Χορήγηση πιστοποιητικού σπουδών πανεπιστημίου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση7d65d271-8c81-4479-a6a2-273bca314087 765271

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΚΕΠ, Γραμματείες Τμημάτων Πανεπιστημίων

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

5 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην χορήγηση πιστοποιητικού σπουδών πανεπιστημίου για φοιτούντες.

Βασικές πληροφορίες

Σχετικοί σύνδεσμοι

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Παρατηρήσεις

Μητρώο φοιτητών του αρμόδιου Τμήματος

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρέχεται σε

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (email), Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού σπουδών

Σημειώσεις

Κατά την υποβολή αίτησης σε ΚΕΠ θα πρέπει να καθοριστεί από τον αιτούντα το ΑΕΙ στο οποίο απευθύνεται η αίτηση και ο χρόνος φοίτησης.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση πιστοποιητικού σπουδών πανεπιστημίου

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής      • 1 Για Έλληνες πολίτες: Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή Άδεια Οδήγησης ή Βιβλιάριο Ασθένειας. Για τους Έλληνες Ένστολους Πολίτες αντί Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας επιδεικνύεται το αντίστοιχο Δελτίο Ταυτότητας. Εναλλακτικά αντί του φυσικού (έγχαρτου) Δελτίου Ταυτότητας ή Άδειας Οδήγησης, η ταυτοποίηση μπορεί να γίνει μέσω του ID wallet του gov.gr. Για πολίτες της ΕΕ, δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο. Για πολίτες τρίτων χωρών, έγγραφα για την νόμιμη είσοδο και διαμονή στη χώρα, όπως αυτά κάθε φορά ορίζονται. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Για Έλληνες πολίτες: Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή Άδεια Οδήγησης ή Βιβλιάριο Ασθένειας. Για τους Έλληνες Ένστολους Πολίτες αντί Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας επιδεικνύεται το αντίστοιχο Δελτίο Ταυτότητας. Εναλλακτικά αντί του φυσικού (έγχαρτου) Δελτίου Ταυτότητας ή Άδειας Οδήγησης, η ταυτοποίηση μπορεί να γίνει μέσω του ID wallet του gov.gr. Για πολίτες της ΕΕ, δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο. Για πολίτες τρίτων χωρών, έγγραφα για την νόμιμη είσοδο και διαμονή στη χώρα, όπως αυτά κάθε φορά ορίζονται.       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Γ2 ΔΙΑΔΠ/Α1/12801 2002 0882 Β

       Περιγραφή Διεκπεραίωση της διαδικασίας και μέσω ΚΕΠ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020200882

      • Νόμος 4 2690 1999 45 Α

       Περιγραφή Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας - Έκδοση Πιστοποιητικών από τις αρμόδιες Υπηρεσίες

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100045

      • 1 Ταυτοποίηση του αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ταυτοποίηση του αιτούντα με βάση τα ταυτοποιητικά/συνοδευτικά έγγραφα και τον τρόπο υποβολής της αίτησης (π.χ. με mail)

       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή της αίτησης από τον πολίτη - παραλαβή της από τον υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Σημειώσεις Σε περίπτωση κατάθεσης της αίτησης στο ΚΕΠ, έπεται η ηλεκτρονική αποστολή του αιτήματος στη Γραμματεία του αρμόδιου ΑΕΙ.

       Όχι Όχι


      • 3 Εκδοση του πιστοποιητικού σπουδων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Προηγείται έρευνα στο ηλεκτρονικό ή φυσικό αρχείο της Γραμματείας του ΑΕΙ.

       Σημειώσεις Θα απαιτηθεί ηλεκτρονική ή φυσική υπογραφή του αντίγραφου πτυχίου από το αρμόδιο Όργανο.

       Όχι Όχι


      • 4 Παράδοση του παραδοτέου στον πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Παράδοση του πιστοποιητικού σπουδών στον πολίτη ή αποστολή του στο Mail του

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που η αίτηση έχει υποβληθεί στο ΚΕΠ ηλεκτρονική αποστολή του πιστοποιητικού σπουδών στο ΚΕΠ για να παραδοθεί στον πολίτη.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.