Μεταδημότευση συζύγων και τέκνων από άλλο Δήμο όταν όλα τα μέλη της οικογένειας είναι εγγεγραμμένα στον αυτό δήμο ή κοινότητα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση1b4e5cc1-2046-4f7f-aaf1-eaf1928724c4 336126

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δήμοι, ΚΕΠ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  1 +
  (2)

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  10 Ημέρες

  Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην μεταδημότευσή συζύγων και τέκνων σε άλλον Δήμο από αυτόν που ανήκουν. Μεταδημότευση συζύγων μπορεί να γίνει αν ο ενδιαφερόμενος κατοικεί μόνιμα τουλάχιστον δύο χρόνια στον δήμο που επιθυμεί να μεταδημοτεύσει.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ


  Διάρκεια Ισχύος

  Αόριστη

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση πολίτη

  Σημειώσεις

  Χορηγείται από τον φορέα

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Μεταδημότευση συζύγων και τέκνων

       Επίσημος τίτλος

       Μεταδημότευση συζύγων και τέκνων από άλλο Δήμο όταν όλα τα μέλη της οικογένειας είναι εγγεγραμμένα στον αυτό δήμο ή κοινότητα

       Γλώσσες παροχής

       Ελληνικά

       Μητρώα που τηρούνται

       ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ
       Εκλογικοί Κατάλογοι

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,,


       • 1 Ταυτοπροσωπίας Η αίτηση κατατίθεται είτε αυτοπροσώπως είτε από νομίμως εξουσιοδοτημένο άτομο.


        Όχι Όχι

       • 2 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Μεταδημότευση συζύγων γίνεται αν ο ενδιαφερόμενος κατοικεί μόνιμα τουλάχιστον δύο χρόνια στον δήμο που επιθυμεί να μεταδημοτεύσει.


        Όχι Όχι

       • 3 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Προκείμενου να μεταβληθεί η δημοτικότητα των ανηλίκων τέκνων απαιτείται να μεταβληθεί η δημοτικότητα των γονέων τους, όπου σύμφωνα τις διατάξεις δίνεται το δικαίωμα στους γονείς ανηλίκων τέκνων, εφόσον ο ένας μεταδημοτεύσει, αυτοί να επαναπροσδιορίσουν την δημοτικότητα των ανηλίκων τέκνων τους.


        Όχι Όχι

       • 1 Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και από τις δυο πλευρές Αντίγραφο εγγράφου

        Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και από τις δυο πλευρές

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 6866

       • 2 Φωτοαντίγραφο διαβατήριου Ταξιδιωτικό έγγραφο

        Φωτοαντίγραφο διαβατήριου

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

        Ναι 4746

       • 3 Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης Αντίγραφο εγγράφου

        Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

        Ναι 6866

       • 4 Βεβαίωση μονίμου κατοικίας Βεβαίωση

        Βεβαίωση μονίμου κατοικίας

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


        Σημειώσεις: Βεβαίωση μονίμου κατοικίας για διαμονή πλέον των 2 ετών στην διεύθυνση που δηλώνει ο ενδιαφερόμενος από το τμήμα δημοτολογίου του δήμου. Η βεβαίωση απαιτείται για κάθε ενήλικο μέλος χωριστά.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 9703

       • 5 Φωτοτυπία των φορολογικών δηλώσεων των δύο τελευταίων ετών (Εντύπων Ε1 ή εκκαθαριστικών) Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας

        Φωτοτυπία των φορολογικών δηλώσεων των δύο τελευταίων ετών (Εντύπων Ε1 ή εκκαθαριστικών)

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Το παρόν δικαιολογητικό προσκομίζεται για τη χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας του δήμου.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 4

        Ναι 9347

       • 6 Φωτοαντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΚΟ Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας

        Φωτοαντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΚΟ

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Το παρόν δικαιολογητικό προσκομίζεται για τη χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας του δήμου.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 4

        Ναι 9347

       • 7 Πιστοποιητικό εγγραφής του ενδιαφερομένου στο δημοτολόγιο του δήμου από όπου μεταδημοτεύει Πιστοποιητικό

        Πιστοποιητικό εγγραφής του ενδιαφερομένου στο δημοτολόγιο του δήμου από όπου μεταδημοτεύει

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


        Σημειώσεις: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για μεταδημότευση όπου προκύπτουν όλα τα μέλη της οικογένειας.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 8619

       • Νόμος 14 3463/2006 2006 114 Α

        Περιγραφή Στο άρθρο 14 περιγράφεται η δυνατότητα κάθε Έλληνας πολίτης να έχει δημοτικότητα σε έναν μόνο Δήμο ή μια μόνο Κοινότητα, ενώ στο άρθρο 15, παρ.7 ορίζεται η προϋπόθεση της διετίας, και ο τρόπος απόδειξής της, προκειμένου να γίνει κάποιος δημότης σε Δήμο ή Κοινότητα.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060100114

       • Προεδρικό Διάταγμα Π.Δ. 497/1991 1991 180 Α

        Περιγραφή Κώδικας Δημοτολογίων Π.Δ. 497/1991

        Νομικές παραπομπές https://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/pr diatagma 497 1991.pdf

       • 1 Παραλαβή αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Έντυπο αίτησης διατίθεται από την υπηρεσία

        Όχι Όχι


       • 2 Έλεγχος δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Ο Αρμόδιος Υπάλληλος του οικείου Δήμου ελέγχει την ορθότητα των στοιχείων που συμπλήρωσε ο πολίτης στην αίτηση, καθώς και την επάρκεια των δικαιολογητικών που έχει προσκομίσει ο/η ενδιαφερόμενος/η.

        Όχι Όχι


       • 3 Αρνητική απάντηση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Εάν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστωθεί πως απουσιάζει κάποιο δικαιολογητικό ή είναι ελλιπές ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις μεταδημότευσης, ενημερώνει τον πολίτη και ολοκληρώνει την υπόθεση.

        Ναι Ναι


       • 4 Απόφαση δημάρχου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Εκδίδεται σχετική πράξη του Δημάρχου.

        Ναι Όχι


       • 5 Καταχώρηση στο Μητρώο Πολιτών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ο Αρμόδιος Υπάλληλος του οικείου Δήμου καταχωρεί τα στοιχεία εγγραφής στο Μητρώο Πολιτών.

        Όχι Όχι


       • 6 Κοινοποίηση απόφασης μεταδημότευσης στον προηγούμενο Δήμο

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ο Αρμόδιος Υπάλληλος κοινοποιεί την πράξη του Δημάρχου στο Δήμο μέσω του Μητρώου Πολιτών από τον οποίο ο πολίτης πρόκειται να μεταδημοτεύσει, προκειμένου να λάβει χώρα η διαγραφή του.

        Όχι Όχι


       • 7 Ενημέρωση πολίτη για την ολοκλήρωση της μεταδημότευσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο πολίτης παραλαμβάνει τη βεβαίωση μεταδημότευσης.

        Όχι Ναι       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.