Χορήγηση δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού, Ιαματικού Τουρισμού, Εκδρομικού Προγράμματος και Δελτίων Θεάματος της Αγροτικής Εστίας

Από Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση17dcb56c-94b5-4351-8e98-f9201a568a9d 955015

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΚΕΠ


Ψηφιακά σημεία παροχής

  Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

  myKEPlive (μόνο πληροφορίες)

  Αριθμός δικαιολογητικών

  0 έως 1 +
  (1)

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  3
  Μήνες

  Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

  Από 0 έως 0
  Δευτερόλεπτα

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην χορήγηση δελτίων (κουπονιών) για τα παρακάτω προγράμματα της Αγροτικής Εστίας: 1. Κοινωνικού Τουρισμού, για διακοπές 7 ημερών/ 6 διανυκτερεύσεων. 2. Ιαματικού τουρισμού, για διακοπές μέχρι 6 ημερών/5 διανυκτερεύσεων, με παράλληλη δυνατότητα δωρεάν πραγματοποίησης έως 5 απλών λούσεων σε νομίμως λειτουργούσες εγκαταστάσεις ιαματικών πηγών και υδροθεραπευτηρίων της χώρας. 3. Εκδρομικά Προγράμματα, για εκδρομές 4 ημερών/3 διανυκτερεύσεων και πάντα με συμβεβλημένα τουριστικά γραφεία. 4. Δωρεάν εισιτήρια θεάτρου, για παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΟΠΕΚΑ)

  Παρατηρήσεις

  Αν ο αριθμός των αιτήσεων ξεπερνά τον εγκεκριμένο αριθμό δικαιούχων, διεξάγεται κλήρωση με διαδικασία που ορίζεται με Απόφαση του ΔΣ του ΟΠΕΚΑ. Οι κληρωθέντες παραλαμβάνουν τα δελτία τους στα ΚΕΠ, μέσα σε ορισμένη προθεσμία. Τυχόν αδιάθετα δελτία μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής και μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των δικαιούχων, θα διανέμονται, με σειρά προτεραιότητας προσέλευσης στα ΚΕΠ, σε δικαιούχους που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα του τρέχοντος έτους και δεν κληρώθηκαν, συμπεριλαμβανομένων και των κληρωθέντων που δεν παρέλαβαν μέχρι τότε τα δελτία των παροχών. Ο αριθμός των δικαιούχων ανά πρόγραμμα, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, το ύψος της επιδότησης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθορίζονται με σχετική Υπουργική Απόφαση του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία εκδίδεται κάθε χρόνο, την ίδια περίπου χρονική περίοδο. Η παρούσα καταχώριση βασίζεται στις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης του έτους 2021.

  Διάρκεια Ισχύος

  Έτος

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Υποβολή αίτησης συμμετοχής του ενδιαφερόμενου στα προγράμματα ΛΑΕ.

  Σημειώσεις

  Προκειμένου να υποβάλει αίτηση ο ενδιαφερόμενος, απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία σε ΚΕΠ και η επίδειξη ταυτοποιητικού εγγράφου στον υπάλληλο. Η αίτηση υποβάλλεται από τον υπάλληλο μέσω της ειδικής εφαρμογής του ΟΠΕΚΑ. Ο ενδιαφερόμενος δηλώνει στον υπάλληλο τα προγράμματα ΛΑΕ στα οποία επιθυμεί να συμμετέχει, με σειρά προτίμησης.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Ιεραρχική Προσφυγή


     NACE

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Παραγωγή εγγράφου

     Xρήσεις

     Άλλο

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Προγράμματα Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ) για Κοινωνικό /Ιαματικό /Εκδρομικό Τουρισμό και δελτία Θεάματος

       Επίσημος τίτλος

       Χορήγηση δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού, Ιαματικού Τουρισμού, Εκδρομικού Προγράμματος και Δελτίων Θεάματος της Αγροτικής Εστίας


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Έναυσμα (τρόπος υποβολής)

        Αίτηση (έντυπο)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,,


       • 1 Ασφαλιστικές Οι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) και οι Συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων (ΛΑΕ) του άρθρου 1 του ν. 1296/1982 (Α’ 128), όπως ισχύει έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση για τα προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού, Ιαματικού Τουρισμού, Εκδρομικού Τουρισμού και Δελτίων Θεάματος.

        Όχι Όχι

       • 2 Ασφαλιστικές Ασφαλισμένοι του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ), οι οποίοι είναι ασφαλιστικά ενήμεροι κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους της υποβολής της αίτησης συμμετοχής, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση για τα προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού, Εκδρομικού Τουρισμού και Δελτίων Θεάματος.

        Ναι Ναι

       • 3 Εργασιακές Συνταξιούχοι πρώην υπάλληλοι του ΟΠΕΚΑ με την προϋπόθεση ότι έχουν καταβάλει τις προβλεπόμενες εισφορές έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση για τα προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού, Ιαματικού Τουρισμού, Εκδρομικού Τουρισμού και Δελτίων Θεάματος.

        Ναι Ναι

       • 4 Εργασιακές Οι υπάλληλοι του ΟΠΕΚΑ, με την προϋπόθεση ότι καταβάλουν τις προβλεπόμενες εισφορές, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση για τα προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού, Εκδρομικού Τουρισμού και Δελτίων Θεάματος.

        Ναι Ναι

       • 5 Εργασιακές Υπάλληλοι του e-ΕΦΚΑ, οι οποίοι μεταφέρθηκαν από τον ΟΓΑ και ήταν εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Δικαιούχων του ΛΑΕ, με την προϋπόθεση ότι καταβάλουν τις προβλεπόμενες εισφορές και παραμένουν υπάλληλοι του e-ΕΦΚΑ, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση για τα προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού, Εκδρομικού Τουρισμού και Δελτίων Θεάματος.

        Ναι Ναι

       • 6 Αναπηρίας Δικαίωμα χορήγησης κουπονιού χωρίς υποχρέωση συμμετοχής στη διαδιακασία της κλήρωσης, σε όλα τα προγράμματα τουρισμού της Αγροτικής Εστίας έχουν οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν προσαύξηση στο ποσό της σύνταξής τους λόγω απόλυτης αναπηρίας ή τυφλότητας ή λαμβάνουν επίδομα παραπληγίας - τετραπληγίας ή πάσχουν από νοητική αναπηρία, σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση. Τα ανωτέρω πρόσωπα, εφόσον δεν έχουν μέλη οικογένειας δικαιούχους του ΛΑΕ, μπορούν να συνοδεύονται από τρίτο πρόσωπο, στο οποίο θα χορηγείται σχετικό δελτίο του ΛΑΕ, χωρίς κλήρωση, με την προϋπόθεση ότι έχει δηλωθεί από τον αιτούντα ως συνοδός στην αίτηση συμμετοχής του.

        Ναι Ναι

       • 7 Ασφαλιστικές Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα μέλη της οικογένειας όλων των παραπάνω περιπτώσεων, με την προϋπόθεση ότι έχουν δικαίωμα περίθαλψης απορρέον από δικαιούχο του ΛΑΕ και έχουν ενεργή ασφαλιστική ικανότητα κατά τον χρόνο δημιουργίας του μητρώου δικαιούχων.

        Όχι Όχι

       • 8 Άλλο Για τη χορήγηση δελτίων των προγραμμάτων τουρισμού (με κλήρωση ή με σειρά προτεραιότητας), θα πρέπει οι δικαιούχοι κληρωθέντες να προβούν αρχικά σε κράτηση δωματίου σε ένα από τα συμβεβλημένα κατάλυματα και ακολούθως στην καταχώριση των στοιχείων κράτησης του δωματίου (επωνυμία καταλύματος, διάστημα διαμονής) στην ηλεκτρονική εφαρμογή, η οποία είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://opeka.gr/agrotiki-estia/ilektronikes-ypiresies/, είτε οι ίδιοι, εφόσον έχουν τη δυνατότητα, είτε μέσω των ΚΕΠ.

        Όχι Όχι

       • Νόμος 4520 2018 30 Α

        Περιγραφή Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτωνκαι Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8GVKc5uAXifXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb zFijGyz4lv8pbmO -QpPCel4MvN0KdsPlmT3tu2wU4oiI6

       • Υπουργική Απόφαση 22380 2021 1758 Β

        Περιγραφή Καθορισμός προγραμμάτων, αριθμού δικαιούχων και προϋποθέσεων συμμετοχής στα προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας έτους 2021

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8r t-tPq24FTuFUDqazHcNeJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtcSEt2rXAYS6h9TvJ2w6AUCkr9OUHelRR-0gPeaXxhb1

       • Εγκύκλιος 29736 2021
       • Εγκύκλιος 21901 ΕΞ 2021 2021

        Περιγραφή Χορήγηση δελτίων στους κληρωθέντες δικαιούχους προγραμμάτων Αγροτικής Εστίας ΟΠΕΚΑ έτους 2021

        Νομικές παραπομπές https://www.kep.gov.gr/wp-content/uploads/2021/05/F15 21 15270 %CE%95%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CC%81%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%9A%CE%95%CE%A0-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%91%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CC%81-%CE%95%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CE%BA-%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%85%CF%84%CE%B5%CE%BA%CE%BD%CE%B5%CF%82.pdf

       • 1 Ηλεκτρονική αναζήτηση του ενδιαφερόμενου με ΑΜΚΑ ή ΑΜ ΟΓΑ στην ειδική εφαρμογή του ΟΠΕΚΑ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος προσέρχεται στο ΚΕΠ και προσκομίζει αποδεικτικό ΑΜΚΑ ή ΑΜ ΟΓΑ, βάσει του οποίου ο υπάλληλος εκτελεί αναζήτηση στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του ΟΠΕΚΑ

        Σημειώσεις Ο έλεγχος για το δικαίωμα συμμετοχής του στα προγράμματα Κοινωνικού /Ιαματικού/Εκδρομικού Τουρισμού και Θεάματος, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, με την καταχώριση του ΑΜΚΑ ή ΑΜ ΟΓΑ

        Όχι Όχι


       • 2 Υποβολή αίτησης συμμετοχής στην κλήρωση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Εφόσον ο ενδιαφερόμενος εμφανίζεται ως δικαιούχος, ο υπάλληλος του ΚΕΠ υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής του.

        Ναι Όχι


       • 3 Ο ενδιαφερόμενος δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα ΛΑΕ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Αν κατά την αναζήτηση του ενδιαφερόμενου, η εφαρμογή του ΟΠΕΚΑ επιστρέφει αρνητικό αποτέλεσμα ή εμφανίζεται ως μη δικαιούχος, η υποβολή της αίτησης συμμετοχής δεν είναι δυνατή. Ο υπάλληλος του ΚΕΠ ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο να απευθυνθεί στον Ασφαλιστικό του Φορέα για περισσότερες πληροφορίες.

        Ναι Ναι


       • 4 Αναζήτηση αποτελεσμάτων κλήρωσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Κατά την προβλεπόμενη περίοδο διανομής των κουπονιών στους κληρωθέντες, ο υπάλληλος του ΚΕΠ αναζητά με τον ΑΜΚΑ του συμμετέχοντα ή τον αριθμό της αίτησής του αν ανήκει στους κληρωθέντες.

        Σημειώσεις Όσοι υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της κλήρωσης, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://opeka.gr/agrotiki-estia/ilektronikes-ypiresies/.

        Όχι Όχι


       • 5 Εύρεση του δικαιούχου στους κληρωθέντες για δελτία τουρισμού ή και για δωρεάν εισιτήρια θεάτρου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Σε περίπτωση κλήρωσης του δικαιούχου στο πρόγραμμα για δωρεάν δελτία Θεάματος (είτε αποκλειστικά είτε συμπληρωματικά της κλήρωσής του σε άλλες παροχές ΛΑΕ), το δελτίο εκτυπώνεται, θεωρείται άμεσα από τον υπάλληλο και χορηγείται στον ενδιαφερόμενο. Εφόσον ο δικαιούχος κληρώθηκε σε κάποιο από τα προγράμματα τουρισμού, ο υπάλληλος του ΚΕΠ τον ενημερώνει ότι θα πρέπει μέχρι το πέρας της προθεσμίας της διανομής των δελτίων από τα ΚΕΠ να έχει προβεί σε κράτηση σε συμβεβλημένο κατάλυμα και ακολούθως σε καταχώριση της κράτησης ηλεκτρονικά στην ειδική εφαρμογή του ΟΠΕΚΑ.

        Σημειώσεις Οι κατάλογοι των συμβεβλημένων καταλυμάτων είναι διαθέσιμοι στον ιστότοπο http://opeka.gr/agrotiki-estia/ilektronikes-ypiresies/.

        Ναι Όχι


       • 6 Εκτύπωση δελτίου/ων Θεάματος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Σε περίπτωση κλήρωσης του δικαιούχου για δωρεάν δελτία Θεάματος, ο υπάλληλος ΚΕΠ εκτυπώνει τα δελτία για τον ίδιο και τα μέλη της οικογένειάς του, εφόσον υπάρχουν

        Ναι Όχι


       • 7 Θεώρηση δελτίων Θεάματος


        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Ο υπάλληλος ΚΕΠ επιθέτει σφραγίδα, υπογράφει τα δελτία θεάματος και τα παραδίδει στον δικαιούχο.

        Σημειώσεις Η λίστα με τα συμβεβλημένα Θέατρα είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο https://opeka.gr/agrotiki-estia/ilektronikes-ypiresies/.

        Ναι Όχι


       • 8 Ο δικαιούχος δεν κληρώθηκε αλλά δύναται να παραλάβει κουπόνι μετά το πέρας της προθεσμίας, με σειρά προτεραιότητας και εφόσον υπάρχουν αδιάθετα κουπόνια

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ


        Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται για τη μη κλήρωσή του για το τρέχον έτος. Ο υπάλληλος τον ενημερώνει επίσης για τη δυνατότητα να του χορηγηθεί δελτίο μετά το πέρας της προθεσμίας διανομής τους στους κληρωθέντες, εφόσον υπάρχουν αδιάθετα δελτία και μέχρι εξαντλήσεώς τους.

        Σημειώσεις Τα αποτελέσματα της κλήρωσης είναι επίσης διαθέσιμα στον ιστότοπο http://opeka.gr/agrotiki-estia/ilektronikes-ypiresies/

        Ναι Όχι


       • 9 Καταχώριση στοιχείων κράτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν έχει πραγματοποιήσει την ηλεκτρονική καταχώριση της κράτησής του στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του ΟΠΕΚΑ, έχει τη δυνατότητα να την πραγματοποιήσει μέσω του ΚΕΠ.

        Σημειώσεις Ο υπάλληλος του ΚΕΠ εισέρχεται στην ειδική εφαρμογή για την καταχώριση των στοιχείων της κράτησης και συμπληρώνει στη σχετική φόρμα τα στοιχεία του καταλύματος και το χρονικό διάστημα της κράτησης.

        Όχι Όχι


       • 10 Εκτύπωση του δελτίου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Εφόσον ο δικαιούχος του δελτίου (μέσω κλήρωσης ή με σειρά προτεραιότητας) έχει πραγματοποιήσει κράτηση σε συμβεβλημένο κατάλυμα, ο υπάλληλος του ΚΕΠ εκτυπώνει το κουπόνι του ενδιαφερόμενου και των μελών της οικογενείας του.

        Σημειώσεις Τα κουπόνια είναι διαθέσιμα για εκτύπωση μέσα σε περίπου 30 λεπτά από την επιτυχή καταχώριση των στοιχείων της κράτησης στην ειδική εφαρμογή. Τα δελτία εκτυπώνονται άπαξ και είναι αυστηρά προσωπικά. Τα στοιχεία του καταλύματος θα πρέπει να εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στο δελτίο προκειμένου αυτό να είναι έγκυρο.

        Όχι Όχι


       • 11 Θεώρηση του δελτίου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Ο υπάλληλος επιθέτει σφραγίδα, υπογράφει τα δελτία κοινωνικού τουρισμού και τα παραδίδει στον δικαιούχο.

        Όχι Ναι       • 1 Αποδεικτικό ΑΜΚΑ Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

        Αποδεικτικό ΑΜΚΑ

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/arxes/oloi-foreis/elektronike-diakubernese-koinonikes-asphalises-edika-ae/eurese-arithmou-metroou-koinonikes-asphalises-amka

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


        Σημειώσεις: Για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής και για την παραλαβή του κουπονιού, απαιτείται οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει o Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) των ενδιαφερόμενων δικαιούχων καθώς και των προστατευόμενων μελών τους (πχ. βιβλιάριο υγείας ή βεβαίωση ΑΜΚΑ). Ο ΑΜΚΑ του ενδιαφερόμενου δύναται να αναζητηθεί και από τον υπάλληλο του ΚΕΠ.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 2 Αριθμός Μητρώου ΟΓΑ. Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

        Αριθμός Μητρώου ΟΓΑ.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου (ΑΜ) ΟΓΑ.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

        Ναι

       • 3 Γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας ή η απόφασή της Πιστοποιητικό αναπηρίας

        Γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας ή η απόφασή της

        Σχετικός σύνδεσμος: https://apps.ika.gr/eTax/

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Στην περίπτωση συνταξιούχων του ΟΓΑ που έχουν υπαχθεί στον ΕΦΚΑ και πάσχουν από νοητική αναπηρία, σύνδρομο DOWN ή εγκεφαλική παράλυση απαιτείται επιπλέον η γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας ή η απόφασή της. Η προσκόμιση της βεβαίωσης πιστοποίησης αναπηρίας δεν απαιτείται στις περιπτώσεις των συνταξιούχων του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) που λαμβάνουν προσαύξηση στο ποσό της σύνταξής τους λόγω απόλυτης αναπηρίας ή τυφλότητας ή λαμβάνουν επίδομα παραπληγίας - τετραπληγίας.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Αναπηρίας

        Όχι

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.