Πιστοποίηση υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ως Επιθεωρητών Εργασίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση9b1e15a9-d2c3-469b-8a27-3ed2cdfa7f2a 320223

Με μια ματιά

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  0

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  6 Μήνες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην πιστοποίηση Υπαλλήλων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας ως Επιθεωρητών/τριών Εργασίας μέσω Προγράμματος Ειδικής Εκπαίδευσης.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Παρατηρήσεις

  Οι Επιθεωρητές/τριες Εργασίας διακρίνονται σε Επιθεωρητές/τριες Εργασιακών Σχέσεων και Επιθεωρητές/τριες Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία. Για τους Επιθεωρητές Εργασίας απαιτείται, μετά την πρόσληψη τους, η παρακολούθηση υποχρεωτικής ειδικής εκπαίδευσης, μετά το πέρας της οποίας οι υποψήφιοι Επιθεωρητές Εργασίας αξιολογούνται και πιστοποιούνται για την άσκηση των καθηκόντων τους. Την ίδια εκπαίδευση και πιστοποίηση λαμβάνουν και οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που τάσσει ο νόμος για τους Επιθεωρητές Εργασίας.

  Διάρκεια Ισχύος

  Αόριστη

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση
  Τι θα χρειαστείτε

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση, Διοικητική πράξη

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Πιστοποίηση Υπαλλήλων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας ως Επιθεωρητών/τριών Εργασίας μέσω Προγράμματος Ειδικής Εκπαίδευσης

       Επίσημος τίτλος

       Πιστοποίηση Υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ως Επιθεωρητών/τριών Εργασίας


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Έναυσμα

        Αυτεπάγγελτη

        Τρόπος υποβολής

        Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

        Τύπος

        Εσωστρεφής

        ,,,


       • 1 Εργασιακές Μόνιμοι υπάλληλοι και υπάλληλοι με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) συγκεκριμένων κλάδων και κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ, καθώς και υπάλληλοι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που τάσσει ο ν.3996/2011 για τους Επιθεωρητές Εργασίας.


        Όχι Όχι

       • 2 Εκπαιδευτικές Καθήκοντα Επιθεωρητή Εργασιακών Σχέσεων ασκούν οι υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΤΕ Πληροφορικής, εάν έχουν τα ειδικά προσόντα, έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευση και έχουν λάβει τη σχετική πιστοποίηση. Καθήκοντα Επιθεωρητή Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία ασκούν υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Θετικών Επιστημών ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Ιατρών ή ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων ή ΠΕ Ιατρών Εργασίας ή ΤΕ Υγείας ή ΤΕ Μηχανικών ή ΤΕ Πληροφορικής εάν έχουν τα ειδικά προσόντα, έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευση που προβλέπεται και έχουν λάβει τη σχετική πιστοποίηση.


        Όχι Όχι

       • Νόμος 5 και 6 3996 2011 170 Α

        Περιγραφή Ο ν.3996/2011 καθορίζει τις κατηγορίες και τους κλάδους των υπαλλήλων που μπορούν να ασκήσουν καθήκοντα Επιθεωρητή/τριας Εργασίας. Οι Επιθεωρητές/τριες Εργασίας διακρίνονται σε Επιθεωρητές/τριες Εργασιακών Σχέσεων και Επιθεωρητές/τριες Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία. Για τους Επιθεωρητές/τριες Εργασίας απαιτείται, μετά την πρόσληψη τους, η παρακολούθηση υποχρεωτικής ειδικής εκπαίδευσης μετά το πέρας της οποίας οι υποψήφιοι Επιθεωρητές/τριες Εργασίας αξιολογούνται και πιστοποιούνται για την άσκηση των καθηκόντων τους.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100170

       • Υπουργική Απόφαση 4431/165 2012 1179 Β

        Περιγραφή Η αριθ.4431/165/2012 Υπουργική Απόφαση καθορίζει όλα τα θέματα και τη διαδικασία του Προγράμματος Ειδικής Εκπαίδευσης (Θεωρητική Εκπαίδευση, Πρακτική Εκπαίδευση, αξιολόγηση) που οδηγεί στην πιστοποίηση των υποψηφίων Επιθεωρητών/τριών Εργασίας.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120201179

       • Υπουργική Απόφαση 9409/147 2013 860 Β

        Περιγραφή Η αριθ.οικ.9409/147/2013 Υπουργική Απόφαση ορίζει ότι η Πρακτική Εκπαίδευση των υποψηφίων Επιθεωρητών/τριών Εργασίας διαρκεί μέχρι τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες και διεξάγεται σε υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. (Τμήματα Διευθύνσεων Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων και Τμήματα Διευθύνσεων Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία) στις οποίες τοποθετούνται για άσκηση οι εκπαιδευόμενοι/ες.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130200860

       • Νόμος 138 4808 2021 101 Α

        Περιγραφή Η διαδικασία αφορά στην

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100101

       • 1 Κατάρτιση Προγράμματος Ειδικής Εκπαίδευσης υποψηφίων Επιθεωρητών/τριών Εργασίας.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Αρμόδια υπηρεσία για αυτό το βήμα είναι η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού Eπιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων ή η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας ανάλογα με το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης.

        Όχι Όχι


       • 2 Γνωμοδότηση Συμβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Το Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Κ.Ε.Ε.Ε.) γνωμοδοτεί επί του καταρτισθέντος Προγράμματος Ειδικής Εκπαίδευσης υποψηφίων Επιθεωρητών/τριών Εργασίας.

        Όχι Όχι


       • 3 Έγκριση του Προγράμματος Ειδικής Εκπαίδευσης υποψηφίων Επιθεωρητών/τριών Εργασίας από τον Γενικό Επιθεωρητή της Επιθεώρησης Εργασίας.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Ο Γενικός Επιθεωρητής της Επιθεώρησης Εργασίας εγκρίνει το Πρόγραμμα Ειδικής Εκπαίδευσης υποψηφίων Επιθεωρητών/τριών Εργασίας μετά τη γνωμοδότηση του Σ.Κ.Ε.Ε.Ε.

        Όχι Όχι


       • 4 Αποστολή του εγκεκριμένου Προγράμματος Ειδικής Εκπαίδευσης υποψηφίων Επιθεωρητών/τριών Εργασίας στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προς υλοποίηση.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων ή η Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας αποστέλλει το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Ειδικής Εκπαίδευσης στην αρμόδια Διεύθυνση Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προκειμένου εκείνη να υλοποιήσει το Πρόγραμμα. Την αποστολή του εγκεκριμένου Προγράμματος προς την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου μπορεί να την κάνει και απευθείας ο Γενικός Επιθεωρητής της Επιθεώρησης Εργασίας.

        Όχι Όχι


       • 5 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Εκπαιδευτές/τριες Θεωρητικής Εκπαίδευσης του Προγράμματος Ειδικής Εκπαίδευσης υποψηφίων Επιθεωρητών/τριών Εργασίας.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η αρμόδια Διεύθυνση Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στους υπαλλήλους του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) προκειμένου να επιλεγούν ως εκπαιδευτές/τριες στο Α΄ Μέρος (Θεωρητική Εκπαίδευση) του Προγράμματος Ειδικής Εκπαίδευσης υποψηφίων Επιθεωρητών/τριών Εργασίας.

        Όχι Όχι


       • 6 Επιλογή Εκπαιδευτών/τριών Θεωρητικής Εκπαίδευσης Προγράμματος Ειδικής Εκπαίδευσης υποψηφίων Επιθεωρητών Εργασίας.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Τριμελής Ομάδα Επιλογής Εκπαιδευτών/τριών κάνει την επιλογή των εκπαιδευτών/τριών της Θεωρητικής Εκπαίδευσης του Προγράμματος Ειδικής Εκπαίδευσης υποψηφίων Επιθεωρητών/τριών Εργασίας.

        Όχι Όχι


       • 7 Κατάρτιση και έκδοση Απόφασης Υλοποίησης Προγράμματος Ειδικής Εκπαίδευσης υποψηφίων Επιθεωρητών/τριών Εργασίας.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η αρμόδια Διεύθυνση Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καταρτίζει και εκδίδει την Απόφαση Υλοποίησης του Προγράμματος Ειδικής Εκπαίδευσης υποψηφίων Επιθεωρητών/τριών Εργασίας που περιέχει όλες τις λεπτομέρειες διεξαγωγής του Προγράμματος και αποστέλλεται σε όλους τους εμπλεκόμενους/ες.

        Όχι Όχι


       • 8 Διεξαγωγή Θεωρητικής Εκπαίδευσης Προγράμματος Ειδικής Εκπαίδευσης υποψηφίων Επιθεωρητών/τριών Εργασίας.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η αρμόδια Διεύθυνση Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων διεξάγει και υλοποιεί την Θεωρητική Εκπαίδευση του Προγράμματος Ειδικής Εκπαίδευσης υποψηφίων Επιθεωρητών/τριών Εργασίας η οποία διαρκεί από τριανταπέντε (35) έως εβδομήντα (70) διδακτικές ώρες των σαράντα πέντε (45) λεπτών δηλαδή περίπου πέντε (5) έως δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.

        Όχι Όχι


       • 9 Έγγραφη Ανακοίνωση στους εκπαιδευόμενους/ες του Προγράμματος Ειδικής Εκπαίδευσης υποψηφίων Επιθεωρητών/τριών Εργασίας για τις Υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. που θα γίνει η Πρακτική Εκπαίδευση τους.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Πριν το πέρας της Θεωρητικής Εκπαίδευσης η αρμόδια Διεύθυνση Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ανακοινώνει με έγγραφο στους εκπαιδευόμενους/ες του Προγράμματος τις Υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας στις οποίες θα τοποθετηθούν για Πρακτική Εκπαίδευση.

        Όχι Όχι


       • 10 Διεξαγωγή Πρακτικής Εκπαίδευσης Προγράμματος Ειδικής Εκπαίδευσης υποψηφίων Επιθεωρητών/τριών Εργασίας.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

        Περιγραφή Η Πρακτική Εκπαίδευση του Προγράμματος Ειδικής Εκπαίδευσης υποψηφίων Επιθεωρητών/τριών Εργασίας τελεί υπό την άμεση εποπτεία, έλεγχο, επίβλεψη και ευθύνη των Προϊσταμένων των Υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε. στις οποίες τοποθετούνται για πρακτική άσκηση οι εκπαιδευόμενοι/ες.

        Σημειώσεις Κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Εκπαίδευσης οι εκπαιδευόμενοι/ες παρακολουθούν την λειτουργία των Υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε. και συμμετέχουν ενεργά σε αυτή με σκοπό την απόκτηση ικανών πρακτικών γνώσεων, εμπειριών, ικανοτήτων και δεξιοτήτων, προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των καθηκόντων τους, ως Επιθεωρητές/τριες Εργασίας.

        Όχι Όχι


       • 11 Αποστολή ερωτηματολογίου ατομικής αξιολόγησης εκπαιδευόμενου/ης.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η αρμόδια Διεύθυνση Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αποστέλλει ερωτηματολόγιο ατομικής αξιολόγησης εκπαιδευόμενου/ης στους Προϊσταμένους/ες των Υπηρεσιών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας όπου έχουν τοποθετηθεί για Πρακτική Εκπαίδευση οι εκπαιδευόμενοι/ες.

        Όχι Όχι


       • 12 Αποστολή συμπληρωμένου ερωτηματολογίου ατομικής αξιολόγησης κάθε εκπαιδευόμενου/ης.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Μετά το πέρας της Πρακτικής Εκπαίδευσης οι Προϊστάμενοι/ες των Υπηρεσιών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας που έχουν τοποθετηθεί για Πρακτική Εκπαίδευση οι εκπαιδευόμενοι/ες, αποστέλλουν συμπληρωμένο το ερωτηματολόγιο ατομικής αξιολόγησης των εκπαιδευομένων που έχουν την ευθύνη της Πρακτικής τους Εκπαίδευσης προς την αρμόδια Διεύθυνση Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Το έντυπο ατομικής αξιολόγησης αποτελεί ταυτόχρονα Βεβαίωση για την επιτυχή ή μη ολοκλήρωση της Πρακτικής Εκπαίδευσης.

        Όχι Όχι


       • 13 Έγγραφο προς τους εκπαιδευόμενους/ες για τη διεξαγωγή της Αξιολόγησης- Πιστοποίησης τους μέσω γραπτών εξετάσεων.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Μετά το πέρας της Θεωρητικής και της Πρακτικής Εκπαίδευσης η αρμόδια Διεύθυνση Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αποστέλλει έγγραφο προς τους εκπαιδευόμενους/ες για την ημερομηνία και τη διαδικασία διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων Αξιολόγησης-Πιστοποίησης τους.

        Όχι Όχι


       • 14 Συμπλήρωση έντυπου αξιολόγησης του Προγράμματος Ειδικής Εκπαίδευσης υποψηφίων Επιθεωρητών/τριών Εργασίας από τους εκπαιδευόμενους/ες.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Μετά το τέλος της Θεωρητικής και της Πρακτικής Εκπαίδευσης και πριν την έναρξη των γραπτών εξετάσεων πιστοποίησης, οι υποψήφιοι/ες Επιθεωρητές/τριες Εργασίας συμπληρώνουν υποχρεωτικά αναλυτικό έντυπο αξιολόγησης του Προγράμματος Θεωρητικής και Πρακτικής Εκπαίδευσης που παρακολούθησαν.

        Όχι Όχι


       • 15 Διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων πιστοποίησης.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Οι υποψήφιοι Επιθεωρητές/τριες Εργασίας μετά τη συμπλήρωση του έντυπου αξιολόγησης του Προγράμματος Θεωρητικής και Πρακτικής Εκπαίδευσης που παρακολούθησαν, αξιολογούνται – πιστοποιούνται μέσω γραπτής εξέτασης σε ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών (αριθμού ίσου του συνόλου των διδακτικών ωρών της Θεωρητικής Εκπαίδευσης) που αφορούν τα θέματα, τα οποία διδάχθηκαν, κατά τη διάρκεια της Θεωρητικής και Πρακτικής Εκπαίδευσης.

        Όχι Όχι


       • 16 Επιτυχής αξιολόγηση-πιστοποίηση υποψηφίων Επιθεωρητών/τριών Εργασίας.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Οι υποψήφιοι/ες Επιθεωρητές/τριες Εργασίας αξιολογούνται επιτυχώς, εφόσον έχουν απαντήσει σωστά στο 50% των ερωτήσεων.

        Ναι Όχι


       • 17 Περίπτωση μη επιτυχούς αξιολόγησης των εκπαιδευόμενων στη γραπτή δοκιμασία πιστοποίησης.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Σε περίπτωση μη επιτυχούς αξιολόγησης στη γραπτή δοκιμασία, οι υποψήφιοι Επιθεωρητές/τριες Εργασίας επιστρέφουν στα υπηρεσιακά τους καθήκοντα και μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών καλούνται από τη Διεύθυνση Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων να αξιολογηθούν-πιστοποιηθούν εκ νέου, μέσω δεύτερης γραπτής δοκιμασίας, με σύστημα και κριτήρια αξιολόγησής τους, όμοια με αυτά της πρώτης γραπτής δοκιμασίας.

        Ναι Όχι


       • 18 Έκδοση βεβαίωσης πιστοποίησης για τους εκπαιδευόμενους/ες που περάτωσαν επιτυχώς το Πρόγραμμα Ειδικής Εκπαίδευσης.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Οι υποψήφιοι Επιθεωρητές/τριες Εργασίας, οι οποίοι: α) έχουν παρακολουθήσει το Πρόγραμμα Θεωρητικής Εκπαίδευσης, β) έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το Πρόγραμμα Πρακτικής Εκπαίδευσης και γ) έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς στη γραπτή εξέταση, πιστοποιούνται ως Επιθεωρητές/τριες Εργασίας, λαμβάνουν Βεβαίωση Πιστοποίησης από τη Διεύθυνσης Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και στη συνέχεια δύνανται να ασκούν τα καθήκοντα Επιθεωρητή/τριας Εργασίας.

        Ναι Ναι


       • 19 Δεύτερη γραπτή δοκιμασία αξιολόγησης-πιστοποίησης. Αποτελέσματα.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Αν οι εκπαιδευόμενοι/ες αξιολογηθούν επιτυχώς στη δεύτερη γραπτή δοκιμασία, στη συνέχεια λαμβάνουν βεβαίωση πιστοποίησης ως Επιθεωρητές/τριες Εργασίας δηλαδή ακολουθείται η διαδικασία του βήματος 18. Σε περίπτωση δεύτερης μη επιτυχούς αξιολόγησης, οι υποψήφιοι/ες Επιθεωρητές/τριες Εργασίας καταλαμβάνουν κενές θέσεις γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης του Σ.ΕΠ.Ε. ή του Υπουργείου.

        Ναι Ναι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.