Ειδικό βοήθημα σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση7a07d5d0-4b11-4469-8a9a-dfba5801b247 814313

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ)- Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης – ΚΠΑ2, ΚΕΠ

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

2 + (
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

20 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά σε χορήγηση ειδικού βοηθήματος σε ασφαλισμένους/-ες που εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας τους. Το ύψος του βοηθήματος είναι ίσο προς δεκαπέντε (15) ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

Βασικές πληροφορίες

Σχετικοί σύνδεσμοι

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Δ.ΥΠ.Α.)

Παρατηρήσεις

Δεν είναι δικαιούχοι:

-τα άτομα που εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας μικρότερη των δύο (2) μηνών -τα άτομα των οποίων διακόπηκε η έκτιση της ποινής με τον όρο της καταβολής χρηματικής εγγύησης

-τα άτομα για τα οποία υπάρχει αρνητική εισήγηση της κοινωνικής λειτουργού των φυλακών ή του Δ/ντή των φυλακών, εφόσον δεν υπάρχει σε αυτές Κοινωνική Υπηρεσία

Παρέχεται σε

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για τη χορήγηση ειδικού βοηθήματος σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας

Σημειώσεις

Η αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλεται εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη της ποινής με τους εξής τρόπους

• μέσω των e-services ΔΥΠΑ • μέσω ΚΕΠ

Η παραλαβή της απόφασης γίνεται είτε μέσω του ατομικού λογαριασμού στις e-services ΔΥΠΑ είτε μέσω της αρμόδιας Υπηρεσίας ΚΠΑ2 της ΔΥΠΑ.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Κατάθεση ποσού

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Επίδομα Αποφυλακισμένων Ειδικό βοήθημα σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας (Αποφυλακισθέντες)

      Επίσημος τίτλος

      Ειδικό βοήθημα σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Εγγεγραμμένων Ανέργων ΟΑΕΔ

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,      • 1 Χρονικής προθεσμίας Η αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλεται εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη της ποινής


       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Να έχει προηγηθεί εγγραφή στο Μητρώο ανέργων


       Όχι Όχι

      • 3 Εισοδηματικές Για την καταβολή του ειδικού βοηθήματος απαιτείται επιπλέον το ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα του/της ασφαλισμένου/-ης να μην υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο ποσό. Για το έτος 2023 (φορολογικό έτος 2022) το ποσό αυτό ανέρχεται στα 12.912,69 ευρώ και αυξάνεται κατά 293,47 Ευρώ κάθε ημερολογιακό έτος. Με δεδομένο ότι η αίτηση έχει προθεσμία υποβολής 2 μήνες από τη λήξη της ποινής και, συνεπώς, η προβλεπόμενη διάρκεια ανεργίας είναι έως 2 μήνες, σε περιπτώσεις που η καταβολή της επιδότησης γίνεται για οποιονδήποτε λόγο μετά τη συμπλήρωση 12μηνης ανεργίας, ισχύουν τα κάτωθι νέα εισοδηματικά κριτήρια: Άγαμοι – σε κατάσταση χηρείας χωρίς εξαρτώμενα μέλη, εισόδημα έως 16.000 €. Διαζευγμένοι/ εν διαστάσει, εισόδημα έως 16.000,00 € με προσαύξηση 3.000 € για κάθε τέκνο. Έγγαμοι – μέρη συμφώνου συμβίωσης, εισόδημα έως 24.000,00€ με προσαύξηση 3.000 € για κάθε τέκνο. Μονογονείς (άγαμοι, σε κατάσταση χηρείας, διαζευγμένοι που ασκούν κατ αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα), εισόδημα έως 27.000,00 με προσαύξηση € 3.000 € για κάθε τέκνο μετά το πρώτο. Έτος αναφοράς για τα ως άνω εισοδηματικά κριτήρια αποτελεί το προηγούμενο φορολογικό έτος. Στην περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί ακόμη η σχετική φορολογική δήλωση σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την ΑΑΔΕ προθεσμίες, θα λαμβάνεται υπ’ όψιν το εισόδημα του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους βάσει της σχετικής φορολογικής δήλωσης.


       Όχι Όχι

      • 1 Αντίγραφο αποφυλακιστηρίου Πιστοποιητικό

       Αντίγραφο αποφυλακιστηρίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 2 Έκθεση κοινωνικής λειτουργού ή Δ/ντή φυλακών Έκθεση

       Έκθεση κοινωνικής λειτουργού ή Δ/ντή φυλακών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • 3 Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος Αποδεικτικό εισοδήματος

       Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η αναζήτηση της πλήρωσης των λοιπών προϋποθέσεων για τη χορήγηση του βοηθήματος γίνεται αυτεπάγγελτα. Επιπλέον δικαιολογητικά απαιτούνται μόνο όταν η αυτεπάγγελτη αναζήτηση για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή, και στην περίπτωση αυτή τα οικονομικά στοιχεία του προηγούμενου φορολογικού έτους αποδεικνύονται από αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος. Η ένταξη στην κατηγορία των μονογονέων γίνεται κατόπιν σχετικής δήλωσης κατά την υποβολή της αίτησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διαθεσιμότητας

       Όχι 6430

      • Νόμος 22 παράγραφος 6 1836 1989 79 Α

       Περιγραφή Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει. Άρθρο 22 : Δικαιούχοι και προϋποθέσεις για την καταβολή ειδικού βοηθήματος,

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19890100079

      • Υπουργική Απόφαση 30659 1989 239 Β

       Περιγραφή Ειδικό εποχιακό βοήθημα προς ομοειδείς επαγ/κές κατηγορίες (εκτός των οικοδόμων) και ειδικό βοήθημα προς μεμονωμένους ασφαλισμένους, όπως ισχύει.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19890200239

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ15/20/26524 2015 1845 Β

       Περιγραφή Καθορισμός νέων διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας ΟΑΕΔ σχετικά με την έκδοση βεβαιώσεων, υποβολής αιτήσεων παροχών και ανανέωση δελτίου ανεργίας που δύνανται να διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) με κατάργηση της ΔΙΑΔΠ/Α/12604 - (ΦΕΚ 927/Β/ 04-07-2003). Όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με το άρθρο 1 της υπ’αριθμ. 41151/23 (ΦΕΚ 2608 Β/21-4-2023, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20230202608) Κοινής Υπουργικής Απόφασης και τα άρθρα 4 και 5 της υπ’αριθμ. 13908/21 (ΦΕΚ 1521 Β/15-04-2021, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20210201521) Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150201845

      • Απόφαση 125676 2022 6867 Β

       Περιγραφή Ολοκλήρωση μετάπτωσης υφιστάμενων μητρώων ανεργίας Δ.ΥΠ.Α. στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. και έναρξη λειτουργίας αυτού.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220206867

      • Νόμος 4921 2022 75 Α

       Περιγραφή Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100075

      • 1 Φυσική ταυτοποίηση πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος πληρότητας προϋποθέσεων και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 3 Καταχώριση στοιχείων πολίτη, δημιουργία και υποβολή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 4 Επισύναψη και αποστολή δικαιολογητικών στην αρμόδια υπηρεσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 5 Παράδοση διοικητικού εγγράφου στον πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.