Έκδοση δελτίου ταυτότητας σε μόνιμους κατοίκους Κύπρου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηb3feb0a7-2dcb-40d2-a549-799998dc5f4c 509915

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Προξενεία

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  3 έως 7 +
  (2)

  Κόστος

  5.00
  -
  14.00

  Εκτιμώμενος χρόνος

  56 Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας σε μόνιμους κατοίκους Κύπρου.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

  Παρατηρήσεις

  Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να απευθυνθεί στο Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Κύπρο.

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση έκδοσης δελτίου ταυτότητας.

  Σημειώσεις

  Χορηγείται στον αιτούντα από την Προξενική Αρχή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Παραγωγή εγγράφου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας σε μόνιμους κατοίκους Κύπρου


       Μητρώα που τηρούνται

       Ταυτότητες Ελλήνων πολιτών

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,


       • 1 Υπηκοότητας Ο αιτών πρέπει να είναι Έλληνας πολίτης.


        Όχι Όχι

       • 2 Ηλικιακές Ο αιτών πρέπει να έχει συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας του.


        Όχι Όχι

       • 3 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Ο αιτών πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος Κύπρου.


        Όχι Όχι

       • 1 Τέλη για έξοδα αποστολής, 5 €

        Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

        Είδος κόστους Τέλος

        Όχι

       • 2 Τέλος για τις περιπτώσεις αντικατάστασης λόγω φθοράς ή απώλειας του δελτίου. 0 € - 9 €

        Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

        Είδος κόστους Τέλος

        Όχι

       • 1 Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες πρόσφατης έκδοσης. Φωτογραφίες

        Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες πρόσφατης έκδοσης.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Διαυγείς, επί λευκού και πορώδους χάρτου, τύπου ματ, διαστάσεων 0,036x0,036 του μέτρου και πάχους έως 0,0001 του μέτρου, οι οποίες να απεικονίζουν τη μορφή του αιτούντος, κατά μέτωπο, μέχρι του στήθους και ασκεπή.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 8298

       • 2 Πιστοποιητικό γέννησης πρόσφατης έκδοσης. Πιστοποιητικό

        Πιστοποιητικό γέννησης πρόσφατης έκδοσης.

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


        Σημειώσεις: Το πιστοποιητικό αυτό αναζητεί αυτεπαγγέλτως το Προξενείο, εφόσον ο αιτών δεν το συμπεριλαμβάνει στα δικαιολογητικά.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 8619

       • 3 Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 όπου ο αιτών δηλώνει τον τόπο κατοικίας του στην Κύπρο, καθώς και αν είναι ήδη κάτοχος δελτίου ταυτότητας ελληνικής Αρχής. Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 όπου ο αιτών δηλώνει τον τόπο κατοικίας του στην Κύπρο, καθώς και αν είναι ήδη κάτοχος δελτίου ταυτότητας ελληνικής Αρχής.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7320

       • 4 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης με βεβαίωση της ταυτοπροσωπίας του από τον αρμόδιο υπάλληλο του Προξενείου, ο οποίος επικολλά επ’ αυτού μία εκ των τριών φωτογραφιών. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

        Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης με βεβαίωση της ταυτοπροσωπίας του από τον αρμόδιο υπάλληλο του Προξενείου, ο οποίος επικολλά επ’ αυτού μία εκ των τριών φωτογραφιών.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

        Σημειώσεις: Το πιστοποιητικό αυτό αναζητεί αυτεπαγγέλτως το Προξενείο, εφόσον ο αιτών δεν το συμπεριλαμβάνει στα δικαιολογητικά.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 3964

       • 5 Αντίγραφο εγγράφου που αποδεικνύει τη νόμιμη παραμονή του αιτούντα στην Κύπρο, το οποίο αντίγραφο επικυρώνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του Προξενείου. Αποδεικτικό

        Αντίγραφο εγγράφου που αποδεικνύει τη νόμιμη παραμονή του αιτούντα στην Κύπρο, το οποίο αντίγραφο επικυρώνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του Προξενείου.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Π.χ. άδεια διαμονής, διαβατήριο, κυπριακή ταυτότητα.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 3798

       • 6 Ένας (1) μάρτυρας για βεβαίωση των στοιχείων του αιτούντος. Μάρτυρας

        Ένας (1) μάρτυρας για βεβαίωση των στοιχείων του αιτούντος.

        Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Μόνο για τις περιπτώσεις αίτησης έκδοσης δελτίου αστυνομικής ταυτότητας λόγω αρχικής χορήγησης, απώλειας, κλοπής ή φθοράς. - Προκειμένου περί ανηλίκου, η βεβαίωση γίνεται από έναν γονέα του ή από εκείνον που έχει την επιμέλεια ή επιτροπεία του.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

        Όχι 5111

       • 7 Ταξιδιωτικό ή άλλο έγγραφο ημεδαπής ή αλλοδαπής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει προηγούμενη εγγραφή των στοιχείων του αιτούντος (επώνυμο, όνομα και όνομα πατρός), με λατινικούς χαρακτήρες, εφόσον επιθυμεί αναγραφή των ανωτέρω στοιχείων, διαφορετική του προτύπου ΕΛ.Ο.Τ. 743. Ταξιδιωτικό έγγραφο

        Ταξιδιωτικό ή άλλο έγγραφο ημεδαπής ή αλλοδαπής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει προηγούμενη εγγραφή των στοιχείων του αιτούντος (επώνυμο, όνομα και όνομα πατρός), με λατινικούς χαρακτήρες, εφόσον επιθυμεί αναγραφή των ανωτέρω στοιχείων, διαφορετική του προτύπου ΕΛ.Ο.Τ. 743.

        Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Προαιρετικό - Φυλάσσεται σε φωτοαντίγραφο από την Προξενική Αρχή.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

        Όχι 4746

       • 8 Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία ο αιτών δηλώνει ότι επιθυμεί αναγραφή των ονοματεπωνυμικών του στοιχείων με λατινικούς χαρακτήρες, κατά παρέκλιση του προτύπου ΕΛ.Ο.Τ. 743. Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία ο αιτών δηλώνει ότι επιθυμεί αναγραφή των ονοματεπωνυμικών του στοιχείων με λατινικούς χαρακτήρες, κατά παρέκλιση του προτύπου ΕΛ.Ο.Τ. 743.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Σημειώσεις: Προαιρετικό - Συμπληρώνεται στην Προξενική Αρχή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

        Όχι 7320

       • 9 Βεβαίωση νοσηλευτικού ιδρύματος ή υγειονομικού εργαστηρίου, στην οποία αναγράφεται η ομάδα αίματος και το RHESUS. Βεβαίωση

        Βεβαίωση νοσηλευτικού ιδρύματος ή υγειονομικού εργαστηρίου, στην οποία αναγράφεται η ομάδα αίματος και το RHESUS.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Προαιρετικό

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υγειονομικές

        Όχι 9703

       • Νομοθετικό Διάταγμα 127 1969 29 Α

        Περιγραφή Περί της αποδεικτικής ισχύος των Δελτίων Ταυτότητας.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19690100029

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 3021/19/53 2005 1440 Β

        Περιγραφή Τύπος , δικαιολογητικά, αρμόδιες υπηρεσίες και διαδικασία έκδοσης δελτίων ταυτότητας Ελλήνων πολιτών.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050201440

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 3021/19/63−δ΄ 2009 1510 Β

        Περιγραφή Δικαιολογητικά , αρμόδιες υπηρεσίες και διαδικασία έκδοσης δελτίων ταυτότητας Ελλήνων πολιτών μονίμων κατοίκων Κύπρου.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20090201510

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 3021/19/53−κγ΄ 2014 2339 Β

        Περιγραφή Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3021/19/53 από 14−10−2005 κοινής υπουργικής απόφασης «Τύπος, δικαιολογητικά, αρμόδιες υπηρεσίες και διαδικασία έκδοσης δελτίων ταυτότητας Ελλήνων πολιτών» (Β΄ 1440).

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140202339

       • 1 Παραλαβή και έλεγχος δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

        Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Τα δικαιολογητικά παραλαμβάνονται και ελέγχονται από τον αρμόδιο προξενικό υπάλληλο, καθώς επίσης γίνεται και έλεγχος για το αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έκδοση του δελτίου.

        Όχι Όχι


       • 2 Συμπλήρωση αίτησης και υπογραφή δελτίου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

        Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Συπληρώνεται και υπογράφεται η αίτηση για την έκδοση του δελτίου ταυτότητας και υπογράφεται το δελτίο από τον αιτούντα.

        Όχι Όχι


       • 3 Αποστολή δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

        Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Αποστέλλονται τα δικαιολογητικά μαζί με το δελτίο ταυτότητας στη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας με διπλωματικό σάκο.

        Όχι Όχι


       • 4 Επεξεργασία και έκδοση δελτίου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Τα δικαιολογητικά ελέγχονται εκ νέου, πραγματοποιείται επεξεργασία του αιτήματος και εκδίδεται το δελτίο ταυτότητας.

        Όχι Όχι


       • 5 Αποστολή δελτίου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

        Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Το δελτίο αποστέλλεται με διπλωματικό σάκο στο Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Κύπρο.

        Όχι Όχι


       • 6 Παραλαβή δελτίου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

        Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Το δελτίο παραλαμβάνεται από τον αιτούντα.

        Όχι Όχι       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.