Χορήγηση βραβείων σε διακριθείσες ομάδες σε διεθνείς διαγωνισμούς και ενίσχυση της συμμετοχής σε αυτούς

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση9ff235dd-df96-4553-9261-ccecd213695e 923596

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Τμήμα διαγωνισμών, ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

9 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην ενίσχυση συμμετοχής και τη χορήγηση βραβείων σε ομάδες φοιτητών ελληνικών ΑΕΙ που διακρίνονται σε διεθνείς διαγωνισμούς.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Τμήμα διαγωνισμών

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Παρατηρήσεις

Σκοπός είναι η ενίσχυση της συμμετοχής και η επιβράβευση των επιδόσεων φοιτητών ελληνικών ΑΕΙ σε διεθνείς φοιτητικούς διαγωνισμούς, που διοργανώνονται στο εξωτερικό, για την ανάδειξη της καλύτερης ομάδας ή του καλύτερου διαγωνιζόμενου στον επιστημονικό τομέα στον οποίο διενεργούνται.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Αίτηση για ενίσχυση της συμμετοχής σε διεθνείς διαγωνισμούς

ή

Αίτηση για επιβράβευση διάκρισης σε διεθνή διαγωνισμό.

Σημειώσεις

Επιλέγεται 1 από τις 2 περιπτώσεις που αναφέρονται στον τίτλο της αίτησης.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Κατάθεση ποσού

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Πρόγραμμα για την ενίσχυση και επιβράβευση της συμμετοχής φοιτητών Ελληνικών ΑΕΙ σε διεθνείς διαγωνισμούς


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Εκπαιδευτικές Τα Πανεπιστημιακά Τμήματα θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες για τις ομάδες τους και τους επιστημονικούς τους υπευθύνους, καθώς επίσης και για τους διαγωνισμούς, στους οποίους προτίθενται αυτές να συμμετάσχουν, όπως επίσης να αναφέρουν και σε ποιους διεθνείς διαγωνισμούς έχουν συμμετάσχει φοιτητικές ομάδες τους κατά το παρελθόν και ποιες επιτυχίες έχουν σημειώσει στους διαγωνισμούς αυτούς. Τέλος, οι αιτήσεις θα περιλαμβάνουν απαραιτήτως τον αριθμό των φοιτητών από τους οποίους θα απαρτίζεται κάθε διαγωνιζόμενη ομάδα.

       Όχι Όχι

      • 2 Εκπαιδευτικές Δικαιούχοι βραβείου είναι οι ομάδες εκείνες που διακρίθηκαν σε κάποιον διαγωνισμό και δεν έχουν προηγουμένως χρηματοδοτηθεί από το ΙΚΥ για να συμμετάσχουν σε αυτόν τον διαγωνισμό. Το ποσό του βραβείου θα ανέρχεται σε κατ’ αποκοπή ποσό των 500 € ανά φοιτητή.

       Σύνδεσμος http://www.iky.gr

       Όχι Όχι

      • 3 Χρονικής προθεσμίας Η απόφαση του Δ.Σ. του ΙΚΥ, για τις επιλεγόμενες ομάδες φοιτητών που θα χρηματοδοτηθούν για να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς και για τις ομάδες με τις σημαντικότερες διακρίσεις, λαμβάνεται κατά το δεύτερο μισό του Οκτωβρίου κάθε έτους.

       Όχι Όχι

      • 1 Έκθεση τεκμηρίωσης της αναγκαιότητας και σκοπιμότητας ενίσχυσης της ομάδας για συμμετοχή στον διαγωνισμό. Έκθεση

       Έκθεση τεκμηρίωσης της αναγκαιότητας και σκοπιμότητας ενίσχυσης της ομάδας για συμμετοχή στον διαγωνισμό.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Κριτήρια που αφορούν στους διαγωνισμούς, όπως: - η παράδοση, η εμβέλεια και η αναγνωρισιμότητα ενός διαγωνισμού. - ο αριθμός και το κύρος των συμμετεχόντων πανεπιστημίων σε κάποιο διαγωνισμό. - οι απαιτήσεις για την προετοιμασία της συμμετοχής στον διαγωνισμό. - οι διαδικασίες των κρίσεων. - το ύψος των εξόδων συμμετοχής στον διαγωνισμό, τον τόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού, τις ημέρες παραμονής στο εξωτερικό για τις ανάγκες του διαγωνισμού. - η διασύνδεση του διαγωνισμού με το πρόγραμμα σπουδών των συμμετεχόντων φοιτητών. β) Κριτήρια που αφορούν στα Τμήματα, όπως: - οι βάσεις εισαγωγής των φοιτητών σε αυτά. - η πιστοποίησή τους και η αξιολόγησή τους. - η συστηματική συμμετοχή τους σε διεθνείς διαγωνισμούς. - οι επιδόσεις τους κατά τη συμμετοχή τους σε προηγούμενους διεθνείς διαγωνισμούς. - η προηγούμενη χρηματοδότησή τους από το ΙΚΥ για τη συμμετοχή τους σε διεθνείς διαγωνισμούς, η οποία μπορεί να αποτελεί λόγο για να προτιμηθεί η ενίσχυση κάποιων άλλων αιτούντων, χωρίς, όμως, να αποκλείεται ένα Τμήμα που σημειώνει διαρκώς επιτυχίες, να ενισχύεται κατ’ έτος, επιβραβεύοντας την σταθερή επίδοσή του που αναδεικνύει τη χώρα διεθνώς.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • 2 Έκθεση του επικεφαλής καθηγητή/επιστημονικού υπευθύνου της ομάδας με περιγραφή του διαγωνισμού, των απαιτήσεων αυτού, και της σημασίας της διάκρισης. Έκθεση

       Έκθεση του επικεφαλής καθηγητή/επιστημονικού υπευθύνου της ομάδας με περιγραφή του διαγωνισμού, των απαιτήσεων αυτού, και της σημασίας της διάκρισης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Το ΙΚΥ μπορεί να χορηγήσει βραβείο στους αιτούντες, εφόσον διαπιστώσει ότι ο διαγωνισμός στον οποίο συμμετείχαν είναι αξιόλογος από άποψη ποιότητας και δυσκολίας και η διάκριση που πέτυχαν είναι σημαντική, λαμβανομένων υπόψη των συμμετοχών στον διαγωνισμό αυτό (σε ποσότητα και ποιότητα) και το είδος της διάκρισης (π.χ. δεν είναι βραβεύσιμη η διάκριση της καλύτερης πρωτοεμφανιζόμενης ομάδας). Τα ενδιαφερόμενα Τμήματα θα πρέπει να καταθέτουν για το σκοπό αυτό τα απαραίτητα δικαιολογητικά και στοιχεία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • 3 Πιστοποιητικά που επαληθεύουν ονομαστικά τη διάκριση των μελών της ομάδας, όπως εκδίδονται και χορηγούνται από τον διοργανωτή του κάθε διεθνούς διαγωνισμού. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικά που επαληθεύουν ονομαστικά τη διάκριση των μελών της ομάδας, όπως εκδίδονται και χορηγούνται από τον διοργανωτή του κάθε διεθνούς διαγωνισμού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 8619

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 136877 2021 5021 Β

       Περιγραφή Καθορισμός Κανονιστικών Διατάξεων για την ενίσχυση και επιβράβευση της συμμετοχής φοιτητών Ελληνικών ΑΕΙ σε διεθνείς διαγωνισμούς μέσω προγράμματος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210205021

      • 1 Παραλαβή των αιτήσεων ενίσχυσης συμμετοχής σε διεθνείς διαγωνισμούς ή των διακρίσεων συμμετοχής σε αυτούς

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα παραλαμβάνει τις αιτήσεις ενίσχυσης συμμετοχής σε διεθνείς διαγωνισμούς ή των διακρίσεων συμμετοχής σε αυτούς.

       Όχι Όχι


      • 2 Διαβίβαση αιτήσεων στο ΔΣ του ΙΚΥ για αξιολόγηση και επιλογή δικαιούχων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα σε συνέχεια της παραλαβής των αιτήσεων, τις διαβιβάζει στο ΔΣ του ΙΚΥ, προκειμένου να γίνει η αξιολόγησή τους και να επιλεγούν οι δικαιούχοι, βάσει των κριτηρίων που έχουν τεθεί.

       Όχι Όχι


      • 3 Αξιολόγηση των αιτήσεων ενίσχυσης της συμμετοχής σε διεθνείς διαγωνισμούς ή των διακρίσεων συμμετοχής σε αυτούς

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Με απόφαση του Δ.Σ. του ΙΚΥ, που θα λαμβάνεται το δεύτερο μισό του Οκτωβρίου κάθε έτους, θα επιλέγονται για να χρηματοδοτηθούν ομάδες φοιτητών για να συμμετάσχουν σε συγκεκριμένους διαγωνισμούς, και θα επιλέγονται οι ομάδες με τις σημαντικότερες διακρίσεις.

       Όχι Όχι


      • 4 Κατάρτιση και δημοσίευση πινάκων δικαιούχων ενίσχυσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα, κατόπιν της αξιολόγησης των αιτήσεων για την ενίσχυση της συμμετοχής σε διεθνείς οργανισμούς, καταρτίζει και δημοσιεύει τους πίνακες των δικαιούχων.

       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση απόφασης ΔΣ ΙΚΥ και αποστολή αυτής στα οικεία Τμήματα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την έκδοση της απόφασης του Δ.Σ. του ΙΚΥ, τα οικεία Τμήματα αποστέλλουν στο ΙΚΥ, αναλυτική κατάσταση των φοιτητών που θα συμμετάσχουν στις ομάδες που θα έχουν επιλεγεί για να ενισχυθούν οικονομικά από το Δ.Σ. του ΙΚΥ. Η αναλυτική αυτή κατάσταση θα περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο των φοιτητών, το ΑΦΜ τους και το ΙΒΑΝ του λογαριασμού τους σε τράπεζα της ημεδαπής, ώστε να τους κατατεθεί απ’ ευθείας η οικονομική ενίσχυση από το ΙΚΥ. Το ίδιο αφορά και στις ομάδες φοιτητών που διακρίθηκαν σε διεθνείς διαγωνισμούς και επιλέγονται ως επικρατέστερες από το ΔΣ του ΙΚΥ.

       Όχι Όχι


      • 6 Καταβολή ποσού υποτροφίας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων και ενημέρωσή τους

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Η οικονομική ενίσχυση από το ΙΚΥ κατατίθεται απ’ ευθείας στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.