Βεβαιώσεις Συντάξεων e-ΕΦΚΑ για Φορολογική Χρήση

Από Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηa6dfe951-a286-47fc-8129-f13bf836d00a 604710

Με μια ματιά

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

  myKEPlive, myEFKAlive

  Αριθμός δικαιολογητικών

  0

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  5
  Λεπτά

  Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

  Από 1.5 έως 1.5
  Λεπτά

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση βεβαίωσης Συντάξεων e-ΕΦΚΑ για Φορολογική Χρήση και απευθύνεται σε όλες τις κατηγορίες των συνταξιούχων του ΕΦΚΑ όπου τα τέσσερα πρώτα ψηφία του Α.Μ ΔΙΑΣ προσδιορίζουν τον φορέα συνταξιοδότησης: 0200(ΕΦΚΑ), 0150(τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), 0151(τ. ΕΤΕΑΜ), 0416(τ. ΤΑΠΟΤΕ), 0164(τ. ΤΣΠ-ΑΤΕ), 0165(τ. ΤΑΠ-ΕΤΒΑ), 0171(τ. ΤΥΔΚΥ), 0167(τ. ΤΑΠΑΕ-ΕΘΝΙΚΗ), 2080(τ. ΤΣΑΥ), 0168(τ. ΗΣΑΠ), 0169(τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ), 0400(τ. ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ), 0477(τ. ΤΑΠΤΠ), 0478(τ. ΤΕΑΠΕΤΕ), 0166(τ. ΤΣΠΕΤΕ), 2008(τ. ΤΑΠΙΛΤ), 0441(τ. ΤΑΠ-ΔΕΗ), 0470(τ. ΤΑΥΕΒΖ), 0418(τ. ΝΑΤ), 0403 (τ. ΟΓΑ) και 0450(τ. Υπαλλήλων ΟΓΑ-ΕΛΓΑ).

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

  Παρατηρήσεις

  Στην υποβολή δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος για συνταξιούχους τα σχετικά πεδία της δήλωσης είναι ήδη προσυμπληρωμένα και ο ενδιαφερόμενος πρέπει απλά να ελέγξει την ορθότητά τους. Επίσης, η ηλεκτρονική υπηρεσία δύναται να διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

  Διάρκεια Ισχύος

  Αόριστη

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Τίτλος

  Αίτηση με τη συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας,

  Σημειώσεις

  Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να διαθέτει ΑΦΜ, το ΑΜΚΑ, τον Αριθμό Μητρώου και τον Αριθμό Μητρώου Δίας για να αιτηθεί τη βεβαίωση.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     NACE

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

     Xρήσεις

     Δικαιολογητικό

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Εκτύπωση ετήσιας βεβαίωσης συντάξεων, Βεβαιώσεις Συντάξεων ΙΚΑ για Φορολογική Χρήση, Βεβαιώσεις Συντάξεων ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ για Φορολογική Χρήση

       Επίσημος τίτλος

       Βεβαίωση Συντάξεων e-ΕΦΚΑ για Φορολογική Χρήση

       Γλώσσες παροχής

       Ελληνικά

       Μητρώα που τηρούνται

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Έναυσμα (τρόπος υποβολής)

        Αίτηση (ψηφιακά), Βιντεοκλήση

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,


       • 1 Ασφαλιστικές Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι συνταξιούχος του e-ΕΦΚΑ

        Όχι Όχι

       • 2 Πιστοποίησης Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να διαθέτει ΑΦΜ, το ΑΜΚΑ, τον Αριθμό Μητρώου και τον Αριθμό Μητρώου Δίας για να αιτηθεί τη βεβαίωση.

        Όχι Όχι

       • 1 Υποβολή αιτήματος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Όχι Όχι


       • 2 Εισαγωγή στοιχείων συνταξιούχου στη πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Στην περίπτωση αυτή, ο πιστοποιημένος υπάλληλος του ΚΕΠ εισέρχεται στην αντίστοιχη ηλεκτρονική υπηρεσία του e-EΦΚΑ), η οποία διατίθεται μέσω του ενιαίου περιβάλλοντος εργασίας των υπαλλήλων των ΚΕΠ (εξωτερικές εφαρμογές), κατόπιν αυθεντικοποίησής του με τους Κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης και πιστοποιείται ως χρήστης της ηλεκτρονικής υπηρεσίας. Στη συνέχεια, ο πιστοποιημένος υπάλληλος του ΚΕΠ καταχωρεί, καθ’ υπόδειξη του φυσικού προσώπου που φέρει και την ευθύνη για τα δηλωθέντα στοιχεία στην ηλεκτρονική υπηρεσία, τα απαιτούμενα από το σύστημα στοιχεία και προβαίνει στην υποβολή της αίτησης για λογαριασμό του φυσικού προσώπου.

        Όχι Όχι


       • 3 Έκδοση ψηφιακής βεβαίωσης συντάξεων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Πριν από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, ο πιστοποιημένος υπάλληλος του ΚΕΠ εκτυπώνει ειδικό έντυπο συναίνεσης προς υπογραφή από τον αιτούντα και συνεχίζει στην ηλεκτρονική υπηρεσία με τα στοιχεία του, όπου και εκτυπώνει τη ψηφιακή βεβαίωση.

        Όχι Όχι


       • 4 Υπογραφή βεβαίωσης παραλαβής πιστοποιητικού από τον πολίτη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Όχι Ναι


       • 1 Είσοδος στην εφαρμογή

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

        Σύνδεσμος https://apps.ika.gr/eTax/faces/check.xhtml

        Σημειώσεις Δεν απαιτείται ταυτοποίηση με κωδικούς Taxis

        Όχι Όχι


       • 2 Συμπλήρωση απαιτούμενων στοιχείων ταυτοποίησης συνταξιούχου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Περιγραφή Τον ΑΦΜ, ΑΜΚΑ,τον Αριθμό Μητρώου,τον Αριθμό μητρώου Δίας

        Όχι Όχι


       • 3 Έκδοση ψηφιακής βεβαίωσης συντάξεων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Έξοδος δεδομένων από λογισμικό


        Όχι Ναι


       • Ετήσιο ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων (eΕΦΚΑ)

       • myEFKAlive


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.