Ανάρτηση καινοτόμων πρακτικών στο Δημόσιο

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση6c0272fa-3b83-4cbf-892e-00629e002cdd 469266

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης


Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  0

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  6
  Ημέρες

  Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

  Από 10 έως 10
  Εβδομάδες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά την ανάρτηση καινοτόμων πρακτικών στο Δημόσιο.Τα στοιχεία για την καινοτομία που υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας υπόκεινται σε επεξεργασία και δημιουργείται κείμενο αναφοράς με βάση πρότυπο για την καινοτομία, το οποίο δημοσιεύεται με τη μορφή άρθρου στο δικτυακό τόπο του Τμήματος.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  >Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

  Παρατηρήσεις

  Προκειμένου να δημοσιευτεί/ παρουσιαστεί η καινοτομία στον δικτυακό τόπο του Τμήματος, είναι απαραίτητη η υποβολή των σχετικών στοιχείων αποκλειστικά μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας.

  Διάρκεια Ισχύος

  Χωρίς λήξη Έτη

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Φορείς του Δημοσίου

  Τίτλος

  Υποβολή καινοτομίας στο Παρατηρητήριο Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας.

  Σημειώσεις

  Η αίτηση στην πραγματικότητα είναι η υποβολή των στοιχείων της καλής πρακτικής στο αρμόδιο Τμήμα.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Άλλο Η υπηρεσία επικοινωνεί με τον αιτούντα την διαδικασία μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Δεν προβλέπεται έννομο μέσο για προστασία σε περίπτωση άρνησης παροχής της υπηρεσίας

     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Άλλο

     Σε αυτήν την διαδικασία δεν υπάρχει περίπτωση απόρριψης παροχής της υπηρεσίας, καθώς έχει ήδη αποφασιστεί η ανάρτηση της καλής πρακτικής στο ηλεκτρονικό Αποθετήριο Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα.

     NACE

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

     Xρήσεις

     Ψηφιακό δικαιολογητικό

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Δημοσίευση καινοτομίας με τη μορφή άρθρου στο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος https://innovation.gov.gr

       Επίσημος τίτλος

       Ανάρτηση καινοτομίας


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Συνέχεια άλλης διαδικασίας

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (ψηφιακά)

        Τύπος

        Αμφιστρεφής

        ,


       • 1 Διοικητικές Ο αιτών την υπηρεσία πρέπει να είναι δημόσιος φορέας, δηλαδή Υπουργείο, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Δήμος, Περιφέρεια, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ ή Α.Ε. εποπτευόμενη από Δημόσιο Φορέα.

        Όχι Όχι

       • 2 Διοικητικές Προκειμένου να παρασχεθεί η υπηρεσία, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η θετική αξιολόγηση των στοιχείων κατά την διαδικασία της υποβολής της καινοτομίας.

        Όχι Όχι

       • Εγκύκλιος 2020

        Περιγραφή Εγκύκλιος ΔΣΣΚ/ ΤΚΒΠ/ Φ.5./1/3-2-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα "Ενέργειες του Υπουργείου Εσωτερικών για την προώθηση της καινοτομίας στη Δημόσια Διοίκηση - Ανάπτυξη πλατφόρμας www.innovation.gov.gr - Παρατηρητήριο καινοτομίας". Στην παράγραφο 3 της εν λόγω εγκυκλίου προβλέπεται η υποβολή καλών πρακτικών από τους δημόσιους φορείς και η ανάρτησή τους στο Παρατηρητήριο Καινοτομίας. Η εγκύκλιος δεν έχει αναρτηθεί και κατά συνέπεια δεν έχει λάβει αριθμό από τη Διαύγεια, ωστόσο βρίσκεται στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο https://innovation.gov.gr/innovationcat/promotinginnovation/.

        ΑΔΑ https://innovation.gov.gr/innovationcat/promotinginnovation/

       • 1 Οριστική παραλαβή στοιχείων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Σύνδεσμος https://innovation.gov.gr/criteriaaccept/

        Περιγραφή Τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί σχετικά με την καινοτομία οριστικοποιούνται και καταχωρούνται σε σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο.

        Όχι Όχι


       • 2 Δημιουργία προτύπου αναφοράς

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

        Σύνδεσμος https://innovation.gov.gr/criteriaaccept/

        Περιγραφή Με βάση ηλεκτρονικό πρότυπο αρχείο συντάσσεται ένα κείμενο παρουσίασης της καινοτομίας, παραθέτοντας τα ακριβή και πλήρη στοιχεία που έχουν παραληφθεί. Το πρότυπο αποστέλλεται στον Προϊστάμενο του Τμήματος για έγκριση.

        Όχι Όχι


       • 3 Έλεγχος προτύπου αναφοράς από τον Προϊστάμενο του Τμήματος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Περιγραφή Το πρότυπο αναφοράς για την καινοτομία ελέγχεται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος και καταχωρούνται ενδεχόμενες διορθώσεις που χρειάζεται να πραγματοποιηθούν.

        Όχι Όχι


       • 4 Επεξεργασία και αποστολή προτύπου για έγκριση απο το φορέα

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

        Σύνδεσμος innovationunit@ypes.gov.gr

        Περιγραφή Στο ηλεκτρονικό αρχείο αναφοράς πραγματοποιούνται οι απαραίτητες διορθώσεις και αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον φορέα της καινοτομίας για έλεγχο και έγκριση.

        Όχι Όχι


       • 5 Διόρθωση προτύπου αναφοράς


        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Σύνδεσμος https://innovation.gov.gr/criteriaaccept/

        Περιγραφή Στην περίπτωση που επισημανθούν από τους υπευθύνους του φορέα καινοτομίας παραλείψεις ή λάθη, πραγματοποιούνται στο ηλεκτρονικό αρχείο αναφοράς οι απαραίτητες διορθώσεις.

        Όχι Όχι


       • 6 Αποστολή προτύπου αναφοράς στο Γενικό Γραμματέα

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

        Σύνδεσμος innovationunit@ypes.gov.gr

        Περιγραφή Το ηλεκτρονικό πρότυπο αναφοράς αποστέλλεται το πρότυπο στο Γενικό Γραμματέα μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, προκειμένου να εγκριθεί η ανάρτησή του.

        Όχι Όχι


       • 7 Δημιουργία ηλεκτρονικού συνδέσμου παρουσίασης της καινοτομίας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Σύνδεσμος https://innovation.gov.gr/best-practices/

        Περιγραφή Μέσω του λογισμικού wordpress δημιουργείται διαδικτυακό άρθρο παρουσίασης της καινοτομίας, το οποίο αποστέλλεται για έλεγχο στον Προϊστάμενο του Τμήματος.

        Όχι Όχι


       • 8 Έλεγχος λειτουργίας και περιεχομένου ηλεκτρονικού συνδέσμου από τον Προϊστάμενο του Τμήματος


        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Σύνδεσμος https://innovation.gov.gr/best-practices/

        Περιγραφή Το περιεχόμενο και η σωστή λειτουργία του ηλεκτρονικού συνδέσμου ελέγχονται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος.

        Όχι Όχι


       • 9 Ολοκλήρωση επεξεργασίας συνδέσμου και αποστολή στον φορέα της καινοτομίας για έγκριση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

        Σύνδεσμος https://innovation.gov.gr/best-practices/

        Περιγραφή Ολοκληρώνεται η επεξεργασία της λειτουργίας και του περιεχομένου του ηλεκτρονικού συνδέσμου παρουσίασης της καινοτομίας. Πριν το διαδικτυακό άρθρο ενταχθεί σε ειδικές κατηγορίες μέσω του λογισμικού wordpress αποστέλλεται στον φορέα για έγκριση ή ενδεχόμενες παρατηρήσεις.

        Όχι Όχι


       • 10 Ένταξη διαδικτυακού άρθρου παρουσιάσης σε κατηγορίες και ενημέρωση του αρμόδιου φορέα για την δημοσίευση του


        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Σύνδεσμος https://innovation.gov.gr/best-practices/

        Περιγραφή Αφού ολοκληρωθεί η επεξεργασία του περιεχομένου το διαδικτυακό άρθρο εντάσσεται σε κατάλληλες κατηγορίες και δημοσιεύεται μέσω του λογισμικού wordpress ώστε να είναι ορατό στο δικτυακό τόπο του Τμήματος. Παράλληλα, αποστέλλεtai ενημερωτικό μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον φορέα υλοποίησης της καινοτομίας με ταυτόχρονη δημοσίευση και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter).

        Όχι Όχι


       • 11 Ενημέρωση αρχείου Τμήματος για ολοκλήρωση ανάρτησης


        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Σύνδεσμος https://innovation.gov.gr/criteriaaccept/

        Περιγραφή Tο σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο του Τμήματος (MIAP) ενημερώνεται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάρτησης.

        Όχι Όχι


       • 12 Ολοκλήρωση διαδικασίας ανάρτησης καινοτομίας        Περιγραφή Η διαδικασία ανάρτησης ολοκληρώνεται.

        Όχι Όχι


       • Αποθετήριο Καινοτομιών Δημοσίου Τομέα Στο Αποθετήριο Καινοτομιών Δημοσίου Τομέα αναρτώνται ηλεκτρονικά άρθρα παρουσίασης καινοτομιών από φορείς του Δημόσιου Τομέα.

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.