Βεβαίωση υποβολής απογραφικής δήλωσης μη μισθωτών (e-ΕΦΚΑ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηcd70f28b-02cd-45da-9a39-20d0db973fba 821321

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΚΕΠ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ e-ΕΦΚΑ

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

31 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση Βεβαίωσης Υποβολής Απογραφικής Δήλωσης (βεβαίωση προεγγραφής) και απευθύνεται σε ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες, οι οποίοι προτίθενται να πραγματοποιήσουν έναρξη εργασιών ατομικής επιχείρησης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ασφαλίζονται για πρώτη φορά στον e-ΕΦΚΑ ως Μη Μισθωτοί και επιθυμούν να λάβουν τη σχετική Βεβαίωση.

Βασικές πληροφορίες

Σχετικοί σύνδεσμοι

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Παρατηρήσεις

Η ηλεκτρονική υπηρεσία δύναται να διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Στην περίπτωση αυτή, ο πιστοποιημένος υπάλληλος του ΚΕΠ εισέρχεται στην αντίστοιχη ηλεκτρονική υπηρεσία του e-EΦΚΑ, η οποία διατίθεται μέσω του ενιαίου περιβάλλοντος εργασίας των υπαλλήλων των ΚΕΠ (εξωτερικές εφαρμογές), κατόπιν αυθεντικοποίησής του με τους Κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης και πιστοποιείται ως χρήστης της ηλεκτρονικής υπηρεσίας. Στη συνέχεια, ο πιστοποιημένος υπάλληλος του ΚΕΠ καταχωρεί, καθ’ υπόδειξη του φυσικού προσώπου που φέρει και την ευθύνη για τα δηλωθέντα στοιχεία στην ηλεκτρονική υπηρεσία, τα απαιτούμενα από το σύστημα στοιχεία και προβαίνει στην υποβολή της αίτησης για λογαριασμό του φυσικού προσώπου. Πριν από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, ο πιστοποιημένος υπάλληλος του ΚΕΠ εκτυπώνει ειδικό έντυπο συναίνεσης προς υπογραφή από τον αιτούντα και συνεχίζει στην ηλεκτρονική υπηρεσία με τα στοιχεία του.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Χορήγηση Βεβαίωσης Υποβολής Απογραφικής Δήλωσης Μη Μισθωτών


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εγγραφή μη μισθωτών (eΕΦΚΑ)

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση Βεβαίωσης Υποβολής Απογραφικής Δήλωσης Μη Μισθωτών


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ασφαλισμένων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,      • 1 Ασφαλιστικές Οι χρήστες της υπηρεσίας πρέπει να ασφαλίζονται για πρώτη φορά στον e-ΕΦΚΑ ως Μη Μισθωτοί.

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Κατοχή κωδικών TAXISnet.

       Όχι Όχι

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1 17535/Δ1.6002 2020 1754 Β

       Περιγραφή Εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση της διάταξης του άρθρου 28 του Ν. 4659/2020 και σε αυτήν ορίζονται οι λεπτομέρειες της έκδοσης και ηλεκτρονικής χορήγησης βεβαιώσεων του e-ΕΦΚΑ. Το άρθρο 1 αυτής αφορά στη Bεβαίωση Yποβολής Απογραφικής Δήλωσης μέσω διαδικτύου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200201754

      • Νόμος 28 4659 2020 21 Α

       Περιγραφή Με το συγκεκριμένο άρθρο ορίζεται ότι οι παντός τύπου προβεβαιώσεις, βεβαιώσεις κ.λπ. χορηγούνται και παραλαμβάνονται και μέσω του διαδικτύου, κατόπιν πιστοποιημένης πρόσβασης των ενδιαφερομένων στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100021

      • Εγκύκλιος 46 2020

       Περιγραφή Εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ στην οποία αναλύεται η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία, το πεδίο εφαρμογής και περιγράφεται η ροή εκτέλεσης.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%2299%CE%A3146%CE%9C%CE%91%CE%A0%CE%A3-49%CE%A3%22&page=0

       ΑΔΑ 99Σ146ΜΑΠΣ-49Σ

      • 1 Ταυτοποίηση του χρήστη με τους κωδικούς ΤaxisΝet της ΓΓΠΣΔΔ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Σύνδεσμος https://www.idika.org.gr/eEfkaServices/registration/Account/Login?ReturnUrl=%2FeEfkaServices%2Fregistration%2F

       Περιγραφή Γίνεται ταυτοποίηση του ασφαλισμένου στο σύστημα μέσω των προσωπικών κωδικών TaxisNet.

       Όχι Όχι


      • 2 Ταυτοποίηση του χρήστη με τον κωδικό ΑΜΚΑ και επιβεβαίωση στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Γίνεται συνδυαστική ταυτοποίηση των στοιχείων που αντλήθηκαν από τη ΓΓΠΣΔΔ με τα στοιχεία του ΑΜΚΑ και ο χρήστης επιβεβαιώνει τα στοιχεία του.

       Όχι Όχι


      • 3 Καταχώριση επαγγελματικής διεύθυνσης, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιλογή οικογενειακής κατάστασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο χρήστης καταχωρίζει τα στοιχεία της διεύθυνσης που θα ασκήσει την επαγγελματική δραστηριότητα, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας και την οικογενειακή του κατάσταση.

       Όχι Όχι


      • 4 Συμπλήρωση Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ), κύριας και δευτερευουσών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο χρήστης δηλώνει τον ΚΑΔ που αντιστοιχεί στην κύρια δραστηριότητα που προγραμματίζει να ασκήσει (κύριο ΚΑΔ), καθώς και έως και πέντε (5) ΚΑΔ που αντιστοιχούν στις δευτερεύουσες δραστηριότητες (Δευτερεύοντες ΚΑΔ), τις οποίες προγραμματίζει να δηλώσει στην έναρξη εργασιών στην ΑΑΔΕ.

       Όχι Όχι


      • 5 Απάντηση ερωτηματολογίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο χρήστης καλείται να απαντήσει σε ερωτήματα που αφορούν τη δραστηριότητα και καθορίζουν την προσθήκη των κλάδων επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών, την επιλογή των ασφαλιστικών κατηγοριών, καθώς και επιπλέον πληροφορίες.

       Όχι Όχι


      • 6 Επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο χρήστης προεπιλέγει την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία επιθυμεί να ενταχθεί ως ασφαλισμένος του e-ΕΦΚΑ.

       Όχι Όχι


      • 7 Υποβολή της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Ο χρήστης υποβάλλει την αίτηση για τη Βεβαίωση Απογραφικής Δήλωσης.

       Όχι Όχι


      • 8 Εκτύπωση της Βεβαίωσης Απογραφικής Δήλωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Ο χρήστης εκτυπώνει τη Βεβαίωση Υποβολής Απογραφικής Δήλωσης.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.