Ειδικό βοήθημα σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση7a07d5d0-4b11-4469-8a9a-dfba5801b247 814313

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ)- Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης – ΚΠΑ2, ΚΕΠ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Δ.ΥΠ.Α.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  4

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  20 Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά σε ασφαλισμένους/-ες που εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας τους. Το ύψος του βοηθήματος είναι ίσο προς δεκαπέντε (15) ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Παρατηρήσεις

  Δεν είναι δικαιούχοι:

  -τα άτομα που εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας μικρότερη των δύο (2) μηνών -τα άτομα των οποίων διακόπηκε η έκτιση της ποινής με τον όρο της καταβολής χρηματικής εγγύησης

  -τα άτομα για τα οποία υπάρχει αρνητική εισήγηση της κοινωνικής λειτουργού των φυλακών ή του Δ/ντή των φυλακών, εφόσον δεν υπάρχει σε αυτές Κοινωνική Υπηρεσία

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση για τη χορήγηση ειδικού βοηθήματος σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας


  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση, Κατάθεση ποσού

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Επίδομα Αποφυλακισμένων

       Επίσημος τίτλος

       Ειδικό βοήθημα σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας

       Γλώσσες παροχής

       Ελληνικά

       Μητρώα που τηρούνται

       Μητρώο Εγγεγραμμένων Ανέργων ΟΑΕΔ

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο), email

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,


       • 1 Χρονικής προθεσμίας Η αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλεται εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη της ποινής


        Όχι Όχι

       • 2 Διοικητικές Να έχει προηγηθεί εγγραφή στο Μητρώο ανέργων


        Όχι Όχι

       • 3 Εισοδηματικές Για την καταβολή του ειδικού βοηθήματος απαιτείται επιπλέον το ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα του/της ασφαλισμένου/-ης να μην υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο ποσό (για το έτος 2022 το ποσό αυτό ανέρχεται στα 12.619,22 Ευρώ), όπως αυτό αποδεικνύεται από έγγραφο της οικείας οικονομικής εφορίας. Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 293,47 Ευρώ κάθε ημερολογιακό έτος.


        Όχι Όχι

       • 1 Αντίγραφο αποφυλακιστηρίου Αντίγραφο εγγράφου

        Αντίγραφο αποφυλακιστηρίου

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 6866

       • 2 Έκθεση κοινωνικής λειτουργού ή Δ/ντή φυλακών Έκθεση

        Έκθεση κοινωνικής λειτουργού ή Δ/ντή φυλακών

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 6631

       • 3 Αντίγραφο του πλέον πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος Αποδεικτικό εισοδήματος

        Αντίγραφο του πλέον πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 6430

       • 4 Αριθμός Καταθετικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ), στον οποίο ο ασφαλισμένος πολίτης εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

        Αριθμός Καταθετικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ), στον οποίο ο ασφαλισμένος πολίτης εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 6714

       • Νόμος 22 1836 1989 79 Α

        Περιγραφή Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19890100079

       • Υπουργική Απόφαση 30659 1989 239 Β

        Περιγραφή Ειδικό εποχιακό βοήθημα προς ομοειδείς επαγ/κές κατηγορίες (εκτός των οικοδόμων) και ειδικό βοήθημα προς μεμονωμένους ασφαλισμένους.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19890200239

       • 1 Φυσική ταυτοποίηση πολίτη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


        Όχι Όχι


       • 2 Έλεγχος πληρότητας προϋποθέσεων και δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


        Όχι Όχι


       • 3 Καταχώριση στοιχείων πολίτη, δημιουργία και υποβολή αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Όχι Όχι


       • 4 Επισύναψη και αποστολή δικαιολογητικών στην αρμόδια υπηρεσία

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Όχι Όχι


       • 5 Παράδοση διοικητικού εγγράφου στον πολίτη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Όχι Όχι

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.