Χορήγηση πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας πανεπιστημίου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση5b9af1b6-d668-4c5d-b8a9-b9ea5e7bfcb5 591666

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΚΕΠ, Γραμματείες Τμημάτων Πανεπιστημίων

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

1 έως 2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

10 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην χορήγηση πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας πανεπιστημίου, για πτυχιούχους ή φοιτητές.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Γραμματείες Τμημάτων Πανεπιστημίων

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Μητρώο βαθμολογιών πτυχιούχων ή φοιτητών του αρμόδιου Τμήματος

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση χορήγησης αναλυτικής βαθμολογίας

Σημειώσεις

Κατά την υποβολή αίτησης σε ΚΕΠ θα πρέπει να καθοριστεί από τον αιτούντα το ΑΕΙ στο οποίο απευθύνεται η αίτηση και ο χρόνος φοίτησης ή αποφοίτησης.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας πανεπιστημίου

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά, Ελληνικά

      Νομοθεσία

       ,,,,,


      • 1 Προϋπόθεση : Το Τμήμα ή ΑΕΙ από το οποίο ζητάται η αναλυτική βαθμολογία να έχει ορίσει κόστος για τη χορήγησή του και ο αιτών να είναι πτυχιούχος. Για τους ηδη φοιτούντες η διαδικασία είναι χωρίς κόστος Το τυχόν κόστος προσδιορίζεται από το Τμήμα/ΑΕΙ και καταβάλλεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, ανά περίπτωση. 0 € - 10 €

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 1 Για Έλληνες πολίτες: Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή Άδεια Οδήγησης ή Βιβλιάριο Ασθένειας. Για τους Έλληνες Ένστολους Πολίτες αντί Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας επιδεικνύεται το αντίστοιχο Δελτίο Ταυτότητας. Εναλλακτικά αντί του φυσικού (έγχαρτου) Δελτίου Ταυτότητας ή Άδειας Οδήγησης, η ταυτοποίηση μπορεί να γίνει μέσω του ID wallet του gov.gr. Για πολίτες της ΕΕ, δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο. Για πολίτες τρίτων χωρών, έγγραφα για την νόμιμη είσοδο και διαμονή στη χώρα, όπως αυτά κάθε φορά ορίζονται. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Για Έλληνες πολίτες: Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή Άδεια Οδήγησης ή Βιβλιάριο Ασθένειας. Για τους Έλληνες Ένστολους Πολίτες αντί Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας επιδεικνύεται το αντίστοιχο Δελτίο Ταυτότητας. Εναλλακτικά αντί του φυσικού (έγχαρτου) Δελτίου Ταυτότητας ή Άδειας Οδήγησης, η ταυτοποίηση μπορεί να γίνει μέσω του ID wallet του gov.gr. Για πολίτες της ΕΕ, δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο. Για πολίτες τρίτων χωρών, έγγραφα για την νόμιμη είσοδο και διαμονή στη χώρα, όπως αυτά κάθε φορά ορίζονται.       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Απόδειξη πληρωμής του κόστους έκδοσης της αναλυτικής βαθμολογίας

       Απόδειξη πληρωμής του κόστους έκδοσης της αναλυτικής βαθμολογίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Γ3 ΔΙΑΔΠ/Α1/12801 2002 0882 Β

       Περιγραφή Διεκπεραίωση της διαδικασίας και μέσω ΚΕΠ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020200882

      • Νόμος 4 2690 1999 45 Α

       Περιγραφή Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας - Έκδοση Πιστοποιητικών από τις αρμόδιες Υπηρεσίες

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100045

      • 1 Ταυτοποίηση του αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ταυτοποίηση του αιτούντα με βάση τα ταυτοποιητικά/συνοδευτικά έγγραφα και τον τρόπο υποβολής της αίτησης (π.χ. με mail)

       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή της αίτησης από τον πολίτη - παραλαβή της από τον υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Σημειώσεις Σε περίπτωση κατάθεση της αίτησης στο ΚΕΠ θα πρέπει να προηγηθεί επιβεβαίωση ότι κατατίθεται το ορθό παραστατικό καταβολής παραβόλου (εφόσον επιβάλλεται). Η επιβεβαίωση μπορεί να προκύψει από προηγούμενη πρόσφατη εμπειρία ή από άμεση επικοινωνία με τη Γραμματεία του ΑΕΙ.

       Όχι Όχι


      • 3 Ελεγχος δικαιολογητικού (αποδεικτικού κατάθεσης του καθορισμένου ποσού, εάν απαιτείται)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Ελεγχος των δικαιολογητικών

       Σημειώσεις Σε περίπτωση κατάθεσης της αίτησης στο ΚΕΠ, έπεται η ηλεκτρονική αποστολή του αιτήματος στη Γραμματεία του αρμόδιου ΑΕΙ.

       Όχι Όχι


      • 4 Εκδοση της Αναλυτικής Βαθμολογίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Προηγείται έρευνα στο ηλεκτρονικό ή φυσικό αρχείο της Γραμματείας του ΑΕΙ.

       Σημειώσεις Θα απαιτηθεί ηλεκτρονική ή φυσική υπογραφή του αντίγραφου πτυχίου από το αρμόδιο Όργανο.

       Όχι Όχι


      • 5 Παράδοση του παραδοτέου στον πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Παράδοση της αναλυτικής βαθμολογίας στον πολίτη ή αποστολή της στο Mail του

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που η αίτηση έχει υποβληθεί στο ΚΕΠ ηλεκτρονική αποστολή της αναλυτικής βαθμολογίας στο ΚΕΠ για να παραδοθεί στον πολίτη.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.