Μελέτη και εισήγηση για τη σύσταση θερέτρων ή παιδικών σταθμών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Χώρας

Από Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηed5b6492-1c9e-43cb-9351-a157b0db5a80 792869

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αναφερόμενος φορέας, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ/ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  1

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  50
  Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στη μελέτη και εισήγηση για τη σύσταση παιδικών σταθμών και θερέτρων για το προσωπικό του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας και τα μέλη των οικογενειών τους. Σύμφωνα με το Π.Δ. 178/2014, η Διεύθυνση Επικοινωνίας είναι αρμόδια για τη μελέτη και εισήγηση για τη σύσταση παιδικών σταθμών και θερέτρων. Απευθύνεται στις Διευθύνσεις της Αστυνομίας της Χώρας

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Διάρκεια Ισχύος

  Αόριστη

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση
  Τι θα χρειαστείτε

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     NACE

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Παραγωγή εγγράφου

     Xρήσεις

     Εσωτερική διαδικασία

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Μελέτη και εισήγηση για τη σύσταση παιδικών σταθμών και θερέτρων για το προσωπικό του Σώματος και τα μέλη των οικογενειών τους

       Επίσημος τίτλος

       Μελέτη και εισήγηση για τη σύσταση θερέτρων


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Έναυσμα

        Εσωτερική

        Έναυσμα (τρόπος υποβολής)

        Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

        Τύπος

        Εσωστρεφής

        ,,


       • 1 Τεχνικές Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύσταση παιδικών σταθμών και θερέτρων σε Διεύθυνση Αστυνομίας Χώρας, είναι η έγκριση, μετά από αυτοψία, της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, για την καταλληλότητα των εγκαταστάσεων.

        Όχι Όχι

       • 2 Διοικητικές Το έγγραφο αίτημα της ενδιαφερόμενης Διεύθυνσης Αστυνομίας χώρας, για τη σύσταση παιδικών σταθμών και θερέτρων, προϋποθέτει τη συνηγόρηση του οικείου Δήμου.

        Όχι Όχι

       • 1 Έγγραφο αίτημα της ενδιαφερόμενης Διεύθυνσης Αστυνομίας χώρας. Υπηρεσιακό έγγραφο

        Έγγραφο αίτημα της ενδιαφερόμενης Διεύθυνσης Αστυνομίας χώρας.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • Προεδρικό Διάταγμα 17 178 2014 281 Α
       • Υπουργική Απόφαση 16065 2002 497 Β

        Περιγραφή Πρότυπος Κανονισμός λειτουργίας Δημοτικών και Κοινωτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Διακαίου Παιδικών και Βρεφονηπειακών σταθμών.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHghqNAYvmYB3dtvSoClrL8rZ7I2dkGwTB5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufFFZp-lBhJ6aFgIa8qY4KvzNEXZLhBw6xi4r Rx9eW

       • Υπουργική Απόφαση 37641/1450 2016 2712 Β

        Περιγραφή Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας κατασκηνώσεων που οργανώνονται με ίδια μέσα, με πληρωμή ή χωρίς πληρωμή από φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή από Δημόσιες Υπηρεσίες ή Οργανισμούς ή Οργανώσεις.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFHp 31M9ESQXdtvSoClrL8fo8RzP0rtD7nMRVjyfnPUeJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtZrZaK9eygjP5CL7sV5xIcHUpoAVr29UrPbcC1RdwT5v

       • 1 Έγγραφο αίτημα της Αστυνομικής Διεύθυνσης χώρας για τη σύσταση παιδικού Σταθμού ή θερέτρου στον τομέα ευθύνης της.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η εκάστοτε Διεύθυνση Αστυνομίας χώρας, ύστερα από συνηγόρηση και του οικείου Δήμου, αιτείται την έγκριση από την Ηγεσία του σώματος, της δημιουργίας παιδικού σταθμού ή θερέτρου.

        Όχι Όχι


       • 2 Εισήγηση προς την Ηγεσία για τη σύσταση παιδικών σταθμών και θερέτρων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Σύμφωνα με το ΠΔ 178/2014, η Διεύθυνση Επικοινωνίας είναι αρμόδια για την εισήγηση, μετά από μελέτη, για τη σύσταση παιδικών σταθμών και θερέτρων για το προσωπικό του Σώματος και τα μέλη των οικογενειών τους.

        Όχι Όχι


       • 3 Υλοποίηση της Απόφασης της Ηγεσίας.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Υλοποίηση της Απόφασης της Ηγεσίας του Σώματος, για τη σύσταση παιδικού σταθμού ή θέρετρου για το προσωπικό του Σώματος και τα μέλη των οικογενειών τους, στην αιτούσα Διεύθυνση Αστυνομίας χώρας

        Όχι Όχι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.