ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Από Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση
[επεξεργασία]


Μοναδικός Κωδικός
73401
Επίσημη Ονομασία ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ


Ιστοσελίδα www.aade.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας +302103375000
Πλήρης διεύθυνση ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝΑΦΜ 997073525
Κατάσταση Ενεργός
Ημερομηνία ίδρυσης 2017-01-01
Τύπος Φορέα ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Ναι

[επεξεργασία]
Διαδικασίες που ο φορέας ορίζεται ως Θεσμικός Φορέας
Άδεια Εμφιάλωσης της Αιθυλικής Αλκοόλης Γεωργικής Προέλευσης (Καθαρό Οινόπνευμα Προς Εμφιάλωση)
Άδεια Εμφιάλωσης της Πλήρως Μετουσιωμένης Αιθυλικής Αλκοόλης (Φωτιστικό Οινόπνευμα)
Άδεια Λειτουργίας για την Παρασκευή Σταφιδίνης
Άδεια λειτουργίας φορολογικής αποθήκης κοινοτικών οχημάτων
Έκδοση υπεύθυνης δήλωσης που επέχει θέση πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. μέσω διαδικτύου
Έκπτωση Φ.Π.Α. εισροών ενεργειακών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών
Αίτηση Επιστροφής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) προς Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αίτηση Εφαρμογής Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος και Κεφαλαίου
Αίτηση Εφαρμογής Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος και Κεφαλαίου (Διασυνοριακή παροχή)
Αναγγελία Έναρξης Άσκησης Επαγγέλματος Χημικού Ναυτιλίας
Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας
Δήλωση Ε9 / ΕΝΦΙΑ
Διασυνοριακή Παροχή Άδειας Λειτουργίας για την Παρασκευή Σταφιδίνης
Εγγραφή στο μητρώο ιχνηλασιμότητας καπνικών προϊόντων
Μεταβολή φορολογικής κατοικίας στην αλλοδαπή
Ορισμός Φορολογικού Αντιπροσώπου από Εγκατεστημένων σε Άλλο Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υποκειμένων σε ΦΠΑ
Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.
Υποβολή Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων – Οντοτήτων (Εγκατάσταση Παρόχου Υπηρεσιών)
Υποβολή Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Εγκατάσταση Παρόχου Υπηρεσιών)
Υποβολή Δήλωσης και Αίτησης Επιστροφής Φόρου Εισοδήματος
Υποβολή αρχικής δήλωσης ειδικού φόρου ακινήτων (Ε.Φ.Α.) νομικού προσώπου, μέσω διαδικτύου
Υποβολή αρχικής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) από νομικά πρόσωπα, μέσω διαδικτύου
Υποβολή αρχικής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) από φυσικά πρόσωπα, μέσω διαδικτύου
Υποβολή τροποποιητικής δήλωσης Ε.Ν.Φ.Ι.Α. από νομικά πρόσωπα, μέσω διαδικτύου, με πιστωτικό φόρο μέχρι 300 ευρώ
Υποβολή τροποποιητικής δήλωσης Ε.Ν.Φ.Ι.Α. από φυσικά πρόσωπα, μέσω διαδικτύου, με πιστωτικό φόρο μέχρι 300 ευρώ
Χορήγηση Μοναδικών Αναγνωριστικών Κωδικών (ΜΑΚ) σε κατασκευαστές και εισαγωγείς καπνικών προϊόντων
[επεξεργασία]
Διαδικασίες που παρέχει ο φορέας
Άδεια Εμφιάλωσης της Αιθυλικής Αλκοόλης Γεωργικής Προέλευσης (Καθαρό Οινόπνευμα Προς Εμφιάλωση)
Άδεια Εμφιάλωσης της Πλήρως Μετουσιωμένης Αιθυλικής Αλκοόλης (Φωτιστικό Οινόπνευμα)
Έκδοση υπεύθυνης δήλωσης που επέχει θέση πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. μέσω διαδικτύου
Έκπτωση Φ.Π.Α. εισροών ενεργειακών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών
Έναρξη Εργασιών και Απόδοση ΑΦΜ σε Παρόχους Υπηρεσιών, Νομικά Πρόσωπα, με Εγκατάσταση
Έναρξη Εργασιών και Απόδοση ΑΦΜ σε Παρόχους Υπηρεσιών, Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα χωρίς Εγκατάσταση
Αίτηση Επιστροφής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) προς Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αίτηση Εφαρμογής Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος και Κεφαλαίου
Αίτηση Εφαρμογής Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος και Κεφαλαίου (Διασυνοριακή παροχή)
Δήλωση Ε9 / ΕΝΦΙΑ
Ορισμός Φορολογικού Αντιπροσώπου από Εγκατεστημένων σε Άλλο Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υποκειμένων σε ΦΠΑ
Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.
Υποβολή Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων – Οντοτήτων (Εγκατάσταση Παρόχου Υπηρεσιών)
Υποβολή Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Εγκατάσταση Παρόχου Υπηρεσιών)
Υποβολή Δήλωσης και Αίτησης Επιστροφής Φόρου Εισοδήματος
Υποβολή αρχικής δήλωσης ειδικού φόρου ακινήτων (Ε.Φ.Α.) νομικού προσώπου, μέσω διαδικτύου
Υποβολή αρχικής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) από νομικά πρόσωπα, μέσω διαδικτύου
Υποβολή αρχικής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) από φυσικά πρόσωπα, μέσω διαδικτύου
Υποβολή τροποποιητικής δήλωσης Ε.Ν.Φ.Ι.Α. από νομικά πρόσωπα, μέσω διαδικτύου, με πιστωτικό φόρο μέχρι 300 ευρώ
Υποβολή τροποποιητικής δήλωσης Ε.Ν.Φ.Ι.Α. από φυσικά πρόσωπα, μέσω διαδικτύου, με πιστωτικό φόρο μέχρι 300 ευρώ
[επεξεργασία]
Γενικές Διευθύνσεις του Φορέα (από Μητρώο της Απογραφής)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΤΡΑΣ (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. ΠΑΤΡΑΣ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ (Ε.Υ.Τ.Ε.)
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΧΙΟΥ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ**
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΔΙ.Δ.Δ.Υ.)
Α΄ ΤΕΛ. ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΩΝ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΟΙΝΟΗΣ
Γ΄ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Α΄ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΛΕΩΝΕΙΩΝ (ΕΛ.Υ.Τ.) ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.) ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.)
Β΄ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ "ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ"
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ (Δ.Σ.Τ.Ε.Π.)
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΑΚΑΒΙΑΣ
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΥΖΩΝΩΝ
Β΄ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
Γ΄ ΤΕΛΩΝΕΙΟ Ε.Φ.Κ.
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
Δ΄ ΤΕΛ. ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ (Τ.Ε.Σ.)
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (Δ.Τ.Δ.)
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΣΥΡΟΥ
ΕΛ.Υ.Τ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΗΠΩΝ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (Δ.Ο.Σ.)
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Χ.Υ.) ΗΠΕΙΡΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Χ.Υ.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Β΄ ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Χ.Υ.) ΑΘΗΝΩΝ
ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Χ.Υ.) ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Α΄ ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Χ.Υ.) ΑΘΗΝΩΝ
ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Χ.Υ.) ΑΙΓΑΙΟΥ
ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Χ.Υ.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.ΟΡΓ.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Δ.Δ.Α.Δ.)
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ, ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Δ.Α.Τ.Ε.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Δ.Α.Φ.Ε.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΔΙ.Σ.ΤΕ.ΠΛ.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΔΙ.Δ.ΥΠΟΔ.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (ΔΙ.ΕΠΙ.ΔΙ.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Δ.ΥΠΗ.ΔΕΔ.)
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (Δ.Ε.Δ.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (Δ.ΕΣ.ΥΠ.)
Δ.Ο.Υ. A' ΠΑΤΡΩΝ
Δ.Ο.Υ. ΣΤ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ (Δ.ΕΛ.)
Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ
Δ.Ο.Υ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Δ.Ο.Υ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Δ.Ο.Υ. ΧΑΝΙΩΝ
Δ.Ο.Υ. ΠΛΟΙΩΝ
Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ
Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ.Ο.Υ. ΣΥΡΟΥ
Δ.Ο.Υ. ΕΔΕΣΣΑΣ
Δ.Ο.Υ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δ.Ο.Υ. ΙΒ' ΑΘΗΝΩΝ
Δ.Ο.Υ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ.Ο.Υ. ΣΠΑΡΤΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
Δ.Ο.Υ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Δ.Ο.Υ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ
Δ.Ο.Υ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ.Ο.Υ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ.Ο.Υ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ
Δ.Ο.Υ. Ε' ΠΕΙΡΑΙΑ
Δ.Ο.Υ. ΘΗΒΩΝ
Δ.Ο.Υ. Α' ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Δ.Ο.Υ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
Δ.Ο.Υ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Δ.Ο.Υ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Δ.Ο.Υ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
Δ.Ο.Υ. Ζ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ
Δ.Ο.Υ. ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ.Ο.Υ. ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δ.Ο.Υ. ΚΙΛΚΙΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Δ.Ο.Υ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.)
Δ.Ο.Υ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Δ.Ο.Υ. ΧΙΟΥ
Δ.Ο.Υ. ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ
Δ.Ο.Υ. ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Δ.Ο.Υ. Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ
Δ.Ο.Υ. ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Δ.Ο.Υ. ΑΙΓΙΟΥ
Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Δ.Ο.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ
Δ.Ο.Υ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Δ.Ο.Υ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
Δ.Ο.Υ. Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δ.Ο.Υ. Γ' ΠΑΤΡΩΝ
Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δ.Ο.Υ. Ε' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ
Δ.Ο.Υ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Δ.Ο.Υ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Δ.Ο.Υ. ΣΤ' ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
Δ.Ο.Υ. ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ
Δ.Ο.Υ. ΒΥΡΩΝΑ
Δ.Ο.Υ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Δ.Ο.Υ. ΞΑΝΘΗΣ
Δ.Ο.Υ. Η' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δ.Ο.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ
Δ.Ο.Υ. ΚΩ
Δ.Ο.Υ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ.Ο.Υ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
Δ.Ο.Υ. ΛΑΜΙΑΣ
Δ.Ο.Υ. Α΄ΠΕΙΡΑΙΑ
Δ.Ο.Υ. ΠΥΡΓΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ
Δ.Ο.Υ. ΣΕΡΡΩΝ
Δ.Ο.Υ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Δ.Ο.Υ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ ΦΑΕ
Δ.Ο.Υ. ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
Δ.Ο.Υ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Δ.Ο.Υ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Δ.Ο.Υ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Δ.Ο.Υ. ΑΡΤΑΣ
Δ.Ο.Υ. ΝΙΚΑΙΑΣ
Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Δ.Ο.Υ. ΔΡΑΜΑΣ
Δ.Ο.Υ. Δ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Δ.Ο.Υ. ΙΔ'ΑΘΗΝΩΝ
Δ.Ο.Υ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ
Δ.Ο.Υ. ΛΑΓΚΑΔΑ
Δ.Ο.Υ. ΑΡΓΟΥΣ
Δ.Ο.Υ. ΣΑΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ.Ο.Υ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
Δ.Ο.Υ. ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Δ.Ο.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.)
Δ.Ο.Υ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Δ.Ο.Υ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Δ.Ο.Υ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (Ε.Μ.ΕΙΣ.)
Δ.Ο.Υ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δ.Ο.Υ. Α' ΑΘΗΝΩΝ
Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Δ.Ο.Υ. ΑΙΓΑΛΕΩ
Δ.Ο.Υ. Β' ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Δ.Ο.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ
Δ.Ο.Υ. ΒΕΡΟΙΑΣ
Δ.Ο.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Δ.Ο.Υ. Δ' ΠΕΙΡΑΙΑ
Δ.Ο.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Γ.Δ.Φ.Δ.)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Γ.Δ.Ο.Υ.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.