Βεβαιώσεις Μετεκπαίδευσης Υπουργείου Τουρισμού σε Αντικατάσταση Πτυχίων που Έχουν Απολεσθεί

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηb4825b8f-0810-46d1-979c-5c66ac649694 650202

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αναφερόμενος φορέας, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  1

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  10
  Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην έκδοση Βεβαίωσης Μετεκπαίδευσης Υπουργείου Τουρισμού σε Αντικατάσταση Πτυχίων που Έχουν Απολεσθεί. Στους αποφοιτούντες του προγράμματος χορηγείται Πιστοποιητικό Μετεκπαίδευσης, το οποίο εκδίδεται άπαξ. Για τους αποφοιτήσαντες προ του 2018, ο χορηγούμενος τίτλος σπουδών ήταν Πτυχίο Μετεκπαίδευσης. Σε περίπτωση απώλειας των ανωτέρω τίτλων, χορηγείται Βεβαίωση Σπουδών στην οποία αναγράφεται ο χρόνος εγγραφής, η διάρκεια φοίτησης, η ειδικότητα και κάθε άλλο στοιχείο που προκύπτει από την κατάσταση του μετεκπαιδευομένου. Η διαδικασία απευθύνεται σε πολίτες.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης


  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση
  Τι θα χρειαστείτε

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     NACE

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Παραγωγή εγγράφου

     Xρήσεις

     Δικαιολογητικό

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Έκδοση Βεβαιώσεων Σπουδών σε αντικατάσταση Πιστοποιητικών ή Πτυχίων Μετεκπαίδευσης που έχουν απολεσθεί


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο)

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Εξωστρεφής


       • 1 Η χορήγηση της Βεβαίωσης γίνεται με την επίδειξη εγγράφου ταυτοποίησης. Αντίγραφο εγγράφου

        Η χορήγηση της Βεβαίωσης γίνεται με την επίδειξη εγγράφου ταυτοποίησης.

        Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα        Όχι

       • Υπουργική Απόφαση 4111 2020 1203 Β

        Περιγραφή Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας των Τμημάτων Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Z8EAZX8QMQ-4ndCieBbLVuJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtYt5KpB1aDe0awgAF6pThWnopoA7PlMTSNujwZSK3Nsd

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 15719 2018 4494 Β

        Περιγραφή Καθορισμός τύπου και περιεχομένου των πιστοποιητικών και των βεβαιώσεων σπουδών μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8dJz7Dd7AbY9 zJjLAILKFuJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtRT2jjiisw3XQg -TAdjAKGdZaAfQxbnF7p8LfVQ2bji

       • Υπουργική Απόφαση 11506 2018 2705 Β

        Περιγραφή Κανονισμός Λειτουργίας των Τμημάτων Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8WV10BfAfsLYliYHTRwL0-OJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtdIbXCtjAHTPC5RYDLtRkupMt0H2L f5V8Diq4atzqrF

       • Προεδρικό Διάταγμα 127 2017 157 Α
       • Νόμος 3105 2003 29 Α
       • Νόμος 1077 1980 225 Α

        Περιγραφή Βασικές διατάξεις για τη μετεκπαίδευση μισθωτών τουριστικών επαγγελμάτων.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHTYtwQ1DmBJndtvSoClrL8jXotFUXFV2R5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIueqDAE6cmWCwwMvwmL7otibmgFFETCMYRZ64fRJvFkuK

       • 1 Υποβάλλεται αίτηση στο Τμήμα Πρωτοκόλλου από τον ενδιαφερόμενο για την έκδοση Βεβαίωσης Σπουδών σε αντικατάσταση απολεσθέντος Πτυχίου ή Πιστοποιητικού Μετεκπαίδευσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Όχι Όχι


       • 2 Παραλαβή Πρωτοκολλημένης αίτησης από το Τμήμα Σχεδιασμού Τουριστικής Εκπαίδευσης - Έλεγχος στο Μητρώο Μετεκπαιδευομένων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


        Όχι Όχι


       • 3 Σύνταξη και υπογραφή Βεβαίωσης Σπουδών Μετεκπαίδευσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


        Όχι Όχι


       • 4 Αποστολή / Επίδοση Βεβαίωσης Σπουδών Μετεκπαίδευσης στον αιτούντα

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Σημειώσεις Εάν η αποστολή γίνει με ταχυδρομείο, ο απαιτούμενος χρόνος διεκπεραίωσης συναρτάται με την ταχύτητα των ταχυδρομικών υπηρεσιών

        Όχι Όχι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.