Υποβολή Δήλωσης και Αίτησης Επιστροφής Φόρου Εισοδήματος

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση326c9306-f5a8-4f69-b163-109c3f37aa9c 779999 Statement and Application Submission for an Income Tax Refund

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (Δ.Ο.Σ.), ΤΜΗΜΑ Α - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  3

  Κόστος

  0.00

  Εκτιμώμενος χρόνος

  10 ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά τις αιτήσεις επιστροφής φόρου εισοδήματος οι οποίες υποβάλλονται στη Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων από τον πραγματικό δικαιούχο του εισοδήματος, που έχει τη φορολογική του κατοικία στη χώρα με την οποία η Ελλάδα έχει συνάψει την οικεία Σύμβαση.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (Δ.Ο.Σ.), ΤΜΗΜΑ Α - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ


  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

  Κατατίθεται από

  Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Ετήσια Αίτηση Επιστροφής Φόρου Εισοδήματος σε δύο (2) αντίγραφα.


  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Ενημέρωση πολίτη (λογισμικό), Παραγωγή εγγράφου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Υποβολή Δήλωσης και Αίτησης Επιστροφής Φόρου Εισοδήματος

       Γλώσσες παροχής

       Αγγλικά

       Τρόπος παροχής υπηρεσιών

       Εγκατάστασης

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (ψηφιακά)

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,


       • 1 Διοικητικές Ο αιτών πρέπει να έχει κωδικούς TaxisNet.


        Όχι Όχι

       • 2 Διοικητικές H υποβολή αίτησης επιστροφής φόρου να προέρχεται από φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οποιαδήποτε άλλη ένωση προσώπων.


        Όχι Όχι

       • 3 Φορολογικές Ο αιτών να είναι ο πραγματικός δικαιούχος του εισοδήματος.


        Όχι Όχι

       • 4 Φορολογικές Ο δικαιούχος του εισοδήματος είναι κάτοικος χώρας με την οποία η Ελλάδα έχει συνομολογήσει Σύμβαση/Συμφωνία για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος.


        Όχι Όχι

       • 5 Γεωγραφικές Να έχει αποκτηθεί το εισόδημα στην ελληνική επικράτεια και να έχει παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος κατά παρέκκλιση των διατάξεων των Συμβάσεων/Συμφωνιών για την αποφυγή της διπλής φορολογίας.


        Όχι Όχι

       • 1 Δήλωση του αιτούντος (εμπεριέχεται στο σώμα της αίτησης) και πληρεξούσιο, σε περίπτωση που αντίγραφο κατατεθεί στη Δ/νση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων Τμήμα Φορολογικών Θεμάτων από το νόμιμο αντιπρόσωπο στην Ελλάδα. Δήλωση

        Δήλωση του αιτούντος (εμπεριέχεται στο σώμα της αίτησης) και πληρεξούσιο, σε περίπτωση που αντίγραφο κατατεθεί στη Δ/νση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων Τμήμα Φορολογικών Θεμάτων από το νόμιμο αντιπρόσωπο στην Ελλάδα.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 9429

       • 2 Βεβαίωση από την αρμόδια αλλοδαπή φορολογική αρχή (εμπεριέχεται στο σώμα της αίτησης) ή Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας (μόνο για τις περιπτώσεις των Η.Π.Α. και Τουρκίας) Βεβαίωση

        Βεβαίωση από την αρμόδια αλλοδαπή φορολογική αρχή (εμπεριέχεται στο σώμα της αίτησης) ή Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας (μόνο για τις περιπτώσεις των Η.Π.Α. και Τουρκίας)

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 9703

       • 3 Αποδεικτικά παρακράτησης του φόρου, όπως: - αντίγραφο τιμολογίων, - αντίγραφα δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενου φόρου, - αντίγραφα διπλότυπων είσπραξης του φόρου, - ακριβές αντίγραφο οποιουδήποτε συμφωνητικού έχει συναφθεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ή - οποιοδήποτε άλλο έγγραφο. Φορολογικά πιστοποιητικά

        Αποδεικτικά παρακράτησης του φόρου, όπως: - αντίγραφο τιμολογίων, - αντίγραφα δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενου φόρου, - αντίγραφα διπλότυπων είσπραξης του φόρου, - ακριβές αντίγραφο οποιουδήποτε συμφωνητικού έχει συναφθεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ή - οποιοδήποτε άλλο έγγραφο.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gsis.gr/

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7140

       • Νόμος 4174 2013 170 Α

        Περιγραφή Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας Τροποποίησεις: Ν.4438/2016 (ΦΕΚ Α 220) Άρθρο 59 παρ. 2- Προσθήκη άρθρου 63Α Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού στον Ν. 4174/2013


       • Εγκύκλιος 1249 2015

        Περιγραφή ΠΟΛ 1249/05-11-2015 Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος από συντάξεις, παροχές και παρόμοιες αμοιβές φορολογικών κατοίκων εξωτερικού, βάσει Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ)


       • Εγκύκλιος 1049 2017

        Περιγραφή ΠΟΛ 1049/28-03-2017: Ρύθμιση ζητημάτων σχετικά με τη Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού (ΔΑΔ) σύμφωνα με τις ΣΑΔΦ) Τροποποιήσεις: ΠΟΛ 1226/6-10-2020 (Επικαιροποίηση ρύθμισης ζητημάτων σχετικά με τη ΔΑΔ)


       • Εγκύκλιος 1006 2018

        Περιγραφή ΠΟΛ 1006/10-01-2018: Φορολογική αντιμετώπιση συντάξεων, παροχών και παρόμοιων αμοιβών έναντι ανεξάρτητων προσωπικών υπηρεσιών βάσει ΣΑΔΦ


       • Εγκύκλιος 2009 2019

        Περιγραφή ΠΟΛ 2009/11-01-2019: Ειδική εισφορά αλληλεγγύης στο πλαίσιο ΣΑΔΦ Τροποποιήσεις: ΠΟΛ 2147/26-07-2019 (Πίστωση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα εισοδήματα αλλοδαπής)


       • Εγκύκλιος 1217 2020

        Περιγραφή ΠΟΛ 1217/28-09-2020: Μεταφορά φορολογικής κατοικίας


       • Εγκύκλιος 2009 2021

        Περιγραφή ΠΟΛ 2009/13-01-2021: Οδηγίες για την πιστοποίηση φορολογικής κατοικίας στο πλαίσιο ΣΑΦΔ Ελλάδας-Ισπανίας


       • 1 Παραλαβή αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος (πραγματικός δικαιούχος του εισοδήματος) συμπληρώνει εις διπλούν την αίτηση επιστροφής φόρου που παρακρατήθηκε κατά παρέκκλιση των διατάξεων των Συμβάσεων/Συμφωνιών για την αποφυγή της διπλής φορολογίας σε δύο (2) αντίγραφα.

        Όχι Όχι


       • 2 Υποβολή αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την αίτηση (και τα δύο αντίγραφα) στις αρμόδιες φορολογικές αρχές του Κράτους φορολογικής κατοικίας του.

        Όχι Όχι


       • 3 Παραλαβή αίτησης απο αρμόδιες αρχές

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Οι αρμόδιες φορολογικές αρχές παραλαμβάνουν την αίτηση και βεβαιώνουν την φορολογική κατοικία του ενδιαφερόμενου την ημερομηνία που αποκτήθηκε το εισόδημα, συμπληρώνοντας την αίτηση, υπογράφοντας και σφραγίζοντας και τα δύο (2) αντίγραφα της αίτησης.

        Όχι Όχι


       • 4 Κατάθεση του ενός αντιγράφου από τον ενδιαφερόμενο

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει το ένα αντίγραφο της αίτησης μαζί με τα κατά περίπτωση αποδεικτικά παρακράτησης φόρου στο Τμήμα Φορολογικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων.

        Όχι Όχι


       • 5 Έλεγχος πληρότητας και ορθότητας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Το Τμήμα Φορολογικών Θεμάτων παραλαμβάνει την αίτηση και τα αποδεικτικά και ελέγχει την πληρότητα και ορθότητά τους.

        Όχι Όχι


       • 6 Διαβίβαση αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Το Τμήμα Φορολογικών Θεμάτων διαβιβάζει την αίτηση στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ).

        Όχι Όχι


       • 7 Επιστροφή φόρου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


        Περιγραφή Η ΔΟΥ επιστρέφει τον καταβληθέντα φόρο ή τμήματος αυτού στον πραγματικό δικαιούχο του εισοδήματος. Η επιστροφή γίνεται μέσω του τραπεζικού λογαριασμού που ο ενδιαφερόμενος έχει δηλώσει στην αίτηση.

        Όχι Ναι       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.