Ανανέωση Δήλωσης Διασυνοριακής Προσωρινής Παροχής Υπηρεσίας Οδικής Βοήθειας (Αρθρο 17 Ν. 3844/2010)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηb5d2b388-8a7d-4d19-aaf7-c3d65c5d4333 099657

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  0 έως 1

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  7
  Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην ανανέωση της διασυνοριακής προσωρινής παροχής υπηρεσίας οδικής βοήθειας από πάροχο ή επιχείρηση νόμιμα εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης χωρίς εγκατάσταση στην Ελλάδα.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης


  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Δήλωση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

  Κατατίθεται από

  Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Ανανέωση Δήλωσης Διασυνοριακής Προσωρινής Παροχής Υπηρεσίας Οδικής Βοήθειας: Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για την ανανέωση δήλωσης διασυνοριακής προσωρινής παροχής υπηρεσίας

  Τι θα χρειαστείτε

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     NACE

     • 52.21 Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Παραγωγή εγγράφου

     Xρήσεις

     Δικαιολογητικό

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Ανανέωση Δήλωσης Διασυνοριακής Προσωρινής Παροχής Υπηρεσίας Οδικής Βοήθειας

       Γλώσσες παροχής

       Αγγλικά, Ελληνικά

       Τρόπος παροχής υπηρεσιών

       Διασυνοριακά

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        N2

        ,,,


       • 1 Φορολογικές Ανανέωση Δήλωσης Διασυνοριακής Προσωρινής Παροχής Υπηρεσίας Οδικής Βοήθειας: Υποβολή αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης Φυσικού Προσώπου ή νόμιμου εκπροσώπου Νομικού Προσώπου με την οποία δηλώνονται: - Τα στοιχεία ταυτότητας/διαβατηρίου αιτούντος (Φυσικού Προσώπου ή νομιμου εκπροσώπου εταιρείας) - Τα στοιχεία επικοινωνίας αιτούντος (Φυσικού Προσώπου ή νομιμου εκπροσώπου εταιρείας) - Διακριτικός τίτλος της εταιρείας - Χρονικά διαστήματα που έχει ήδη ασκηθεί η δραστηριότητα - Τόποι που έχει ήδη ασκηθεί η δραστηριότητα Στην αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση επίσης δηλώνεται: - Ότι η κατάσταση της εταιρείας δεν έχει μεταβληθεί (όπως προκύπτει από τα ήδη υποβληθέντα δικαιολογητικά) – σε περίπτωση που υπάρχει μεταβολή, να πληροί τη σχετική προϋπόθεση σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. - Η ημερομηνία έναρξης της άσκησης της δραστηριότητας - Το χρονικό διάστημα της άσκησης της δραστηριότητας

        Όχι Όχι

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 3900/555 2012 327 Β
       • 1 Εκκίνηση διαδικασίας        Όχι Όχι


       • 2 Υποβολή αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει, σε εύλογο χρόνο πριν την έναρξη της δραστηριότητας, την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση προσωρινής παροχής υπηρεσιών (αρχική δήλωση ή ανανέωση) μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, ανεξάρτητα από τον τόπο δραστηριοποίησης. Η υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών μπορεί να υποβληθεί και μέσω των ΚΕΠ – ΕΚΕ και να προωθηθεί στην Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.

        Ναι Όχι


       • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών


        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Ναι Όχι


       • 4 Έλεγχος προϋποθέσεων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών διενεργεί έλεγχο για την πλήρωση των προϋποθέσεων και ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για την πλήρωση ή μη των προϋποθέσεων.

        Όχι Όχι


       • 5 Παροχή Βεβαίωσης στον ενδιαφερόμενο

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, παρέχεται βεβαίωση στον ενδιαφερόμενο με την οποία μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες ελευθέρως.

        Όχι Ναι


       • EUGO portal (μόνο πληροφορίες)

       • 1 Ανανέωση Δήλωσης Διασυνοριακής Προσωρινής Παροχής Υπηρεσίας Οδικής Βοήθειας: Σε περίπτωση που υπάρχει μεταβολή από την αρχική δήλωση, τότε πρέπει να προσκομιστεί το σχετικό δικαιολογητικό. Πιστοποιητικό

        Ανανέωση Δήλωσης Διασυνοριακής Προσωρινής Παροχής Υπηρεσίας Οδικής Βοήθειας: Σε περίπτωση που υπάρχει μεταβολή από την αρχική δήλωση, τότε πρέπει να προσκομιστεί το σχετικό δικαιολογητικό.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Χρήσης

        Όχι

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.