Έκδοση Ταυτότητας Ξεναγού Λόγω Απώλειας ή Φθοράς

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση2647597c-98dd-4024-8158-ee1b49894ee6 555201

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αναφερόμενος φορέας, Διεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Τμήμα Ξεναγών - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  2

  Κόστος

  20

  Εκτιμώμενος χρόνος

  9 Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην έκδοση Ταυτότητας Ξεναγού Λόγω Απώλειας ή Φθοράς. Ο ξεναγός σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς της ξεναγικής του ταυτότητας αιτείται την έκδοση νέας ταυτότητας. Σε περίπτωση φθοράς, κατά την παραλαβή της νέας ταυτότητας, παραδίδει την παλιά. Η διαδικασία απευθύνεται σε πολίτες.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  Διεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ


  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση επανέκδοσης της Ταυτότητας Ξεναγού


  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο,

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Παραγωγή εγγράφου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Έκδοση Ταυτότητας Ξεναγού Λόγω Απώλειας ή Φθοράς

       Τρόπος παροχής υπηρεσιών

       Εγκατάστασης

       Μητρώα που τηρούνται

       Μητρώο Ξεναγών (ΜΗ.ΞΕΝ.)

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο)

        Τύπος

        Εξωστρεφής


       • 1 Ο κωδικός αναφέρεται σε παράβολο από ΔΟΥ 20 €

        Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

        Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

        Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

        Όχι

       • 2 Ένταξη σε Μητρώο Ξεναγών 20 €

        Κωδικός e-παραβόλου 1581

        Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

        Τρόπος Πληρωμής Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

        Είδος κόστους e-Παράβολο

        Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

        Ναι

       • 1 1 πρόσφατη φωτογραφία έγχρωμη τύπου ταυτότητας Φωτογραφίες

        1 πρόσφατη φωτογραφία έγχρωμη τύπου ταυτότητας

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 8298

       • 2 Επιστροφή παλαιάς ταυτότητας ξεναγού σε περίπτωση φθοράς Άλλο

        Επιστροφή παλαιάς ταυτότητας ξεναγού σε περίπτωση φθοράς

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7475

       • 3 Βεβαίωση αστυνομικού τμήματος όταν πρόκειται περί απώλειας Βεβαίωση

        Βεβαίωση αστυνομικού τμήματος όταν πρόκειται περί απώλειας

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

        Ναι 9703

       • Νόμος 1 710 1977 283 Α

        Περιγραφή Περί Ξεναγών

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19770100283

       • 1 Υποβολή αίτησης του ενδιαφερόμενου στο Τμήμα Γραμματείας & Εξυπηρέτησης του Πολίτη του Υπουργείου Τουρισμού και στη συνέχεια διαβίβαση στην Δ/νση Τουριστικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Η αίτηση λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου και προωθείται στη Διεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, στο Τμήμα Ξεναγών που είναι το αρμόδιο.

        Όχι Όχι


       • 2 Στο Τμήμα Ξεναγών χρεώνεται στον αρμόδιο υπάλληλο.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος ελέγχει την αίτηση με τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και εκδίδει τη νέα κάρτα ξεναγού, συνοδευόμενη από βεβαίωση που αναφέρει το λόγο επανέκδοσης, εάν δηλαδή πρόκειται για απώλεια ή φθορά.

        Σημειώσεις Στο χρόνο διεκπεραίωσης έχει ληφθεί υπόψη ενδεχόμενη αναμονή, λόγω φόρτου εργασίας στο Τμήμα ή άλλοι παράγοντες π.χ. τεχνικά προβλήματα στην εκτύπωση της κάρτας κλπ. Η συνήθης αναμονή πάντως είναι λιγότερη από μια εβδομάδα.

        Όχι Όχι


       • 3 Πρωτοκόλληση νέας βεβαίωσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Όχι Όχι


       • 4 Επικοινωνία με τον αιτούντα για παραλαβή της νέας ταυτότητας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει α) να παραλάβει αυτοπροσώπως τη νέα ταυτότητα ή β) να ζητήσει να του αποσταλεί με συστημένη επιστολή ταχυδρομικώς με δική του χρέωση.

        Όχι Όχι


       • 5 Αποστολή μέσω ταχυδρομείου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο υπάλληλος του Τμήματος Ξεναγών παραδίδει τη νέα ταυτότητα ξεναγού, συνοδευόμενη από την αντίστοιχη βεβαίωση, μέσα σε φάκελο, στο Τμήμα Γραμματείας κι Ενημέρωσης του Πολίτη για να αναλάβει την ταχυδρομική συστημένη αποστολή του στον αιτούντα, στην περίπτωση που ο ίδιος το έχει επιλέξει.

        Σημειώσεις Ο χρόνος αναφέρεται στη διεκπεραίωση από το Τμήμα Γραμματείας και Ενημέρωσης του Πολίτη μέχρι την παράδοση στο ταχυδρομείο.

        Όχι Ναι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.