Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ)

Από Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση47849402-a4de-497e-af97-5bbdfe33fb72 921847

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Άλλο, Τμήμα Υποστήριξης και Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  3

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  10
  Ημέρες

  Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

  Από 0 έως 0
  Δευτερόλεπτα

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην υποχρέωση εγγραφής αγροτών στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) και απευθύνεται σε όλα τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα και τα νομικά πρόσωπα που ασκούν στην επικράτεια αγροτική δραστηριότητα (συμπεριλαμβανομένης και της αλιείας) ή κατέχουν αγροτική εκμετάλλευση.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Παρατηρήσεις

  Σκοπός του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε) είναι η καταγραφή όλων των επαγγελματιών αγροτών/αλιέων και των αγροτικών/αλιευτικών εκμεταλλεύσεων της χώρας, με όλες τις απαραίτητες αλφαριθμητικές και χαρτογραφικές πληροφορίες, για τη λήψη αποφάσεων και την άσκηση Αγροτικής Πολιτικής. Οι κατηγορίες των υπόχρεων εγγραφής στο Μ.Α.Α.Ε καθορίζονται με το α.2 του Ν. 3874/2010, όπως ισχύει. Η εγγραφή στη ψηφιακή υπηρεσία του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων γίνεται είτε: 1. Μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ-gov.gr) όπου εισέρχεται ο ενδιαφερόμενος και ταυτοποιείται ως χρήστης με τους κωδικούς του TAXISnet, είτε μέσω του πληροφοριακού συστήματος του αρμόδιου Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Επίσης, η εγγραφή δύναται να γίνει από εξουσιοδοτημένους χρήστες στις κατά τόπους περιφερειακές υπηρεσίες του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) 2. Η χορήγηση της βεβαίωσης εγγραφής στο Μ.Α.Α.Ε., γίνεται είτε απευθείας από την ψηφιακή εφαρμογή του Μ.Α.Α.Ε., είτε από τα αρμόδια Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων των οικείων Νομών, κατόπιν διοικητικού ελέγχου.

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση εγγραφής και ενημέρωσης του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ)

  Σημειώσεις

  Στην περίπτωση υποβολής της αίτησης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ-gov.gr), πρέπει να έχει προηγηθεί εγγραφή του ενδιαφερομένου στις ψηφιακές υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. H αίτηση εγγραφής δύναται να γίνει από εξουσιοδοτημένους χρήστες στις κατά τόπους περιφερειακές υπηρεσίες του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.). Στην περίπτωση αυτή, η ταυτοποίηση του αιτούντος πραγματοποιείται με την επίδειξη επίσημου ταυτοποιητικού εγγράφου (δελτίου ταυτότητας, διαβατηρίου κ.α)

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο, Άλλο Ταυτοποίηση με κωδικούς e-services του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     NACE

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Ενημέρωση Μητρώου

     Xρήσεις

     Ψηφιακό δικαιολογητικό

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Βεβαίωση επαγγελματία αγρότη Βεβαίωση κατόχου αγροτικής εκμετάλλευσης Βεβαίωση νεοεισερχόμενου στον αγροτικό τομέα

       Επίσημος τίτλος

       Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.)


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Έναυσμα (τρόπος υποβολής)

        Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), Αίτηση (ψηφιακά), email

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,


       • 1 Διοικητικές Ο υπόχρεος πρέπει να είναι κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης, Αντίστοιχα ο αλιεύς υπόχρεος πρέπει να είναι κάτοχος ατομικής επαγγελματικής άδειας αλιείας και ιδιοκτήτης/ συνιδιοκτήτης/ μισθωτής ή να συμμετέχει, με οποιονδήποτε τρόπο, στην εκμετάλλευση επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους εκτός από σκάφη υπερπόντιας αλιείας ή να απασχολείται στην υδατοκαλλιέργεια ως κάτοχος ή μισθωτής υδατοκαλλιεργητικής εκμετάλλευσης. Κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με την έννοια της αγροτικής εκμετάλλευσης ως προς την εγγραφή στο Μ.Α.Α.Ε, καθορίζεται στο α. 2 του ν.3874/2010, όπως ισχύει.

        Όχι Όχι

       • 2 Ασφαλιστικές Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι ασφαλισμένος, τόσο ο ίδιος όσο και η αγροτική/αλιευτική του εκμετάλλευση, όπου απαιτείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

        Όχι Όχι

       • 3 Εισοδηματικές Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να λαμβάνει από την απασχόλησή του σε αγροτική/ αλιευτική δραστηριότητα το 50% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματός του.

        Όχι Όχι

       • 4 Εργασιακές Η επαγγελματική ενασχόληση με αγροτική/αλιευτική δραστηριότητα στην εκμετάλλευση, πρέπει να αφορά τουλάχιστον στο 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του ενδιαφερόμενου.

        Όχι Όχι

       • 5 Διοικητικές Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει υποβάλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το έτος που αιτείται και τη σχετική βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο ΜΑΑΕ ή να υποβάλει ταυτόχρονα και τις δύο αιτήσεις (α) εγγραφής στο Μ.Α.Α.Ε και β) ενεργοποίησης των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης). Από την εν λόγω υποχρέωση εξαιρείται η κατηγορία των αλιέων.

        Όχι Όχι

       • 6 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει στην κατοχή του κωδικούς taxisnet, για την είσοδό του στη σχετική εφαρμογή, καθώς και κωδικούς των ψηφιακών υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) για την εγγραφή του στη σχετική εφαρμογή του ΥΠΑΑΤ.

        Όχι Όχι

       • 7 Φορολογικές Ο υπόχρεος πρέπει να τηρεί λογιστικά βιβλία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, όπου αυτό απαιτείται. Η εν λόγω προϋπόθεση δεν ισχύει για το σύνολο των ενδιαφερομένων

        Όχι Όχι

       • Νόμος 3874 2010 151 Α
       • Νόμος 65 4389 2016 94 Α

        Περιγραφή Με το άρθρο 65 παρ. 1, τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3874/2010, η οποία αφορά στον καθορισμό των δικαιούχων εγγραφής στο ΜΑΑΕ

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFHp 31M9ESQXdtvSoClrL8f8uEKElbw5ntIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb zFijPgXu0tAIntwUkrE-Wg78runHP29Bmw7CL3-TAszBGqF

       • Νόμος 40 4235 2014 32 Α

        Περιγραφή Αντικαθίσταται η υποπερίπτωση αδ΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3874/2010 η οποία αφορά την ασφάλιση των δασεργατών και των νεοεισερχόμενων. Αντικαθίσταται η υποπερίπτωση βα΄ της περίπτωσης β΄ της παρ.1 του άρθρου 2 του ν. 3874/2010 που αφορά στους αλιείς και υδατοκαλλιεργητές. Αντικαθίσταται η υποπερίπτωση βγ΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3874/2010 που αφορά στην ασφάλιση των δικαιούχων Μετά την περίπτωση ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3874/2010 προστίθεται περίπτωση η΄ όπου ορίζεται ο αρχηγός της αγροτικής εκμετάλλευσης. Στο τέλος του άρθρου 2 του ν. 3874/2010 προστίθεται παράγραφος 5, η οποία αφορά τους νεοεισερχόμενους στον αγροτικό τομέα.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEc63YDhn5AeXdtvSoClrL8EhFB1EBb5qvtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb zFijH9bbCzaGWB9IOlKM4xD4k8loPaEky2GSnwWM5KpR5Sg

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 329/78917 2018 2090 Β

        Περιγραφή Τροποποίηση της 134430/04.03.2011 (Β΄392) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Προσδιορισμός του αγροτικού εισοδήματος .

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8 xWC9HhzIh7NZ8op6Z wSuJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtSyzGyLtIsQz7A60LHd1n7TzmOO9h10rqcL7LxuFmQMX

        ΑΔΑ ΨΣ954653ΠΓ-03Υ

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 134430 2011 392 Β
       • Υπουργική Απόφαση 169653 2011 1181 Β

        Περιγραφή Προσδιορισμός της ετήσιας απασχόλησης στην αγροτική εκμετάλλευση

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFYAFdDx4L2G3dtvSoClrL870ttxUrqL00tiDow6HlTE-JInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtTG4cYF5VODqVXFedoPO5OsLVoRtv5j-iLPtuaMFLrMC

       • Υπουργική Απόφαση 1415/80082 2016 2386 Β

        Περιγραφή Τροποποίηση της με αριθμ. 169653/03.06.2011 (Β΄1181) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Προσδιορισμός της ετήσιας απασχόλησης στην αγροτική εκμετάλλευση» (Β΄1181/9.6.2011)

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFHp 31M9ESQXdtvSoClrL89 56gLvJ6W0fP1Rf9veiteJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtXI5Oy4CR2EXKavA4OeDKHYLsWOS5tUP26XSvfD2x6IX

        ΑΔΑ 6ΤΩΙ4653ΠΓ-ΤΒΒ

       • Υπουργική Απόφαση 134416 2011 273 Β

        Περιγραφή Διαδικασία και προθεσμίες εγγραφής και ενημέρωσης του ΜΑΑΕ.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFYAFdDx4L2G3dtvSoClrL879ErmzuRqmB5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuSeAxYXz2Hlwa6Dza212PfX6B-jGh3I8fT8fI7MrrF8V

       • Υπουργική Απόφαση 302672 2010 1852 Β

        Περιγραφή Αναλυτικό Περιεχόμενο και Πληροφορίες του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGYK2xFpSwMnXdtvSoClrL8WtYosSaVLSjnMRVjyfnPUeJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMta3nYYVWqXhDymzBPZAhP8Wcd13Ik3 fD NRNW1WXLfi

       • Υπουργική Απόφαση 58/31790 2021 462 Β

        Περιγραφή Απλούστευση της διαδικασίας για την έκδοση βεβαίωσης επαγγελματία αγρότη.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8p5DRVuzap3l5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuXh6rGv UatabzfngbUGY4momAnZpfb3vXJPhe4u6ih6

        ΑΔΑ ΨΒΒΣ4653ΠΓ-Π5Θ

       • Νόμος 56 4811 2021 108 Α

        Περιγραφή Το άρθρο 56 τροποποιεί τις περιπτώσεις δ) και στ) της παρ. 1 και την παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3874/2010, το οποίο αφορά στον ορισμό των δικαιούχων εγγραφής.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Rd1QVOU cgt5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuaONNo4elBjfq-zURmqSnEheIk1ZRkU qYep-l64EfAG

       • 1 Είσοδος στη ψηφιακή εφαρμογή για την εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε).

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ο υπόχρεος, μέσω του ιστότοπου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μπορεί να συνδεθεί μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr ή εναλλακτικά μέσω της ψηφιακής εφαρμογής του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε). Η ταυτοποίηση του χρήστη γίνεται με τους κωδικούς taxisnet.

        Όχι Όχι


       • 2 Συμπλήρωση των πεδίων από τον ενδιαφερόμενο - χρήστη της εφαρμογής.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει τα στοιχεία που αναφέρονται σε όλα τα πεδία.

        Ναι Όχι


       • 3 Ηλεκτρονική έκδοση βεβαίωσης εγγραφής στο Μ.Α.Α.Ε.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ο πολίτης εκτυπώνει τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Α.Α.Ε., από το τελευταίο πεδίο της ψηφιακής εφαρμογής, "εκτύπωση βεβαίωσης", εφόσον αυτή έχει παραχθεί από αυτεπάγγελτους διασταυρωτικούς ελέγχους του Τμήματος Υποστήριξης και Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

        Ναι Ναι


       • 4 Έλεγχος και έκδοση βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων, μετά από διοικητικό έλεγχο χορηγεί στον ενδιαφερόμενο τη σχετική βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Α.Α.Ε.

        Όχι Ναι


       • Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) Πρόσβαση μέσω gov.gr
       • 1 Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας ή Βεβαίωση Ασφάλισης από τον ΕΦΚΑ (πρώην ΟΓΑ). Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

        Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας ή Βεβαίωση Ασφάλισης από τον ΕΦΚΑ (πρώην ΟΓΑ).

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.atlas.gov.gr/ATLAS/Pages/Home.aspx

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Δύναται να ληφθούν πληροφορίες από το σύστημα ΑΤΛΑΣ (σχετικά με το χρονικό διάστημα ασφάλισης (έναρξη - λήξη), το είδος του επαγγέλματος του ασφαλισμένου), εφόσον αυτές παρέχονται.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 2 Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (έντυπο Ε1) Εκκαθαριστικό Φόρου Εισοδήματος (Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου Υπόχρεου). Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα (έντυπο Ε3). Αποδεικτικό εισοδήματος

        Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (έντυπο Ε1) Εκκαθαριστικό Φόρου Εισοδήματος (Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου Υπόχρεου). Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα (έντυπο Ε3).

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gsis.gr/

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 3 Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης Άλλο

        Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.opekepe.gr/el/opekepe-organisation-services-gr/efarmoges-ypostiriksis-synallagon-me-ton-politi

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης εκδίδεται κατόπιν σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου στις περιφερειακές υπηρεσίες του Οργανισμού Πληρωμών Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ). Η αίτηση για την εγγραφή στο Μ.Α.Α.Ε δύναται να συμπληρώνεται/κατατίθεται ταυτόχρονα με την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.