Χορήγηση Άδειας Ανατροφής Τέκνου με αποδοχές σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηf8792825-6fc9-4d11-81b0-cb19d7d8b229 668759

Η διαδικασία τελεί υπό αναμόρφωση λόγω αλλαγών στο θεσμικό πλαίσιο

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αυτοτελής Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

6 έως 7

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

12 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση εννεάμηνης (9) άδειας ανατροφής τέκνου με αποδοχές σε ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς της τυπικής Πρωτοβάθμιας (Νηπιαγωγεία , Δημοτικά) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια, Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια), κατόπιν αίτησής τους. Η εν λόγω άδεια επεκτείνεται χρονικά σε περιπτώσεις μονογονεϊκών οικογενειών, οικογενειών με τρία και περισσότερα τέκνα, καθώς και σε περιπτώσεις γέννησης δίδυμων τέκνων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Αυτοτελής Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η αίτηση χορήγησης της άδειας ανατροφής κατατίθεται στην ιδιωτική σχολική μονάδα και αποστέλλεται στην κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που εποπτεύει τη λειτουργία της σχολικής μονάδας και την υπηρεσιακή κατάσταση του ιδιωτικού εκπαιδευτικού.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση χορήγησης άδειας ανατροφής τέκνου με αποδοχές. Στην αίτηση θα πρέπει να καθορίζεται ρητώς η ημερομηνία έναρξης της αιτούμενης άδειας

Σημειώσεις

Η αίτηση κατατίθεται στην ιδιωτική σχολική μονάδα (προκειμένου να λάβει γνώση και να προβεί στην αναπλήρωση του εκπαιδευτικού, για το χρονικό διάστημα απουσίας του). Η αίτηση με τα αναγκαία δικαιολογητικά διαβιβάζονται από τη σχολική μονάδα στην κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης γίνεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): adie@minedu.gov.gr

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εννεάμηνη (9) άδεια ανατροφής τέκνου με αποδοχές σε ιδιωτικό εκπαιδευτικό της τυπικής Πρωτοβάθμιας ή/και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση Άδειας Ανατροφής Τέκνου με Αποδοχές σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς


      Μητρώα που τηρούνται

      Πληροφοριακό Σύστημα mySchool, Μητρώο Εκπαιδευτικών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Εργασιακές να έχει διοριστεί νομίμως, με πράξη του κατά τόπο αρμόδιου Διευθυντή Εκπαίδευσης, και να εργάζεται σε ιδιωτική σχολική μονάδα Πρωτοβάθμιας ή/και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

       Όχι Όχι

      • 2 Οικογενειακές να έχει τέκνο ηλικίας έως τεσσάρων (4) ετών (ή να έχει υιοθετήσει ή αναδεχθεί τέκνο ηλικίας έως τεσσάρων ετών)

       Όχι Όχι

      • 1 Ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου. Ληξιαρχική πράξη

       Ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/lexiarkhike-praxe-genneses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Με τη ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου, βεβαιώνεται η ύπαρξη αυτού και η ηλικία του (<4 ετών), καθώς και τα ταυτοποιητικά στοιχεία των γονέων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1275

      • 2 Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του/της αιτούντος /αιτούσας. Με το εν λόγω δικαιολογητικό διαπιστώνεται η οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος (π.χ. μονογονεϊκή οικογένεια, τρίτεκνος, πολύτεκνος κ.ο.κ), τα ταυτοποιητικά στοιχεία του έτερου γονέα και η διατήρηση του τέκνου εν ζωή. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του/της αιτούντος /αιτούσας. Με το εν λόγω δικαιολογητικό διαπιστώνεται η οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος (π.χ. μονογονεϊκή οικογένεια, τρίτεκνος, πολύτεκνος κ.ο.κ), τα ταυτοποιητικά στοιχεία του έτερου γονέα και η διατήρηση του τέκνου εν ζωή.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Σημειώσεις: Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αποτελεί αναγκαίο δικαιολογητικό σε κάποιες ειδικότερες περιπτώσεις (π.χ. μονογονεϊκών οικογενειών, υιοθεσίας τέκνου, οικογενειών με τρία ή περισσότερα τέκνα κ.ο.κ.) προκειμένου η Διοίκηση να δύναται να διαπιστώσει τη συνδρομή των σχετικών προϋποθέσεων για την επαύξηση του χρονικού διαστήματος για το οποίο χορηγείται η άδεια ανατροφής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Όχι 3964

      • 3 Υπεύθυνη δήλωση του/της δικαιούχου ότι "θα κάνει χρήση της άδειας ανατροφής τέκνου και όχι του μειωμένου εργασιακού ωραρίου" Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του/της δικαιούχου ότι "θα κάνει χρήση της άδειας ανατροφής τέκνου και όχι του μειωμένου εργασιακού ωραρίου"

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Οι κατά τόπους Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, στις οποίες διαβιβάζεται η αίτηση και τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά, έχουν προσυμπληρωμένες σχετικές Υπεύθυνες Δηλώσεις.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 4 Υπεύθυνη δήλωση του/της συζύγου (έτερο μέλος) στην οποία δηλώνει ρητά ότι "δεν θα κάνει χρήση της άδειας ανατροφής τέκνου ή του μειωμένου εργασιακού ωραρίου" Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του/της συζύγου (έτερο μέλος) στην οποία δηλώνει ρητά ότι "δεν θα κάνει χρήση της άδειας ανατροφής τέκνου ή του μειωμένου εργασιακού ωραρίου"

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Οι κατά τόπους Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, στις οποίες διαβιβάζεται η αίτηση και τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά, έχουν προσυμπληρωμένες σχετικές Υπεύθυνες Δηλώσεις.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 5 Απόφαση Διορισμού του/της δικαιούχου της άδειας στην ιδιωτική σχολική μονάδα. Με την απόφαση αυτή, της κατά τόπο αρμόδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, διαπιστώνεται ότι ο/η δικαιούχος της άδειας έχει διοριστεί και εργάζεται ως διδακτικό προσωπικό στην οικεία κατά περίπτωση ιδιωτική σχολική μονάδα Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Απόφαση

       Απόφαση Διορισμού του/της δικαιούχου της άδειας στην ιδιωτική σχολική μονάδα. Με την απόφαση αυτή, της κατά τόπο αρμόδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, διαπιστώνεται ότι ο/η δικαιούχος της άδειας έχει διοριστεί και εργάζεται ως διδακτικό προσωπικό στην οικεία κατά περίπτωση ιδιωτική σχολική μονάδα Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Η απόφαση διορισμού βρίσκεται στον Υπηρεσιακό Φάκελο του ιδιωτικού Εκπαιδευτικού που τηρείται στην Δ/νση Εκπαίδευσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 6 Απόφαση Χορήγησης Άδειας Κύησης και Λοχείας από τον ασφαλιστικό φορέα της δικαιούχου ("Απόφαση Επιδομάτων Μητρότητας") Απόφαση

       Απόφαση Χορήγησης Άδειας Κύησης και Λοχείας από τον ασφαλιστικό φορέα της δικαιούχου ("Απόφαση Επιδομάτων Μητρότητας")

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 7 Απόφαση Πρόσληψης αναπληρωτή από την κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης, με την οποία προσλαμβάνεται έτερος ιδιωτικός εκπαιδευτικός (κατόπιν πρότασης του ιδιοκτήτη της σχολικής μονάδας) για να αναπληρώσει τον/την δικαιούχο της άδειας ανατροφής κατά το χρονικό διάστημα απουσίας του/της. Απόφαση

       Απόφαση Πρόσληψης αναπληρωτή από την κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης, με την οποία προσλαμβάνεται έτερος ιδιωτικός εκπαιδευτικός (κατόπιν πρότασης του ιδιοκτήτη της σχολικής μονάδας) για να αναπληρώσει τον/την δικαιούχο της άδειας ανατροφής κατά το χρονικό διάστημα απουσίας του/της.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Με την απόφαση πρόσληψη αναπληρωτή εκπαιδευτικού, για το χρονικό διάστημα απουσίας του αναπληρούμενου, η κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης διασφαλίζει την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία της ιδιωτικής σχολικής μονάδας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • Νόμος 53 2721 1999 112 Α

       Περιγραφή Στην παρ. 2 της οικείας διάταξης ορίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υπάγονται στις διατάξεις του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, με την επιφύλαξη των ρυθμίσεων των περιπτώσεων α' έως δ' και με την εξαίρεση των θεμάτων τα οποία ρυθμίζονται από ειδικές γι' αυτούς διατάξεις. Στην περίπτωση α' παρέχεται στους τακτικούς εκπαιδευτικούς το δικαίωμα λήψης άδειας ανατροφής τέκνου με αποδοχές και με την περιπτ. δ' το δικαίωμα αυτό επεκτείνεται και στους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των ιδιωτικών σχολείων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100112

      • Νόμος 53 3528 2007 26 Α

       Περιγραφή Με τις διατάξεις του άρθρου 53 καθορίζονται οι διευκολίνσεις των υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις και ειδικότερα οι προϋποθέσεις χορήγησης αδειών ανατροφής τέκνου με αποδοχές. Οι οικείες διατάξεις έχουν τροποποιηθεί, αντικατασταθεί και συμπληρωθεί με τους εξής νόμους: ν.4305/2014 ά. 26, ν.4590/2019 ά. 34 και 76 και ν.4674/2020 ά. 47

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100026

      • Εγκύκλιος Φ.18/73943/Δ5/4-7-2011 2011

       Περιγραφή Περιγράφεται η σχετική διαδικασία και δίνονται διευκρινίσεις στις κατά τόπο Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για την ομοιόμορφη εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας. ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ στη "Διαύγεια"


      • Εγκύκλιος 37637/Ν1/8-3-2019 2019

       Περιγραφή Εγκύκλιες οδηγίες για την καταχώρηση Αδειών Ανατροφής Τέκνου και Αδειών Υπηρεσιακής Εκπαίδευσης Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης στο ΠΣ Μyschool

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΩΛΒ4653ΠΣ-3ΧΩ

      • 1 Παραλαβή της αίτησης από αρμόδια αρχή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ενέργεια από φυσικό/νομικό πρόσωπο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση κατατίθεται από τον/την εκπαιδευτικό στην ιδιωτική σχολική μονάδα, η οποία έχει δεσμία υποχρέωση να την διαβιβάσει στην κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης που εποπτεύει τη λειτουργία της και την υπηρεσιακή κατάσταση του εκπαιδευτικού της προσωπικού.

       Σημειώσεις Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης γίνεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): adie@minedu.gov.gr

       Όχι Όχι


      • 2 Διαβίβαση αίτησης και δικαιολογητικών στην αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια-Προϊστάμενος/η Εκπαιδευτικής Δομής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Διευθυντής της ιδιωτικής σχολικής μονάδας (ή ο νόμιμος εκπρόσωπος) διαβιβάζει την αίτηση στην κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

       Σημειώσεις Με την αίτηση συνυποβάλλονται και τα λοιπά δικαιολογητικά που κατέχει ο δικαιούχος της άδειας (π.χ. ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου, απόφαση χορήγησης άδειας κύησης και λοχείας από τον ασφαλιστικό φορέα, υπεύθυνες δηλώσεις δικαιούχου και συζύγου κ.ο.κ.)

       Όχι Όχι


      • 3 Συμπλήρωση του φακέλου της αίτησης με τα δικαιολογητικά που τηρούνται στο αρχείο της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης συμπληρώνει τον φάκελο της αίτησης του/της δικαιούχου με τα δικαιολογητικά αρμοδιότητάς της (π.χ. διοριστήριο δικαιούχου στην ιδιωτική σχολική μονάδα, διοριστήριο αναπληρωτή/-τριας), ελέγχει την πληρότητα του φακέλου και κατόπιν διαβιβάζει τον φάκελο στην Αυτοτελή Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας

       Σημειώσεις Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης προβαίνει σε ψηφιοποίηση της αίτησης και των λοιπών στοιχείων του φακέλου και με σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο τα αποστέλλει ηλεκτρονικά στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας (κεντρική Υπηρεσία)

       Όχι Όχι


      • 4 Καταχώριση της αίτησης και των δικαιολογητικών στο ΠΣ ΠΑΠΥΡΟΣ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Σημειώσεις Στην περίπτωση που η αίτηση και τα συνημμένα δικαιολογητικά αποσταλούν σε φυσική μορφή, ψηφιοποιούνται από το Τμήμα του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του ΥΠΑΙΘ και κατόπιν εισάγονται στο ΠΣ ΠΑΠΥΡΟΣ

       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος της πληρότητας του φακέλου και της συνδρομής των προϋποθέσεων χορήγησης της άδειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος ελέγχει τη συνδρομή των κείμενων νομοθετικών προϋποθέσεων για τη χορήγηση της σχετικής άδειας στην/στον δικαιούχο. Σε περίπτωση που λείπει κάποιο δικαιολογητικό αναγκαίο για τη Χορήγηση της άδειας επικοινωνεί με την αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης από την οποία ζητάει την προσκόμισή του.

       Όχι Όχι


      • 6 Εάν διαπιστωθεί η συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων, συντάσσεται, υπογράφεται και εκδίδεται η απόφαση χορήγησης της άδειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Ναι Όχι


      • 7 Εάν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης συντάσσεται και εκδίδεται αρνητική απάντηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Στην αρνητική απάντηση αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους η διοίκηση αδυνατεί να προβεί στην χορήγηση της αιτούμενης άδεια ανατροφής. Η διαβίβαση της αρνητικής απάντησης γίνεται μέσω του ΠΣ ΠΑΠΥΡΟΣ στην αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης, με την υποχρέωση κοινοποιήσεώς της στην/στον αιτούσα/αιτούντα και στην ιδιωτική σχολική μονάδα.

       Ναι Ναι


      • 8 Διαβίβαση της απόφασης χορήγησης της άδειας στην αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Η διαβίβαση της απόφασης στην Δ/νση Εκπαίδευσης γίνεται μέσω του ΠΣ ΠΑΠΥΡΟΣ. Η Δ/νση Εκπαίδευσης διαβιβάζει την απόφαση, με κάθε πρόσφορο τρόπο, στον/στην δικαιούχο και στην ιδιωτική σχολική μονάδα.

       Όχι Όχι


      • 9 Κοινοποίηση της απόφασης και των δικαιολογητικών χορήγησης στην ΓΔΟΥ/ΥΠΑΙΘ και στη Διεύθυνση Συγκέντρωσης και Υποβολής Παραστατικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Στις οικονομικές Δ/νσεις της ΚΥ του ΥΠΑΙΘ διαβιβάζεται η απόφαση χορήγησης της άδειας ανατροφής τέκνου με αποδοχές μαζί με τα κατά νόμο αναγκαία δικαιολογητικά χορήγησης της άδειας. Στην περίπτωση που μαζί με τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχουν διαβιβαστεί στην Αυτοτελή Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης και δικαιολογητικά αναγκαία για τον προσδιορισμό των μηνιαίων αποδοχών και την ενταλματοποίηση της δαπάνης, αυτά προωθούνται προς τις ανωτέρω Οικονομικές Υπηρεσίας για τις δικές τους περαιτέρω ενέργειες.

       Όχι Όχι


      • 10 Διεκπεραίωση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.