Μεταδημότευση ενηλίκου για την ανάκτηση της αρχικής του δημοτικότητας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση2c4aa2e3-f7a1-4197-9288-5565befb7b31 260200

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δήμοι, ΚΕΠ


Ψηφιακά σημεία παροχής

  Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

  myKEPlive

  Αριθμός δικαιολογητικών

  1 +
  (1)

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  10 Ημέρες

  Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στη μεταδημότευση ενηλίκου για την ανάκτηση της αρχικής του δημοτικότητας. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αιτηθεί μεταδημότευση στο Δήμο που αρχικά εγγράφηκε με τη γέννησή του, είτε μεταβαίνοντας ο ίδιος σε οποιοδήποτε ΚΕΠ, είτε στο Δήμο υποδοχής ή κλείνοντας ψηφιακό ραντεβού στο myKEPlive για να εξυπηρετηθεί από υπάλληλο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ


  Διάρκεια Ισχύος

  Αόριστη

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση
  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο,

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Ενδικοφανής Προσφυγή

     Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης ο αιτών δύναται να προσφύγει στην εν λόγω Ειδική Επιτροπή, η οποία ασκεί έλεγχο νομιμότητας και εκδίδει απόφαση επί της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την σχετική υποβολή της. Οι αποφάσεις της Ειδικής Επιτροπής προσβάλλονται μόνο στα αρμόδια δικαστήρια.

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Μεταδημότευση ενηλίκου για την ανάκτηση της αρχικής του δημοτικότητας

       Επίσημος τίτλος

       Μεταδημότευση ενηλίκου για την ανάκτηση της αρχικής δημοτικότητας που είχε ο ίδιος ή οι γονείς του

       Γλώσσες παροχής

       Ελληνικά

       Μητρώα που τηρούνται

       ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο), Βιντεοκλήση

        Τύπος

        Εξωστρεφής


       • 1 Υπηκοότητας Η μεταδημότευση αφορά μόνο Έλληνες Πολίτες


        Όχι Όχι

       • 2 Οικογενειακές Να υφίσταται η αρχική δημοτικότητα του ενδιαφερόμενου στον Δήμο στο οποίο θέλει να μεταδημοτεύσει


        Όχι Όχι

       • 1 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται η εφάπαξ χρήση της δυνατότητας αυτής Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται η εφάπαξ χρήση της δυνατότητας αυτής

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7320

       • 2 Η διαδικασία αφορά την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

        Η διαδικασία αφορά την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 3964

       • Υπουργική Απόφαση 1 και 2 6297 2006 415 Β

        Περιγραφή Στο άρθρο 1 περιγράφεται ότι η διοικητική διαδικασία της μεταδημότευσης ενηλίκου, προκειμένου να αποκτήσει την αρχική δημοτικότητα που είχε ο ίδιος ή οι γονείς του, μπορεί να διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, ενώ στο άρθρο 2 αναφέρονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060200415

       • 1 Εκκίνηση διαδικασίας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Όχι Όχι


       • 2 Υποβολή σε ΚΕΠ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την αίτηση μεταδημότευσης είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω βιντεοκλήσης με χρήση της υπηρεσίας MyKeplive, επιδεικνύοντας ταυτοποιητικό έγγραφο.

        Σημειώσεις Η αίτηση με φυσική παρουσία σε ΚΕΠ μπορεί να υποβληθεί και από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο.

        Όχι Όχι


       • 3 Φυσική Ταυτοποίηση πολίτη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


        Όχι Όχι


       • 4 Έλεγχος πληρότητας προϋποθέσεων και δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


        Όχι Όχι


       • 5 Ύπαρξη ορθών και πλήρων δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Εάν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστωθεί πως είναι ορθά και πλήρη, ο αρμόδιος υπάλληλος προχωρά στη διαδικασία της μεταδημότευσης

        Ναι Όχι


       • 6 Ύπαρξη ελλιπών δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Εάν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστωθεί πως απουσιάζει κάποιο δικαιολογητικό ή είναι ελλιπές ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις μεταδημότευσης, ο υπάλληλος ενημερώνει τον πολίτη και ολοκληρώνεται η υπόθεση.

        Ναι Ναι


       • 7 Απόφαση Δημάρχου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος


        Περιγραφή Εκδίδεται σχετική πράξη του Δημάρχου.

        Όχι Όχι


       • 8 Καταχώριση στο μητρώο πολιτών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ο Αρμόδιος Υπάλληλος του οικείου Δήμου καταχωρεί τα στοιχεία εγγραφής στο Μητρώο Πολιτών

        Όχι Όχι


       • 9 Κοινοποίηση απόφασης μεταδημότευσης στον προηγούμενο Δήμο

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ο Αρμόδιος Υπάλληλος κοινοποιεί την πράξη του Δημάρχου μέσω του Μητρώου Πολιτών στο Δήμο από τον οποίο ο πολίτης πρόκειται να μεταδημοτεύσει, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διαγραφή του

        Όχι Όχι


       • 10 Ενημέρωση πολίτη για την ολοκλήρωση της μεταδημότευσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο πολίτης παραλαμβάνει τη βεβαίωση μεταδημότευσης/ Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο/Κοινότητα υποδοχής και ολοκληρώνεται η διαδικασία

        Όχι Ναι


       • myKeplive


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.