Επιβολή Προστίμου από Υποβολή Ψευδούς Δήλωσης Περί Χρήσης Ακινήτου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση25fa7837-2a16-4e2b-869d-fccc8d5450fa 841337

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Δήμοι, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην επιβολή προστίμων από τους Δήμους προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων, σε περίπτωση που οι τελευταίοι έχουν υποβάλει δήλωση με ψευδή ή ανακριβή στοιχεία ως προς τα χαρακτηριστικά των ακινήτων τους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ & ΜΗ ΑΚΙΝΗΤΑ

Σημειώσεις

Η αίτηση - υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται στην Κεντρική Γραμματεία του Δήμου. Με την εν λόγω αίτηση ο δημότης τροποποιεί τα στοιχεία του ακινήτου του, όπως αυτά είχαν δηλωθεί σε προηγούμενη αίτηση - δήλωσή του.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Ο ενδιαφερόμενος, για την αποκατάσταση υλικής ή ηθικής βλάβης των έννομων συμφερόντων του που προκαλείται από ατομική διοικητική πράξη μπορεί με αίτησή του να ζητήσει είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη την Ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Επιβολή Προστίμου από Υποβολή Ψευδούς Δήλωσης Περί Χρήσης Ακινήτου


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη, Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • Νόμος 2 429 1976 235 Α

       Περιγραφή Πρόβλεψη επιβολής προστίμου σε όσους δεν υποβάλουν δήλωση ηλεκτροδοτούμενων χώρων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19760100235

      • Νόμος 10, 19 1080 1980 246 Α

       Περιγραφή Πρόβλεψη επιβολής προστίμου σε περίπτωση ανακριβούς δήλωσης ακινήτου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19800100246

      • Νόμος 24 παράγραφος 12 , 16 2130 1993 62 Α

       Περιγραφή Πρόβλεψη επιβολής προστίμου σε όσους δεν υποβάλουν δήλωση ακινήτου προκειμένου να υπολογιστεί ο ΤΑΠ ή υποβάλουν δήλωση με ανακριβή στοιχεία

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19930100062

      • 1 Εκκίνηση Διαδικασίας


       Περιγραφή Τα στοιχεία ενός ακινήτου τροποποιούνται είτε κατόπιν αυτεπάγγελτου ελέγχου από τις Υπηρεσίες του Δήμου, είτε κατόπιν Υπεύθυνης Δήλωσης του ιδιοκτήτη με την οποία τροποποιεί όσα είχε δηλώσει σε παλαιότερη Υπεύθυνη Δήλωσή του.

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή Υπεύθυνης Δήλωσης με την οποία τροποποιούνται τα χαρακτηριστικά του ακινήτου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Με το παρόν βήμα ο δημότης καταθέτει Υπεύθυνη Δήλωση με τα χαρακτηριστικά του ακινήτου, τα οποία είναι διαφορετικά από εκείνα που είχαν δηλωθεί σε προηγούμενη ανάλογη Υπεύθυνη Δήλωσή του.

       Ναι Όχι


      • 3 Διαπίστωση κατόπιν αυτεπάγγελτου ελέγχου ψευδών ή ανακριβών στοιχείων στα χαρακτηριστικά του ακινήτου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Ναι Όχι


      • 4 Βεβαίωση της παράβασης από το αρμόδιο όργανο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 5 Βεβαίωση Προστίμου από την Ταμειακή Υπηρεσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα


       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση χρηματικού καταλόγου για είσπραξη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα


       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.