Εφαρμογή διαδοχικής ασφάλισης στο ΜΤΠΥ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση099da59d-4aa9-4634-a12f-71f61cdbcc91 990301

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΩΝ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Μ.Τ.Π.Υ.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  0 +
  (2)

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  2 Έτη

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην προσμέτρηση χρόνου ασφάλισης σε άλλο ταμείο στον χρόνο συμμετοχής του Mετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) κατά την οποία ο μέτοχος με την αίτηση του κανονισμού ατομικού μερίσματος, ζητά και την εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Παρατηρήσεις

  Η εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης γίνεται μόνο κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου (δηλαδή όχι αυτεπάγγελτα) και υποβάλλεται πάντα στον τελευταίο φορέα κατά τον χρόνο της συνταξιοδότησης/μερισματοδότησης. Επομένως, μπορεί να υποβληθεί στο Μ.Τ.Π.Υ. κατά τον χρόνο της συνταξιοδότησης / μερισματοδότησης (και όχι κατά το διάστημα που ο υπάλληλος μέτοχος είναι εν ενεργεία), με την προϋπόθεση ότι το Μ.Τ.Π.Υ. είναι ο τελευταίος φορέας.

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση κανονισμού μερίσματος από τον ενδιαφερόμενο μέτοχο.

  Σημειώσεις

  Αίτηση από τον μέτοχο, με την οποία ζητάει την προσμέτρηση χρόνου ασφάλισης σε άλλο ταμείο κατά την απονομή του κανονισμού μερίσματος.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Ιεραρχική Προσφυγή


     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Διοικητική πράξη, Κατάθεση ποσού, Παραγωγή εγγράφου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Εφαρμογή διαδοχικής ασφάλισης στο Mετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.)

       Επίσημος τίτλος

       Εφαρμογή διαδοχικής ασφάλισης στο Μ.Τ.Π.Υ


       Μητρώα που τηρούνται

       Μητρώο Μετόχων

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,,


       • 1 Ηλικιακές Αν η αιτία συνταξιοδότησης είναι το γήρας (συμπεριλαμβανομένης της περιπτώσεως εξόδου από την υπηρεσία λόγω παραίτησης) ο κοινός ασφαλισμένος/μέτοχος πρέπει να έχει τουλάχιστον 1.500 ημέρες συμμετοχής στο Μ.Τ.Π.Υ. (5 έτη) εκ των οποίων οι 500 ημέρες κατά την τελευταία πενταετία πριν την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης/μερισματοδότησης.

        Όχι Όχι

       • 2 Αναπηρίας Αν η αιτία συνταξιοδότησης είναι η αναπηρία ή ο θάνατος, τότε ο κοινός ασφαλισμένος/μέτοχος πρέπει να έχει τουλάχιστον 1.000 ημέρες συμμετοχής στο Μ.Τ.Π.Υ. (40 μήνες) εκ των οποίων οι 300 (12 μήνες) κατά την τελευταία πενταετία πριν την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης/μερισματοδότησης.

        Όχι Όχι

       • Νόμος 26 4670 2020 43 Α

        Περιγραφή Αντικατάσταση άρθρου 19 του ν. 4387/2016.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100043

       • Νόμος 19 4387 2016 85 Α

        Περιγραφή Διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης. Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100085

       • Νόμος 5 3863 2010 115 Α

        Περιγραφή Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100115

       • Νόμος 10, 11 1405 1983 180 Α

        Περιγραφή Επέκταση της διαδοχικής ασφάλισης στους εργαζομένους που μετακινούνται από τον ιδιωτικό τομέα στο δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και αντίστροφα και άλλες διατάξεις.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19830100180

       • 1 Παραλαβή και πρωτοκόλληση αίτησης κανονισμού ατομικού μερίσματος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Πρωτοκολλείται η αίτηση κανονισμού ατομικού μερίσματος, που περιλαμβάνει αίτηση για την προσμέτρηση του ασφαλιστικού χρόνου που έχει σε άλλο ταμείο.

        Όχι Όχι


       • 2 Ταυτοποίηση Μετόχου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Ταυτοποιούνται τα στοιχεία της αίτησης κανονισμού μερίσματος, με τα στοιχεία του μετόχου στο πληροφοριακό σύστημα του Μ.Τ.Π.Υ. από το τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Μερισματούχων.

        Όχι Όχι


       • 3 Έλεγχος δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Γίνεται έλεγχος των επισυναπτόμενων εγγράφων στην αίτηση και κατά περίπτωση γίνεται αλληλογραφία για να ζητηθούν επιπλέον δικαιολογητικά, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

        Όχι Όχι


       • 4 Έναρξη επεξεργασίας κανονισμού μερίσματος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Το αρμόδιο τμήμα κάνει έναρξη της επεξεργασίας.

        Όχι Όχι


       • 5 Διαβίβαση αίτησης στο τμήμα Πρόσθετου Χρόνου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η αίτηση κανονισμού μερίσματος διαβιβάζεται στο τμήμα Πρόσθετου Χρόνου στην περίπτωση που δεν συμπληρώνονται είκοσι (20) έτη συμμετοχής στο Μ.Τ.Π.Υ., προκειμένου να γίνει εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης, εφόσον το έχει αιτηθεί.

        Σημειώσεις Σε αυτή την περίπτωση ο κανονισμός μερίσματος ολοκληρώνεται από το τμήμα Πρόσθετου Χρόνου, μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών.

        Όχι Όχι


       • 6 Αναζήτηση χρόνου προϋπηρεσίας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Κατά το βήμα αυτό, το τμήμα αναζητάει στο Δ.Α.Υ.Κ. τα διαστήματα προϋπηρεσίας, που έχει διανύσει ο μέτοχος σε άλλα Ταμεία και αποστέλλονται έγγραφα, προκειμένου να διαπιστωθεί η απόδοση κρατήσεων σε αυτά.

        Όχι Όχι


       • 7 Έλεγχος και έγκριση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Ο αρμόδιος προϊστάμενος προχωρά στον έλεγχο της επεξεργασίας της αίτησης για την εφαρμογή της διαδοχικής ασφάλισης και εγκρίνει το ποσό που θα πρέπει να καταβάλλουν τα άλλα ταμεία προς το ΜΤΠΥ.

        Όχι Όχι


       • 8 Εισήγηση στο Δ.Σ. για έγκριση της απονομής κανονισμού μερίσματος και εφαρμογής διαδοχικής ασφάλισης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η αρμόδια Διεύθυνση προβαίνει σε εισήγηση προς το Δ.Σ., προκειμένου αυτό να εγκρίνει την έκδοση σχετικής απόφασης.

        Όχι Όχι


       • 9 Εγκριτική απόφαση Δ.Σ.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Μετά την έγκριση του Δ.Σ. του ΜΤΠΥ, εκδίδονται οι αντίστοιχες Διοικητικές πράξεις.

        Όχι Όχι


       • 10 Ενημέρωση τμήματος Καταβολής Μερισμάτων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Διαβιβάζεται στο τμήμα Καταβολής Μερισμάτων η εγκριτική απόφαση του Δ.Σ., ώστε η καταβολή του μερίσματος να υλοποιηθεί στην επόμενη πληρωμή μερισμάτων.

        Όχι Όχι


       • 1 Δελτίο Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης (Δ.Α.Υ.Κ.), που συντάσσεται από τη Διεύθυνση Διοικητικού του υπαλλήλου που συνταξιοδοτείται. Υπηρεσιακό έγγραφο

        Δελτίο Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης (Δ.Α.Υ.Κ.), που συντάσσεται από τη Διεύθυνση Διοικητικού του υπαλλήλου που συνταξιοδοτείται.

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


        Σημειώσεις: Το Δ.Α.Υ.Κ. υποβάλλεται με την αίτηση απονομής ατομικού μερίσματος.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 6440

       • 2 Αντίγραφο της συνταξιοδοτικής Πράξης του Κύριου φορέα με την οποία κανονίσθηκε σύνταξη από τον ΕΦΚΑ. Αποδεικτικό συνταξιοδότησης

        Αντίγραφο της συνταξιοδοτικής Πράξης του Κύριου φορέα με την οποία κανονίσθηκε σύνταξη από τον ΕΦΚΑ.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://apps.ika.gr/eTax/

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 2435

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.