Απογραφή/Καταγραφή Αιγοπροβάτων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηfbc512ea-3c9d-4ba5-bd79-c7e6d3088999 512394

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

1 μήνας

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

3 ώρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην απογραφή/καταγραφή αιγοπροβάτων. Για την αποτελεσματική ενημέρωση και παρακολούθηση της καταγραφής του ζωικού του κεφαλαίου των εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων από τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες, έχει αναπτυχθεί σύστημα σήμανσης και καταγραφής το οποίο αποτελεί τμήμα του ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της Κτηνιατρικής (ΟΠΣ-Κ).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Παρατηρήσεις

- Τα σημεία εξυπηρέτησης είναι οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων και οι Διευθύνσεις/ Υποδιευθύνσεις Κτηνιατρικής των Περιφερειών. - Στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΠΑΤ υπάρχουν αναρτημένα Εγχειρίδια για την σήμανση και καταγραφή αιγοπροβάτων.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Ετήσια απογραφή αιγοπροβάτων.

Σημειώσεις

Ο κάτοχος της εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων (κτηνοτρόφος) διενεργεί απογραφή του ζωικού κεφαλαίου στην εκμετάλλευσή του, μια φορά τον χρόνο (τουλάχιστον) και συγκεκριμένα το διάστημα των μηνών Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου, ενημερώνοντας το Μητρώο της εκμετάλλευσης. Η υποχρέωση της απογραφής συμπεριλαμβάνει και τους κτηνοτρόφους που μπορεί συγκυριακά να μην κατέχουν ζωικό κεφάλαιο κατά την περίοδο της ετήσιας απογραφής (μηδενικό ζωικό κεφάλαιο). Περισσότερες απογραφές είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται εντός του έτους, όταν προκύψει σχετική απαίτηση.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο, ΑΦΜ, Κωδικός εκμετάλλευσης

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Καταγραφή των αποτελεσμάτων της απογραφής αιγοπροβάτων στο μητρώο εκμετάλλευσης.

      Επίσημος τίτλος

      Εφαρμογή συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και του ζωικού του κεφαλαίου.


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ζωϊκού Κεφαλαίου (ΟΠΣ Κτηνιατρικής)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,


      • 1 Υγειονομικές Ο κάτοχος της εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων (κτηνοτρόφος) πρέπει να διαθέτει κωδικό αριθμό εκμετάλλευσης, σε λειτουργία, καταχωρημένο στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Κτηνιατρικής (ΟΠΣ-Κ.).

       Όχι Όχι

      • 2 Χρήσης Ο κάτοχος της εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων (κτηνοτρόφος) πρέπει να είναι εγγεγραμμένος χρήστης των ψηφιακών υπηρεσιών του ΥπΑΑΤ

       Σύνδεσμος http://e-services.minagric.gr/

       Όχι Όχι

      • 3 Φορολογικές Ο κάτοχος της εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων (κτηνοτρόφος) πρέπει να διαθέτει αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ).

       Σύνδεσμος http://e-services.minagric.gr/

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Ο κάτοχος της εκμετάλλευσης χοιροειδών-αγριόχοιρων αιγοπροβάτων (κτηνοτρόφος) πρέπει να διαθέτει διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

       Σύνδεσμος http://e-services.minagric.gr/

       Όχι Όχι

      • 5 Ιδιοκτησιακές Κάτοχος της εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι έστω και προσωρινά, υπεύθυνο για τα αιγοπρόβατα εκτός των κτηνιατρείων ή κτηνιατρικών κλινικών.

       Όχι Όχι

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 3, 8, 9 263493 2004 1253 Β

       Περιγραφή Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και του ζωικού τους κεφαλαίου σε εφαρμογή του Καν. 21/2004

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040201253

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 5 1952/92114 2017 3190 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της αριθ. 263493/27.07.2004 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων “Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και του ζωικού τους κεφαλαίου σε εφαρμογή του Καν. (ΕΚ) 21/2004 του Συμβουλίου” (Β’ 1253/16.8.2004), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170203190

      • 1 Λήψη της καταγραφής/απογραφής αιγοπροβάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο κάτοχος της εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων (κτηνοτρόφος), εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της διενέργειας της απογραφής, που δεν πρέπει να ξεπερνά την 15η Δεκεμβρίου κάθε έτους, µε προσέλευση του στην αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία στην περιοχή της οποίας ευρίσκεται η εκμετάλλευση, κοινοποιεί τα αποτελέσματα της καταγραφής/απογραφής προσκομίζοντας αντίγραφο του Μητρώου της εκμετάλλευσης.

       Σημειώσεις - Αρμόδιος διεκπεραίωσης είναι ο κάτοχος της εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων (κτηνοτρόφος). - Ο κάτοχος περισσοτέρων εκμεταλλεύσεων που βρίσκονται σε διαφορετική περιοχή του ίδιου νομού ή σε άλλο νομό υποβάλλει ξεχωριστά για κάθε εκμετάλλευση τα αποτελέσματα της καταγραφής/απογραφής.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος ταυτοποίησης μέσω ΟΠΣ-Κ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο υπάλληλος της αρμόδιας κτηνιατρικής υπηρεσίας προβαίνει σε έλεγχο ταυτοποίησης του κατόχου των αιγοπροβάτων αναζητώντας τον στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Κτηνιατρικής (ΟΠΣ-Κ) προκειμένου να επιβεβαιωθεί η εγγραφή του σε αυτό.

       Όχι Όχι


      • 3 Πρωτοκόλληση της καταγραφής/απογραφής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το αντίγραφο του Μητρώου της εκμετάλλευσης με τα στοιχεία της καταγραφής/απογραφής λαμβάνει πρωτόκολλο από την αρμόδια υπηρεσία, κι έχει ισχύ υπεύθυνης δήλωσης από την πλευρά του κατόχου των αιγοπροβάτων.

       Όχι Όχι


      • 4 Ενημέρωση ΟΠΣ -Κ κτηνιατρικής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο υπάλληλος της αρμόδιας κτηνιατρικής υπηρεσίας συμπληρώνει την καρτέλα του κατόχου των αιγοπροβάτων, με τα στοιχεία της καταγραφής/απογραφής που υπάρχουν στο αντίγραφο του μητρώου της εκμετάλλευσης.

       Σημειώσεις Τα στοιχεία που πρέπει να δηλωθούν αφορούν την ημερομηνία της απογραφής, το είδος και τον αριθμό των ζώων καθώς και τον συνολικό αριθμό ζώων που υπάρχουν στην εκτροφή την ημέρα της απογραφής.

       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση βεβαίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Με την ολοκλήρωση της ενημέρωσης της ηλεκτρονικής καρτέλας του κατόχου αιγοπροβάτων στο ΟΠΣ-Κ του ΥπΑΑΤ, εκδίδεται βεβαίωση η οποία εκτυπώνεται και αποδίδεται στον κάτοχο για να την επισυνάψει στο χειρόγραφο μητρώο της εκμετάλλευσης.

       Όχι Ναι


      • 1 Σύνδεση Χρήστη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος http://e-services.minagric.gr/

       Περιγραφή Η σύνδεση του χρήστη (κατόχου αιγοπροβάτων) στο ΟΠΣ-Κ επιτυγχάνεται με τη χρήση κωδικών Taxisnet, μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ.

       Σημειώσεις Η απευθείας ηλεκτρονική καταχώρηση της καταγραφής/απογραφής δεν απαλλάσσει τον κάτοχο αιγοπροβάτων από την υποχρέωση να ενημερώνει το χειρόγραφο μητρώο που διατηρεί στην εκμετάλλευση.

       Όχι Όχι


      • 2 Επιβεβαίωση ορθότητας προσωπικών στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Εφόσον οι κωδικοί Taxisnet είναι ορθοί επιτυγχάνεται η ορθότητα των προσωπικών στοιχείων του κατόχου αιγοπροβάτων και επιτρέπεται η πρόσβαση του στο ΟΠΣ-Κ.

       Όχι Όχι


      • 3 Συμπλήρωση πεδίων καταγραφής/απογραφής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο κάτοχος των αιγοπροβάτων συμπληρώνει στην καρτέλα του τα κατάλληλα πεδία της ηλεκτρονικής εφαρμογής, με τα στοιχεία της καταγραφής/απογραφής που έχει διενεργήσει. Τα στοιχεία που πρέπει να δηλωθούν αφορούν την ημερομηνία της απογραφής, το είδος και τον αριθμό των ζώων καθώς και τον συνολικό αριθμός ζώων που υπάρχουν στην εκτροφή την ημέρα της απογραφής.

       Σημειώσεις Ο κάτοχος περισσοτέρων εκμεταλλεύσεων που βρίσκονται σε διαφορετική περιοχή του ίδιου νομού ή σε άλλο νομό συμπληρώνει σε ξεχωριστή καρτέλα για κάθε εκμετάλλευση τα αποτελέσματα της καταγραφής/απογραφής

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση βεβαίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Με την ολοκλήρωση της ενημέρωσης της ηλεκτρονικής καρτέλας του κατόχου αιγοπροβάτων στο ΟΠΣ-Κ του ΥπΑΑΤ, εκδίδεται βεβαίωση η οποία εκτυπώνεται και επισυνάπτεται στο χειρόγραφο μητρώο της εκμετάλλευσης.

       Όχι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.