Αίτηση Επιστροφής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) προς Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Από Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση036b0c4d-d36b-4c3c-96e2-f4a57b71a6e0 945270

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αναφερόμενος φορέας, Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Τμήμα Α’ Φορολογικών Θεμάτων - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  3

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  4
  Μήνες

  Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

  Από 1 έως 4
  Μήνες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά τις αιτήσεις επιστροφής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας προς κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Αφορά κάθε επιχείρηση που υπάγεται στο Φ.Π.Α στην Ελλάδα για επαγγελματικές δαπάνες που πραγματοποίησε σε άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. Η αίτηση επιστροφής υποβάλλεται το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου του επόμενου ημερολογιακού έτους που ακολουθεί την περίοδο επιστροφής.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (Δ.Ο.Σ.)

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Παρατηρήσεις

  Το κράτος-μέλος (ΕΕ) επιστροφής θα πρέπει να εκδώσει απόφαση εντός 4 μηνών από την ημερομηνία που παρέλαβε την αίτηση.

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Ετήσια Αίτηση Επιστροφής Φ.Π.Α.


  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά     Προσφυγή κατά απορριπτικής απόφασης ενώπιον των αρμοδίων αρχών του κράτους-μέλους επιστροφής (σύμφωνα με τις διατυπώσεις και μέσα στις προθεσμίες που προβλέπονται για την άσκηση αυτής στο εσωτερικό δίκαιο του εν λόγω κράτους-μέλους)

     NACE

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Παραγωγή εγγράφου

     Xρήσεις

     Άλλο

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Αίτηση Επιστροφής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) προς Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

       Γλώσσες παροχής

       Αγγλικά

       Τρόπος παροχής υπηρεσιών

       Διασυνοριακά

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Έναυσμα (τρόπος υποβολής)

        Αίτηση (ψηφιακά)

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        N2,L1

        ,,


       • 1 Διοικητικές Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης επιστροφής φόρου – υποβάλλεται από φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οποιαδήποτε άλλη ένωση προσώπων.

        Όχι Όχι

       • 2 Άλλο Ο αιτών να είναι ο πραγματικός δικαιούχος του εισοδήματος.

        Όχι Όχι

       • 3 Φορολογικές Να αφορά επιχείρηση που υπάγεται στο Φ.Π.Α στην Ελλάδα για επαγγελματικές δαπάνες που πραγματοποίησε σε άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε.

        Όχι Όχι

       • Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/9/C

        Περιγραφή Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/9/EC της 12 Φεβρουαρίου 2008


       • Υπουργική Απόφαση 1003 2010


       • Άλλο

        Περιγραφή Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ 1208/2020, Τροποποίηση της Εγκυκλίου 1003/15-01-2010


       • Υπουργική Απόφαση 1003 2010

        Περιγραφή ΠΟΛ 1003/15-1-2010 Α.Υ.Ο. (Κωδικοποιημένη)


       • 1 Εισαγωγή στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος (πραγματικός δικαιούχος) επισκέπτεται την ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ και εισέρχεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα αφού συμπληρώνει τους μοναδικούς κωδικούς και το όνομα χρήστη που διαθέτει.

        Όχι Όχι


       • 2 Μεταφόρτωση δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Περιγραφή Αφού εισέλθει στο ψηφιακό περιβάλλον της ΑΑΔΕ μεταφορτώνει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

        Όχι Όχι


       • 3 Υποβολή αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την ηλεκτρονική αίτηση.

        Όχι Όχι


       • 4 Ηλεκτρονική ενημέρωση ενδιαφερόμενου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Έξοδος δεδομένων από λογισμικό

        Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται ηλεκτρονικά για το αποτέλεσμα της αίτησής του (η επιστροφή γίνεται μέσω του τραπεζικού λογαριασμού που ο ενδιαφερόμενος έχει δηλώσει στην ηλεκτρονική αίτηση).

        Όχι Ναι


       • EUGO portal (μόνο πληροφορίες)

       • 1 Δήλωση του αιτούντος (εμπεριέχεται στο σώμα της αίτησης) και πληρεξούσιο, σε περίπτωση που αντίγραφο κατατεθεί στη Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων Τμήμα Φορολογικών Θεμάτων από το νόμιμο αντιπρόσωπο στην Ελλάδα. Δήλωση

        Δήλωση του αιτούντος (εμπεριέχεται στο σώμα της αίτησης) και πληρεξούσιο, σε περίπτωση που αντίγραφο κατατεθεί στη Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων Τμήμα Φορολογικών Θεμάτων από το νόμιμο αντιπρόσωπο στην Ελλάδα.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 2 Βεβαίωση από την αρμόδια αλλοδαπή φορολογική αρχή (εμπεριέχεται στο σώμα της αίτησης) ή Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας (μόνο για τις περιπτώσεις των Η.Π.Α. και Τουρκίας) Βεβαίωση

        Βεβαίωση από την αρμόδια αλλοδαπή φορολογική αρχή (εμπεριέχεται στο σώμα της αίτησης) ή Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας (μόνο για τις περιπτώσεις των Η.Π.Α. και Τουρκίας)

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 3 Αποδεικτικά παρακράτησης του φόρου, όπως: - αντίγραφο τιμολογίων, - αντίγραφα δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενου φόρου, - αντίγραφα διπλότυπων είσπραξης του φόρου, - ακριβές αντίγραφο οποιουδήποτε συμφωνητικού έχει συναφθεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ή - οποιοδήποτε άλλο έγγραφο. Φορολογικά πιστοποιητικά

        Αποδεικτικά παρακράτησης του φόρου, όπως: - αντίγραφο τιμολογίων, - αντίγραφα δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενου φόρου, - αντίγραφα διπλότυπων είσπραξης του φόρου, - ακριβές αντίγραφο οποιουδήποτε συμφωνητικού έχει συναφθεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ή - οποιοδήποτε άλλο έγγραφο.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gsis.gr/

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.