Διαδικασία καθορισμού όγκου εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών για εργασία

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση11fd7c98-6d11-40d6-b133-9e8ad5dc43cb 193193

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

5 μήνες

Περιγραφή

ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΔΙΕΤΙΑ, ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΑΠΌ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,


      • Νόμος 11 4251 2014 80 Α

       Περιγραφή Το άρθρο 11 του ν.4251/2014 καθορίζει τη διαδικασία για την εκτίμηση των αναγκών σε θέσεις εργασίας για εξαρτημένη εργασία που χορηγούνται σε πολίτες τρίτων χωρών, ανά Περιφέρεια και ειδικότητα απασχόλησης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100080

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 66224 2015 7 Β

       Περιγραφή Καθορισμός ειδικότερων ζητημάτων σχετικά µε τη διαδικασία καθορισμού του όγκου εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών και τη διαδικασία μετάκλησης για εξαρτημένη εργασία, εποχική απασχόληση, απασχόληση αλιεργατών και υψηλής ειδίκευσης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150200007

       ΑΔΑ 7ΘΣΛΝ-4Τ3

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 5269/139 2021 430 Β

       Περιγραφή Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2021 και 2022. Κατανέμεται ο αριθμός των θέσεων εργασίας που μπορούν να καλυφθούν από πολίτες τρίτων χωρών ανά περιφέρεια και περιφερειακή ενότητα. Η ΚΥΑ αποστέλλεται στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις προκειμένου οι εργοδότες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, να αιτηθούν πρόσκληση πολίτη τρίτης χώρας για να εισέλθει στην Ελλάδα με σκοπό την εξαρτημένη, εποχική ή υψηλής ειδίκευσης απασχόληση.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210200430

       ΑΔΑ ΩΧΖΧ46ΜΤΛΚ-Ζ2Δ

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 5269/139 2021 545 Β

       Περιγραφή Διόρθωση σφάλματος 5269/139

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210200545

       ΑΔΑ 60Π046ΜΤΛΚ-ΛΣ1

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 74510 2021 4591 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5269/139/05.02.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2021 και 2022» (Β’ 430), λόγω συμπλήρωσης θέσεων εργασίας σε περιφέρειες.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210204591

       ΑΔΑ 90Λ546ΜΤΛΚ-6ΤΚ

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 19319 2022 1043 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5269/139/05.02.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2021 και 2022» (Β’ 430), λόγω συμπλήρωσης θέσεων εργασίας σε περιφέρειες.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220201043

       ΑΔΑ Ψ35Α46ΜΤΛΚ-ΡΥΗ

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 78077 2022 4513 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5269/139/05.02.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2021 και 2022» (Β’ 430), λόγω συμπλήρωσης θέσεων εργασίας σε περιφέρειες.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220204513

       ΑΔΑ 6ΤΩΓ46ΜΤΛΚ-Α1Θ

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 4877 2023 184 Β

       Περιγραφή Παράταση της υπ’ αριθμ. 5269/139/05.02.2021 (Β΄ 430) ΚΥΑ με θέμα «Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2021 και 2022» ως τις 5 Φεβρουαρίου του 2023.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230200184

       ΑΔΑ 6Π3146ΜΤΛΚ-7ΔΜ

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 12715 2023 527 Β

       Περιγραφή Παράταση της υπ’ αριθμ. 5269/139/05.02.2021 (Β΄ 430) ΚΥΑ με θέμα «Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2021 και 2022» ως τις 31 Μαρτίου του 2023.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230200527

       ΑΔΑ ΨΔΩΥ46ΜΤΛΚ-ΚΝ0

      • 1 Επιστολή/ερώτημα προς περιφέρειες επικράτειας για την πραγματοποίηση διαβούλευσης με εργοδοτικούς φορείς για την εκτίμηση αναγκών εργασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η εν λόγω επιστολή αφορά σε ερώτημα του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου προς τις περιφέρειες για την εκτίμηση του αριθμού πολιτών τρίτων χωρών για εργασία και των απαιτούμενων ειδικοτήτων.

       Σημειώσεις Απαραίτητη διαδικασία για την σύνταξη και έκδοση της ΚΥΑ για τον καθορισμό του ανώτατου αριθμού θέσεων εργασίας που μπορούν να καλυφθούν από πολίτες τρίτων χωρών. Κάθε περιφέρεια διεξάγει διαβούλευση με εργοδοτικούς φορείς προκειμένου να καταθέσουν προτάσεις και αιτήματα για τον αριθμό, την ειδικότητα και το καθεστώς απασχόλησης πολιτών τρίτων χωρών, που χρειάζονται να εισέλθουν στην Ελλάδα για να εργαστούν

       Όχι Όχι


      • 2 Επιστολή προς ΔΥΠΑ και ΟΚΕ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η επιστολή αφορά σε ερώτημα του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου για την σύμφωνη γνώμη της ΔΥΠΑ και της ΟΚΕ αναφορικά με τα αιτήματα για αριθμό θέσεων εργασίας (ειδικότητα, καθεστώς εργασίας) ανά περιφέρεια και περιφερειακή ενότητα, που αποστέλλονται από περιφέρειες

       Σημειώσεις Με την επιστολή ελέγχεται η προσφορά εργασίας από ημεδαπούς, ευρωπαίους πολίτες ή νομίμως διαμένοντες στη χώρα πολίτες τρίτων χωρών ανά ειδικότητα και τα ποσοστά ανεργίας ανά τομέα απασχόλησης. Απαραίτητο βήμα για την έκδοση της ΚΥΑ καθορισμού ανώτατου όγκου θέσεων εργασίας για πολίτες τρίτων χωρών.

       Όχι Όχι


      • 3 Σύνταξη κοινής υπουργικής απόφασης για τον καθορισμό του ανώτατου αριθμού θέσεων εργασίας για πολίτες τρίτων χωρών, ανά διετία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατόπιν επεξεργασίας των στοιχείων αναφορικά με την εγχώρια προσφορά εργασίας , της ΔΥΠΑ και της γνώμης της ΟΚΕ, γίνεται η σύνταξη της ΚΥΑ από την Υπηρεσία με την οποία καθορίζονται ανα περιφέρεια και περιφερειακή ενότητα , οι θέσεις εργασίας (καθεστώς απασχόλησης, ειδικότητες και αριθμός) για τους πολίτες τρίτων χωρών

       Όχι Όχι


      • 4 Υπογραφή Κοινής Υπουργικής Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Η ΚΥΑ υπογράφεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και ακολουθούν οι υπογραφές των συναρμόδιων Υπουργείων (Μετανάστευσης και Ασύλου, Εξωτερικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής)

       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση της ΚΥΑ και αποστολή της στις αποκεντρωμένες περιφέρειες

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αποστολή της ΚΥΑ στο εθνικό τυπογραφείο για την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ και στην συνέχεια αποστολή της στις αρμόδιες αποκεντρωμένες διοικήσεις της ελληνικής επικράτειας.

       Σημειώσεις Η ΚΥΑ αναρτάται και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.