προσώπου ή την έδρα του νομικού προσώπου, γ) το εμπορικό σήμα της επιχείρησης, αν υπάρχει, δ) τον τόπο εγκατάστασης της μονάδας και

ε) το είδος της δραστηριότητας.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Χορήγηση Ειδικού Αριθμού Καταχώρισης σε χρήστες ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων για ειδικούς σκοπούς σίτισης, για έρευνα ή για άλλους συγκεκριμένους σκοπούς

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση χρήσης Ζωικών Υποπροϊόντων (ΖΥΠ) και αριθμός καταχώρισης για την διαχείρισή τους


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο παραγωγών και διαχειριστών Ζωικών Υποπροϊόντων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Εργασιακές Επαγγελματική δραστηριότητα από την οποία προκύπτει η χρήση Ζωικών Υποπροϊόντων ή Παραγώγων Προϊόντων. Ειδικότερα, δραστηριότητες που αφορούν α) σίτιση παραγωγικών ζώων, γουνοφόρων, ζώων κυνοκομείων και ζωολογικών κήπων, ειδών υπό εξαφάνιση κλπ β) επιδείξεις, καλλιτεχνικές δραστηριότητες και διαγνωστικούς, εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών με τους κωδικούς TAXISnet μπορεί να αιτηθεί την έγκριση χρήσης ζωικών υποπροϊόντων στην πύλη gov.gr και προσ το παρόν μόνο για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Αττικής.

       Όχι Όχι

      • 1 Κατάθεση γενικού σχεδιαγράμματος (κάτοψη) της μονάδας Κάτοψη

       Κατάθεση γενικού σχεδιαγράμματος (κάτοψη) της μονάδας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Γενικό σχεδιάγραμμα (κάτοψη) της μονάδας με λεπτομερή απεικόνιση και περιγραφή των χώρων και με περιγραφή και αποτύπωση της διάταξης του τεχνικού εξοπλισμού, συσκευών και οργάνων, στο χώρο και της ροής των ζωικών υποπροϊόντων ή Π.Π.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2903

      • 2 Τεχνική περιγραφή της δραστηριότητας Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

       Τεχνική περιγραφή της δραστηριότητας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τεχνική περιγραφή της δραστηριότητας με ιδιαίτερη μνεία στη δυναμικότητα, την κατηγορία, το είδος και τη μέση ημερήσια ποσότητα των ζωικών υποπροϊόντων ή των παράγωγων προϊόντων που χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη και παράγονται ως τελικά προϊόντα, καθώς και τα διαγράμματα ροής της παραγωγικής διαδικασίας με ειδική επισήμανση επί αυτών της παραγωγής και του τρόπου διαχείρισης των ζωικών υποπροϊόντων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • Κανονισμός 17,18,23 1069 2009

       Περιγραφή Καταχώριση υπευθύνων επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή μονάδων

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2009&SUBDOM INIT=CONSLEG&DTS SUBDOM=CONSLEG&DTS DOM=EU LAW&lang=el&type=advanced&qid=1631784248545&DTN=1069

      • Κανονισμός 11, 12,13,14, 20 142 2011
      • Εγκύκλιος 1568/45937 2012

       Περιγραφή Καταχώρηση υπευθύνων επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή μονάδων – Έγκριση χρήσης και καταχώρηση χρηστών και κέντρων συλλογής

       Νομικές παραπομπές http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/animal-production/zoikaypoproionta/495-egkyklioizyp

      • Υπουργική Απόφαση 5 Αριθμ. 612/118658 2020 1983 Β

       Περιγραφή Καταχώριση μονάδων διαχείρισης ή δραστηριοτήτων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200201983

       ΑΔΑ ΩΥΣΚ4653ΠΓ-ΤΣΚ

      • 1 Εκκίνιση διαδίκασιας       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή της Αίτησης με φυσικό τρόπο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση για έγκριση χρήσης ΖΥΠ ή ΠΠ που συνοδεύεται σπό την κάτοψη και την τεχνική περιγραφή.

       Σημειώσεις Ο ενδιαφερόμενος προσέρχεται στην οικεία κτηνιατρική αρχή της Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας ή αποστέλει την αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκρονική υποβολή Αίτησης


       Περιγραφή Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της πύλης gov.gr προς το παρόν μόνο για την Περιφέρεια Αττικής. Στην περίπτωση αυτή θα χρειαστεί από τον ενδιαφερόμενο η κατοχή κωδικών πρόσβασης στο Taxisnet και γίνεται επισύναψη των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Με την υποβολή αποδίδεται μοναδικός αριθμός εξυπηρέτησης, με τον οποίο ο αιτών αποκτά πρόσβαση στο αποθετήριο απαντήσεων. Εκεί, αποστέλλεται η απάντηση με την ολοκλήρωση επεξεργασίας της αίτησης σας.

       Σημειώσεις Σταδιακά, θα ενταχθούν και άλλες περιφέρειες.

       Ναι Όχι


      • 4 Έλεγχος φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η περιφερειακή κτηνιατρική αρχή ελέγχει τον φάκελο ως προς την πληρότητα και ως προς τη δυνατότητα χρήσης των ΖΥΠ.

       Σημειώσεις Ελέγχεται αν το προς χρήση ΖΥΠ ή ΠΠ επιτρέπεται η όχι για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα με βάση τους υγειονομικούς κανόνες και το ισχύον νομικό πλαίσιο.

       Όχι Όχι


      • 5 Απόρριψη της Αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις η αίτηση απορρίπτεται και ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται σχετικά με κάθε πρόσφορο μέσο.

       Ναι Ναι


      • 6 Αποδοχή της Αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Εφόσον κριθεί απαραίτητο η περιφερειακή κτηνιατρική αρχή διενεργεί επιτόπιο έλεγχο. Ιδιαιτέρως σε περιπτώσεις σίτισης πρέπει να γίνεται έλεγχος προκειμένου να προσδιοριστούν οι ποσότητες σίτισης

       Ναι Όχι


      • 7 Διενέργεια επιτοπίου ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η Αρμόδια κτηνιατρική αρχή διενεργεί τον επιτόπιο έλεγχο και ελέγχει αν πληρούνται οι υγειονομικές απαιτήσεις.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που δεν πληρούνται όλες οι απαιτήσεις ενδέχεται να περιοριστούν τα ΖΥΠ/ΠΠ και οι ποσότητες που αναγράφονταν στη σχετική αίτηση.

       Ναι Όχι


      • 8 Αρνητικό αποτέλεσμα ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Αν δεν πληρούνται οι υγειονομικές απαιτήσεις το αίτημα απορρίπτεται και προτείνονται διορθωτικές ενέργειες.

       Σημειώσεις Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επανέλθει με νέα αίτηση μετά από την υλοποίηση των προτεινόμενων διορθωτικών ενεργειών.

       Ναι Ναι


      • 9 Θετικό αποτέλεσμα ελέγχου-Αποφαση καταχώρισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Επί ευνοϊκού ελέγχου χορηγείται ειδικός αριθμός καταχώρισης στον εδιαφερόμενο.

       Σημειώσεις Η απόφαση καταχώρισης κοινοποιείται στο Τμήμα ΖΥΠ της Δ/νσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

       Ναι Όχι


      • 10 Ενημέρωση Μητρώου και ηλεκρονικού συστήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αρμόδια κτηνιατρική αρχή καταχωρίζει τον νέο χρήστη στο οικείο Μητρώο και στο ηλεκτρονικό σύστημα

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.