Δήλωση Προσωρινής Διασυνοριακής Παροχής Υπηρεσιών σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και Κατ οίκον Διδασκαλίας

Από Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηcce5e70d-b7e7-467d-aec6-5786e0fcc717 310628

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφέρειες, Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της οικείας Περιφέρειας - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ψηφιακά και εξ αποστάσεως σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  2 έως 3

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  7
  Ημέρες

  Περιγραφή

  Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά στην αναγγελία διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών διδασκαλίας σε φροντιστήρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διδασκαλίας σε κέντρα ξένων γλωσσών και κατ οίκον διδασκαλίας στην ελληνική επικράτεια.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Διοικητική προσφυγή / Ένσταση


     NACE

      Εξερχόμενα

      Εξερχόμενα

      Παραγωγή εγγράφου

      Xρήσεις

      Δικαιολογητικό

      Βήματα

       Ψηφιακά βήματα

        Άλλες πληροφορίες

        Επίσημος τίτλος

        Δήλωση Προσωρινής / Διασυνοριακής Παροχής Υπηρεσιών Κατ'οίκον Διδασκαλίας και Διδασκαλίας σε Φροντιστήριο ή Κέντρο Ξένων Γλωσσών

        Γλώσσες παροχής

        Αγγλικά

        Τρόπος παροχής υπηρεσιών

        Διασυνοριακά

         Νομοθεσία

          Κατηγορίες

          Είδος διαδικασίας

          Έναυσμα

          Αιτούμενη

          Έναυσμα (τρόπος υποβολής)

          Αίτηση (έντυπο)

          Συμβάντα ζωής

          Τύπος

          Εξωστρεφής


         • 85.59 Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.
         • Κωδικός SDG N2
          Τίτλος SDG Κοινοποίηση διασυνοριακών δραστηριοτήτων
          Περιγραφή SDG κοινοποίηση των διασυνοριακών δραστηριοτήτων στις αρχές - Ελλάδα


         • 1 Διοικητικές Υποβολή αίτησης διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών

          Όχι Όχι

         • 2 Εργασιακές Νόμιμη εγκατάσταση σε κράτος μέλος της ΕΕ

          Όχι Όχι

         • 3 Εκπαιδευτικές Κατοχή σχετικού τίτλου σπουδών ανωτάτης εκπαίδευσης

          Όχι Όχι

         • 4 Εργασιακές Επάρκεια προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας

          Όχι Όχι

         • 1 Υπεύθυνη Δήλωση - Αίτηση / Αναγγελία έναρξης επαγγέλματος κατ’οίκον διδασκαλίας ή διδασκαλίας σε φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών. Στην αίτηση συμπληρώνονται: - τα προσωπικά στοιχεία του ενδιαφερομένου, - τα στοιχεία επικοινωνίας του, - επαγγελματικά στοιχεία, όπως (α) το κράτος-μέλος νόμιμης εγκατάστασης, (β) το είδος παροχής υπηρεσιών που ασκεί στο κράτος νόμιμης εγκατάστασης, (γ) το είδος παροχής υπηρεσιών που επιθυμεί να ασκήσει προσωρινά στην Ελλάδα - αν είναι η πρώτη φορά που ασκεί τις συγκεκριμένες υπηρεσίες στην Ελλάδα - τον τόπο, την ημερομηνία και τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών που προτίθεται να παράσχει στην Ελλάδα Αίτηση

          Υπεύθυνη Δήλωση - Αίτηση / Αναγγελία έναρξης επαγγέλματος κατ’οίκον διδασκαλίας ή διδασκαλίας σε φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών. Στην αίτηση συμπληρώνονται: - τα προσωπικά στοιχεία του ενδιαφερομένου, - τα στοιχεία επικοινωνίας του, - επαγγελματικά στοιχεία, όπως (α) το κράτος-μέλος νόμιμης εγκατάστασης, (β) το είδος παροχής υπηρεσιών που ασκεί στο κράτος νόμιμης εγκατάστασης, (γ) το είδος παροχής υπηρεσιών που επιθυμεί να ασκήσει προσωρινά στην Ελλάδα - αν είναι η πρώτη φορά που ασκεί τις συγκεκριμένες υπηρεσίες στην Ελλάδα - τον τόπο, την ημερομηνία και τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών που προτίθεται να παράσχει στην Ελλάδα

          Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

          Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


          Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


          Όχι

         • 2 Αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταυτότητας. Αντίγραφο εγγράφου

          Αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταυτότητας.

          Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

          Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


          Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


          Όχι

         • 3 Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο μεταφρασμένου στην ελληνική τίτλου σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης ή επάρκεια προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας σε Κέντρο Ξένων Γλωσσών εφόσον ο επαγγελματίας θα το προσκομίσει αντί τίτλου σπουδών ανωτάτης εκπαίδευσης Αποδεικτικό Σπουδών

          Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο μεταφρασμένου στην ελληνική τίτλου σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης ή επάρκεια προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας σε Κέντρο Ξένων Γλωσσών εφόσον ο επαγγελματίας θα το προσκομίσει αντί τίτλου σπουδών ανωτάτης εκπαίδευσης

          Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

          Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

          Σημειώσεις: Σημείωση: δεν απαιτούνται για τους νόμιμα εγκατεστημένους επαγγελματίες σε άλλο κράτος - μέλος της ΕΕ, εφόσον αποδεικνύουν με κάθε νόμιμο μέσο την κατ` επάγγελμα νόμιμη παροχή ομοίων υπηρεσιών στο κράτος - μέλος εγκατάστασης τους. Τα προσκομιζόμενα έγγραφα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα.

          Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

          Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης

          Όχι

         • Υπουργική Απόφαση ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/25207 2011 2926 Β

          Περιγραφή Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών - Παρ. 1 – Δικαιολογητικά - Παρ. 9 – Αρμόδιες αρχές - Παρ.10 – Διαδικασία, προβλεπόμενη προθεσμία απόκρισης αρμόδιας αρχής


         • 1 Υποβολή αίτησης

          Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

          Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

          Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει την συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την αίτηση και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση (ή το Γραφείο) της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της οικείας Περιφέρειας ή στα ΚΕΠ-ΕΚΕ.

          Όχι Όχι


         • 2 Έλεγχος πληρότητας

          Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

          Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

          Περιγραφή Διενεργείται έλεγχου πληρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών.

          Όχι Όχι


         • 3 Χορήγηση βεβαίωσης

          Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

          Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

          Περιγραφή Χορήγηση της Βεβαίωσης Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων από την Διεύθυνση (ή το Γραφείο) της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της οικείας Περιφέρειας.

          Όχι Ναι


         • EUGO portal (μόνο πληροφορίες)
         • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.