ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση
[επεξεργασία]


Μοναδικός Κωδικός
40151
Επίσημη Ονομασία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΠλήρης διεύθυνση ΕΛΛΑΔΑ 15180 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37
Ταχυδρομικός κώδικας 15180


ΑΦΜ 090055799
Κατάσταση Ενεργός


Τύπος Φορέα ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

Ναι

[επεξεργασία]
Διαδικασίες που ο φορέας ορίζεται ως Θεσμικός Φορέας
ERASMUS+ στους τομείς εκπαίδευσης και κατάρτισης
Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ξένου σχολείου της ημεδαπής
Άδεια ιδιωτικού σχολείου Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης σε νομικό πρόσωπο ή νομικά πρόσωπα που μετέχουν σε ενώσεις προσώπων
Άδεια ιδιωτικού σχολείου Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης σε φυσικό πρόσωπο ή σε φυσικά πρόσωπα που μετέχουν σε ενώσεις προσώπων
Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας Κολλεγίου σε Νομικό Πρόσωπο
Έγκριση διεξαγωγής έρευνας σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
Έγκριση διεξαγωγής ερευνών σε σχολικές μονάδες
Έγκριση διεξαγωγής πρακτικής άσκησης στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)
Έγκριση εθελοντικού διδακτικού έργου στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ.)
Έγκριση παρεκκλίσεων ωρολογίου προγράμματος σε ξένα σχολεία
Έγκριση του ΚΥΣΔΕ για μετάταξη μόνιμου εκπαιδευτικού ΔΕ σε θέση ΕΔΙΠ/ΕΕΠ των ΑΕΙ και των ΑΕΑ
Έκδοση αποδεικτικού σπουδών και αποδεικτικού απόλυσης Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου
Ένταξη μαθητή/τριας στην κατηγορία των κατ' ιδίαν διδαχθέντων
Έρευνα σε αταξινόμητο και υπό ταξινόμηση αρχειακό υλικό
Ίδρυση Δημόσιας Βιβλιοθήκης
Ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΙΕΚ) - Νομικό Πρόσωπο
Ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΙΕΚ) - Φυσικό Πρόσωπο
Αλλαγή νόμιμου εκπροσώπου ξένου σχολείου της ημεδαπής
Αμοιβαία μετάθεση μόνιμου εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης
Αμοιβαία μετάθεση μόνιμου εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης
Αμοιβαία μετάθεση μόνιμου εκπαιδευτικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης
Ανάκληση άδειας ιδιωτικού σχολείου Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης κατόπιν διαπίστωσης μη συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων
Ανάκληση άδειας ιδιωτικού σχολείου Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης με αίτηση του κατόχου της
Ανάκληση άδειας λειτουργίας ιδιωτικού σχολείου Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης
Αναγγελία Έναρξης Ασκήσεως Επαγγέλματος σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και Κατ’οίκον Διδασκαλίας
Αναγνώριση Ακαδημαϊκού Ιδρύματος ως ομοταγές
Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων και Επαγγελματικής Ισοδυναμίας
Αναγνώριση πτυχίου της αλλοδαπής
Αναγνώριση συνάφειας Διδακτορικών Τίτλων Σπουδών με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και τη Σχολική Ψυχολογία
Αναγνώριση συνάφειας Προγραμ. Μεταπ. Σπουδών της αλλοδαπής με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και τη Σχολική Ψυχολογία
Αναγνώριση συνάφειας Προγραμ. Μεταπ. Σπουδών της ημεδαπής με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και τη Σχολική Ψυχολογία
Ανανέωση άδειας διδασκαλίας σε αλλοδαπούς
Αντιστοιχία βαθμού Ακαδημαϊκών Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής
Αποδέσμευση μόνιμου εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τα εκπαιδευτικά του καθήκοντα για μετάταξη ή απόσπαση
Αποσπάσεις Διευθυντών-Υποδιευθυντών στα Ευρωπαϊκά Σχολεία
Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών στα Ευρωπαϊκά Σχολεία
Απουσίες που δεν λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων
Απόσπαση μόνιμου εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ86 σε Περιφερειακές Διευθύνσεις ΠΕ & ΔΕ
Απόσπαση μόνιμου εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Ερευνητικά Κέντρα
Απόσπαση μόνιμου εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε καλλιτεχνικά σχολεία
Απόσπαση μόνιμου εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε μουσικά σχολεία
Απόσπαση μόνιμου εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε σχολεία φορέων
Απόσπαση μόνιμου εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς και υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ
Απόφαση έγκρισης οργάνωσης εκδηλώσεων σε ιδιωτικά/ ξένα σχολεία
Απόφαση χορήγησης άδειας εισόδου σε ιδιωτικό/ξένο σχολείο
Δήλωση Προσωρινής Διασυνοριακής Παροχής Υπηρεσιών σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και Κατ οίκον Διδασκαλίας
Δήλωση περιβαλλοντικών όρων ιδιωτικού/ξένου σχολείου
Διάθεση ή απόσπαση ή ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης μόνιμου εκπαιδευτικού Δ.Ε. στα Τμήματα Δ.Ε. "18 ΑΝΩ" του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αθηνών
Διάθεση ή απόσπαση μόνιμου εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Δομές Υποδοχής & Εκπαίδευσης Προφύγων (ΔΥΕΠ)
Διακοπή Άδειας Ανατροφής Τέκνου με αποδοχές σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς
Διακοπή Άδειας Υπηρεσιακής Εκπαίδευσης με αποδοχές σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς
Διορισμός μόνιμων εκπαιδευτικών , κλάδων/ειδικοτήτων Π.Ε. κατηγορίας, στη Δημόσια Γενική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Διορισμός μόνιμων εκπαιδευτικών , κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ κατηγορίας, στη Δημόσια Γενική Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Διορισμός μόνιμων εκπαιδευτικών , κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ κατηγορίας, στη Δημόσια Δευτεροβάθμια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
Διορισμός μόνιμων εκπαιδευτικών , κλάδων/ειδικοτήτων ΤΕ κατηγορίας, στη Δημόσια Γενική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Διορισμός – Απόλυση Διοικητικού Προσωπικού με Οργανική Θέση σε Ισότιμα με τα Δημόσια Ιδιωτικά Σχολεία
Διορισμός – Απόλυση Ιδιωτικών Εκπ/κων με Οργανική Θέση σε Ισότιμα με τα Δημόσια Ιδιωτικά Σχολεία Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης
Εγγραφές μαθητών/τριών στο Δημοτικό Σχολείο
Εγγραφές μαθητών/τριών στο Νηπιαγωγείο
Εγγραφές πρωτοετών φοιτητών
Εγγραφή Ελλήνων μαθητών/τριών σε ξένο σχολείο της ημεδαπής
Εγγραφή μαθητών στα Καλλιτεχνικά Σχολεία ύστερα από επιλογή
Εγγραφή μαθητών στα Μουσικά Σχολεία ύστερα από επιλογή
Εγγραφή μαθητών στο Γενικό Λύκειο
Εγγραφή στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών
Εισαγωγή μαθητών στα Πειραματικά Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια
Εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα Γυμνάσια και Λύκεια
Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων (ΕΔΕΜ) Λυκείων
Ενισχυτική διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Ενισχυτική Γυμνασίου)
Επικαιροποίηση άδειας λειτουργίας ιδιωτικού σχολείου Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης
Επιλογή και Τοποθέτηση Διευθυντών/Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης
Μετάθεση μόνιμου εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης
Μετάθεση μόνιμου εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
Μετάθεση μόνιμου εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε καλλιτεχνικά σχολεία
Μετάθεση μόνιμου εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε μουσικά σχολεία
Μετάταξη μέλους Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) των ΑΕΙ σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Μετάταξη μόνιμου εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (ΣΔΣΤΕ)
Μετάταξη μόνιμου εκπαιδευτικού της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων (ΣΔΣΤΕ) στη δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Μετάταξη μόνιμων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ σε θέσεις κλάδων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Μετάταξη μόνιμων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ σε θέσεις κλάδων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Μεταβίβαση άδειας ιδιωτικού σχολείου Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης σε νομικά πρόσωπα που μετέχουν σε ενώσεις προσώπων
Μεταβίβαση άδειας ιδιωτικού σχολείου Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης σε φυσικό πρόσωπο
Μεταθέση μόνιμου εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης
Μετατροπή άδειας Ιδιωτικού Εκπαιδευτικού από μειωμένου ωραρίου σε άδεια ανατροφής
Ορισμός Διευθυντών, Υποδιευθυντών και Προϊσταμένων σε σχολικές μονάδες Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας
Παράδοση ιδιωτικών αρχείων - συλλογών στα Γενικά Αρχεία του Κράτους
Παραχώρηση Αιγίδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε εκπαιδευτικές δράσεις και πρωτοβουλίες
Πιστοποιητικό Σπουδών, μαθητών/σπουδαστών των ΙΕΚ για στρατολογική χρήση
Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αγωγής προσβολής του κύρους των αρχαιρεσιών σωματείου
Πιστοποιητικό σπουδαστικής κατάστασης (ΑΣΠΑΙΤΕ)
Πλήρωση κενών οργανικών θέσεων Ερευνητικού Προσωπικού της Ακαδημίας Αθηνών
Προγράμμα Βραβείων Αριστείας του ΙΚΥ
Προκήρυξη και απονομή των βραβείων της Ακαδημίας Αθηνών
Προσθήκη επωνυμίας σε Δημόσια Βιβλιοθήκη
Στεγαστικό επίδομα σε φοιτητές
Τήρηση Εθνικού Ευρετηρίου Αρχείων
Τήρηση Μητρώου Ειδικών Ιστορικών Αρχείων
Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού σχολείου Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης σε νομικά πρόσωπα που μετέχουν σε ενώσεις προσώπων
Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού σχολείου Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης σε νομικό πρόσωπο χωρίς έλεγχο κτηριακών προϋποθέσεων
Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού σχολείου Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης σε φυσικά πρόσωπα που μετέχουν σε ενώσεις προσώπων
Τροποποίηση άδειας λειτουργίας ξένου σχολείου της ημεδαπής
Υποβολή μηχανογραφικού δελτίου ΓΕΛ
Υποτροφίες ΙΚΥ
Χαρακτηρισμός Δημόσιας Βιβλιοθήκης ως «Ιστορικής»
Χαρακτηρισμός Δημόσιας Βιβλιοθήκης ως «Κεντρικής»
Χαρακτηρισμός δημόσιων σχολικών μονάδων ως Πρότυπων ή Πειραματικών
Χορήγηση Άδειας Ανατροφής Τέκνου με αποδοχές σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς
Χορήγηση Άδειας Υπηρεσιακής Εκπαίδευσης με αποδοχές σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς
Χορήγηση Επάρκειας Προσόντων για τη Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών
Χορήγηση άδειας διδασκαλίας σε αλλοδαπούς εκπαιδευτικούς
Χορήγηση δεκαπεντάμηνης άδειας ανατροφής σε Ιδιωτικό Εκπαιδευτικό
Χορήγηση επάρκειας προσόντων διδασκαλίας ξένων γλωσσών σε κέντρα ξένων γλωσσών και σε κατ’ οίκον διδασκαλία
Χορήγηση τρίμηνης άδειας ανατροφής σε Ιδιωτικό Εκπαιδευτικό
Χορήγηση υποτροφιών από τα κληροδοτήματα της Ακαδημίας Αθηνών
[επεξεργασία]
Διαδικασίες που παρέχει ο φορέας
Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ξένου σχολείου της ημεδαπής
Άδεια ιδιωτικού σχολείου Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης σε νομικό πρόσωπο ή νομικά πρόσωπα που μετέχουν σε ενώσεις προσώπων
Άδεια ιδιωτικού σχολείου Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης σε φυσικό πρόσωπο ή σε φυσικά πρόσωπα που μετέχουν σε ενώσεις προσώπων
Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας Κολλεγίου σε Νομικό Πρόσωπο
Έγκριση διεξαγωγής έρευνας σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
Έγκριση διεξαγωγής ερευνών σε σχολικές μονάδες
Έγκριση διεξαγωγής πρακτικής άσκησης στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)
Έγκριση εθελοντικού διδακτικού έργου στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ.)
Έγκριση του ΚΥΣΔΕ για μετάταξη μόνιμου εκπαιδευτικού ΔΕ σε θέση ΕΔΙΠ/ΕΕΠ των ΑΕΙ και των ΑΕΑ
Ίδρυση Δημόσιας Βιβλιοθήκης
Ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΙΕΚ) - Νομικό Πρόσωπο
Ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΙΕΚ) - Φυσικό Πρόσωπο
Αμοιβαία μετάθεση μόνιμου εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης
Ανάκληση άδειας ιδιωτικού σχολείου Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης κατόπιν διαπίστωσης μη συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων
Ανάκληση άδειας ιδιωτικού σχολείου Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης με αίτηση του κατόχου της
Ανάκληση άδειας λειτουργίας ιδιωτικού σχολείου Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης
Αναγγελία Έναρξης Ασκήσεως Επαγγέλματος σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και Κατ’οίκον Διδασκαλίας
Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων και Επαγγελματικής Ισοδυναμίας
Αναγνώριση συνάφειας Διδακτορικών Τίτλων Σπουδών με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και τη Σχολική Ψυχολογία
Αναγνώριση συνάφειας Προγραμ. Μεταπ. Σπουδών της αλλοδαπής με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και τη Σχολική Ψυχολογία
Αναγνώριση συνάφειας Προγραμ. Μεταπ. Σπουδών της ημεδαπής με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και τη Σχολική Ψυχολογία
Ανανέωση άδειας διδασκαλίας σε αλλοδαπούς
Αποδέσμευση μόνιμου εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τα εκπαιδευτικά του καθήκοντα για μετάταξη ή απόσπαση
Απουσίες που δεν λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων
Απόσπαση μόνιμου εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ86 σε Περιφερειακές Διευθύνσεις ΠΕ & ΔΕ
Απόσπαση μόνιμου εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Ερευνητικά Κέντρα
Απόσπαση μόνιμου εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε καλλιτεχνικά σχολεία
Απόσπαση μόνιμου εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε μουσικά σχολεία
Απόσπαση μόνιμου εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε σχολεία φορέων
Απόσπαση μόνιμου εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς και υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ
Απόφαση έγκρισης οργάνωσης εκδηλώσεων σε ιδιωτικά/ ξένα σχολεία
Δήλωση Προσωρινής Διασυνοριακής Παροχής Υπηρεσιών σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και Κατ οίκον Διδασκαλίας
Διάθεση ή απόσπαση ή ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης μόνιμου εκπαιδευτικού Δ.Ε. στα Τμήματα Δ.Ε. "18 ΑΝΩ" του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αθηνών
Διάθεση ή απόσπαση μόνιμου εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Δομές Υποδοχής & Εκπαίδευσης Προφύγων (ΔΥΕΠ)
Διακοπή Άδειας Ανατροφής Τέκνου με αποδοχές σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς
Διακοπή Άδειας Υπηρεσιακής Εκπαίδευσης με αποδοχές σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς
Διορισμός μόνιμων εκπαιδευτικών , κλάδων/ειδικοτήτων Π.Ε. κατηγορίας, στη Δημόσια Γενική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Διορισμός μόνιμων εκπαιδευτικών , κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ κατηγορίας, στη Δημόσια Γενική Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Διορισμός μόνιμων εκπαιδευτικών , κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ κατηγορίας, στη Δημόσια Δευτεροβάθμια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
Διορισμός μόνιμων εκπαιδευτικών , κλάδων/ειδικοτήτων ΤΕ κατηγορίας, στη Δημόσια Γενική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Διορισμός – Απόλυση Διοικητικού Προσωπικού με Οργανική Θέση σε Ισότιμα με τα Δημόσια Ιδιωτικά Σχολεία
Διορισμός – Απόλυση Ιδιωτικών Εκπ/κων με Οργανική Θέση σε Ισότιμα με τα Δημόσια Ιδιωτικά Σχολεία Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης
Εγγραφή μαθητών στα Καλλιτεχνικά Σχολεία ύστερα από επιλογή
Εγγραφή μαθητών στα Μουσικά Σχολεία ύστερα από επιλογή
Εγγραφή μαθητών στο Γενικό Λύκειο
Εγγραφή στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών
Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων (ΕΔΕΜ) Λυκείων
Ενισχυτική διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Ενισχυτική Γυμνασίου)
Επικαιροποίηση άδειας λειτουργίας ιδιωτικού σχολείου Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης
Επιλογή και Τοποθέτηση Διευθυντών/Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης
Μετάθεση μόνιμου εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
Μετάθεση μόνιμου εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε καλλιτεχνικά σχολεία
Μετάθεση μόνιμου εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε μουσικά σχολεία
Μετάταξη μέλους Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) των ΑΕΙ σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Μετάταξη μόνιμου εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (ΣΔΣΤΕ)
Μετάταξη μόνιμου εκπαιδευτικού της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων (ΣΔΣΤΕ) στη δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Μετάταξη μόνιμων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ σε θέσεις κλάδων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Μετάταξη μόνιμων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ σε θέσεις κλάδων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Μεταβίβαση άδειας ιδιωτικού σχολείου Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης σε νομικά πρόσωπα που μετέχουν σε ενώσεις προσώπων
Μεταβίβαση άδειας ιδιωτικού σχολείου Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης σε φυσικό πρόσωπο
Μεταθέση μόνιμου εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης
Ορισμός Διευθυντών, Υποδιευθυντών και Προϊσταμένων σε σχολικές μονάδες Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας
Παραχώρηση Αιγίδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε εκπαιδευτικές δράσεις και πρωτοβουλίες
Προσθήκη επωνυμίας σε Δημόσια Βιβλιοθήκη
Στεγαστικό επίδομα σε φοιτητές
Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού σχολείου Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης σε νομικά πρόσωπα που μετέχουν σε ενώσεις προσώπων
Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού σχολείου Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης σε νομικό πρόσωπο χωρίς έλεγχο κτηριακών προϋποθέσεων
Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού σχολείου Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης σε φυσικά πρόσωπα που μετέχουν σε ενώσεις προσώπων
Χαρακτηρισμός Δημόσιας Βιβλιοθήκης ως «Ιστορικής»
Χαρακτηρισμός Δημόσιας Βιβλιοθήκης ως «Κεντρικής»
Χαρακτηρισμός δημόσιων σχολικών μονάδων ως Πρότυπων ή Πειραματικών
Χορήγηση Άδειας Ανατροφής Τέκνου με αποδοχές σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς
Χορήγηση Άδειας Υπηρεσιακής Εκπαίδευσης με αποδοχές σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς
Χορήγηση άδειας διδασκαλίας σε αλλοδαπούς εκπαιδευτικούς
Χορήγηση επάρκειας προσόντων διδασκαλίας ξένων γλωσσών σε κέντρα ξένων γλωσσών και σε κατ’ οίκον διδασκαλία
[επεξεργασία]
Μητρώα που διατηρεί ο Φορέας
Datacenter
E-doatap
Teachers
ΑΔΕΙΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΩΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Η ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Αξιολογικός πίνακας επιλογής στελεχών εκπαίδευσης
Βιβλίο Πράξεων Σχολικής Μονάδας
Βιβλίο Τιμηθέντων από ιδρύσεως της Ακαδημίας Αθηνών
Δικτυακή Πύλη e-ΙΕΠ Ο.Π.Σ. Αιτήσεων, Βεβαιώσεων, Διαχείρισης Προσωπικού και Συνεργατών Ι.Ε.Π.
Ειδικός Κατάλογος αναγνωρισμένων Φορέων της αλλοδαπής και ισχυόντων τίτλων
Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών ( ΕΠ.ΙΔ.ΕΚ. )
Επιμορφωμένοι Α’ Επιπέδου Τ.Π.Ε.
Επιμορφωμένοι Β1 Επιπέδου Τ.Π.Ε.
Επιμορφωμένοι Β2 Επιπέδου Τ.Π.Ε.
Επιμορφωμένοι Β’ Επιπέδου Τ.Π.Ε
Επιμορφωτές Β Επιπέδου Τ.Π.Ε.
Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης - Κ.Σ.Ε.
Κατάλογος Επιτηρητών
Κατάλογος αναγνωρισμένων ιδρυμάτων αλλοδαπής
Κατάλογος του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ)
ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ
ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΚ
ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΙΕΚ
ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ-ΧΡΗΣΤΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ- ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΕΠΑ.Λ.)
ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ, ΚΑΤΟΧΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ "ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ"
ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ, ΚΑΤΟΧΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ,(Πιστοποιητικών)
ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΚ
ΜΗΤΡΩΟ Πιστοποιηθένων, Κατόχων Βεβαιώσεων Επάρκειας
Μητρώο Αδειοδοτημένων Φορέων Πιστοποίησης Προσόντων γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ
Μητρώο ΔΙΠΟΔΕ
Μητρώο Ειδικών Ιστορικών Αρχείων
Μητρώο Θρησκευτικών Λειτουργών
Μητρώο Μισθοδοτούμενων ΥΠΑΙΘ
Μητρώο Πιστοποιηθέντων Προσώπων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Μητρώο Υποψηφίων στις Εξετάσεις Πιστοποίησης της Ελληνομάθειας
Μητρώο Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού,Συμβούλων Σταδιοδρομίας & Συμβούλων Ψυχολόγων για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)
Μητρώο διακριθέντων μαθητών-αθλητών
Πιστοποιημένοι Α’ Επιπέδου Τ.Π.Ε.
Πιστοποιημένοι Β1 Επιπέδου Τ.Π.Ε.
Πιστοποιημένοι Β2 Επιπέδου Τ.Π.Ε
Πιστοποιημένοι Β’ Επιπέδου Τ.Π.Ε.
Πληροφοριακό Σύστημα mySchool, Μητρώο Εκπαιδευτικών
Πληροφοριακό Σύστημα mySchool, Μητρώο Μαθητών
Πληροφοριακό Σύστημα mySchool, Μητρώο Σχολικών Μονάδων και Λοιπών Εκπαιδευτικών Δομών
Πληροφοριακό Σύστημα ΟΠΣΥΔ, Μητρώο Εκπαιδευτικών
[επεξεργασία]
Γενικές Διευθύνσεις του Φορέα (από Μητρώο της Απογραφής)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (ΜΠΔΣ)
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΑΙΘ (ΥΠΟΥΡΓΟΣ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒAΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙKHΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
[επεξεργασία]
Εποπτευόμενοι Φορείς (υπαγόμενοι στον Φορέα)
"ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΕΙΟΣ" ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Α' ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Κ.Ε.Σ.Υ.) Β΄ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΘΩΝΙΑΔΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ - ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΑΙΑΝΤΕΙΟΣ" ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ"
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)
ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Β' ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Κ.Ε.Σ.Υ.) Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β' ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Κ.Ε.Σ.Υ.) Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
Β' ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Κ.Ε.Σ.Υ.) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Β' ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Κ.Ε.Σ.Υ.) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β' ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Κ.Ε.Σ.Υ.) Β΄ ΑΘΗΝΑΣ
Β' ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Κ.Ε.Σ.Υ.) ΠΕΙΡΑΙΑ
Β΄ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Κ.Ε.Σ.Υ.) Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β΄ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Κ.Ε.Σ.Υ.) Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ
Β΄ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Κ.Ε.Σ.Υ.) Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΛΛΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΥΤΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΕΛΦΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΗΛΕΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΗΘΥΜΝΑΣ "ΑΡΓΥΡΗΣ ΕΦΤΑΛΙΩΤΗΣ"
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΡΑΜΑΣ
... περισσότερα αποτελέσματα
Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.