Υποβολή Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Εγκατάσταση Παρόχου Υπηρεσιών)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηa0c1a73e-9677-4a68-875e-4718f64aab41 409684 Application Submission for Income Tax – Natural Persons (establishment of a service provider)

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΟΥ, Αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ)

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

6 ώρες

Περιγραφή

Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά στην ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Φυσικού Προσώπου, για πάροχο υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Γ.Δ.Φ.Δ.), ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ)

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Όλα τα δικαιολογητικά είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική/ψηφιακή μορφή.

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση πολίτη (λογισμικό), Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Υποβολή Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Εγκατάσταση Παρόχου Υπηρεσιών)

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει κωδικούς Taxisnet

       Όχι Όχι

      • 2 Ηλικιακές Το Φυσικό Πρόσωπο να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

       Όχι Όχι

      • 3 Εισοδηματικές Να δηλωθούν όλα τα εισοδήματα του Φυσικού Προσώπου, είτε τα φορολογούμενα με οποιοδήποτε τρόπο είτε τα απαλλασόμενα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 67 του Ν.4172/2013.

       Όχι Όχι

      • 4 Χρονικής προθεσμίας Η δήλωση να υποβληθεί μέχρι και την 30η Ιουνίου του αμέσως επόμενου φορολογικού έτους. Εξαίρεση: τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, μπορούν να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

       Όχι Όχι

      • Νόμος 4172 2013 167 Α

       Περιγραφή Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.), ως τροποποιήθηκε και ισχύει. Σχετικές αποφάσεις/νομοθετήματα: - Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ Α.1118 /2021 - Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ Ε. 2112 /2021 - Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ Α. 1112 /2021 - Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ Α.1052 /2021 - Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ Α.1035 /2021 - N. 4714 /2020 (ΦΕΚ Α 148), Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας - Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ Α.1038 /2020 - Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ Α.1185 /2019 - Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ Α.1101 /2019 - Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ Α. 1099 /2019


      • 1 Είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος επισκέπτεται την ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ και εισαγάγει τους προσωπικούς κωδικούς και όνομα χρήστη που διαθέτει.

       Όχι Όχι


      • 2 Επιλογή έτους υποβολής δήλωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Αφού εισέλθει στο ψηφιακό περιβάλλον της ΑΑΔΕ, επιλέγει το έτος για το οποίο επιθυμεί την υποβολή δήλωσης.

       Όχι Όχι


      • 3 Επιβεβαίωση προσωπικών στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος επιβεβαιώνει στη συνέχεια τα προσωπικά στοιχεία του (ΑΜΚΑ, Ημερομηνία Γέννησης, Οικογενειακή κατάσταση κ.λπ.).

       Όχι Όχι


      • 4 Συμπλήρωση σχετικών εντύπων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Συμπληρώνει τα έντυπα Ε2 και Ε3, και εφόσον υπάρχει υποχρέωση, και το σχετικό έντυπο Ε1. (Σχετικά μηνύματα καθοδηγούν τον χρήστη και τον ενημερώνουν για τυχόν ανάγκη ελέγχου της υποβληθείσας δήλωσης από τη Δ.Ο.Υ.)

       Όχι Όχι


      • 5 Ενημέρωση ενδιαφερομένου για το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται για το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης.

       Όχι Όχι


      • 6 Υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την ηλεκτρονική δήλωση και εκτυπώνει τα έντυπα Ε1, Ε2, Ε3 και την πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.