Οργάνωση εργαστηρίου καινοτομίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση46400aae-c7aa-403a-a69a-b563777e1a08 953284

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης


Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  0

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  60
  Ημέρες

  Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

  Από 10 έως 10
  Εβδομάδες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά την διοργάνωση εργαστηρίου που απευθύνεται σε εκπροσώπους των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης με σκοπό την ενημέρωση και την κατάρτισή τους πάνω σε θέματα καινοτομίας στον Δημόσιο Τομέα.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

  Παρατηρήσεις

  Τα εργαστήρια μπορούν να πραγματοποιούνται είτε δια ζώσης, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες, είτε διαδικτυακά.

  Διάρκεια Ισχύος

  Αορίστου χρόνου Έτη

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Δημόσιους υπαλλήλους

  Τίτλος

  Συμμετοχή σε εργαστήριο καινοτομίας

  Σημειώσεις

  Ο ενδιαφερόμενος υπάλληλος συμπληρώνει την ηλεκτρονική φόρμα δήλωσης ενδιαφέροντος στο εργαστήρι καινοτομίας.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Άλλο Επικοινωνία με τον αιτούντα (μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας)

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Δεν προβλέπεται έννομο μέσο προστασίας

     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Σιωπηρή απόρριψη

     Σε περίπτωση που ο αιτών δεν επιλεγεί ώστε να παρακολουθήσει το εργαστήριο, το Τμήμα Καινοτομίας δεν προχωράει σε ενημέρωσή του σε σχέση με τα επόμενα βήματα της διαδικασίας. Σε κάθε περίπτωση, αν ο αιτών για συμμετοχή επικοινωνήσει με το Τμήμα Καινοτομίας ώστε να ενημερωθεί για την πορεία της αίτησής του, του Τμήμα του παρέχει την σχετική ενημέρωση.

     NACE

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

     Xρήσεις

     Ψηφιακό δικαιολογητικό

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Διεξαγωγή εργαστηρίου για θέματα καινοτομίας στον Δημόσιο Τομέα

       Επίσημος τίτλος

       Οργάνωση εργαστηρίου καινοτομίας


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αυτεπάγγελτη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (ψηφιακά)

        Τύπος

        Αμφιστρεφής

        ,,


       • 1 Τεχνικές Οι εκπρόσωποι των φορέων που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο εργαστήρι καινοτομίας θα πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονική φόρμα υποβολής ενδιαφέροντος.

        Όχι Όχι

       • Εγκύκλιος 2020

        Περιγραφή Εγκύκλιος ΔΣΣΚ/ ΤΚΒΠ/ Φ.5./1/3-2-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα "Ενέργειες του Υπουργείου Εσωτερικών για την προώθηση της καινοτομίας στη Δημόσια Διοίκηση - Ανάπτυξη πλατφόρμας www.innovation.gov.gr - Παρατηρητήριο καινοτομίας". Στην παράγραφο 2 της εγκυκλίου προβλέπεται η διοργάνωση εργαστηρίων καινοτομίας. Η εγκύκλιος βρίσκεται στον σύνδεσμο https://innovation.gov.gr/innovationcat/promotinginnovation/

        ΑΔΑ https://innovation.gov.gr/innovationcat/promotinginnovation/

       • 1 Σχεδιασμός προγράμματος εργαστηρίου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Σύνδεσμος https://innovation.gov.gr/innovation-labs/

        Περιγραφή Το πρόγραμμα και το περιεχόμενο του εργαστηρίου σχεδιάζεται και αποθηκεύεται σε ηλεκτρονικό αρχείο.

        Όχι Όχι


       • 2 Δημιουργία ηλεκτρονικού άρθρου και ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής ενδιαφέροντος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

        Σύνδεσμος https://innovation.gov.gr/innovation-labs/

        Περιγραφή Δημιουργείται διαδικτυακό άρθρο πρόσκλησης και ηλεκτρονική φόρμα δήλωσης ενδιαφέροντος για την παρακολούθηση του εργαστηρίου, που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

        Όχι Όχι


       • 3 Δημιουργία και αποστολή ενημερωτικού μηνύματος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

        Σύνδεσμος innovationunit@ypes.gov.gr

        Περιγραφή Συντάσσεται ενημερωτικό κείμενο σχετικά με την διοργάνωση του εργαστηρίου και αποστέλλεται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους φορείς στους οποίους απευθύνεται το εργαστήρι.

        Σημειώσεις Το μήνυμα αποστέλλεται σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, δηλαδή Υπουργεία, Ανεξάρτητες Αρχές, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Περιφέρειες, Δήμους, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ.

        Όχι Όχι


       • 4 Παραλαβή και έλεγχος δηλώσεων ενδιαφέροντος συμμετοχής στο εργαστήρι

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Έξοδος δεδομένων από λογισμικό

        Σύνδεσμος https://innovation.gov.gr/innovation-labs/

        Περιγραφή Μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής, παραλαμβάνονται τα στοιχεία των δηλώσεων ενδιαφέροντος και ελέγχεται αν αυτά είναι σύμφωνα με τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο εργαστήρι.

        Όχι Όχι


       • 5 Επιλογή συμμετεχόντων στο εργαστήρι

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Σύνδεσμος https://innovation.gov.gr/innovation-labs/

        Περιγραφή Επιλογή των συμμετεχόντων εκπροσώπων στο εργαστήρι καινοτομίας, ανάλογα με τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

        Σημειώσεις Η επιλογή γίνεται με βάση προϋποθέσεις όπως αριθμός συμμετεχόντων, οι συμμετέχοντες να είναι υπάλληλοι φορέων του Δημοσίου Τομέα και κατά προτεραιότητα να προέρχονται από φορείς που είναι μέλη του Δικτύου Καινοτομίας.

        Όχι Όχι


       • 6 Αποστολή ενημερωτικού μηνύματος επιλογής για επιβεβαίωση συμμετοχής στο εργαστήρι

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

        Σύνδεσμος innovationunit@ypes.gov.gr

        Περιγραφή Στην περίπτωση που το εργαστήρι διεξάγεται δια ζώσης, συντάσσεται και αποστέλλεται μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στον εκπρόσωπο του δημόσιου φορέα, μέσω του οποίου ενημερώνεται ότι έχει επιλεχθεί να συμμετέχει στο εργαστήρι καινοτομίας και παρακαλείται να επιβεβαιώσει την συμμετοχή του.

        Ναι Όχι


       • 7 Δημιουργία ειδικού ηλεκτρονικού συνδέσμου (link) για συμμετοχή στο εργαστήρι

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

        Σύνδεσμος innovationunit@ypes.gov.gr

        Περιγραφή Στην περίπτωση που το εργαστήρι πρόκειται να διεξαχθεί διαδικτυακά (εξ αποστάσεως), δημιουργείται σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα (e-presence) ηλεκτρονικός σύνδεσμος (link) μέσω του οποίου οι συμμετέχοντες μπορούν να παρακολουθήσουν το εργαστήρι. Ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος αποστέλλεται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι μέσω αυτού έχουν την δυνατότητα να επιβεβαιώσουν την συμμετοχή τους στο εργαστήρι.

        Ναι Όχι


       • 8 Δημιουργία και αποστολή στους συμμετέχοντες ειδικής φόρμας για την αξιολόγηση του εργαστηρίου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

        Σύνδεσμος innovationunit@ypes.gov.gr

        Περιγραφή Μετά την ολοκλήρωση του εργαστηρίου, δημιουργείται ειδική ηλεκτρονική φόρμα αξιολόγησης του εργαστηρίου και ενημερώνονται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου οι συμμετέχοντες, ώστε να προβούν στην συμπλήρωσή της.

        Όχι Όχι


       • 9 Δημιουργία διαδικτυακού άρθρου αναφοράς για τα αποτελέσματα του εργαστηρίου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Σύνδεσμος https://innovation.gov.gr/innovation-labs/

        Περιγραφή Μετά την ολοκλήρωση του εργαστηρίου και την λήψη των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης από τους συμμετέχοντες συντάσσεται άρθρο που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος καθώς και αναφορά, στην οποία παρουσιάζονται περιληπτικά τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την οργάνωση του εργαστηρίου.

        Σημειώσεις Στην έκθεση γίνεται αναφορά στο περιεχόμενο του εργαστηρίου, στα συμπεράσματα που προέκυψαν από την ανατροφοδότηση που προήλθε από τους συμμετέχοντες, τόσο κατά την διάρκεια διεξαγωγής όσο και από την μετέπειτα αξιολόγηση που ζητείται από αυτούς, και ακόμα σε θετικά σημεία που αναδείχτηκαν ή σε προβλήματα που προέκυψαν κατά την διάρκεια της οργάνωσης του εργαστηρίου.

        Όχι Όχι


       • 10 Ολοκλήρωση διαδικασίας οργάνωσης εργαστηρίου καινοτομίας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

        Περιγραφή Ολοκλήρωση διαδικασίας οργάνωσης του εργαστηρίου

        Όχι Όχι


       • Αίτηση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε εργαστήρια καινοτομίας

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.