Εφαρμογή διαδοχικής ασφάλισης στο ΜΤΠΥ

Από Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση099da59d-4aa9-4634-a12f-71f61cdbcc91 990301

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αναφερόμενος φορέας, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΩΝ - ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Μ.Τ.Π.Υ.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  0 +
  (2)

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  24
  Μήνες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην προσμέτρηση χρόνου ασφάλισης σε άλλο ταμείο στον χρόνο συμμετοχής του Mετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) κατά την οποία ο μέτοχος με την αίτηση του κανονισμού ατομικού μερίσματος, ζητά και την εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Παρατηρήσεις

  Η εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης γίνεται μόνο κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου (δηλαδή όχι αυτεπάγγελτα) και υποβάλλεται πάντα στον τελευταίο φορέα κατά τον χρόνο της συνταξιοδότησης/μερισματοδότησης. Επομένως, μπορεί να υποβληθεί στο Μ.Τ.Π.Υ. κατά τον χρόνο της συνταξιοδότησης / μερισματοδότησης (και όχι κατά το διάστημα που ο υπάλληλος μέτοχος είναι εν ενεργεία), με την προϋπόθεση ότι το Μ.Τ.Π.Υ. είναι ο τελευταίος φορέας.

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση κανονισμού μερίσματος από τον ενδιαφερόμενο μέτοχο.

  Σημειώσεις

  Αίτηση από τον μέτοχο, με την οποία ζητάει την προσμέτρηση χρόνου ασφάλισης σε άλλο ταμείο κατά την απονομή του κανονισμού μερίσματος.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Ιεραρχική Προσφυγή


     NACE

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Διοικητική πράξη, Κατάθεση ποσού, Παραγωγή εγγράφου

     Xρήσεις

     Δικαιολογητικό

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Εφαρμογή διαδοχικής ασφάλισης στο Mετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.)

       Επίσημος τίτλος

       Εφαρμογή διαδοχικής ασφάλισης στο Μ.Τ.Π.Υ


       Μητρώα που τηρούνται

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Έναυσμα (τρόπος υποβολής)

        Αίτηση (έντυπο)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,,


       • 1 Ηλικιακές Αν η αιτία συνταξιοδότησης είναι το γήρας (συμπεριλαμβανομένης της περιπτώσεως εξόδου από την υπηρεσία λόγω παραίτησης) ο κοινός ασφαλισμένος/μέτοχος πρέπει να έχει τουλάχιστον 1.500 ημέρες συμμετοχής στο Μ.Τ.Π.Υ. (5 έτη) εκ των οποίων οι 500 ημέρες κατά την τελευταία πενταετία πριν την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης/μερισματοδότησης.

        Όχι Όχι

       • 2 Αναπηρίας Αν η αιτία συνταξιοδότησης είναι η αναπηρία ή ο θάνατος, τότε ο κοινός ασφαλισμένος/μέτοχος πρέπει να έχει τουλάχιστον 1.000 ημέρες συμμετοχής στο Μ.Τ.Π.Υ. (40 μήνες) εκ των οποίων οι 300 (12 μήνες) κατά την τελευταία πενταετία πριν την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης/μερισματοδότησης.

        Όχι Όχι

       • Νόμος 26 4670 2020 43 Α
       • Νόμος 19 4387 2016 85 Α

        Περιγραφή Διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης. Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFHp 31M9ESQXdtvSoClrL87SPB1HbULODtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb zFijGrQHcePHClLy81m2nbIV8aLxym8io8bEXTM8cAZVrAU

       • Νόμος 5 3863 2010 115 Α

        Περιγραφή Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGYK2xFpSwMnXdtvSoClrL88VQbDIJsbtp5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuWiHYOaQh-PHXJywtAzK dyDsao2I1BOCIvvigLXM0ev

       • Νόμος 10, 11 1405 1983 180 Α

        Περιγραφή Επέκταση της διαδοχικής ασφάλισης στους εργαζομένους που μετακινούνται από τον ιδιωτικό τομέα στο δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και αντίστροφα και άλλες διατάξεις.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGFk abAsP7xndtvSoClrL8ogwUOGs3KFt5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuYsm3bmltnyR3HPxEyblWM32ye2ZqEOI7W9BzbHjR8vr

       • 1 Παραλαβή και πρωτοκόλληση αίτησης κανονισμού ατομικού μερίσματος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Πρωτοκολλείται η αίτηση κανονισμού ατομικού μερίσματος, που περιλαμβάνει αίτηση για την προσμέτρηση του ασφαλιστικού χρόνου που έχει σε άλλο ταμείο.

        Όχι Όχι


       • 2 Ταυτοποίηση Μετόχου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Ταυτοποιούνται τα στοιχεία της αίτησης κανονισμού μερίσματος, με τα στοιχεία του μετόχου στο πληροφοριακό σύστημα του Μ.Τ.Π.Υ. από το τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Μερισματούχων.

        Όχι Όχι


       • 3 Έλεγχος δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Γίνεται έλεγχος των επισυναπτόμενων εγγράφων στην αίτηση και κατά περίπτωση γίνεται αλληλογραφία για να ζητηθούν επιπλέον δικαιολογητικά, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

        Όχι Όχι


       • 4 Έναρξη επεξεργασίας κανονισμού μερίσματος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Το αρμόδιο τμήμα κάνει έναρξη της επεξεργασίας.

        Όχι Όχι


       • 5 Διαβίβαση αίτησης στο τμήμα Πρόσθετου Χρόνου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η αίτηση κανονισμού μερίσματος διαβιβάζεται στο τμήμα Πρόσθετου Χρόνου στην περίπτωση που δεν συμπληρώνονται είκοσι (20) έτη συμμετοχής στο Μ.Τ.Π.Υ., προκειμένου να γίνει εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης, εφόσον το έχει αιτηθεί.

        Σημειώσεις Σε αυτή την περίπτωση ο κανονισμός μερίσματος ολοκληρώνεται από το τμήμα Πρόσθετου Χρόνου, μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών.

        Όχι Όχι


       • 6 Αναζήτηση χρόνου προϋπηρεσίας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Κατά το βήμα αυτό, το τμήμα αναζητάει στο Δ.Α.Υ.Κ. τα διαστήματα προϋπηρεσίας, που έχει διανύσει ο μέτοχος σε άλλα Ταμεία και αποστέλλονται έγγραφα, προκειμένου να διαπιστωθεί η απόδοση κρατήσεων σε αυτά.

        Όχι Όχι


       • 7 Έλεγχος και έγκριση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Ο αρμόδιος προϊστάμενος προχωρά στον έλεγχο της επεξεργασίας της αίτησης για την εφαρμογή της διαδοχικής ασφάλισης και εγκρίνει το ποσό που θα πρέπει να καταβάλλουν τα άλλα ταμεία προς το ΜΤΠΥ.

        Όχι Όχι


       • 8 Εισήγηση στο Δ.Σ. για έγκριση της απονομής κανονισμού μερίσματος και εφαρμογής διαδοχικής ασφάλισης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η αρμόδια Διεύθυνση προβαίνει σε εισήγηση προς το Δ.Σ., προκειμένου αυτό να εγκρίνει την έκδοση σχετικής απόφασης.

        Όχι Όχι


       • 9 Εγκριτική απόφαση Δ.Σ.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Μετά την έγκριση του Δ.Σ. του ΜΤΠΥ, εκδίδονται οι αντίστοιχες Διοικητικές πράξεις.

        Όχι Όχι


       • 10 Ενημέρωση τμήματος Καταβολής Μερισμάτων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Διαβιβάζεται στο τμήμα Καταβολής Μερισμάτων η εγκριτική απόφαση του Δ.Σ., ώστε η καταβολή του μερίσματος να υλοποιηθεί στην επόμενη πληρωμή μερισμάτων.

        Όχι Όχι


       • 1 Δελτίο Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης (Δ.Α.Υ.Κ.), που συντάσσεται από τη Διεύθυνση Διοικητικού του υπαλλήλου που συνταξιοδοτείται. Υπηρεσιακό έγγραφο

        Δελτίο Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης (Δ.Α.Υ.Κ.), που συντάσσεται από τη Διεύθυνση Διοικητικού του υπαλλήλου που συνταξιοδοτείται.

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


        Σημειώσεις: Το Δ.Α.Υ.Κ. υποβάλλεται με την αίτηση απονομής ατομικού μερίσματος.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 2 Αντίγραφο της συνταξιοδοτικής Πράξης του Κύριου φορέα με την οποία κανονίσθηκε σύνταξη από τον ΕΦΚΑ. Αποδεικτικό συνταξιοδότησης

        Αντίγραφο της συνταξιοδοτικής Πράξης του Κύριου φορέα με την οποία κανονίσθηκε σύνταξη από τον ΕΦΚΑ.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://apps.ika.gr/eTax/

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.