Δήλωση "Πόθεν έσχες" (Περιουσιακής κατάστασης)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe5f2c529-8c03-4556-a92a-0a4847ac6707 086947

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  8 έως 9

  Κόστος

  0
  -
  400

  Εκτιμώμενος χρόνος

  6 Ώρες

  Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

  1 Λεπτό

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην υποβολή Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Πόθεν Έσχες) από πολίτες που ανήκουν στις κατηγορίες υπόχρεων της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.3213/2013.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ

  Παρατηρήσεις

  Η Αρχική Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (ανάληψης καθηκόντων) υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΠΟΘΕΝ εντός ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία απόκτησης της ιδιότητας που καθιστά υπόχρεο ένα πρόσωπο σε Δ.Π.Κ. (άρθρ. 1 ν.3213/03) και εφόσον η περιουσιακή του κατάσταση δεν ήταν γνωστή στο όργανο ελέγχου στις 31/12 του προηγούμενου έτους.

  Η Ετήσια Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) υποβάλλεται εντός τριμήνου από την λήξη της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων. Κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην παρ. 2 του άρθρου 1 και στο άρθρο 19 του ν. 3213/2003 (Α’ 309), δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων, αρχικές με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου από την 1η.1.2022 έως και την 15η.10.2022 και ετήσιες του έτους 2022 (χρήση 2021), υποβάλλονται μέχρι και την 15η.1.2023. Για οποιοδήποτε πρόβλημα ή απορία μπορείτε να επικοινωνείτε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Υπόχρεων – ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4802100 από τις 07.30 έως τις 17.00 κατά τις εργάσιμες ημέρες. Επίσης, μετά την είσοδο στην ενιαία διαδικτυακή εφαρμογή, στην ενότητα «Χρειάζεστε βοήθεια;» είναι δυνατή η αποστολή μηνύματος για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζει ο υπόχρεος κατά την υποβολή της Δήλωσης της Περιουσιακής του Κατάστασης. Επισημαίνεται ότι, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας αποτελεί ένα από τα τέσσερα (4) Όργανα Ελέγχου. Στο άρθρο 3 του ν. 3213/03 ως ισχύει ορίζεται ανά όργανο ελέγχου και η αρμοδιότητά ελέγχου αυτού αναλόγως την ιδιότητα του υπόχρεου.

  Η Ενιαία Διαδικτυακή Εφαρμογή "Πόθεν Έσχες" εξυπηρετεί όλους τους υπόχρεους ανεξαρτήτως ιδιότητας και δρομολογεί αυτομάτως τη Δ.Π.Κ. στο αρμόδιο Όργανο.

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση
  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Ενημέρωση Μητρώου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (Πόθεν Έσχες)

       Επίσημος τίτλος

       Δήλωση "Ποθεν Έσχες" (Περιουσιακής Κατάστασης)


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (ψηφιακά)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,,


       • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την είσοδο στο πληροφοριακό σύστημα ΠΟΘΕΝ, απαιτείται η χρήση των προσωπικών κωδικών taxisnet του (της) υπόχρεου. Στην περίπτωση που ζευγάρι έχει κοινούς κωδικούς taxisnet απαιτείται η απόκτηση διακριτών κωδικών taxisnet για την σύζυγο μέσω https://www1.gsis.gr/registration/chooseRegistrationType.htm

        Όχι Όχι

       • 2 Διοικητικές Για να έχετε υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΠΟΘΕΝ, θα πρέπει να αποκτήσετε μια εκ των ιδιοτήτων υπόχρεων των περιπτώσεων της παρ.1 του άρθρου 1 του ν.3213/2003

        Όχι Όχι

       • 1 Η εμπρόθεσμη υποβολή-οριστικοποίηση της Δ.Π.Κ δεν απαιτεί την πληρωμή παράβολου. Η οριστικοποίηση της Δ.Π.Κ με καθυστέρηση μέχρι 30 ημερών από την προβλεπόμενη προθεσμία επιτρέπεται μετά την πληρωμή ηλεκτρονικού παράβολου ύψους 200€ για τους υπόχρεους της Eπιτροπής Eλέγχου του άρθρ. 3Α του ν. 3213/03 ως ισχύει και 50€ για τους λοιπούς υπόχρεους. Η οριστικοποίηση της Δ.Π.Κ. με καθυστέρηση μεγαλύτερη των 30 ημερών από την προβλεπόμενη προθεσμία, επιτρέπεται μετά την πληρωμή ηλεκτρονικού παράβολου ύψους 400€ για τους υπόχρεους που υπάγονται στην αρμοδιότητα ελέγχου της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρ. 3Α του ν. 3213/03 ως ισχύει και 100€ για τους λοιπούς υπόχρεους. Οι υπόχρεοι που θα υποβάλουν Δ.Π.Κ. (είτε ετήσια είτε ανάληψης καθηκόντων) μετά το πέρας της προβλεπόμενης προθεσμίας υποβολής, θα ενημερώνονται κατά την δημιουργία της Δ.Π.Κ. ότι για την οριστικοποίηση της εκπρόθεσμης Δ.Π.Κ. απαιτείται πληρωμή παράβολου. Το ύψος του παράβολου υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα του ΠΟΘΕΝ, κατά την οριστικοποίηση της Δ.Π.Κ., ανάλογα με τις ημέρες της καθυστέρησης εκπλήρωσης της σχετικής υποχρέωσης. Κατά την οριστικοποίηση της Δ.Π.Κ. το σύστημα του ΠΟΘΕΝ εκδίδει αυτόματα το κατάλληλο παράβολο και ενημερώνει τον υπόχρεο με τον αριθμό και τον τύπο του παράβολου που πρέπει να πληρωθεί ηλεκτρονικά στο https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo. Στην ιστοσελίδα του e-paravolo αναφέρονται όλοι οι εναλλακτικοί τρόποι πληρωμής του. 0 € - 400 €

        Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

        Τρόπος Πληρωμής Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

        Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

        Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.pothen.gr/pothen-main/main/ypovolh.html

        Όχι

       • 1 Ταυτότητες και ΑΜΚΑ υπόχρεου, συζύγου/Μέρους Συμφώνου Συμβίωσης και ανήλικων τέκνων, καθώς και τη σχετική πράξη που καθιστά το πρόσωπο υπόχρεο υποβολή ΔΠΚ. Αντίγραφο εγγράφου

        Ταυτότητες και ΑΜΚΑ υπόχρεου, συζύγου/Μέρους Συμφώνου Συμβίωσης και ανήλικων τέκνων, καθώς και τη σχετική πράξη που καθιστά το πρόσωπο υπόχρεο υποβολή ΔΠΚ.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 6866

       • 2 Συμβόλαια ακινήτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τίτλοι ιδιοκτησίας

        Συμβόλαια ακινήτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 2905

       • 3 Στοιχεία και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών ημεδαπής και αλλοδαπής στους οποίους ο υπόχρεος, ο/η σύζυγος - μέρος του συμφώνου συμβίωσης και τα ανήλικα τέκνα τους περιλαμβάνονται μεταξύ των δικαιούχων. Οι σχετικές βεβαιώσεις για το υπόλοιπο αυτών στο τέλος του έτους εκδίδονται από τις τράπεζες ατελώς, εντός 3 ημερών από την υποβολή σχετικής αίτησης, βάσει των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρ. 1 του ν. 3213/2003 όπως ισχύει. Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

        Στοιχεία και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών ημεδαπής και αλλοδαπής στους οποίους ο υπόχρεος, ο/η σύζυγος - μέρος του συμφώνου συμβίωσης και τα ανήλικα τέκνα τους περιλαμβάνονται μεταξύ των δικαιούχων. Οι σχετικές βεβαιώσεις για το υπόλοιπο αυτών στο τέλος του έτους εκδίδονται από τις τράπεζες ατελώς, εντός 3 ημερών από την υποβολή σχετικής αίτησης, βάσει των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρ. 1 του ν. 3213/2003 όπως ισχύει.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 6714

       • 4 Βεβαιώσεις για επενδυτικά προϊόντα και χαρτοφυλάκια (ομόλογα, Repos, μετοχές, Αμοιβαία Κεφάλαια κτλ.) του υπόχρεου, του/της συζύγου - μέρους συμφώνου συμβίωσης και των ανήλικων τέκνων τους οι οποίες περιλαμβάνουν, τουλάχιστον, το όνομα του χειριστή της μερίδας, το όνομα του προϊόντος, το κόστος κτήσης και την αποτίμηση αυτών. Βεβαίωση

        Βεβαιώσεις για επενδυτικά προϊόντα και χαρτοφυλάκια (ομόλογα, Repos, μετοχές, Αμοιβαία Κεφάλαια κτλ.) του υπόχρεου, του/της συζύγου - μέρους συμφώνου συμβίωσης και των ανήλικων τέκνων τους οι οποίες περιλαμβάνουν, τουλάχιστον, το όνομα του χειριστή της μερίδας, το όνομα του προϊόντος, το κόστος κτήσης και την αποτίμηση αυτών.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 9703

       • 5 Άδειες κυκλοφορίας πλωτών και εναέριων μεταφορικών μέσων και κάθε χρήσης οχημάτων, και παραστατικά αγοράς ή πώλησης αυτών, σε περίπτωση που αποκτήθηκαν ή εκποιήθηκαν, κατά τη διάρκεια του έτους που αφορά η δήλωση. Άδεια

        Άδειες κυκλοφορίας πλωτών και εναέριων μεταφορικών μέσων και κάθε χρήσης οχημάτων, και παραστατικά αγοράς ή πώλησης αυτών, σε περίπτωση που αποκτήθηκαν ή εκποιήθηκαν, κατά τη διάρκεια του έτους που αφορά η δήλωση.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 4627

       • 6 Στοιχεία συμμετοχών σε κάθε είδους εταιρία ή επιχείρηση. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

        Στοιχεία συμμετοχών σε κάθε είδους εταιρία ή επιχείρηση.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 9338

       • 7 Σχετικό παραστατικό μίσθωσης θυρίδας. Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

        Σχετικό παραστατικό μίσθωσης θυρίδας.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 6714

       • 8 Παραστατικά αγοράς ή πράξεις φορολογικής αρχής ή ασφαλιστήρια συμβόλαια, εφόσον υφίστανται, για κινητά μεγάλης αξίας, εφόσον η αξία αυτών υπερβαίνει το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Τίτλοι ιδιοκτησίας

        Παραστατικά αγοράς ή πράξεις φορολογικής αρχής ή ασφαλιστήρια συμβόλαια, εφόσον υφίστανται, για κινητά μεγάλης αξίας, εφόσον η αξία αυτών υπερβαίνει το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 2905

       • 9 Στοιχεία οφειλών προς πιστωτικά ιδρύματα, νομικά πρόσωπα δημοσίου & ιδιωτικού δικαίου, καθώς και φυσικά πρόσωπα (αφορά μόνον τους υπόχρεους υποβολής ΔΠΚ, στην Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του Άρθρου 3Α του ν. 3213/03 ως ισχύει). Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

        Στοιχεία οφειλών προς πιστωτικά ιδρύματα, νομικά πρόσωπα δημοσίου & ιδιωτικού δικαίου, καθώς και φυσικά πρόσωπα (αφορά μόνον τους υπόχρεους υποβολής ΔΠΚ, στην Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του Άρθρου 3Α του ν. 3213/03 ως ισχύει).

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εργασιακές

        Όχι 6714

       • Νόμος 3213 2003 309 Α

        Περιγραφή Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030100309

       • Νόμος 1-12 4571 2018 186 Α

        Περιγραφή Επείγουσες ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και άλλες διατάξεις.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100186

       • 1 Είσοδος στην Εφαρμογή Υποβολής Δήλωσης


        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Σύνδεσμος https://www.pothen.gr/pothen-main/main/ypovolh.html

        Περιγραφή Οι υπόχρεοι υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.3213/2003 επισκέπτονται την εφαρμογή ΠΟΘΕΝ μέσω του υπερσυνδέσμου: www.pothen.gr και επιλέγουν "Υποβολή Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης". Στη συνέχεια εισέρχονται στην εφαρμογή πληκτρολογώντας τους προσωπικούς κωδικούς Taxis.

        Όχι Όχι


       • 2 Δημιουργία Αρχικής Δήλωσης (Αρχικού Διορισμού)


        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Σύνδεσμος https://www.pothen.gr/pothen/app/#/dpk/options

        Περιγραφή Μέτα την είσοδό του στην εφαρμογή Υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης, ο υπόχρεος επιλέγει από το πλευρικό μενού στα αριστερά της οθόνης του "Υποβολή Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης". Στη συνέχεια επιλέγει "Δημιουργία Αρχικής Δήλωσης (Αρχικού Διορισμού).

        Σημειώσεις Η Αρχική Δήλωση Περιουσιακής κατάστασης (Αρχικού Διορισμου ή Ανάληψης Καθηκόντων) υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΠΟΘΕΝ εντός 90 ημερών από την ημερομηνία απόκτησης της ιδιότητας που καθιστά υπόχρεο ένα πρόσωπο σε ΔΠΚ (άρθρ. 1 ν.3213/03) και εφόσον η περιουσιακή του κατάσταση δεν ήταν γνωστή στο όργανο ελέγχου στις 31/12 του προηγούμενου έτους. Κατ εξαίρεση αρχικές με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου από την 1.1.2021 έως και την 31η.10.2021 υποβάλλονται έως και την 16η.2.2022 Η Αρχική Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης περιλαμβάνει τα περιουσιακά στοιχεία ημεδαπής και αλλοδαπής κατά την ημερομηνία απόκτησης της ιδιότητας του υπόχρεου, τα περιουσιακά στοιχεία του/της συζύγου, του προσώπου με το οποίο έχει συναφθεί σύμφωνο συμβίωσης (Μ.Σ.Σ.) καθώς και τα περιουσιακά στοιχεία των ανήλικων τέκνων, την αξία και τον τρόπο κτήσης αυτών.

        Ναι Όχι


       • 3 Δημιουργία Ετήσιας Δήλωσης Περίουσιακής Κατάστασης


        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Περιγραφή Μέτα την είσοδό του στην εφαρμογή Υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης, ο υπόχρεος επιλέγει από το πλευρικό μενού στα αριστερά της οθόνης του "Υποβολή Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης". Στη συνέχεια επιλέγει "Δημιουργία Ετήσιας Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης".

        Σημειώσεις Η ετήσια Δ.Π.Κ. υποβάλλεται εντός τριμήνου από την λήξη της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και περιλαμβάνει τα υφιστάμενα κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους περιουσιακά στοιχεία, στην Ελλάδα και το εξωτερικό υπόχρεου, συζύγου, ή του προσώπου με το οποίο έχει συναφθεί σύμφωνο συμβίωσης και των ανήλικων τέκνων αυτών, συμπεριλαμβανομένων όσων ενηλικιώνονται μέσα στο έτος αναφοράς της Δ.Π.Κ.. Κατά την υποβολή της Δ.Π.Κ. ο υπόχρεος επικαιροποιεί την περιουσιακή του κατάσταση σε σχέση με την τελευταία (ηλεκτρονικά) υποβληθείσα Δ.Π.Κ. και διατηρεί αναλλοίωτα τα στοιχεία, τα οποία δεν έχουν μεταβληθεί. Η Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.) 2021, στην οποία αποτυπώνονται τα έσοδα και τα οικονομικά συμφέροντα των υπόχρεων εντός του φορολογικού έτους 2020, καθώς και η περιουσιακή τους κατάστασή κατά την 31-12-2020, υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην παρ. 2 του άρθρου 1 και στο άρθρο 19 του ν. 3213/2003 (Α 309), δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων, αρχικές με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου από την 1η.1.2021 έως και την 30ή.11.2021 και ετήσιες του έτους 2021 (χρήση 2020), υποβάλλονται μέχρι και την 28η.2.2022.

        Ναι Όχι


       • 4 Συμπλήρωση (πεδίων) Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης


        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Σύνδεσμος https://www.pothen.gr/pothen/app/#/dpk/1936997/edit

        Περιγραφή Ο υπόχρεος οφείλει να συμπληρώσει με την δέουσα επιμέλεια τα πεδία των δώδεκα καρτελών της Δήλωσης Περιουσιακής Καταστασης καθώς και τη Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ). Η συμπλήρωση της Δ.Π.Κ θα πρέπει να πραγματοποιείται λαμβανοντας υπόψη τα δικαιολογητικά τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στην καρτέλα "Δικαιολογητικά" της παρούσας διαδικασίας.

        Σημειώσεις Στις καρτέλες της Δ.Π.Κ : Στοιχεία υπόχρεου, στοιχεία συζύγου/Μ.Σ.Σ, στοιχεία ανήλικων τέκνων, έσοδα, ακίνητα, μέσα μεταφοράς και μηχανήματα έργου, δίνεται η δυνατότητα συμπλήρωσης των βασικών πεδίων επιλέγοντας "Ενημέρωση από Taxis" ή "Προσθήκη από Taxis" Για να μπορεί να προ-συμπληρώσει ο υπόχρεος τη Δ.Π.Κ. του, με τα ακίνητα του/της συζύγου/Μ.Σ.Σ., όπως αυτά είναι καταχωρισμένα στο TAXIS, πρέπει προηγουμένως ο/η σύζυγος/Μ.Σ.Σ. να συνδεθεί με τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet στο σύστημα (www.pothen.gr) και να επιλέξει στο αριστερό κάθετο μενού την επιλογή «Εξουσιοδοτήσεις». Στη συνέχεια θα πρέπει να κάνει προσθήκη το Α.Φ.Μ. του υπόχρεου, το σχετικό έτος για το οποίο παρέχεται η εξουσιοδότηση και στο πεδίο «Εξουσιοδότηση σε δεδομένα Τaxis» να επιλέξει «E9». Η ίδια διαδικασία ακολουθείται ώστε να πραγματοποιηθεί προσθήκη από Taxis των εισοδημάτων του/της συζύγου/Μ.Σ.Σ στην καρτέλα έσοδα και στην περίπτωση που οι σύζυγοι/Μ.Σ.Σ. υποβάλλουν ξεχωριστές Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος επιλέγοντας αντίστοιχα "Ε1".

        Όχι Όχι


       • 5 Επισύναψη δικαιολογητικών για τους υπόχρεους στην Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, Άρθρου 3Α της Βουλής καθώς και για τους κατά προτεραιότητα ελεγχόμενους        Περιγραφή Τα συνυποβαλλόμενα εκ του νόμου, δεδομένα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και περιουσιακής κατάστασης, επισυνάπτονται αυτόματα ηλεκτρονικά στην υποβαλλόμενη Δ.Π.Κ. και ως εκ τούτου, ο υπόχρεος κατά την ηλεκτρονική υποβολή, δε χρειάζεται να κάνει οποιαδήποτε σχετική ενέργεια. Υπόχρεοι που ανήκουν σε ιδιότητες που ελέγχονται υποχρεωτικά ή κατά προτεραιότητα ή/και σε όσους εμφανισθεί σχετικό μήνυμα στην καρτέλα «Στοιχεία Υπόχρεου» του συστήματος, οφείλουν να επισυνάψουν ηλεκτρονικά, τα δικαιολογητικά που αναφέρονται αναλυτικά στην ενότητα "Δικαιολογητικά" της παρούσας διαδικασίας. Σε περίπτωση που δεν το κάνουν η οριστικοποίηση της Δ.Π.Κ. αποτυγχάνει και εμφανίζεται κάτω δεξιά στην οθόνη σχετικό μήνυμα λάθους σε κόκκινο πλαίσιο. Οι υπόχρεοι μπορούν να επισυνάπτουν (εφόσον το επιθυμούν) οποιοδήποτε δικαιολογητικό θεωρούν ότι συμβάλει στην πληρότητα της δήλωσης τους και επιβεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων που παραθέτουν. Όσοι έλαβαν αναδρομικά προηγούμενων ετών, από μισθωτές υπηρεσίες, δηλώνουν το σχετικό ποσό στην ετήσια Δ.Π.Κ. που αφορά στο έτος που εισέπραξαν τα αναδρομικά αυτά και επισυνάπτουν ηλεκτρονικά τη σχετική βεβαίωση αποδοχών, στην οποία αναγράφονται αναλυτικά τα εισπραχθέντα ποσά αναδρομικών.

        Σημειώσεις Η επισύναψη των δικαιολογητικών πραγματοποιείται επιλέγοντας την προσωρινά αποθηκευμένη Δ.Π.Κ, στη συνεχεία "Έγγραφα Δήλωσης" και τέλος "Πατήστε για φόρτωση εγγράφου"

        Όχι Όχι


       • 6 Επιβεβαίωση της Ορθότητας και της Πληρότητας των στοιχείων της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης και Οριστικοποίηση


        Σύνδεσμος https://www.pothen.gr/pothen/app/#/

        Περιγραφή Ο υπόχρεος επιλέγει το πλαίσιο με το λεκτικό "Επιβεβαιώνω την ορθότητα και την πληρότητα των ανωτέρω στοιχείων, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η επιλογή "Οριστικοποίηση της Δήλωσης." σε κάθε μια από τις δώδεκα (12) καρτέλες της Δ.Π.Κ και τη Δ.Ο.Σ και στη συνέχεια "Οριστικοποίηση Δήλωσης". Σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης, επιλέγοντας "Οριστικοποίηση" εκδίδεται σχετικό παράβολο, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην ενότητα παράβολα της παρούσας διαδικασίας. Μετά την πληρωμή του σχετικού παραβόλου, ο υπόχρεος επιλέγει εκ νέου "Οριστικοποίηση".

        Σημειώσεις Αμέσως μετά την οριστικοποίηση της Δήλωσης, ο υπόχρεος θα λάβει αυτοματοποιημένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω της εφαρμογής ΠΟΘΕΝ με τον αριθμό της υποβληθείσας Δ.Π.Κ. Επιπλέον από το μενού "Προβολή Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης" υπάρχει η δυνατότητα να ελέγξει εάν η Δ.Π.Κ έχει λάβει αριθμό Δήλωσης και ημερομηνία Οριστικοποίησης.

        Όχι Όχι


       • 7 Έγκριση του περιεχομένου της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης από τον/την σύζυγο/Μ.Σ.Σ


        Σύνδεσμος https://www.pothen.gr/pothen/app/

        Περιγραφή Μετά την οριστικοποίηση της Δ.Π.Κ. από τον υπόχρεο, ο/η σύζυγος/Μ.Σ.Σ. πρέπει να συνδεθεί στο σύστημα ΠΟΘΕΝ (www.pothen.gr), με τους προσωπικούς του (διακριτούς) κωδικούς TAXISnet και να μεταβεί στην επιλογή του αριστερού κάθετου μενού "Έγκριση Δηλώσεων από Σύζυγο". Μέσω της επιλογής “Προβολή Δήλωσης (pdf)”, ο/η σύζυγος/ Μ.Σ.Σ. του υπόχρεου, έχει τη δυνατότητα να επιβεβαιώσει τα ατομικά περιουσιακά του/της στοιχεία, καθώς και αυτά των ανήλικων τέκνων τους, που έχουν συμπληρωθεί στη Δ.Π.Κ. από τον υπόχρεο. Η έγκριση γίνεται με τη χρήση της επιλογής “Έγκριση”.

        Σημειώσεις Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο υπόχρεος προηγουμένως να έχει οριστικοποιήσει τη Δ.Π.Κ. και ο/η σύζυγος/Μ.Σ.Σ. να διαθέτει προσωπικούς κωδικούς TAXISnet.

        Όχι Όχι


       • Υποβολή Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Πόθεν Έσχες)

       • Υποβολή καταστάσεων υπόχρεων σε Δήλωση Αφορά τους φορείς που καταχωρούν καταστάσεις υπόχρεων σε ΔΠΚ


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.