Πληρωμή εξόδων κηδείας (λόγω ταφής - αποτέφρωσης)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc5e88634-c547-4d7b-9f3b-de774ccccb89 829924

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΕΦΚΑ, ΚΕΠ, Τμήματα Παροχών Τοπικών Διευθύνσεων e-ΕΦΚΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  6

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  50 Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αποζημίωσης για έξοδα κηδείας- ταφής ή αποτέφρωσης, στις περιπτώσεις που λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων και πολιτιστικών χαρακτηριστικών δεν γίνεται χρήση γραφείου τελετών, κατά την τελετή κηδείας- ταφής ή αποτέφρωσης ασφαλισμένου ή συνταξιούχου.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  Διάρκεια Ισχύος

  Αόριστη

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση αποζημίωσης εξόδων κηδείας.


  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Ενδικοφανής Προσφυγή

     Σε περίπτωση αμφισβήτησης της πράξης που εκδίδεται, υποβάλλεται ενδικοφανής προσφυγή (ένσταση) εντός της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών, που αρχίζει από τη συντέλεση της πλήρους, πραγματικής ή τεκμαιρόμενης, γνώσης της απόφασης) ενώπιον του αρμόδιου οργάνου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 4387/2016 όπως ισχύει.

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Κατάθεση ποσού

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Πληρωμή εξόδων κηδείας-ταφής ή αποτέφρωσης χωρίς χρήση γραφείου τελετών Αποζημίωση για έξοδα κηδείας χωρίς χρήση γραφείου τελετών

       Επίσημος τίτλος

       Έξοδα κηδείας και επιπλέον με παραδοσιακό τρόπο - Ειδική περίπτωση εξόδων κηδείας λόγω θρησκεύματος

       Γλώσσες παροχής

       Ελληνικά

       Τρόπος παροχής υπηρεσιών

       Εγκατάστασης

       Μητρώα που τηρούνται

       Μητρώο Ασφαλισμένων
       Μητρώο ΚΕΠΑ
       Μητρώο Συνταξιούχων

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,


       • 1 Ασφαλιστικές Κράτηση για εισφορές ασθένειας στον θανόντα.


        Όχι Όχι

       • 2 Διοικητικές Ο αιτών πρέπει να είναι αυτός που επιμελήθηκε τα έξοδα κηδείας.


        Όχι Όχι

       • 3 Διοικητικές Η τελετή πρέπει να έχει τελεστεί από την αρμόδια Μουφτεία ή την Ισραηλιτική Κοινότητα ή την Ιερά Μονή του Αγίου Όρους, βάσει θρησκεύματος.


        Όχι Όχι

       • 1 Απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή πώλησης αγαθών που αφορούν στη διαδικασία της κηδείας - ταφής. Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

        Απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή πώλησης αγαθών που αφορούν στη διαδικασία της κηδείας - ταφής.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7053

       • 2 Βεβαίωση της αρμόδιας Μουφτείας ή της Ισραηλιτικής Κοινότητας ή της Ιεράς Μονής του Αγίου Όρους, από την οποία να προκύπτει η τέλεση της κηδείας - ταφής και το ποσό της δαπάνης. Βεβαίωση

        Βεβαίωση της αρμόδιας Μουφτείας ή της Ισραηλιτικής Κοινότητας ή της Ιεράς Μονής του Αγίου Όρους, από την οποία να προκύπτει η τέλεση της κηδείας - ταφής και το ποσό της δαπάνης.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 9703

       • 3 ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

        ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Ο αιτών πρέπει να είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος του τραπεζικού λογαριασμού.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 6714

       • 4 ΑΜΚΑ και ΑΦΜ θανόντα Αποδεικτικό ΑΦΜ

        ΑΜΚΑ και ΑΦΜ θανόντα

        Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Απαιτείται απλή αναφορά του ΑΜΚΑ και του ΑΦΜ του θανόντα.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 5392

       • 5 Υπεύθυνη Δήλωση Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη Δήλωση

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Σημειώσεις: Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/86 του δικαιούχου ότι δεν έλαβε ούτε θα λάβει ποσό από κανένα άλλο φορέα.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7320

       • 6 Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αποσπάσματος Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου, η οποία χορηγείται στους εγγύτερους συγγενείς του/της θανόντος/θανούσης, εφόσον έχει συνταχτεί σύμφωνα με το ν.344/1976 όπως ισχύει. Ληξιαρχική πράξη θανάτου

        Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αποσπάσματος Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου, η οποία χορηγείται στους εγγύτερους συγγενείς του/της θανόντος/θανούσης, εφόσον έχει συνταχτεί σύμφωνα με το ν.344/1976 όπως ισχύει.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/lexiarkhike-praxe-thanatou

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη θανάτου

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 1701

       • Νόμος 52 4387 2016 85 Α

        Περιγραφή Οργανισμός του e-ΕΦΚΑ

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100085

       • Υπουργική Απόφαση 4 21919/7423 2020 2272 Β

        Περιγραφή Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης εξόδων κηδείας - ταφής για τις περιπτώσεις που λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων δεν γίνεται χρήση γραφείου τελετών

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200202272

       • 1 Εκκίνηση διαδικασίας


        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Όχι Όχι


       • 2 Παραλαβή αίτησης από υπάλληλο ΕΦΚΑ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο αιτών προσέρχεται στο Τμήμα Παροχών του ΕΦΚΑ του τόπου κατοικίας του και υποβάλλει την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

        Ναι Όχι


       • 3 Φυσική ταυτοποίηση αιτούντος και έλεγχος πληρότητας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο υπάλληλος ελέγχει τα ταυτοποιητικά έγγραφα του αιτούντος και την πληρότητα της αίτησής του.

        Σημειώσεις Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο.

        Ναι Όχι


       • 4 Παραλαβή αίτησης από υπάλληλο ΚΕΠ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο αιτών προσέρχεται σε οποιοδήποτε ΚΕΠ και υποβάλλει την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

        Ναι Όχι


       • 5 Φυσική ταυτοποίηση αιτούντος και έλεγχος πληρότητας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο υπάλληλος του ΚΕΠ ελέγχει τα ταυτοποιητικά έγγραφα του αιτούντος και την πληρότητα της αίτησής του.

        Σημειώσεις Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο.

        Ναι Όχι


       • 6 Πρωτοκόλληση και ανάθεση σε υπάλληλο

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η αίτηση πρωτοκολλείται και ανατίθεται σε υπάλληλο για διεκπεραίωση.

        Ναι Όχι


       • 7 Πρωτοκόλληση και χορήγηση βεβαίωσης υποβολής αιτήματος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ο υπάλληλος του ΚΕΠ καταχωρεί την αίτηση στο πληροφοριακό σύστημα των ΚΕΠ, την πρωτοκολλεί και χορηγεί βεβαίωση υποβολής στον αιτούντα.

        Ναι Όχι


       • 8 Προώθηση αιτήματος στην αρμόδια υπηρεσία

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο υπάλληλος του ΚΕΠ προωθεί την αίτηση στο Τμήμα Παροχών του e-ΕΦΚΑ.

        Ναι Όχι


       • 9 Έλεγχος προϋποθέσεων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Ελέγχεται η γνησιότητα των δικαιολογητικών και η ύπαρξη των προϋποθέσεων χορήγησης της αποζημίωσης.

        Όχι Όχι


       • 10 Έκδοση απόφασης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Εκδίδεται η απόφαση για την αποζημίωση ή μη των εξόδων της κηδείας- ταφής.

        Όχι Όχι


       • 11 Αποστολή της απόφασης στο ΚΕΠ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η απόφαση αποστέλλεται στο ΚΕΠ στο οποίο υπέβαλε την αίτηση ο δικαιούχος.

        Ναι Όχι


       • 12 Παραλαβή απόφασης από υπάλληλο ΚΕΠ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει την απόφαση και τη συσχετίζει με την αίτηση του δικαιούχου.

        Ναι Όχι


       • 13 Πρωτοκόλληση εισερχομένου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ο υπάλληλος ΚΕΠ πρωτοκολλεί την εισερχόμενη απόφαση στο πληροφοριακό σύστημα των ΚΕΠ και ενημερώνει τον αιτούντα για την παραλαβή της απάντησης.

        Ναι Όχι


       • 14 Παράδοση στον αιτούντα

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραδίδει την απόφαση στον αιτούντα.

        Ναι Όχι


       • 15 Παράδοση της απόφασης στον αιτούντα

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο υπάλληλος παραδίδει την απόφαση στον αιτούντα.

        Ναι Όχι


       • 16 Καταβολή ποσού αποζημίωσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Το ποσό της αποζημίωσης καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου.

        Όχι Ναι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.