Εγγραφή Ελλήνων Εκλογέων εκτός ελληνικής Επικράτειας

Από Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση5498674b-71b4-4455-ac0a-72b7fd3669da 834715

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αναφερόμενος φορέας, Πρεσβείες, Προξενεία, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  2

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  2
  Μήνες

  Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

  Από 1 έως

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην εγγραφή των Ελλήνων εκλογέων του εξωτερικού σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, για να μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα από τον τόπο διαμονής τους.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Παρατηρήσεις

  Οι εκλογείς εφόσον αδυνατούν, οι ίδιοι, να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής, έχουν τη δυνατότητα να απευθύνονται στις αρμόδιες προξενικές αρχές της χώρας. Με αυτοπρόσωπη παρουσία, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ) και την αρωγή διαπιστευμένου υπαλλήλου των προξενικών αρχών συμπληρώνουν και υποβάλλουν την αίτηση τους. Δυνατότητα μεταβολής στοιχείων, αναστολής και ακύρωσης εγγραφής. Ο εκλογέας μπορεί οποτεδήποτε να εισέρχεται στην ηλεκτρονική εφαρμογή https://apodimoi.ypes.gr/ και: α) να μεταβάλλει τα στοιχεία της αίτησης του καταχωρώντας τη νέα διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του και τους νέους τηλεφωνικούς αριθμούς επικοινωνίας, β) να αναστείλει την εγγραφή του και να την ενεργοποιήσει εκ νέου, γ) να ακυρώσει την εγγραφή του και να διαγραφεί οριστικά από τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού.

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση εγγραφής.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Ιεραρχική Προσφυγή


     NACE

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Ενημέρωση Μητρώου

     Xρήσεις

     Δικαιολογητικό

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Εγγραφή Ελλήνων Εκλογέων εκτός ελληνικής επικράτειας σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Έναυσμα (τρόπος υποβολής)

        Αίτηση (έντυπο)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        D3


       • 1 Χρονικής προθεσμίας Να έχουν διαμείνει συνολικά δύο (2) έτη εντός της Ελληνικής Επικράτειας κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριάντα πέντε (35) ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εγγραφής.

        Όχι Όχι

       • 2 Φορολογικές Να έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση κατά το τρέχον ή το προηγούμενο φορολογικό έτος.

        Όχι Όχι

       • 3 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Να έχουν κωδικούς taxisnet.

        Όχι Όχι

       • Νόμος 4648 2019 205 Α

        Περιγραφή Διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων που βρίσκονται εκτός Ελληνικής Επικράτειας και τροποποίηση εκλογική διαδικασίας.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8H tSNe0fWH95MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuRkJcV6OutWS2ftnTb8JGlVuqGe9KjB3-S48irb22w-8

       • 1 Εισαγωγή στην ειδική εφαρμογή https://apodimoi.ypes.gr/

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Σύνδεσμος https://apodimoi.ypes.gr/

        Περιγραφή Ο εκλογέας για να εισέλθει στην ειδική εφαρμογή https://apodimoi.ypes.gr/ πρέπει να έχει προσωπικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) Ο εκλογέας εισάγει τους αντίστοιχους κωδικούς TAXISnet της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), πιστοποιείται ως χρήστης και εισέρχεται στην εφαρμογή.

        Όχι Όχι


       • 2 Αναζήτηση εγγραφής.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Σύνδεσμος https://apodimoi.ypes.gr/

        Περιγραφή Ο εκλογέας αναζητεί την εγγραφή του στον βασικό εκλογικό κατάλογο και την επιλέγει, ώστε τα βασικά του στοιχεία να συμπληρωθούν αυτόματα στην αίτηση.

        Όχι Όχι


       • 3 Καταχώρηση στοιχείων.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Σύνδεσμος https://apodimoi.ypes.gr/

        Περιγραφή Ο εκλογέας καταχωρίζει τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, τους τηλεφωνικούς αριθμούς επικοινωνίας και την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Επιλέγει χώρα και πόλη που επιθυμεί να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα, από τις αντίστοιχες λίστες των συγκεκριμένων πεδίων.

        Όχι Όχι


       • 4 Ανάρτηση δικαιολογητικών.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Σύνδεσμος https://apodimoi.ypes.gr/ https://synaineseis.ypes.gr

        Περιγραφή Ο εκλογέας αναρτά ηλεκτρονικά αντίγραφα των δικαιολογητικών των προϋποθέσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 4648/2019, δηλαδή: α) δημόσια έγγραφα διαμονής δύο (2) ετών στην Ελληνική Επικράτεια επιλέγοντας το δημόσιο φορέα έκδοσης και β) φορολογική δήλωση (Ε1 ή Ε2 ή Ε3 ή Ε9) το τρέχον ή το προηγούμενο έτος. Για την συναίνεση επεξεργασίας των προσωπικών στοιχείων, αναφορικά με την αίτηση εγγραφής εξαρτώμενου μέλους α’ βαθμού, χρησιμοποιείται ο σύνδεσμος https://synaineseis.ypes.gr . Εναλλακτικά, ο εκλογέας επιλέγει την κατηγορία του δικαιολογητικού, συμπληρώνοντας τα στοιχεία που ζητούνται, και εξουσιοδοτεί το Υπουργείο Εσωτερικών για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση του. - Στην περίπτωση που ο εκλογέας εγγράφεται στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού για την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος στις Ευρωεκλογές, σε εκλογικό τμήμα που θα συσταθεί σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν απαιτείται η ανάρτηση των ανωτέρω δικαιολογητικών.

        Όχι Όχι


       • 5 Υποβολή αίτησης - χορήγηση αριθμού πρωτοκόλλου.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Σύνδεσμος https://apodimoi.ypes.gr/

        Περιγραφή Ο εκλογέας βεβαιώνει ότι τα στοιχεία της αίτησης του είναι αληθή, λαμβάνει γνώση ότι η αίτηση του υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και επιλέγει την οριστική υποβολή της. Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης ο εκλογέας λαμβάνει στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του αποδεικτικό επιτυχούς υποβολής της αίτησης με αριθμό πρωτοκόλλου και εκκινεί η διαδικασία ελέγχου και οριστικοποίησης της αίτησης. Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης, ο εκλογέας καταχωρίζεται στον ειδικό εκλογικό κατάλογο εξωτερικού για χρονικό διάστημα οκτώ (8) ετών. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, ο εκλογέας ενημερώνεται για το δικαίωμα προσφυγής.

        Όχι Ναι


       • Εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού Πρόσβαση μέσω gov.gr       • 1 Δημόσια έγγραφα διαμονής δύο (2) ετών στην Ελληνική Επικράτεια επιλέγοντας στη σχετική εφαρμογή το δημόσιο φορέα έκδοσης. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας

        Δημόσια έγγραφα διαμονής δύο (2) ετών στην Ελληνική Επικράτεια επιλέγοντας στη σχετική εφαρμογή το δημόσιο φορέα έκδοσης.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://apodimoi.ypes.gr/

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Τα έγγραφα αναρτώνται από τον εκλογέα στην πλατφόρμα https://apodimoi.ypes.gr/ Στην περίπτωση που ο εκλογέας εγγράφεται στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού για την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος στις Ευρωεκλογές, σε εκλογικό τμήμα που θα συσταθεί σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν απαιτείται η ανάρτηση των ανωτέρω δικαιολογητικών.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 2 Φορολογική δήλωση (Ε1 ή Ε2 ή Ε3 ή Ε9) το τρέχον ή το προηγούμενο έτος. Φορολογικά πιστοποιητικά

        Φορολογική δήλωση (Ε1 ή Ε2 ή Ε3 ή Ε9) το τρέχον ή το προηγούμενο έτος.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://apodimoi.ypes.gr/

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Εναλλακτικά, ο εκλογέας επιλέγει την κατηγορία του δικαιολογητικού, συμπληρώνοντας τα στοιχεία που ζητούνται, και εξουσιοδοτεί το Υπουργείο Εσωτερικών για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση του. Για την συναίνεση επεξεργασίας των προσωπικών στοιχείων, αναφορικά με την αίτηση εγγραφής εξαρτώμενου μέλους α’ βαθμού, χρησιμοποιείται ο σύνδεσμος https://synaineseis.ypes.gr

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.