Εγγραφή στον ειδικό εκλογικό κατάλογο ετεροδημοτών

Από Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc8aa8405-6c28-4e72-b683-15e43b2ccab3 263997

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δήμοι, ΚΕΠ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά και εξ αποστάσεως σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  0

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  2
  Μήνες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αυτή αφορά στους εκλογείς που επιθυμούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στον τόπο διαμονής τους και ισχύει μόνο για βουλευτικές εκλογές, ευρωεκλογές και δημοψηφίσματα. Απευθύνεται σε πολίτες

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Παρατηρήσεις

  Οι αιτήσεις για την εγγραφή και τη διαγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των ετεροδημοτών υποβάλλονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Όσοι εκλογείς υποβάλλουν αιτήσεις εγγραφής μετά την τελευταία, πριν από τις εκλογές, αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων από το Υπουργείο Εσωτερικών δεν ψηφίζουν ως ετεροδημότες.

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Τι θα χρειαστείτε

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     NACE

      Εξερχόμενα

      Εξερχόμενα

      Ενημέρωση Μητρώου

      Xρήσεις

      Δικαιολογητικό

      Βήματα

       Ψηφιακά βήματα

        Άλλες πληροφορίες

        Επίσημος τίτλος

        Εγγραφή στον ειδικό εκλογικό κατάλογο ετεροδημοτών


         Νομοθεσία

          Κατηγορίες

          Είδος διαδικασίας

          Έναυσμα

          Αιτούμενη

          Έναυσμα (τρόπος υποβολής)

          Αίτηση (ψηφιακά)

          Τύπος

          Εξωστρεφής


          Κωδικός SDG D3
          Τίτλος SDG Συμμετοχή στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης και τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
          Περιγραφή SDG συμμετοχή στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης και τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Ελλάδα


         • Νόμος 3146 2003 125 Α

          Περιγραφή Οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των ετεροδημοτών και άλλες διατάξεις.

          Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFalhF2BrTT7HdtvSoClrL82yh7yZjcHft5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuY7e1kWGAkTq8wxG2uqh3kyHV2TWMBJz1EmznqjifVab

         • Προεδρικό Διάταγμα 95-97 26 2012 57 Α

          Περιγραφή Κωδικοποίηση σ΄ενιαίο κείμενων διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών.

          Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA BZxkczbHdtvSoClrL8KoqaERu8wDDtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb zFijLJ-Z1LfWwIfmrp6wL4fCDFLsfxB5Yc731M KmiHqgmV

         • 1 Πιστοποίηση εκλογέα και εγγραφή σε ειδικό εκλογικό κατάλογο ετεροδημοτών


          Περιγραφή Ο εκλογέας που επιθυμεί να εγγραφεί σε ειδικό εκλογικό κατάλογο ετεροδημοτών, πρέπει να πιστοποιηθεί ως χρήστης στην ηλεκτρονική εφαρμογή. Η πιστοποίησή του γίνεται μέσω των διαπιστευτηρίων που διαθέτει, ως κάτοχος προσωπικού Α.Φ.Μ., στην εφαρμογή «ΤaxisNet» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), Κάθε επόμενη είσοδος του εκλογέα στην εφαρμογή γίνεται με χρήση των διαπιστευτηρίων της Α.Α.Δ.Ε. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για εγγραφή στους ειδικούς καταλόγους ετεροδημοτών μπορούν να υποβάλλονται και στους οικείους δήμους και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

          Όχι Όχι


         • 2 Διαδικασία υποβολής αίτησης


          Περιγραφή Ο εκλογέας αναζητεί την εγγραφή του στο βασικό εκλογικό κατάλογο και την επιλέγει, ώστε να συμπληρωθούν αυτόματα τα βασικά του στοιχεία στην αίτηση. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να ταυτίζονται με τα στοιχεία του εκλογέα στην Α.Α.Δ.Ε., προκειμένου να του επιτραπεί η υποβολή της αίτησης. Ακολούθως, καταχωρεί τη διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας του και τηλεφωνικούς αριθμούς επικοινωνίας. Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης: α) ο αιτών βεβαιώνει ότι όλα τα αναγραφόμενα στην αίτηση στοιχεία είναι αληθή και λαμβάνει γνώση ότι η αίτησή του επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) και τυχόν δήλωση ψευδών στοιχείων επιφέρει τις ποινές που προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 22 του νόμου αυτού, β) ο αιτών δηλώνει πως έλαβε γνώση ότι, σε περίπτωση που σε όλη την εφετειακή περιφέρεια του τόπου διαμονής του δεν συμπληρωθεί ο αριθμός των σαράντα (40) εκλογέων από την εκλογική περιφέρεια στην οποία είναι εγγεγραμμένος, δεν θα ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα ως ετεροδημότης και μπορεί να ψηφίσει μόνο στο δήμο όπου είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους, γ) ο αιτών δηλώνει πως έλαβε γνώση ότι, σε περίπτωση που δεν θα επιθυμεί πλέον να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα ως ετεροδημότης, θα πρέπει να ζητήσει ο ίδιος τη διαγραφή του από τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών, υποβάλλοντας αίτηση ακύρωσης ετεροδημότη. Με την επιτυχή υποβολή της αίτησης, αποδίδεται αυτόματα από την εφαρμογή αριθμός πρωτοκόλλου. Ο αριθμός πρωτοκόλλου αποστέλλεται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του εκλογέα, ως ενημέρωση και αποδεικτικό επιτυχούς υποβολής της αίτησης.

          Όχι Όχι


         • 3 Διαδικασία οριστικοποίησης της αίτησης


          Περιγραφή Μόλις η αίτηση υποβληθεί από τον εκλογέα, εκκινεί η αυτοματοποιημένη διαδικασία ελέγχου και οριστικοποίησής της από τον δήμο διαμονής. Ο δήμος διαμονής συμπληρώνει το εκλογικό διαμέρισμα διαμονής στο οποίο εντάσσεται ο ετεροδημότης βάσει της διεύθυνσης διαμονής την οποία δήλωσε στην αίτηση. Ο εκλογέας οποτεδήποτε μπορεί να μεταβάλλει τα στοιχεία της πλήρους διεύθυνσης διαμονής του (νομός, δήμος, οδός και αριθμός), τον αριθμό τηλεφώνου του και την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η μεταβολή αυτή γίνεται, κατόπιν υποβολής αίτησης μεταβολής στοιχείων εκλογέα, στην ηλεκτρονική εφαρμογή ετεροδημοτών. Ο εκλογέας οποτεδήποτε μπορεί να ακυρώνει την εγγραφή του στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών. Η ακύρωση της εγγραφής γίνεται, κατόπιν υποβολής αίτησης ακύρωσης εγγραφής εκλογέα. Με την οριστικοποίηση της αίτησης, ο εκλογέας διαγράφεται οριστικά από τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών.

          Όχι Όχι


         • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.