Έκδοση απόφασης χορήγησης αναρρωτικής άδειας σε Άμισθο Υποθηκοφύλακα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση9f63da07-619e-42db-b37b-b85ff00ff2f4 738627

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αναφερόμενος φορέας, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  1

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  Πέντε (5)
  Μήνες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αναρρωτικής άδειας σε Άμισθο Υποθηκοφύλακα.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

  Παρατηρήσεις

  Στην εν λόγω διαδικασία δεν υπάρχουν "Έννομα μέσα"

  Διάρκεια Ισχύος

  Αόριστη

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Χορήγηση αναρρωτικής άδειας


  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     NACE

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση

     Xρήσεις

     Δικαιολογητικό

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Χορήγηση αναρρωτικής άδειας σε Άμισθο Υποθηκοφύλακα

       Επίσημος τίτλος

       Έκδοση απόφασης χορήγησης αναρρωτικής άδειας σε Άμισθο Υποθηκοφύλακα

       Γλώσσες παροχής

       Ελληνικά

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

        Τύπος

        Αμφιστρεφής

        ,,


       • 1 Ιατρικές Ύπαρξη ιατρικής γνωμάτευσης

        Όχι Όχι

       • 1 Ιατρική γνωμάτευση Γνωμάτευση

        Ιατρική γνωμάτευση

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • Νόμος 22 παρ. 13 2521 1997 174 Α

        Περιγραφή Οι ισχύουσες διατάξεις περί Συμβολαιογράφων για τις αναρρωτικές άδειες έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τους Άμισθους Υποθηκοφύλακες

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19970100174

       • Νόμος 30 2830 2000 96 Α

        Περιγραφή Κώδικας Συμβολαιογράφων

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20000100096

       • 1 Υποβολή έντυπης αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο Άμισθος Υποθηκοφύλακας υποβάλει στο αρμόδιο Τμήμα Συμβολαιογραφείων και Υποθηκοφυλακείων την αίτηση του για χορήγηση αναρρωτικής άδειας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα βάσει συνημμένης ιατρικής γνωμάτευσης. Επίσης υποβάλει την αίτηση του και στο αρμόδιο Πρωτοδικείο προκειμένου να ορισθεί αναπληρωτής του για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

        Όχι Όχι


       • 2 Πρωτοκόλληση της αίτησης - Ανάθεση στον αρμόδιο υπάλληλο

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Όχι Όχι


       • 3 Επεξεργασία και έλεγχος της αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


        Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα Συμβολαιογραφείων και Υποθηκοφυλακείων ελέγχει τα στοιχεία της αίτησης καθώς και την ύπαρξη ιατρικής γνωμάτευσης

        Όχι Όχι


       • 4 Διαβίβαση αίτησης αναρρωτικής άδειας στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η αίτηση του Άμισθου Υποθηκοφύλακα καθώς και η συνημμένη ιατρική γνωμάτευση διαβιβάζονται στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή προκειμένου αυτή να γνωμοδοτήσει για τη χορήγηση ή μη της αιτούμενης αναρρωτικής άδειας

        Όχι Όχι


       • 5 Σύνταξη απόφασης χορήγησης αναρρωτικής άδειας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Μετά τη θετική γνωμοδότηση της Υγειονομικής Επιτροπής, εκδίδεται η σχετική απόφαση χορήγησης αναρρωτικής άδειας για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα η οποία κοινοποιείται στον αιτούντα Υποθηκοφύλακα διά της αρμόδιας Εισαγγελίας Πρωτοδικών και στο αρμόδιο Πρωτοδικείο.

        Όχι Όχι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.