Εισήγηση ΕΥΠΑΤΕ για Απόφαση έγκρισης δημιουργίας Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση6b3a29b9-aea5-4eb3-857d-19cc2e5ee03c 632995

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΥΠΑΤΕ), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  1

  Κόστος

  0.00

  Εκτιμώμενος χρόνος

  60 Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά την απόφαση έγκρισης δημιουργίας σύνθετου τουριστικού καταλύματος έπειτα απο εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ) του Υπουργείου Τουρισμού.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΥΠΑΤΕ)

  Παρατηρήσεις

  Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), εκδίδεται Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη δημιουργία Σύνθετων Τουριστικών Καταλυμάτων.

  Διάρκεια Ισχύος

  Αόριστη

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

  Κατατίθεται από

  Φορείς του Δημοσίου

  Τίτλος

  Ενημέρωση πρόθεσης σύνταξης σχεδίου ΚΥΑ από το ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ και αίτημα προς την ΕΥΠΑΤΕ περί εισήγησης για το Α΄ μέρος της ΚΥΑ.


  Τι θα χρειαστείτε

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Διοικητική πράξη, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Εισήγηση ΕΥΠΑΤΕ για Απόφαση έγκρισης δημιουργίας Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος

       Γλώσσες παροχής

       Ελληνικά

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Έναυσμα

        Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση, Ηλεκτρονική ειδοποίηση / Ενημέρωση, Συνέχεια άλλης διαδικασίας

        Τρόπος υποβολής

        Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,,,,,,,,


       • 1 Χρονικές Να εχει ολοκληρωθεί η χρονική διάρκεια της διαβούλευσης στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης


        Όχι Όχι

       • 2 Περιβαλλοντικές Να έχει ολοκληρωθεί η διαβούλευση στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και οι γνωμοδοτήσεις να είναι θετικές


        Όχι Όχι

       • 1 Αίτημα προς ΕΥΠΑΤΕ για αποστολή εισήγησης για το Α΄ μέρος της ΚΥΑ (αφορά τις κατηγορίες έργων, δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων, τους επιτρεπόμενους όρους δόμησης, τη γενική διάταξη κτιρίων και εγκαταστάσεων, το επιτρεπόμενο ποσοστό μεταβίβασης ή μακροχρόνιας εκμίσθωσης και συνοπτική περιγραφή του έργου) Υπηρεσιακό έγγραφο

        Αίτημα προς ΕΥΠΑΤΕ για αποστολή εισήγησης για το Α΄ μέρος της ΚΥΑ (αφορά τις κατηγορίες έργων, δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων, τους επιτρεπόμενους όρους δόμησης, τη γενική διάταξη κτιρίων και εγκαταστάσεων, το επιτρεπόμενο ποσοστό μεταβίβασης ή μακροχρόνιας εκμίσθωσης και συνοπτική περιγραφή του έργου)


        Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

        Σημειώσεις: Σχετιζόμενες διαδικασίες: 732031 - Κατάθεση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) τουριστικής εγκατάστασης στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή 282682 - Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων τουριστικής εγκατάστασης και έγκριση καταλληλότητας γηπέδου / οικοπέδου

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 6440

       • Νόμος 4014 2011 209 Α

        Περιγραφή Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: άρθρο 49,51 ν. 4030/2011 (Α΄249) - άρθρο 7 ν. 4038/2012 (Α΄14) - άρθρα 47,50,54-55 ν. 4042/2012 (Α΄24) - άρθρο 27 ν.4061/2012 (Α΄66) - άρθρα 29-30,39 ν.4067/2012 (Α΄79) - άρθρο 3 ν. 4092/2012 (Α΄220) - άρθρο 14 5.12.2012ΠΝΠ (Α΄237) - άρθρο 33, ν.4111/2013 (Α΄18) - άρθρο 2 ν. 4117/2013 (Α΄29) - άρθρο 35, ν.4144/2013 (Α΄88) - άρθρο 4 ν.4156/2013 (Α΄122) - άρθρο 221 ν. 4281/2014 (Α΄160) - άρθρο 41 ν. 4456/2017 (Α΄24) - άρθρο 26 ν. 4519/2018 (Α΄25) ΥΑ οικ.5688/2018 (Β΄988) - - άρθρο 12,15 ν. 4635/2019 (Α΄167) - άρθρα 1-5,7-9,130 ν. 4685/2020 - άρθρο 22 ν.4736/2020 (Α΄200) - άρθρο 116 ν. 4819/2021 (Α΄129) - άρθρο 50,75 ν. 4843/2021 (Α΄193) - άρθρα 18,45 ν. 4936/2022 (Α΄105) άρθρο 163 ν.4951/2022 (Α΄129) - αρθρα 3,5-7,9 ν. 4964/2022 (Α΄150)

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100209

       • Νόμος 8,9,12 4002 2011 180 Α

        Περιγραφή Έννοια και προϋποθέσεις δημιουργίας σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - άρθρο 2 ν. 4179/2013 (Α΄175) - άρθρο 17 ν.4276/2014 (Α΄155) - άρθρο 35 ν. 4688/2020 (Α΄101) - άρθρο 63 ν.4875/2021 (Α΄250) - άρθρο 91 ν. 4914/2022 (Α΄61) Όροι δόμησης και προδιαγραφές σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - άρθρο 2 ν. 4179/2013 (Α΄175) - άρθρο 70 ν.4582/2018 (Α΄ 208) - άρθρο 35 ν. 4759/2020 (Α΄ 245) - άρθρο 36 ν.4875/2021 (Α΄250) Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού Τροποποιήσεις: - ν. 4688/2020 (Α΄ 101) παρ. 3 άρθρο 51- Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 12 του ν. 4002/2011 (αρμοδιότητες ΕΥΠΑΤΕ) - ν. 4179/2013 (Α΄ 175) άρθρο 14 – Τροποποίηση άρθρου 12 του ν. 4002/2011 (μεταφορά ΕΥΠΑΤΕ από τον ΕΟΤ στο Υπουργείο Τουρισμού) - ν. 4070/2012 (Α΄ 82) άρθρο 148 - Τροποποίηση άρθρου 12 του ν. 4002/2011 (αρμοδιότητες / στελέχωση πολεοδομικού γραφείου ΕΥΠΑΤΕ) - ν. 4030/2011 (Α΄ 249) άρθρο 46 - Τροποποίηση άρθρου 12 του ν. 4002/2011 (αρμοδιότητες πολεοδομικού γραφείου ΕΥΠΑΤΕ).

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100180

       • Νόμος 2971 2001 285 Α

        Περιγραφή Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: άρθρο 11 ν. 3010/2002 (Α΄91) - άρθρο 15 ν. 3044/2002 (Α΄197) - άρθρο 32, ν. 3127/2003 (Α΄67) - άρθρο 33, ν. 3153/2003 (Α΄153) - άρθρο 13 ν. 3851/2010 (Α΄85) - άρθρο 113 ν. 3978/2011 (Α΄137) - άρθρο 17 ν. 3986/2011 (Α΄152) - άρθρο 34 ν. 4014/2011 (Α΄209) - άρθρο 214 ν. 4072/2012 (A 86) - άρθρα 49,61 ν. 4150/2013 (Α΄102) - άρθρο 31 ν. 4223/2013 (Α΄287) - άρθρο 41 ν. 4256/2014 (Α΄92) - άρθρο 11 ν. 4281/2014 (Α΄160) - άρθρο 27 ν. 4321/2015 (Α΄32) - άρθρο 62 ν. 4403/2016 (Α΄125) - άρθρο 27 ν. 4484/2017 (Α΄110) - άρθρο 91 ν. 4504/2017 (Α΄184) - άρθρο 32 ν. 4538/2018 (Α΄85) - άρθρο 67 ν. 4554/2018 (Α΄130) - άρθρα 23-34,36-37,39-40 ν. 4607/2019 (Α΄65) - άρθρα 14,53,55-56 ν. 4676/2020 (Α΄67) - άρθρο 42-45 ν. 4688/2020 (Α΄101) - άρθρο 21 ν. 4690/2020 (Α΄104) - άρθρο 84 ν.4706/2020 (Α΄136) - άρθρο 28-29 ν. 4770/2021 (Α΄15) - άρθρο 15 ν. 4787/2021 (Α΄44) - άρθρα 55-56 ν. 4797/2021 (Α΄66) - άρθρο 41 ν. 4801/2021 (Α΄83) - άρθρο 71 ν. 4811/2021 (Α΄108) - άρθρο 110 ν. 4850/2021 (Α΄208) - άρθρο 67 ν. 4875/2021 (Α΄250) - άρθρο 62 ν. 4876 (Α΄251) - άρθρο 76 ν. 4916/2022 (Α΄65) - άρθρο 75 ν. 4926/2022 (Α΄82) - άρθρο 78,131 ν. 4964/2022 (Α΄150)

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010100285

       • Νόμος 998 1979 289 Α

        Περιγραφή Περί προστασίας δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: - άρθρο 18 ν. 1734/1987 (Α΄189) - άρθρο 38 ν.1845/1989 (Α΄102) - άρθρα 25-26 ν. 2040/1992 (Α΄70) - άρθρο 29, ν. 2081/1992 (Α΄154) - άρθρο 46 ν. 2145/1993 (Α΄ 88) - άρθρο 59,62 ν. 2637/1998 (Α΄ 200) - άρθρο 28 ν. 2664/1998 (Α΄275) - άρθρο 40 ν. 3105/2003 (Α΄29) - άρθρο 35 ν.3147/2003 (Α΄135) - άρθρα 1, 23 ν. 3208/2003 (Α΄303) - άρθρο 36 ν. 3698/2008 (Α΄198) - άρθρο 25 ν. 3889/2010 (Α΄182) - άρθρο 37 ν. 4061/2012 - άρθρα 32-33,35-38,40-42,53 ν. 4280/2014 (Α΄ 159) - άρθρο 12,35 ν. 4315/2014 (Α΄ 159) - άρθρο 32 ν. 4342/2015 (Α΄143) - άρθρο 24 ν. 4351/2015 (Α΄164) - άρθρο 57 ν. 4384/2016 (Α΄78) - άρθρο 154 ν. 4389/2016 (Α΄ 94) - άρθρα 50,56,57 ν. 4423/2016 - άρθρο 2-4 ν. 4467/2017 - άρθρο 140 ν. 4483/2017 (Α΄107) - άρθρο 15,17-18, ν. 4519/2018 (Α΄25) - άρθρο 44 ν. 4546/2018 (Α΄101) - άρθρο 78, ν. 4602/2019 (Α΄45) - άρθρο 48,102,130 ν.4685/2020 (Α΄ 92) - άρθρο 31 ν. 4688/2020 (Α΄101) - άρθρο 53 ν. 4710/2020 (Α΄142) - άρθρο 14, ν.4711/2020 (Α΄145) - άρθρο 126,146 ν. 4759 (Α΄245) - άρθρα 111,148-151 ν. 4819/2021 (Α΄129) - άρθρο 110 ν. 4821 (Α΄134) - άρθρο 2,4,6 ΠΝΠ 13.08.2021 (Α΄143) - άρθρο 34 ν. 4872 - άρθρο 74 ν. 4873 (Α΄196) - Άρθρο 76 ν. 4876/2021 (Α΄251) - άρθρο 93 ν. 4915/2022 (Α΄63) - άρθρο 49 ν. 4951/2022 (Α΄129) - άρθρο 25,49 ν. 4964/2022 (Α΄150) - άρθρο 74 ν. 4986/2022 (Α΄204)

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19790100289

       • Προεδρικό Διάταγμα 19 127 2017 157 Α

        Περιγραφή Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού - Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε.) και αρμοδιότητες Τμημάτων και Γραφείου - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ: άρθρο 42 ν.4582/2018 (Α΄208)

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100127

       • Υπουργική Απόφαση 216 2015 10 Β

        Περιγραφή Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: ΥΑ 19102/2016 (Β 3387) - ΥΑ 21654/2017 (Β΄4242) - ΥΑ 17352/2018 (Β 4822) - ΥΑ 1142/2021 (Β 365)

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150200010

       • Υπουργική Απόφαση 177 2012 319 Β

        Περιγραφή Καθορισμός τεχνικών & λειτουργικών προδιαγραφών, όρων & προϋποθέσεων δημιουργίας σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ: ΥΑ 9347/2014 (Β΄1013)

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120200319

       • Νόμος 29 4688 2020 101 Α

        Περιγραφή Ειδικές μορφές τουρισμού, διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη και άλλες διατάξεις - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: άρθρο 26 ν.4736/2020 (Α΄200) - άρθρο 55 ν.4875/2021 (Α΄250) - άρθρο 42 ν. 4915/2022 (Α΄63) - άρθρο 116 ν.4926/2022 (Α΄82) - άρθρο 82 ν. 4975/2022 (Α΄187)

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100101

       • Νόμος 4495 2017 167 Α

        Περιγραφή Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: άρθρο 7 ν.4506/2017 (Α΄191) - άρθρα 29-31 ν. 4513/2018 (Α΄9) - άρθρα 34,45,54,60 ν. 4546/2018 (Α΄101) - άρθρο 13 ν.4585/2018 (Α΄216) - άρθρο 2 ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/69701/4461/2018 (Β΄ 4520) - άρθρο 65 ν. 4602/2019 (Α΄45) - άρθρο 227 - ν. 4610/2019 (Α΄70) - άρθρο 12 ν.4612/2019 (Α΄77) - άρθρο 19 ν.4613/2019 (Α΄78) - άρθρο 15 ν. 4618/2019 (Α΄89) - άρθρο 119 ν.4623/2019 (Α΄134) - άρθρα 51,56-60 ν. 4643/2019 (Α΄193) - άρθρο 69 ν. 4647/2019 (Α΄204) - άρθρο 108 ν.4674/2020 (Α΄53) - άρθρο 49 ν.4676 (Α΄67) - άρθρα 89,99-100 ν.4685/2020 (Α΄92) - άρθρα 25,51 ν.4710/2020 (Α΄142) - άρθρο 37 ν.4715/2020 (Α΄149) - άρθρα 46-85,117-118,121-123,138,146 ν.4759/2020 (Α΄245) - άρθρο 145 ν.4764/2020 (Α΄256) - 10.8.2020 Π.Ν.Π. (Α΄157) - άρθρο 1 της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174/2020 (Β΄1843) - άρθρο 17 ν. 4787/2021 (Α΄44) - άρθρο 46 ν. 4811/2021 (Α΄108) - άρθρο 59 ν. 4812/2021 (Α΄110) - άρθρα 119-120,122,126 ν. 4819/2021 (Α΄129) - άρθρο 76 ν.4843/221 (Α΄193) - άρθρο 97,102 ν. 4849/2021 (Α΄207) - άρθρο 27 ν.4864/2021 (Α΄237) - άρθρο 1 ΥΑ οικ.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/39105/1618/2021 (Β΄1851) - άρθρο 1 ΥΑ οικ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/71309/2964/2021 (Β΄3832) - άρθρα 88-91 ν.4915/2022 (Α΄63) - άρθρα 155-160,172 ν. 4951/2022 (Α΄129) - άρθρα 42,55 ν.4964/2022 (Α΄150) - άρθρο 1 ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/20146/683/2022 (Β΄1028) - άρθρο 7 28/1/22 ΠΝΠ (Α΄14)

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100167

       • Νόμος 4276 2014 155 Α

        Περιγραφή Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις. - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: άρθρο 19 ν.4302/2014 - άρθρο 35 ν.4305/2014 (Α΄237) - άρθρο 41 ν.4308/2014 (Α΄251) - άρθρο 23 ν. 4315/2014 (Α΄269) - άρθρο 2 ν. 4336/2015 (Α΄94) - άρθρα 31,50 ν.4403/2016 (Α΄125) - άρθρο 377 ν.4412/2016 (Α΄147) - άρθρα 31,42-46 ν.4442/206 (Α΄230) - άρθρο 138 ν.4495/2017 (Α΄167) - άρθρο 39 ν.4531/2018 (Α΄62) - άρθρο 30-33,51,63,67,96 ν.4582/2018 (Α΄208) - άρθρο 20 ν.4638/2019 (Α΄181) - άρθρα 34,48-49 ν.4688/2020 (Α΄101) - άρθρα 36,38 ν. 4759/2020 (Α΄245) - άρθρα 18-19 ν.4796/2021 (Α΄63) - άρθρο 23 ν.4811/2021 (Α΄108) - άρθρο 26 ν.4864/2021 (Α΄237) - άρθρα 32-33,49-51 ν.4875/2021 (Α΄250) - άρθρο 110 ν.4926/2022 (Α΄82) - άρθρο 48 ν.4948/2022 (Α΄125) - άρθρο 56 ν.4964/2022 (Α΄150) - άρθρα 104-107 ν. 4982/2022 (Α΄195)

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100155

       • Νόμος 4178 2013 174 Α

        Περιγραφή Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: άρθρο 27 ν.4210/2013 (Α΄254) - ΥΑ οικ. 297/7.1.2014 (Β΄39) - άρθρο 10 ν. 4237/2014 (Α΄36) - άρθρο 55 ν. 4238/2014 (Α΄38) - άρθρο 46 ν. 4250/2014 (Α΄74) - άρθρο 22 ν.4258/2014 (Α΄94) - άρθρο 26 ν. 4272/2014 (Α΄145) - άρθρο 7 ν. 4275/2014 (Α΄149) - άρθρα 28,54-56 ,58 ν. 4280/2014 (Α΄159) - άρθρο 17 ν. 4296/2014 (Α΄214) - άρθρο 30 ν.4305/2014 (Α΄237) - άρθρο 84 ν. 4307/2014 (Α΄246) - άρθρα 5,10,34,60 ν.4315/2014 (Α΄269) - άρθρο 5 ν. 4464/2017 (Α΄46) - άρθρα 80,125 ν.4495/2017 (Α΄167) - άρθρο 49 ν. 4508/2017 (Α΄200) - άρθρο 18 ν. 4513/2018 (Α΄9) - άρθρο 119 ν.4622/2019 (Α΄133) - άρθρο 33 ν. 4715/2020 (Α΄146) - άρθρο 131 ν. 4759/2020 (Α΄245) - άρθρο 243 ν. 4782/2021 (Α΄36) - άρθρο 18 ν. 4787/2021 (Α΄44) - άρθρο 123 ν. 4819/2021 (Α΄129) - άρθρο 61 ν. 4964/2022 (Α΄150)

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100174

       • Υπουργική Απόφαση 8928 2012 1909 Β

        Περιγραφή Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών ανέγερσης κέντρων αναζωογόνησης (spa) του άρθρου 1 του Ν. 3498/2006, όπως ισχύει, που περιλαμβάνονται σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα, του Κεφαλαίου Γ του Μέρους Β΄ του Ν. 4002/2011, όπως ισχύει - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ: ΥΑ 19325/2020 (Β΄ 5710)

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120201909

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 23908 1991 208 Β

        Περιγραφή Καθορισμός προδιαγραφών ανέγερσης για τη δημιουργία Συνεδριακών Κέντρων για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του Ν. 1892/90 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: ΥΑ 11280/2006 (Β΄1444) - άρθρο 1 ν.4254/2014 (Α΄85)

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19910200208

       • Υπουργική Απόφαση 21527 2014 2905 Β

        Περιγραφή Καθορισμός προδιαγραφών Γηπέδων Γκολφ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: ΥΑ 17723/2020 (Β΄5180)

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140202905

       • Υπουργική Απόφαση 2704 2018 603 Β

        Περιγραφή Προδιαγραφές ανέγερσης κλπ Μονάδων Ιαματικής Θεραπείας και Κέντρων Ιαματικού Τουρισμού -Χορήγηση Ε.Σ.Λ. - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ: ΥΑ 1243/2020 (Β΄438)

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180200603

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1506 2018 356 Β

        Περιγραφή Κέντρα θαλασσοθεραπείας, διαδικασία χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας μέσω ΚΕΠ κλπ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: ΥΑ 13250/2020 (Β΄3851)

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180200356

       • 1 Παραλαβή εγγράφου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

        Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ αποστέλλει έγγραφο ή mail στην ΕΥΠΑΤΕ ότι θα προβεί στη σύνταξη του σχεδίου ΚΥΑ και ζητά από την ΕΥΠΑΤΕ την εισήγησή της για το Α΄ μέρος της ΚΥΑ

        Όχι Όχι


       • 2 Εισήγηση της ΕΥΠΑΤΕ σχετικά με το Α΄ μέρος της ΚΥΑ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΕΥΠΑΤΕ συντάσσει την εισήγηση, η οποία διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

        Όχι Όχι


       • 3 Σύνταξη σχεδίου ΚΥΑ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

        Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας συντάσσει το σχέδιο ΚΥΑ, το οποίο υπογράφεται από τους αρμόδιους υπαλλήλους και τον Υπουργό του Υπουργείου Περιβάλλοτος και Ενέργειας και διαβιβάζεται στην ΕΥΠΑΤΕ

        Όχι Όχι


       • 4 Υπογραφή σχεδίου ΚΥΑ από το Υπουργείου Τουρισμού

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Το σχέδιο ΚΥΑ υπογράφεται από τον χειριστή, τον τμηματάρχη, τον διευθυντή της ΕΥΠΑΤΕ, τον Γενικό Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης και τον Υπουργό Τουρισμού.

        Όχι Όχι


       • 5 Διαβίβαση υπογεγραμμένου σχεδίου ΚΥΑ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η υπογεγραμμένη ΚΥΑ από τον Υπουργό Τουρισμού διαβιβάζεται εκ νέου στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

        Όχι Όχι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.