Κράτηση υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ Οδηγίες για απόδοση κράτησης υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ

Από Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση41594751-efca-4ffa-88a5-388ff1020007 173028

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αναφερόμενος φορέας, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  1

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  1
  Μήνες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στις οδηγίες προς τις αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες φορείς στο δημόσιο για τον τρόπο υπολογισμού και απόδοσης της κράτησης υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ με ποσοστό 0,10%, 0,06% & 0,07% ανάλογα με το χρόνο σύναψης μιας δημόσιας σύμβασης. Απευθύνεται σε δημόσιους φορείς.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης


  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση
  Τι θα χρειαστείτε

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     NACE

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Κατάθεση ποσού

     Xρήσεις

     Άλλο

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Οδηγίες απόδοσης της κράτησης υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ

       Επίσημος τίτλος

       Κράτηση υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ - Οδηγίες για απόδοση κράτησης υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Έναυσμα

        Συνέχεια άλλης διαδικασίας

        Έναυσμα (τρόπος υποβολής)

        Αίτηση (έντυπο)

        Τύπος

        Εσωστρεφής

        ,


       • 1 Παράρτημα υπουργικής απόφασης για την απόδοση της κράτησης υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ Βεβαίωση

        Παράρτημα υπουργικής απόφασης για την απόδοση της κράτησης υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου        Όχι

       • Νόμος 4 4013 2011 204 Α

        Περιγραφή Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής στις δημόσιες συμβάσεις άνω των χιλίων (1.000) ευρώ πλην ΦΠΑ που υπάγονται στον παρόντα νόμο, και ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης χρηματοδότησης, οι οποίες συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,07%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής ή τροποποιητικής σύμβασης.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFYAFdDx4L2G3dtvSoClrL8jadRmqD6e2B5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuUyLw7eo e1elhBl5HoXGYnwwWW5I DiFjmZ8c3WUNFZ

       • Υπουργική Απόφαση 5143 2014 3335 Β
       • Υπουργική Απόφαση 3491 2017 1992 Β
       • 1 Κατάθεση από τις αναθέτουσες αρχές Παραρτήματος Ι για την ενημέρωση της ΕΑΑΔΗΣΥ για την απόδοση της κράτησης υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ


        Περιγραφή Οι δημόσιοι φορείς που συναπτουν συμβάσεις αποστέλλουν το Παράρτημα Ι για την γνωστοποίηση της απόδοσης της κράτησης υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ.

        Όχι Όχι

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.