ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση
[επεξεργασία]


Μοναδικός Κωδικός
29883
Επίσημη Ονομασία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Λίστα εναλλακτικών ονομασιών MINISTRY OF SHIPPING AND INSULAR POLICY
Ιστοσελίδα www.yen.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας +302131371700
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ddy@yna.gov.gr
Πλήρης διεύθυνση ΕΛΛΑΔΑ 18510 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ει-ε2 ΑΚΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ
Ταχυδρομικός κώδικας 18510
Αναγνωριστικό ΥΝΑΝΠ
Λειτουργίες ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΑΦΜ 997881842
Κατάσταση Ενεργός
Ημερομηνία ίδρυσης 2015-09-22
Τύπος Φορέα ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

Ναι

[επεξεργασία]
Διαδικασίες που ο φορέας ορίζεται ως Θεσμικός Φορέας
Άδεια Διενέργειας Επιθεωρήσεων σε Πνευστές Σωσίβιες Σχεδίες και Ναυτικού Τύπου Συστήματα Εγκατάλειψης
Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας Τηλεπικοινωνιακού Σταθμού Πλοίου
Άδεια Εκμίσθωσης Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής
Άδεια Λειτουργίας Ταχυπλόου Σκάφους (ΑΛΤΣ) ή Δυναμικώς Υποστηριζόμενων Σκαφών (ΑΛΔΥΣ)
Άδεια αλείας ατομική επαγγελματική (αστυνομικής φύσεως)
Άδεια διαμετακόμισης ειδών εκτός ελληνικής επικράτειας
Άδεια εισόδου λιμενεργάτη σε λιμενικούς χώρους
Άδεια εισόδου στη χώρα όπλων/πυρομαχικών από εμπορικά πλοία οποιασδήποτε σημαίας σε έτερο πλοίο
Άδεια εισόδου, μεταφοράς και εξόδου από τη χώρα όπλων και πυρομαχικών από εμπορικά πλοία οποιασδήποτε σημαίας
Άδεια εισόδου, μεταφοράς και εξόδου από τη χώρα όπλων και πυρομαχικών σε εμπορικά πλοία οποιασδήποτε σημαίας
Άδεια λειτουργίας καζίνο σε υπό Ελληνική σημαία επιβατικά πλοία που εκτελούν διεθνείς πλόες
Άδεια μεταφοράς και εξόδου από τη χώρα όπλων και πυρομαχικών σε εμπορικά πλοία οποιασδήποτε σημαίας
Άδεια ναυαγοσώστη
Άδεια ναυαγοσώστη άνευ εξετάσεων
Άδεια οπλοφορίας σε στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ
Άδεια παροχής υπηρεσιών ασφαλείας σε ελληνικά εμπορικά πλοία
Άδεια φύλακα πλοίου
Άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους
Άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους (άνευ εξετάσεων)
Έγκριση διαγραφής πλοίων λόγω πώλησης σε αλλοδαπούς
Έγκριση κανονισμών λειτουργίας των πλοηγικών σταθμών
Έγκριση στελέχωσης επιχειρησιακών μέσων Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.)
Έγκριση τύπου Συσκευής Δορυφορικού Εντοπισμού (ΣΔΕ) αλιευτικών σκαφών
Έκδοση / τροποποίηση / ανάκληση εγκριτικής πράξης νηολόγησης πλοίου άρθρου 13 ν.δ. 2687/53
Έκδοση Αντιγράφου Ναυτικού Φυλλαδίου
Έκδοση Εξουσιοδότησης σε Παρόχους για τη Διενέργεια Επιθεώρησης Μέσων Καθαίρεσης Σωσίβιων Λέμβων και Λέμβων Διάσωσης
Έκδοση Ναυτικού Φυλλαδίου
Έκδοση διαταγής προαγωγής ή επανάληψης ή διαγραφής μαθημάτων ή Δοκίμων Σχολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ
Έκδοση διαταγών για καταδυτικά, πτητικά εξάμηνα, υποβρύχιου καταστροφέα και προσωπικού κλιμακίων ειδικών αποστολών
Έκτακτος έλεγχος εγκατεστημένης σε αλιευτικά σκάφη Συσκευής Δορυφορικού Εντοπισμού (ΣΔΕ)
Έλεγχος τήρησης κανονιστικού πλαισίου στη διαδικασία επιλογής εκπαιδευτικού προσωπικού από τις Σχολές
Έλεγχος τιμολογίων πλοηγικών δικαιωμάτων
Αίτηση επανεξέτασης για απόκτηση άδειας ναυαγοσώστη
Αλλαγή εκπροσώπου γραφείου/υποκαταστήματος ναυτιλιακής εταιρείας
Ανάθεση του έργου ελέγχου τύπου Συσκευής Δορυφορικού Εντοπισμού αλιευτικών σκαφών σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
Ανάκληση άδειας οπλοφορίας του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ
Ανάκληση ή Τροποποίηση Χορήγησης Διακριτικού Σταθμού Πλοίου (ΔΣΠ)
Ανάκληση απόφασης εγκατάστασης γραφείου ή υποκαταστήματος ναυτιλιακών επιχειρήσεων - ν. 27/75, αρ. 25
Αναγγελία Άσκησης Επαγγέλματος Κυβερνήτη Πλωτών Γερανών
Αναγγελία Άσκησης Επαγγέλματος Ναυτικού Πράκτορα
Αναγγελία Άσκησης Υπαίθριου (Στάσιμου ή Πλανόδιου) Εμπορίου επί Πλοίων
Αναγγελία Έναρξης Κυκλοφορίας Απορριμματοφόρου Πλοίου
Αναγγελία Έναρξης Λειτουργίας Θαλάσσιας Λουτρικής Εγκατάστασης
Αναγγελία Έναρξης Λειτουργίας Πλωτής Ευκολίας Υποδοχής Πετρελαιοειδών Καταλοίπων
Αναγγελία Ίδρυσης Σχολής Εκπαίδευσης Χειριστών Ταχυπλόων Σκαφών ή Θαλάσσιων Μοτοποδηλάτων
Αναγγελία Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταδυτικού Συνεργείου
Αναγγελία Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος επί Θαλασσοπλοούντων Πλοίων
Αναγγελία Αναγνώρισης Οργανισμού Πιστοποίησης Αυτοδυτών
Αναγγελία Εγκατάστασης Πλωτών Ναυπηγημάτων ή Μόνιμης Αγκυροβολίας Πλοίων
Αναγγελία Εκμίσθωσης Μηχανοκίνητων Λέμβων και Ταχύπλοων Μικρών Σκαφών
Αναγγελία Λειτουργίας Παραλαβής Πετρελαιοειδών Καταλοίπων από Βυτιοφόρο Όχημα
Αναγγελία Λειτουργίας Παραλαβής Πετρελαιοειδών Καταλοίπων από Δεξαμενόπλοια και Πλωτά Ναυπηγήματα
Αναγγελία Παροχής Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής
Αναγγελία δραστηριοποίησης πλοίου ως ρυμουλκού λιμένα
Αναγγελία κατάπλου ή απόπλου πλοίου
Αναγγελία κυκλοφορίας στο λιμένα ή/και ανόδου σε πλοίο εργαζομένου προς άσκηση του επαγγέλματός του
Αναγνώριση Θαλάσσιας Υπηρεσίας με Διαβατήριο για Ναυτικούς προ Απογραφής
Ανανέωση / Έκδοση / Θεώρηση Βεβαίωσης Τηλεχειρισμού Μηχανημάτων από τη Γέφυρα
Ανανέωση / Έκδοση / Θεώρηση Διεθνούς Πιστοποιητικού Πρόληψης Ρύπανσης Αέρα (ΔΠΠΡΑ) - (ΙΑPPC)
Ανανέωση / Έκδοση / Θεώρηση Πιστοποιητικού Ασφαλείας Ραδιοεπικοινωνιών
Ανανέωση / Έκδοση / Θεώρηση Πιστοποιητικού Επιθεώρησης Ανυψωτικών Μηχανημάτων (ΠΑΜ) - (ΒΕΑΜ)
Ανανέωση / Έκδοση / Θεώρηση Πιστοποιητικού Πρόληψης Ρύπανσης από Λύματα (ΠΠΡΛ) - (ΙSPPC)
Ανανέωση / Έκδοση / Θεώρηση Πιστοποιητικού Πρόληψης Ρύπανσης από Πετρέλαιο (ΠΠΡΠ) - (IOPPC)
Ανανέωση άδειας ναυαγοσώστη
Ανανέωση άδειας παροχής υπηρεσιών ασφαλείας σε ελληνικά εμπορικά πλοία
Ανανέωση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους
Ανανέωση έγκρισης εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής
Ανανέωση ατομικής επαγγελματικής άδειας αλιείας (αστυνομικής φύσεως)
Ανανέωση πιστοποιητικού ικανότητας εκπαιδευτή υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών
Αναστολή Εκτέλεσης Πειθαρχικής Ποινής
Ανασύνταξη απολεσθέντων ναυτολογίων
Αντίγραφο άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους
Αντίγραφο πιστοποιητικού ικανότητας εκπαιδευτή υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών
Αντικατάσταση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους (παλαιού τύπου)
Αξιολόγηση των αναγκών εκπαίδευσης του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος
Απαλλαγή πολεμικών πλοίων από την καταβολή πλοηγικών δικαιωμάτων
Απογραφική Τακτοποίηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ
Απογραφική Τακτοποίηση Τηλεπικοινωνιακού Ραδιοηλεκτρονικου Υλικού Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ
Βεβαίωση ΗΣΚΘΕΕΑ
Βεβαίωση ΗΣΚΘΕΕΑ / ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
Βεβαίωση ΗΣΚΘΕΕΑ / ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ
Βεβαίωση Καταγραφής Επιβαινόντων Πλοίων
Βεβαίωση Καταμέτρησης Επιβαινόντων Πλοίων
Βεβαίωση Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος σε πλοία
Βεβαίωση νομικής κατάστασης ναυτικής εταιρείας
Βεβαίωση περί σύστασης και εκπροσώπησης Ν.Ε.Π.Α
Βεβαίωση σε Πλοία υπό Ξένη Σημαία – Attestation
Βεβαίωση υποβολής Υ.Δ. για τη δραστηριοποίηση πλοίου ως θαλάσσιο ταξί
Βεβαίωση υποβολής Υ.Δ. εκμίσθωσης μηχανοκίνητων λέμβων και ταχυπλόων σκαφών
Βεβαίωση υποβολής Υ.Δ. παροχέα καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής
Γνωστοποίηση Ίδρυσης και Λειτουργίας Σχολής Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης
Δήλωση αποδοχής ανάθεσης διαχείρισης πλοίου σε γραφείο/υποκατάστημα ναυτιλιακής εταιρείας - ν. 27/75, αρ. 25
Δήλωση για το Επάγγελμα Πλωτών Ναυπηγημάτων ή Μόνιμης Αγκυροβολίας Πλοίων και Ίδρυσης Επ’ Αυτών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
Διάθεση μέσων και παροχή υπηρεσιών προς τρίτους
Διαγραφή Ναυτιλιακής Εταιρίας Πλοίων Αναψυχής από το Μητρώο Ν.Ε.Π.Α
Διαγραφή Παρατηρήσεων επί Πιστοποιητικού Αξιοπλοϊας
Διαγραφή από νηολόγιο πλοίου άρθρου 13 ν.δ. 2687/53 / αλλαγή σημαίας, πώληση σε αλλοδαπούς ή πλειστηριασμός
Διαγραφή πλοίων κοινών διατάξεων/πλοιαρίων/φορτηγίδων/πλωτών ναυπηγημάτων - πώληση σε αλλοδαπό ή πλειστηριασμός
Διαδικασία επανακρίσεων ενώπιον των δευτεροβαθμίων Συμβουλίων Κρίσεων Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ)
Διαδικασία επιλογής Αρχηγού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ)
Διαδικασία θέσεως προσωπικού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου και διαθεσιμότητας
Διαδικασίες μετά από κράτηση ελληνικών πλοίων στην αλλοδαπή στο πλαίσιο διενέργειας επιθεωρήσεων Κράτους Λιμένα
Διαπίστωση παύσης ισχύος άδειας εγκατάστασης γραφείου/υποκαταστήματος ναυτιλιακής εταιρείας - ν. 27/75, αρ. 25
Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών για την Ίδρυση Σχολής Εκπαίδευσης Χειριστών Ταχύπλοων Σκαφών ή Θαλάσσιων Μοτοποδηλάτων
Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών για την Ίδρυση και Λειτουργία Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος επί Θαλασσοπλοούντων Πλοίων
Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών για την Ίδρυση και Λειτουργία Σχολής Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης
Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών για την Εκμίσθωση Μηχανοκίνητων Λέμβων και Ταχύπλοων Μικρών Σκαφών
Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών για το Επάγγελμα / τη Δραστηριότητα Έναρξης Λειτουργίας Λουτρικής Εγκατάστασης
Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών για το Επάγγελμα / τη Δραστηριότητα Εκμίσθωσης Θαλάσσιων Μέσων Αναψυχής
Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών για το Υπαίθριο Εμπόριο επί Πλοίων
Διαχείριση Διάθεσης προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ
Διαχείριση αντικαταστάσεων στελεχών επιχειρησιακών μέσων Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.)
Διαχείριση προβλημάτων για τα υπό ελληνική σημαία πλοία στην αλλοδαπή
Διερεύνηση ναυτικών ατυχημάτων
Διόρθωση Αιτιολογιών Απόλυσης ή Εσφαλμένων Στοιχείων Ναυτολόγησης στα Ναυτολόγια ή/ και στα Ναυτικά Φυλλάδια
Δραστηριοποίηση Δύτη
Δραστηριοποίηση Μαθητευόμενου Δύτη
Δραστηριοποίηση πλοίου ως θαλάσσιο ταξί
Δραστηριοποίηση πλοίου ως λάντζας
Δραστηριοποίηση ως βοηθός λεμβούχου
Εγγραφή και άρση υποθήκης/προσωρινής διαταγής
Εγγραφή σε Μητρώο Παχυμετρητών
Εγγραφή στο Μητρώο κατασκευαστών σκαφών αναψυχής και χορήγηση κωδικού κατασκευαστή
Εγγραφή συντηρητικής ή αναγκαστικής κατάσχεσης σε πλοίο
Εισαγωγή εν ενεργεία μονίμων στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων
Εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων
Εισαγωγή σπουδαστών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)
Εξαίρεση της υποχρέωσης των πλοίων για δήλωση στο safe sea net
Εξαγορά Πειθαρχικής Ποινής
Επαναπογραφή Ναυτικού
Επιθεώρηση πλοίου προς ανανέωση / θεώρηση πιστοποιητικού Γραμμής Φόρτωσης
Επικύρωση Μεταβολών σε Ναυτολόγια μη Θεωρημένα από Λιμενική Αρχή
Εποπτεία διαδικασίας αξιολόγησης επιθεωρήσεων πλοίων υπό ξένη σημαία
Ετήσια Θεώρηση Βεβαίωσης ΗΣΚΘΕΕΑ
Ετήσια Θεώρηση Βεβαίωσης ΗΣΚΘΕΕΑ/ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
Ετήσια Θεώρηση Βεβαίωσης ΗΣΚΘΕΕΑ/ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ
Ετήσια Θεώρηση Καταγραφής Επιβαινόντων Πλοίων
Ετήσια Θεώρηση Καταμέτρησης Επιβαινόντων Πλοίων
Ηλεκτρονικό Μητρώο κατόχων προσωπικών ραδιοφάρων ένδειξης θέσης κινδύνου (PLBs)
Καθορισμός οργανικής σύνθεσης πλοίου σύμφωνα με άρθρα 87 (παρ.2) & 90 ΚΔΝΔ
Καθορισμός οργανικής σύνθεσης πλοίου σύμφωνα με άρθρο 87 (παρ.3) ΚΔΝΔ
Καθορισμός οργανικής σύνθεσης πλοίου σύμφωνα με άρθρο 90 ΚΔΝΔ
Κατάθεση Ναυτικού Φυλλαδίου για Έκτιση Πειθαρχικής Ποινής
Κατάταξη Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού πτυχιούχων Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων ή Μηχανικών
Κατάταξη Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Νομικού, πτυχιούχων τμημάτων νομικής Α.Ε.Ι
Κατάταξη Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Τεχνικού
Κατάταξη Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας Οδοντιάτρων και Ψυχολόγων
Καταβολή πλοηγικών δικαιωμάτων
Καταχώρηση Καταστατικού Ναυτικής Εταιρείας
Καταχώρηση Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης Διοικητικού Συμβουλίου και δικαστικών αποφάσεων Ναυτικής εταιρείας
Καταχώριση Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) και Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) στο Μητρώο ΝΕΠΑ
Καταχώριση ή Διαγραφή Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής στη μερίδα της Ν.Ε.Π.Α
Καταχώριση στο e-Μητρώο Πλοίων των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής ανεξαρτήτως σημαίας
Καταχώριση στο e-Μητρώο Πλοίων των επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων
Καταχώριση στο e-Μητρώο Πλοίων των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής υπό ελληνική σημαία
Κατηγοριοποίηση Θαλασσίων Διαδρομών Πλοίων που Υπάγονται στην Κοινοτική Οδηγία 2009/45/ΕΚ, όπως αυτή Ισχύει
Κύρωση πινάκων αποτελεσμάτων εξετάσεων των Δοκίμων που φοιτούν στις Σχολές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ
Λύση Ν.Ε.Π.Α (Εκούσια και Αυτοδίκαιη)
Μεταβίβαση κυριότητας πλοίων κοινών διατάξεων και πλοιαρίων
Μεταβίβαση κυριότητας φορτηγίδων - πλωτών ναυπηγημάτων και πλωτών εξεδρών
Μεταβίβαση πλοίου αιτία θανάτου
Μεταβίβαση πλοίου κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.δ. 2687/53 λόγω πώλησης
Μηχανογραφική καταχώρηση και ενημέρωση των ατομικών φακέλων των Δοκίμων των Σχολών
Νηολόγηση - Μεταβίβαση Κυριότητας σε Υπηκόους κρατών μελών, Ε.Ε ή Ε.Ο.Χ
Νηολόγηση πλοίου υπό ναυπήγηση κατά τις πάγιες διατάξεις
Νηολόγηση πλοίων κοινών διατάξεων – πλοιαρίων – φορτηγίδων-πλωτών ναυπηγημάτων
Νηολόγηση πλοίων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.δ. 2687/53
Οργάνωση της εκπαίδευσης των επιθεωρητών Κράτους Λιμένα
Πιστοποιητικό Θαλάσσιας Υπηρεσίας σε Ναυτικούς
Πιστοποιητικό Ιδιωτικών Εταιριών για την τεχνική υποστήριξη (συντήρηση) του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού στα εμπορικά πλοία
Πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης επιβατηγών πλοίων με άδεια να μεταφέρουν άνω των 12 επιβατών
Πιστοποιητικό ικανότητας εκπαιδευτή υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών
Πιστοποιητικό κυριότητας μικρού σκάφους
Προσφυγή κατά απόφασης επιβολής προστίμου σε θέματα ασφάλειας ναυσιπλοΐας
Προσφυγή κατά της διαταγής της Αρμόδιας Αρχής Επιθεώρησης για κράτηση πλοίου ή απαγόρευση πρόσβασης
Προσωρινή Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών Παρόχου Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής
Προσωρινή Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών για το Επάγγελμα / τη Δραστηριότητα Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταδυτικού Συνεργείου
Προσωρινή Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών για το Επάγγελμα / τη Δραστηριότητα Ναυτικού Πράκτορα
Προσωρινή Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών για το Επάγγελμα / τη Δραστηριότητα Οργανισμού Πιστοποίησης Αυτοδυτών
Προώθηση Διμερών Ναυτιλιακών Σχέσεων με τρίτες χώρες και σύναψη διμερούς ναυτιλιακής συμφωνίας
Στελέχωση των Κέντρων Παρακολούθησης θαλάσσιας Κυκλοφορίας (VTS) της Χώρας
Συντονισμός και Μέριμνα για τη Διενέργεια Ελέγχων των Υπόχρεων Πλοίων Σύμφωνα με την ΚΟ 2017/2110 ΕΚ
Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης/κατάρτισης
Σύναψη διμερών συμφωνιών με Οργανισμούς Πιστοποίησης Πλοίων
Σύσταση Ναυτιλιακής Εταιρίας Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.) με καταχώριση στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Α.
Σύσταση παγίων προκαταβολών και διαχειρίσεων του Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας (ΚΠΥ)
Σύσταση, συγχώνευση, κατάργηση πλοηγικών σταθμών
Τροποποίηση όρων εγκατάστασης γραφείου/υποκαταστήματος ναυτιλιακής εταιρείας - ν. 27/75, αρ. 25
Τροποποίηση/Ανανέωση άδειας παροχής υπηρεσιών ασφαλείας σε ελληνικά εμπορικά πλοία
Υποβολή ετησίων στοιχείων δραστηριότητας υποκαταστήματος ναυτιλιακής εταιρείας
Χαρακτηρισμός Θαλασσίων Περιοχών ως Προστατευμένες ή Ειδικά Προστατευμένες ή Εποχιακά Προστατευμένες
Χορήγηση Αντιγράφων Ατομικών Φακέλων Πλοίων (Α.Φ.Π.) που Τηρούνται στο Αρχείο του Κλάδου
Χορήγηση Διακριτικού Σταθμού Πλοίου (ΔΣΠ)
Χορήγηση Διεθνούς Διακριτικού Σήματος (ΔΔΣ) σε σκάφη / πλοία
Χορήγηση Πιστοποιητικών Βαρών και Κυριότητας πλοίου
Χορήγηση Προσωρινών Ναυτιλιακών Εγγράφων (ΠΝΕ) σε πλοίο
Χορήγηση Προσωρινών Ναυτιλιακών Εγγράφων (ΠΝΕ)-Έγκριση ονομασίας/υποθήκευσης πλοίου
Χορήγηση αντιγράφων καταχωρημένων πρακτικών Γενικής Συνέλευσης ή Διοικητικού Συμβουλίου Ναυτικής εταιρείας
Χορήγηση εγγράφου εκτελωνισμού πλοίου
[επεξεργασία]
Διαδικασίες που παρέχει ο φορέας
Άδεια Διενέργειας Επιθεωρήσεων σε Πνευστές Σωσίβιες Σχεδίες και Ναυτικού Τύπου Συστήματα Εγκατάλειψης
Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας Τηλεπικοινωνιακού Σταθμού Πλοίου
Άδεια διαμετακόμισης ειδών εκτός ελληνικής επικράτειας
Άδεια εισόδου λιμενεργάτη σε λιμενικούς χώρους
Άδεια λειτουργίας καζίνο σε υπό Ελληνική σημαία επιβατικά πλοία που εκτελούν διεθνείς πλόες
Έγκριση κανονισμών λειτουργίας των πλοηγικών σταθμών
Έγκριση στελέχωσης επιχειρησιακών μέσων Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.)
Έκδοση / τροποποίηση / ανάκληση εγκριτικής πράξης νηολόγησης πλοίου άρθρου 13 ν.δ. 2687/53
Έκδοση Αντιγράφου Ναυτικού Φυλλαδίου
Έκδοση Εξουσιοδότησης σε Παρόχους για τη Διενέργεια Επιθεώρησης Μέσων Καθαίρεσης Σωσίβιων Λέμβων και Λέμβων Διάσωσης
Έκδοση Ναυτικού Φυλλαδίου
Έκδοση διαταγής προαγωγής ή επανάληψης ή διαγραφής μαθημάτων ή Δοκίμων Σχολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ
Έκδοση διαταγών για καταδυτικά, πτητικά εξάμηνα, υποβρύχιου καταστροφέα και προσωπικού κλιμακίων ειδικών αποστολών
Έκτακτος έλεγχος εγκατεστημένης σε αλιευτικά σκάφη Συσκευής Δορυφορικού Εντοπισμού (ΣΔΕ)
Έλεγχος τήρησης κανονιστικού πλαισίου στη διαδικασία επιλογής εκπαιδευτικού προσωπικού από τις Σχολές
Έλεγχος τιμολογίων πλοηγικών δικαιωμάτων
Αλλαγή εκπροσώπου γραφείου/υποκαταστήματος ναυτιλιακής εταιρείας
Ανάθεση του έργου ελέγχου τύπου Συσκευής Δορυφορικού Εντοπισμού αλιευτικών σκαφών σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
Ανάκληση ή Τροποποίηση Χορήγησης Διακριτικού Σταθμού Πλοίου (ΔΣΠ)
Ανάκληση απόφασης εγκατάστασης γραφείου ή υποκαταστήματος ναυτιλιακών επιχειρήσεων - ν. 27/75, αρ. 25
Αναγνώριση Θαλάσσιας Υπηρεσίας με Διαβατήριο για Ναυτικούς προ Απογραφής
Ανανέωση / Έκδοση / Θεώρηση Πιστοποιητικού Ασφαλείας Ραδιοεπικοινωνιών
Ανασύνταξη απολεσθέντων ναυτολογίων
Αξιολόγηση των αναγκών εκπαίδευσης του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος
Απαλλαγή πολεμικών πλοίων από την καταβολή πλοηγικών δικαιωμάτων
Βεβαίωση ΗΣΚΘΕΕΑ
Βεβαίωση ΗΣΚΘΕΕΑ / ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
Βεβαίωση ΗΣΚΘΕΕΑ / ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ
Βεβαίωση Καταγραφής Επιβαινόντων Πλοίων
Βεβαίωση Καταμέτρησης Επιβαινόντων Πλοίων
Βεβαίωση Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος σε πλοία
Βεβαίωση νομικής κατάστασης ναυτικής εταιρείας
Βεβαίωση περί σύστασης και εκπροσώπησης Ν.Ε.Π.Α
Δήλωση αποδοχής ανάθεσης διαχείρισης πλοίου σε γραφείο/υποκατάστημα ναυτιλιακής εταιρείας - ν. 27/75, αρ. 25
Διάθεση μέσων και παροχή υπηρεσιών προς τρίτους
Διαγραφή Ναυτιλιακής Εταιρίας Πλοίων Αναψυχής από το Μητρώο Ν.Ε.Π.Α
Διαγραφή Παρατηρήσεων επί Πιστοποιητικού Αξιοπλοϊας
Διαδικασία επανακρίσεων ενώπιον των δευτεροβαθμίων Συμβουλίων Κρίσεων Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ)
Διαδικασία επιλογής Αρχηγού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ)
Διαδικασία θέσεως προσωπικού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου και διαθεσιμότητας
Διαπίστωση παύσης ισχύος άδειας εγκατάστασης γραφείου/υποκαταστήματος ναυτιλιακής εταιρείας - ν. 27/75, αρ. 25
Διαχείριση αντικαταστάσεων στελεχών επιχειρησιακών μέσων Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.)
Διαχείριση προβλημάτων για τα υπό ελληνική σημαία πλοία στην αλλοδαπή
Διόρθωση Αιτιολογιών Απόλυσης ή Εσφαλμένων Στοιχείων Ναυτολόγησης στα Ναυτολόγια ή/ και στα Ναυτικά Φυλλάδια
Δραστηριοποίηση Μαθητευόμενου Δύτη
Δραστηριοποίηση πλοίου ως θαλάσσιο ταξί
Δραστηριοποίηση πλοίου ως λάντζας
Δραστηριοποίηση ως βοηθός λεμβούχου
Εγγραφή σε Μητρώο Παχυμετρητών
Εγγραφή στο Μητρώο κατασκευαστών σκαφών αναψυχής και χορήγηση κωδικού κατασκευαστή
Εισαγωγή σπουδαστών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)
Επαναπογραφή Ναυτικού
Επιθεώρηση πλοίου προς ανανέωση / θεώρηση πιστοποιητικού Γραμμής Φόρτωσης
Επικύρωση Μεταβολών σε Ναυτολόγια μη Θεωρημένα από Λιμενική Αρχή
Ετήσια Θεώρηση Βεβαίωσης ΗΣΚΘΕΕΑ/ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
Ετήσια Θεώρηση Βεβαίωσης ΗΣΚΘΕΕΑ/ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ
Ετήσια Θεώρηση Καταγραφής Επιβαινόντων Πλοίων
Ετήσια Θεώρηση Καταμέτρησης Επιβαινόντων Πλοίων
Καθορισμός οργανικής σύνθεσης πλοίου σύμφωνα με άρθρα 87 (παρ.2) & 90 ΚΔΝΔ
Καθορισμός οργανικής σύνθεσης πλοίου σύμφωνα με άρθρο 87 (παρ.3) ΚΔΝΔ
Καθορισμός οργανικής σύνθεσης πλοίου σύμφωνα με άρθρο 90 ΚΔΝΔ
Καταβολή πλοηγικών δικαιωμάτων
Καταχώρηση Καταστατικού Ναυτικής Εταιρείας
Καταχώρηση Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης Διοικητικού Συμβουλίου και δικαστικών αποφάσεων Ναυτικής εταιρείας
Καταχώριση Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) και Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) στο Μητρώο ΝΕΠΑ
Καταχώριση ή Διαγραφή Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής στη μερίδα της Ν.Ε.Π.Α
Καταχώριση στο e-Μητρώο Πλοίων των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής ανεξαρτήτως σημαίας
Καταχώριση στο e-Μητρώο Πλοίων των επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων
Κατηγοριοποίηση Θαλασσίων Διαδρομών Πλοίων που Υπάγονται στην Κοινοτική Οδηγία 2009/45/ΕΚ, όπως αυτή Ισχύει
Κύρωση πινάκων αποτελεσμάτων εξετάσεων των Δοκίμων που φοιτούν στις Σχολές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ
Λύση Ν.Ε.Π.Α (Εκούσια και Αυτοδίκαιη)
Μηχανογραφική καταχώρηση και ενημέρωση των ατομικών φακέλων των Δοκίμων των Σχολών
Πιστοποιητικό Θαλάσσιας Υπηρεσίας σε Ναυτικούς
Πιστοποιητικό Ιδιωτικών Εταιριών για την τεχνική υποστήριξη (συντήρηση) του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού στα εμπορικά πλοία
Προώθηση Διμερών Ναυτιλιακών Σχέσεων με τρίτες χώρες και σύναψη διμερούς ναυτιλιακής συμφωνίας
Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης/κατάρτισης
Σύσταση Ναυτιλιακής Εταιρίας Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.) με καταχώριση στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Α.
Σύσταση παγίων προκαταβολών και διαχειρίσεων του Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας (ΚΠΥ)
Σύσταση, συγχώνευση, κατάργηση πλοηγικών σταθμών
Τροποποίηση όρων εγκατάστασης γραφείου/υποκαταστήματος ναυτιλιακής εταιρείας - ν. 27/75, αρ. 25
Υποβολή ετησίων στοιχείων δραστηριότητας υποκαταστήματος ναυτιλιακής εταιρείας
Χαρακτηρισμός Θαλασσίων Περιοχών ως Προστατευμένες ή Ειδικά Προστατευμένες ή Εποχιακά Προστατευμένες
Χορήγηση Διακριτικού Σταθμού Πλοίου (ΔΣΠ)
Χορήγηση Προσωρινών Ναυτιλιακών Εγγράφων (ΠΝΕ)-Έγκριση ονομασίας/υποθήκευσης πλοίου
Χορήγηση αντιγράφων καταχωρημένων πρακτικών Γενικής Συνέλευσης ή Διοικητικού Συμβουλίου Ναυτικής εταιρείας
[επεξεργασία]
Μητρώα που διατηρεί ο Φορέας
ΒΑΣΗ ΠΛΟΙΩΝ-ΝΑΥΤΙΚΩΝ
ΕΡΜΗΣ
Ευρετήριο σηματολογημένων ελληνικών πλοίων
Εφαρμογή PortIS
Ηλεκτρονική Εφαρμογή καταχώρησης Επιθεωρήσεων-Παρατηρήσεων
Ηλεκτρονικό Μητρώο Προστίμων Αιγιαλού-Παραλίας
Ηλεκτρονικό Μητρώο στοιχείων κατόχων προσωπικών ραδιοφάρων ένδειξης θέσης κινδύνου (PLBs)
Ηλεκτρονικό Μητρώο τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών e-ΜΗΤΡΩΟ ΠΛΟΙΩΝ
Ηλεκτρονικό μητρώο αδειών χειριστών ταχυπλόων σκαφών
ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ/ΥΠΟΤΡΟΠΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ
Μητρώα Παχυμετρητών
Μητρώο Αναγνωρισμένων Οργανισμών Ασφαλείας (Α.Ο.Α)
Μητρώο Αποσπασμένων μόνιμων και ΙΔΑΧ υπαλλήλων από άλλους φορεις του Δημοσίου
Μητρώο Αρμόδιων ΗΣΚΘΕΕΑ ή/και Καταγραφής/Καταμέτρησης επιβαινόντων πλοίων
Μητρώο Διακριτικών Σταθμού Πλοίου (MMSI) για τα εμπορικά πλοία με ελληνική σημαία
Μητρώο Ειδικών Αδειών Προσωπικού Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ
Μητρώο Εκκαθάρισης Αρχείων Αρχηγείου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ
Μητρώο Επιθεωρητών Κ.Ε.Π.
Μητρώο Εφαρμογής Διαχείρισης Τηλ/κού Εξοπλισμού
Μητρώο Εφαρμογής διαχείρισης μηχανογραφικού εξοπλισμού
Μητρώο Κατασκευαστών Σκαφών Αναψυχής
Μητρώο Λιμενικών Αρχών
Μητρώο Μόνιμου και ΙΔΑΧ Προσωπικού ΥΝΑΝΠ
Μητρώο Ν.Ε.Π.Α. (Ναυτιλιακές Εταιρίες Πλοίων Αναψυχής)
Μητρώο Ναυτικού Προσωπικού ΥΝΑΝΠ
Μητρώο Ναυτικών Εταιρειών (ν.959/1979)- Φυσική τήρηση
Μητρώο Παραδοσιακών Σκαφών
Μητρώο Παροχέων Υπηρεσιών Αναψυχής Καταδυτικών
Μητρώο Πλοίων ΗΣΚΘΕΕΑ ή/και Καταγραφής - Καταμέτρησης
Μητρώο Πλοιοκτητών θαλάσσιων ταξί
Μητρώο Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Μητρώο Στελέχωσης Ιδιαίτερων Γραφείων κ. ΥΝΑΝΠ & κ. ΓΓΛΛΠΝΕ
Μητρώο αδειών σε εταιρείες που διενεργούν επιθεωρήσεις σε πνευστές σωσίβιες σχεδίες (ΠΣΣ) και ναυτικού τύπου συστήματα εγκατάλειψης (M.E.S.)
Μητρώο ανέργων επιδοτουμένων ναυτικών
Μητρώο ανέργων ναυτικών
Μητρώο ανέργων προσφερομένων για εργασία ναυτικών
Μητρώο αναγνωρισμένων εταιρειών παροχής τεχνικής υποστήριξης ξηράς στα εμπορικά πλοία
Μητρώο απογραφής γενικού υλικού
Μητρώο δυτών
Μητρώο εκμισθωτών μηχανοκίνητων λέμβων και ταχύπλοων σκαφών
Μητρώο εκπαιδευτών υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών
Μητρώο εξουσιοδοτήσεων σε παρόχους για τη διενέργεια επιθεώρησης σωσίβιων λέμβων και λέμβων διάσωσης
Μητρώο εταιρειών που διενεργούν παχυμετρήσεις των ελασμάτων και λοιπών κατασκευαστικών στοιχείων πλοίων
Μητρώο καταδυτικών συνεργείων
Μητρώο κατόχων Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας (Α.Ν.Ι.)
Μητρώο λαντζών ναυπηγοεπισκευαστικών επιχειρήσεων
Μητρώο λεμβούχων
Μητρώο λιμένων ΗΣΚΘΕΕΑ
Μητρώο μαθητευομένων δυτών
Μητρώο ναυτικών πρακτόρων
... περισσότερα αποτελέσματα
[επεξεργασία]
Γενικές Διευθύνσεις του Φορέα (από Μητρώο της Απογραφής)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΟΗΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
[επεξεργασία]
Εποπτευόμενοι Φορείς (υπαγόμενοι στον Φορέα)
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Γ.Ε.Ν.Ε.)
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΚΑΡΙΑΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΥΡΟΥ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ν.Ε.Ε.)
ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - Ο.Λ.Α. Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ - Ο.Λ.Β. Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΕ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ - Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Ο.Λ.Η. Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ - Ο.Λ.Κ. Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ - Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ - Ο.Λ.Ν.Ε. Α.Ε.
ΠΛΟΗΓΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ
ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (Τ.Α.Λ.Σ.)
ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Τ.Ε.Α.Π.Ι.Ε.Ν.)
Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.