ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση
[επεξεργασία]


Μοναδικός Κωδικός
23371
Επίσημη Ονομασία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ


Ιστοσελίδα http://www.mopocp.gov.gr/main.php
Τηλέφωνο επικοινωνίας +302131521683
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου epitmon@yptp.gr
Πλήρης διεύθυνση ΕΛΛΑΔΑ 11525 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 4
Ταχυδρομικός κώδικας 11525
Αναγνωριστικό ΥΠ.Π.Τ.Π
ΑΦΜ 090169846
Κατάσταση Ενεργός
Ημερομηνία ίδρυσης 2018-08-29
Τύπος Φορέα ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

Ναι

[επεξεργασία]
Διαδικασίες που ο φορέας ορίζεται ως Θεσμικός Φορέας
Άδεια Εισόδου στην Μπλε Ζώνη
Άδεια Εμπορίας Όπλων και Λοιπών Αντικειμένων που Χαρακτηρίζονται ως Συλλεκτικά, Ιστορικά ή Οικογενειακά Κειμήλια – για Φυσικό Πρόσωπο
Άδεια Εργασίας Προσωπικού Ασφαλείας Ιδιωτικής Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας
Άδεια Εργασίας Προσωπικού Γραφείων Ιδιωτικών Ερευνών
Άδεια Εργασίας Προσωπικού Καταστημάτων Πωλήσεως Οινοπνευματωδών Ποτών και Κέντρων Διασκέδασης
Άδεια Λειτουργίας Γραφείου Ιδιωτικών Ερευνών (Ατομική Επιχείρηση)
Άδεια Λειτουργίας Γραφείου Ιδιωτικών Ερευνών (Εταιρεία)
Άδεια Λειτουργίας Ιδιωτικής Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας (Ατομική Επιχείρηση)
Άδεια Λειτουργίας Ιδιωτικής Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας (Εταιρεία)
Άδεια Σύνδεσης ή Ανανέωσης Συστημάτων Συναγερμού με Αστυνομικές Υπηρεσίες
Άδεια Χρήσης Τίτλων & Εμβλημάτων Σωμάτων Ασφαλείας
Άδεια άνευ αποδοχών σε αστυνομικό υπάλληλο για εργασία σε Διεθνή Οργανισμό
Άδεια άσκησης άλλου επαγγέλματος ή έργου με αμοιβή σε αστυνομικό υπάλληλο
Άδεια άσκησης επαγγέλματος παλαιοπωλών, ενεχυροδανειστών (νομικό πρόσωπο)
Άδεια αγοράς γεμιστήρων σε κατόχους αδειών πυροβόλων όπλων
Άδεια αγοράς και εξαγωγής σε αλλοδαπούς πυροβόλων όπλων, ουσιωδών συστατικών μερών και φυσιγγίων αυτών, σε χώρες μη μέλη Ευρωπαϊκής Ένωσης
Άδεια αγοράς και μεταφοράς πυροβόλων όπλων και ουσιωδών συστατικών μερών, εφόσον η μεταφορά πραγματοποιείται εντός της χώρας
Άδεια αγοράς πυροτεχνημάτων Κατηγορίας F1, F2, F3, F4, ειδών πυροτεχνίας για το θέατρο Κατηγορίας Τ1, Τ2 καθώς και Κατηγορίας Ρ1, Ρ2
Άδεια αγοράς σκοπευτικών διόπτρων τύπου ερυθράς κουκίδας (red dot) σε άτομα που έχουν άδεια κατοχής πυροβόλου όπλου σκοποβολή
Άδεια αγοράς συσκευών ή εγκαταστάσεων για τον φωτισμό των σκοπευτικών του όπλου, σε άτομα που έχουν άδεια κατοχής πυροβόλου όπλου
Άδεια αγοράς, μεταφοράς και κατανάλωσης εκρηκτικών υλών, εφόσον η μεταφορά πραγματοποιείται εντός της χώρας
Άδεια αγοράς, μεταφοράς και καύσης πυροτεχνημάτων και ειδών πυροτεχνίας για το θέατρο
Άδεια αιμοδοσίας σε εθελοντές αιμοδότες
Άδεια γόμωσης κυνηγετικών φυσιγγίων για εμπορία
Άδεια γόμωσης-αναγόμωσης φυσιγγίων πυροβόλων όπλων (πλην θήρας)
Άδεια διαμετακόμισης πυροβόλων όπλων και ουσιωδών συστατικών μερών αυτών
Άδεια εισαγωγής απενεργοποιημένων πυροβόλων όπλων
Άδεια εισαγωγής απενεργοποιημένων πυροβόλων όπλων, με πιστοποιητικό απενεργοποίησης δημόσιας αρχής τρίτης χώρας
Άδεια εισαγωγής απομιμήσεων πυροβόλων όπλων, ως και μη λειτουργούντων, λόγω ουσιώδους βλάβης ή έλλειψης, πυροβόλων όπλων
Άδεια εισαγωγής ειδικών όπλων ή συσκευών εκτόξευσης ειδικού τύπου κροτίδων για την απομάκρυνση πτηνών από χώρους αεροδρομίων
Άδεια εισαγωγής εκρηκτικών μηχανισμών για επαγγελματικές ανάγκες μεταλλευτικών, λατομικών κλπ συναφών επιχειρήσεων
Άδεια εισαγωγής εκρηκτικών υλών, συμπεριλαμβανόμενης της πυρίτιδας γόμωσης φυσιγγίων, από τρίτη χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης
Άδεια εισαγωγής καλύκων, βλημάτων και καψυλλίων φυσιγγίων πυροβόλων όπλων (περιλαμβανομένων αυτών για θήρα)
Άδεια εισαγωγής λογχών, σπαθών, ξιφών, ξιφιδίων, ξιφολογχών, αστυνομικών ράβδων, τόξων, βαλλιστρίδων και βελών αυτών
Άδεια εισαγωγής περιστρόφων, πιστολιών της κατηγορίας Β του Παραρτήματος Ι, αεροβόλων, όπλων για θήρα, από τρίτες χώρες
Άδεια εισαγωγής πυροβόλων όπλων της κατηγορίας Α και μακρύκαννων της κατηγορίας Β (πλην θήρας και σκοποβολής)
Άδεια εισαγωγής πυροτεχνημάτων και ειδών πυροτεχνίας για το θέατρο
Άδεια εισαγωγής σε κατοίκους Ελλάδος, καλύκων, βλημάτων και καψυλλίων φυσιγγίων όπλων για θήρα
Άδεια εισαγωγής σε κατοίκους Ελλάδος, περιστρόφων, πιστολιών κατηγορίας Β του Παραρτήματος Ι του ν.2168/1993, όπλων σκοποβολής, αεροβόλων
Άδεια εισαγωγής σε κατοίκους Ελλάδος, πυροτεχνημάτων Κατηγορίας 1, 2, 3, 4, ειδών πυροτεχνίας για το θέατρο Κατηγορίας Τ1, Τ2
Άδεια εισαγωγής σε κατοίκους Ελλάδος, όπλων ή αντικειμένων που χαρακτηρίζονται ως συλλεκτικά, ιστορικά ή οικογενειακά κειμήλια
Άδεια εισαγωγής όπλων ή αντικειμένων που χαρακτηρίζονται ως συλλεκτικά, ιστορικά ή οικογενειακά κειμήλια
Άδεια εισαγωγής όπλων για την καταστροφή συγκολλούμενου υλικού σε περιστροφικούς κλιβάνους, μερών και φυσιγγίων αυτών
Άδεια εισαγωγής όπλων και συσκευών ειδικού τύπου για την αναισθητοποίηση, εκδίωξη, ακινητοποίηση ή ανώδυνη θανάτωση ζώων
Άδεια εισαγωγής όπλων σκοποβολής, μερών και φυσιγγίων αυτών, εξομοιωτών σκοποβολής
Άδεια εισαγωγής όπλων της Κατηγορίας Β του Παραρτήματος Ι και διοπτρών για τον εφοδιασμό κτηνιατρικών και δασικών υπηρεσιών
Άδεια εισαγωγής όπλων χαιρετισμού και κρότου αυτών και αβολίδωτων φυσιγγίων κρότου ή ακίνδυνων γομώσεων για χρήση σε εκδηλώσεις
Άδεια εμπορίας αεροβόλων όπλων και μερών αυτών, λογχών, σπαθών, ξιφών, ξιφιδίων, ξιφολογχών, αστυνομικών ράβδων, τόξων
Άδεια εμπορίας εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανισμών
Άδεια εμπορίας περιστρόφων-πιστολίων, όπλων σκοποβολής, σκοπευτικών διοπτρών, μερών, φυσιγγίων, καλύκων και καψυλλίων αυτών
Άδεια εμπορίας πυροτεχνημάτων Κατηγορίας 1, 2, 3, 4, ειδών πυροτεχνίας για το θέατρο Κατηγορίας Τ1, Τ2, και Ρ1,Ρ2
Άδεια εμπορίας πυροτεχνημάτων Κατηγορίας F1, F2, F3, F4, ειδών πυροτεχνίας για το θέατρο Κατηγορίας Τ1, Τ2 καθώς και Κατηγορίας Ρ1, Ρ2
Άδεια επισκευής αεροβόλων όπλων
Άδεια επισκευής πυροβόλων όπλων και ουσιωδών συστατικών μερών για τα οποία επιτρέπεται η εισαγωγή τους
Άδεια κατασκευής πυροτεχνημάτων Κατηγορίας 1, 2, 3, 4, ειδών πυροτεχνίας για το θέατρο Κατηγορίας Τ1, Τ2, Ρ1, Ρ2
Άδεια κατασκευής πυροτεχνημάτων Κατηγορίας F1, F2, F3, F4, ειδών πυροτεχνίας για το θέατρο Κατηγορίας Τ1, Τ2 καθώς και Κατηγορίας Ρ1, Ρ2
Άδεια κατασκευής, μετασκευής, συναρμολόγησης όπλων, πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών και μηχανισμών
Άδεια κατασκευής, μετασκευής, συναρμολόγησης, πυροβόλων όπλων ή ουσιωδών συστατικών μερών που επιτρέπεται η εισαγωγή τους
Άδεια κατοχής απενερ/μένων όπλων για λόγους συλλογής, ιστορικούς, πολιτιστικούς, επιστημονικούς, τεχνικούς, εκπαιδευτικούς, κληρονομιάς
Άδεια κατοχής βαλλιστρίδων και βελών, αποκλειστικά και μόνο για τοξοβολία
Άδεια κατοχής ειδικών όπλων ή συσκευών εκτόξευσης ειδικού τύπου κροτίδων ή βολίδων κρότου θορύβου
Άδεια κατοχής εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανισμών
Άδεια κατοχής και οπλοφορίας για ατομική ασφάλεια σε έλληνες πολίτες
Άδεια κατοχής και οπλοφορίας για ατομική ασφάλεια σε υπηκόους κρατών-μελών Ε.Ε. που κατοικούν ή διαμένουν προσωρινά στην Ελλάδα
Άδεια κατοχής και οπλοφορίας για την άσκηση στη σκοποβολή
Άδεια κατοχής και οπλοφορίας για την προστασία προσώπων, την ασφάλεια μεταφοράς χρημάτων ή αξιών, επιχειρήσεων ή εγκαταστάσεων
Άδεια κατοχής όπλων για την καταστροφή συγκολλούμενου υλικού σε περιστροφικούς κλιβάνους, μερών και φυσιγγίων αυτών
Άδεια κατοχής όπλων για την προστασία προσώπων, εγκαταστάσεων μεγάλης αξίας και σπουδαιότητας και μεταφοράς χρημάτων ή αξιών
Άδεια κατοχής όπλων και οπλοφορίας εντός αεροσκαφών, ημεδαπών αερομεταφορέων
Άδεια κατοχής όπλων και συσκευών ειδικού τύπου για την αναισθητοποίηση, εκδίωξη, ακινητοποίηση ή ανώδυνη θανάτωση ζώων
Άδεια κατοχής όπλων σκοποβολής, ουσιωδών συστατικών μερών και φυσιγγίων αυτών καθώς και εξομοιωτών σκοποβολής
Άδεια κατοχής όπλων, ανενεργών φυσιγγίων αυτών ως και αντικειμένων που χαρακτηρίζονται ως συλλεκτικά, ιστορικά ή οικογενειακά κειμήλια
Άδεια μεταφοράς απενεργοποιημένων πυροβόλων όπλων
Άδεια μεταφοράς απομιμήσεων πυροβόλων όπλων, ως και μη λειτουργούντων, λόγω ουσιώδους βλάβης ή έλλειψης, πυροβόλων όπλων
Άδεια μεταφοράς από κ-μ στη χώρα μας σε κατοίκους Ελλάδος, καλύκων, βλημάτων και καψυλλίων φυσιγγίων όπλων για θήρα
Άδεια μεταφοράς από κ-μ στη χώρα μας σε κατοίκους Ελλάδος, πυροτεχνημάτων Κατηγορίας 1, 2, 3, 4, ειδών πυροτεχνίας για το θέα
Άδεια μεταφοράς από κ-μ στη χώρα μας, απενεργοποιημένων πυροβόλων όπλων, με πιστοποιητικό απενεργοποίησης δημόσιας αρχής κ-μ
Άδεια μεταφοράς από κ-μ στη χώρα μας, όπλων ή αντικειμένων που χαρακτηρίζονται ως συλλεκτικά, ιστορικά ή οικογενειακά κειμήλια
Άδεια μεταφοράς από κράτος-μέλος της Ε.Ε. πυροβόλων όπλων της κατηγορίας Α και μακρύκαννων της κατηγορίας Β (πλην θήρας και σκοποβολής)
Άδεια μεταφοράς από τη χώρα μας σε κ-μ περιστρόφων, πιστολιών κατηγορίας Β του Παραρτήματος Ι του ν.2168/1993, όπλων σκοποβολής, αεροβόλων
Άδεια μεταφοράς από τη χώρα μας σε κ-μ, απενεργοποιημένων πυροβόλων όπλων, με πιστοποιητικό απενεργοποίησης από δημόσια αρχή κ-μ
Άδεια μεταφοράς από τη χώρα μας σε κ-μ, όπλων ή αντικειμένων που χαρακτηρίζονται ως συλλεκτικά, ιστορικά ή οικογενειακά κειμήλια
Άδεια μεταφοράς από τη χώρα μας σε κράτος-μέλος της Ε.Ε., περιστρόφων, πιστολιών της κατηγορίας Β του Παραρτήματος Ι, όπλων σκοποβολής
Άδεια μεταφοράς ειδικών όπλων ή συσκευών εκτόξευσης ειδικού τύπου κροτίδων για την απομάκρυνση πτηνών από χώρους αεροδρομίων
Άδεια μεταφοράς εκρηκτικών μηχανισμών για επαγγελματικές ανάγκες μεταλλευτικών, λατομικών κλπ συναφών επιχειρήσεων
Άδεια μεταφοράς εκρηκτικών υλών, συμπεριλαμβανόμενης της πυρίτιδας γόμωσης φυσιγγίων, από κράτος μέλος της Ε.Ε.
Άδεια μεταφοράς εκρηκτικών υλών, συμπεριλαμβανόμενης της πυρίτιδας γόμωσης φυσιγγίων, προς κράτος μέλος της Ε.Ε.
Άδεια μεταφοράς καλύκων, βλημάτων και καψυλλίων φυσιγγίων πυροβόλων όπλων (περιλαμβανομένων αυτών για θήρα)
Άδεια μεταφοράς λογχών, σπαθών, ξιφών, ξιφιδίων, ξιφολογχών, αστυνομικών ράβδων, τόξων, βαλλιστρίδων και βελών αυτών
Άδεια μεταφοράς με δυνατότητα επαναμεταφοράς, όπλων χαιρετισμού και κρότου αυτών και αβολίδωτων φυσιγγίων κρότου ή ακίνδυνων
Άδεια μεταφοράς περιστρόφων, πιστολιών, αεροβόλων, όπλων για θήρα
Άδεια μεταφοράς περιστρόφων, πιστολιών, αεροβόλων, όπλων για θήρα, καθώς και μερών και φυσιγγίων όλων των ανωτέρω
Άδεια μεταφοράς πυροτεχνημάτων Κατηγορίας 1, 2, 3, 4, ειδών πυροτεχνίας για το θέατρο Κατηγορίας Τ1, Τ2
Άδεια μεταφοράς όπλων ή αντικειμένων που χαρακτηρίζονται ως συλλεκτικά, ιστορικά ή οικογενειακά κειμήλια
Άδεια μεταφοράς όπλων από τη χώρα μας προς κράτος-μέλος της Ε.Ε. για επισκευή και επαναμεταφορά στη χώρα μας
Άδεια μεταφοράς όπλων για την καταστροφή συγκολλούμενου υλικού σε περιστροφικούς κλιβάνους, μερών και φυσιγγίων αυτών
Άδεια μεταφοράς όπλων και διοπτρών για τον εφοδιασμό, για χρήση των κτηνιατρικών και δασικών υπηρεσιών
Άδεια μεταφοράς όπλων και συσκευών ειδικού τύπου που χρησιμοποιούνται για την αναισθητοποίηση και εκδίωξη
Άδεια μεταφοράς όπλων σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για επισκευή και επαναμεταφορά στη χώρα μας
Άδεια μεταφοράς όπλων σκοποβολής, μερών και φυσιγγίων αυτών, εξομοιωτών σκοποβολής. Προκειμένου για εμπόρους άδεια εισαγωγής
Άδεια οπλοφορίας για την προστασία προσώπων, την ασφάλεια αντικειμένων, επιχειρήσεων ή εγκαταστάσεων
Άδεια οπλοφορίας ειδικών όπλων ή συσκευών εκτόξευσης ειδικού τύπου κροτίδων για την απομάκρυνση πτηνών από χώρους αεροδρομίων
Άδεια οπλοφορίας σε υπηκόους κράτους-μέλους Ε.Ε. για την προστασία προσώπων, την ασφάλεια αντικειμένων, επιχειρήσεων ή εγκαταστάσεων
Άδεια προσωρινής εισαγωγής σκοπευτικών όπλων σε αθλητές ξένων αποστολών και επανεξαγωγής αυτών
Άδεια προσωρινής κατασκευής, μετασκευής, συναρμολόγησης, δειγμάτων πυροβόλων όπλων ή ουσιωδών συστατικών μερών τους
Άδεια πώλησης ή διάθεσης περιστρόφων-πιστολίων και φυσιγγίων που είχαν αφαιρεθεί
Άδεια σε αστυνομικό υπάλληλο για δημοσιεύσεις και έκδοση βιβλίων εφόσον γίνεται χρήση πληροφοριών αντλούμενων από την Υπηρεσία
Άδεια σε αστυνομικό υπάλληλο εθελοντή δότη προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων
Άδειες απουσίας ένστολου προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας
Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής σε πολίτες της Ένωσης που διαμένουν στην Ελλάδα
Έγκριση εγγραφής και διαγραφής των πάσης φύσεως υλικών και μέσων που περιέχονται στην κυριότητα της Ελληνικής Αστυνομίας
Έγκριση εισόδου και εξόδου εκτός των ελεγχόμενων μεθοριακών διαβάσεων και καθορισμός τρόπου διενέργειας ελέγχου
Έγκριση μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα
Έγκριση ναυτολόγησης αλλοδαπού υπηκόου χώρας για την οποία δεν απαιτείται θεώρηση εισόδου Schengen
Έκδοση Απόφασης Εισόδου Αλλοδαπού στη Χώρα, παρά την Ύπαρξη Απαγορευτικού Λόγου
Έκδοση Δελτίου Απόστρατου Ανώτατου Αξιωματικού
Έκδοση Δελτίου Απόστρατου Αστυνομικού θύματος τρομοκρατίας
Έκδοση Δελτίου Επιτίμου
Έκδοση Ελληνικού Διαβατηρίου
Έκδοση άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου
Έκδοση απόφασης εκποίησης υλικών ανακύκλωσης, βάσει των πρακτικών επιθεώρησης υλικών
Έκδοση δελτίου ταυτότητας σε μόνιμους κατοίκους Γερμανίας
Έκδοση δελτίου ταυτότητας σε μόνιμους κατοίκους Κύπρου
Έκδοση περιοδικού ενημερωτικού δελτίου νομοθεσίας, νομολογίας & γνωμοδοτήσεων
Έκτακτη μετάθεση αστυνομικών από και προς τις υπηρεσίες ασφάλειας ΠτΔ, Βουλής των Ελλήνων, Πρ. Κυβέρνησης & γραφείων αντιστράτηγων ΕΛ.ΑΣ.
Έκτακτη μετάθεση αστυνομικών για ανάθεση καθηκόντων ασφαλείας υπουργών, αναπλ. υπουργών, υφυπουργών ή γενικών γραμματέων υπουργείων
Έκτακτη μετάθεση αστυνομικών για την εκτέλεση καθηκόντων πυροτεχνουργών ή συνοδών αστυνομικών σκύλων
Έκτακτη μετάθεση αστυνομικών, ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων σε περίπτωση παραπομπής σε δίκη για συγκεκριμένα αδικήματα
Έκτακτη μετάθεση αστυνομικών, ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων σε περίπτωση υποβάθμισης ή κατάργησης υπηρεσίας ή ίδρυσης νέας
Έκτακτη μετάθεση για λόγους συνυπηρέτησης.
Έκτακτη μετάθεση σε περίπτωση αίτησης αμοιβαίας μετάθεσης.
Έκτακτη μετάθεση σε περίπτωση θανάσιμου τραυματισμού γονέα ή αδελφού κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής
Έκτακτη μετάθεση σε περίπτωση θανάτου συζύγου ή τέκνου ή πάθησης από δυσίατο νόσημα.
Έκτακτη μετάθεση σε περίπτωση προαγωγής σε ανώτερο ή ανώτατο βαθμό.
Έλεγχος καταλληλότητας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας να φέρει πυροβόλο όπλο
Ένταξη Αστυνομικών αθλητών της Υπηρεσίας Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού σε ανώτερη κατηγορία
Ένταξη Ειδικών Φρουρών και Συνοριακών Φυλάκων στο Αστυνομικό Προσωπικό
Ένταξη υλικών στο Νέο Γενικό Ονομαστικό Ειδών (Ν.Γ.Ο.Ε.)
Έξοδος Από το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας του Κατώτερου Αστυνομικού Προσωπικού Κατόπιν Αίτησης
Έξοδος Από το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας του Κατώτερου Αστυνομικού Προσωπικού Λόγω Ορίου Ηλικίας
Αναγγελία Ασκήσεως Επαγγέλματος Κατασκευαστών Κλειδιών - Επισκευαστών Κλειδαριών (φυσικό πρόσωπο)
Αναγγελία Ασκήσεως Επαγγέλματος Κατασκευαστών Κλειδιών – Επισκευαστών Κλειδαριών (νομικό πρόσωπο)
Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος παλαιοπώλη, ενεχυροδανειστή, αργυραμοιβού (φυσικό πρόσωπο)
Ανανέωση Άδειας Εργασίας Προσωπικού Ασφαλείας Ιδιωτικής Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας
Ανανέωση Άδειας Εργασίας Προσωπικού Γραφείων Ιδιωτικών Ερευνών
Ανανέωση Άδειας Λειτουργίας Γραφείου Ιδιωτικών Ερευνών (Ατομική Επιχείρηση)
Ανανέωση Άδειας Λειτουργίας Γραφείου Ιδιωτικών Ερευνών (Εταιρεία)
Ανανέωση Άδειας Λειτουργίας Ιδιωτικής Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας (Ατομική Επιχείρηση)
Ανανέωση Άδειας Λειτουργίας Ιδιωτικής Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας (Εταιρεία)
Ανανέωση Άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου
Ανανέωση Θητείας Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου (Σ.Φ.Ο.Χ.)
Ανανέωση εγγράφου διαμονής πολιτών Ηνωμένου Βασιλείου ως δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης Η.Β. – Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αντικατάσταση δελτίου ταυτότητας λόγω απώλειας
Αντικατάσταση δελτίου ταυτότητας λόγω κλοπής
Αντικατάσταση δελτίου ταυτότητας λόγω μεταβολής στοιχείων του κατόχου
Αντικατάσταση δελτίου ταυτότητας λόγω παρέλευσης δεκαπενταετίας
Αντικατάσταση δελτίου ταυτότητας λόγω φθοράς
Αντικατάσταση εγγράφου διαμονής σε πολίτες Ηνωμένου Βασιλείου ως δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης Η.Β. – Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αντιμετώπιση Οικονομικού Εγκλήματος Αρμοδιότητας Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας
Αξιολόγηση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας
Αξιολόγηση προσόντων ένστολου προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας
Αξιοποίηση αποτελεσμάτων μεταβολών κοινωνικών και άλλων συνθηκών που επηρεάζουν την αποστολή της Ελληνικής Αστυνομίας
Απαγόρευση Δημόσιας Υπαίθριας Συνάθροισης
Αποστρατεία Αξιωματικών Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων λόγω υποβολής αίτησης αποστρατείας
Αποστρατεία Αξιωματικών Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων λόγω υποβολής αίτησης παραίτησης
Απόδοση επικήδειων τιμών (Ελληνική Αστυνομία)
Απόλυση - Αποστρατεία Αστυνομικού Προσωπικού Ειδικών Φρουρών και Συνοριακών Φυλάκων Λόγω Σωματικής Ανικανότητας
Απόλυση Ειδικών Φρουρών και Συνοριακών Φυλάκων Κατόπιν Αίτησης
Απόλυση Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου (Σ.Φ.Ο.Χ.)
Απόσπαση αστυνομικών για συγκρότηση ειδικής ομάδας δίωξης τοπικού ενδιαφέροντος και ομάδων πρόληψης, καταστολής εγκληματικότητας
Απόσπαση αστυνομικών σε δημόσια (στρατιωτική ή πολιτική) υπηρεσία του εσωτερικού
Απόσπαση αστυνομικών σε περίπτωση άσκησης ποινικής δίωξης για συγκεκριμένα αδικήματα
Απόσπαση αστυνομικών, ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων για σοβαρούς λόγους πειθαρχίας
Απόσπαση αστυνομικών, ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων για την άσκηση καθηκόντων ως αιρετοί στην τοπική αυτοδιοίκηση
Απόσπαση αστυνομικών, ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων για την αντιμετώπιση σοβαρών υπηρεσιακών αναγκών
Απόσπαση αστυνομικών, ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων σε περίπτωση σπουδών τους σε σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Απόσπαση νεοεξερχόμενων αστυφυλάκων
Αρχική έκδοση δελτίου ταυτότητας
Αστυνομικός της Γειτονιάς
Αυτεπάγγελτη Απόλυση Ειδικών Φρουρών και Συνοριακών Φυλάκων
Αυτοδίκαιη παύση εγγραφών από τον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών
Βαθμολογικές Μεταβολές Λόγω Ανδραγαθίας του Κατώτερου Αστυνομικού Προσωπικού Ειδικών Φρουρών και Συνοριακών Φυλάκων
Βεβαίωση εγγραφής σε πολίτες της Ένωσης που διαμένουν στην Ελλάδα ως μέλη οικογένειας πολίτη της Ένωσης
Βεβαίωση εγγραφής σε πολίτες της Ένωσης που διαμένουν στην Ελλάδα ως μισθωτοί ή μη μισθωτοί
Βεβαίωση εγγραφής σε πολίτες της Ένωσης που διαμένουν στην Ελλάδα ως οικονομικά ανενεργά άτομα
Βεβαίωση εγγραφής σε πολίτες της Ένωσης που διαμένουν στην Ελλάδα ως σπουδαστές
Γνωστοποίηση Δημόσιας Υπαίθριας Συνάθροισης στην Αστυνομική Αρχή
Δήλωση Κλοπής/Απώλειας Ελληνικού Διαβατηρίου
Δήλωση τόπου συμφερόντων Αστυνομικού Προσωπικού και Ειδικών Φρουρών
Διάλυση Δημόσιας Υπαίθριας Συνάθροισης
Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών για τους ασκούντες τα Επάγγελματα των Αργυραμοιβών, Παλαιοπωλών, Ενεχυροδανειστών
Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών για τους ασκούντες το Επάγγελμα των Κατασκευαστών Κλειδιών και Επισκευαστών Κλειδαριών
Διαχείριση διοικητικών μέτρων απαγόρευσης εξόδου που επιβάλλονται κατόπιν έκδοσης περιοριστικών όρων από εισαγγελικές αρχές
Διαχείριση διοικητικών μέτρων απαγόρευσης εξόδου που επιβάλλονται στους ανυπότακτους και λιποτάκτες
Διαχείριση διοικητικών μέτρων με σκοπό την αναζήτηση και κατάσχεση εγγράφων λόγω κλοπής, υπεξαίρεσης, απώλειας ή ακύρωσής
Διενέργεια διαβατηριακού ελέγχου σε αλλοδαπούς ναυτικούς φορτηγών πλοίων σε μη νομοθετημένο σημείο εισόδου
Διοικητικές Κυρώσεις σε βάρος Εργαζομένων σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας
Διοικητικές Κυρώσεις σε βάρος Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας
Διοικητική έρευνα ένστολου προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας η οποία δε συνιστά πειθαρχική δίωξη
Εγγραφή συνδρομητή στο περιοδικό "Αστυνομική Ανασκόπηση"
Εγκατάσταση και λειτουργία Συστημάτων Επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους
Εθελοντική προεγγραφή για ηλεκτρονική αναγνώριση του πολίτη (portal.astynomia.gr)
Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (ΕΔΤΟ) από Αλβανία
Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (ΕΔΤΟ) από Τουρκία
Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (ΕΔΤΟ) από χώρες της τ. ΕΣΣΔ
Εισαγωγή αστυνομικών στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων Ημ. Γενικού Λυκείου
Εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Ελληνικής Αστυνομίας με το σύστημα των Γενικών Πανελλαδικών Εξετάσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ
Εκπαίδευση Οδηγών αστυνομικού προσωπικού
Εκπαίδευση αστυνομικού προσωπικού
Εκπόνηση Ετήσιας Έκθεσης της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας
Εκπόνηση Ετήσιας Μελέτης σε Θέματα Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
Ενημέρωση των πολιτών, από την Ελληνική Αστυνομία, για θέματα Ενδοοικογενειακής Βίας
Εξέταση αιτημάτων για παροχή πληροφοριών σχετικά με καταχωρίσεις δεδομένων στην Εθνική Βάση Δεδομένων
Εξέταση αιτημάτων για παροχή πληροφοριών σχετικά με καταχωρίσεις δεδομένων στον Ε.Κ.ΑΝ.Α ή στο Σύστημα Πληροφοριών Schengen
Εξέταση αιτημάτων για τη διαγραφή διοικητικών μέτρων από τον Ε.Κ.ΑΝ.Α ή το Εθνικό Σύστημα Πληροφοριών Schengen
Επανακατάταξη στην Ελληνική Αστυνομία
Επαναφορά Αξιωματικών στην ενεργό υπηρεσία από την κατάσταση υπηρεσίας γραφείου
Επαναφορά στην Ενεργό Υπηρεσία Αστυνομικού Προσωπικού Ειδικών Φρουρών Συνοριακών Φυλάκων από την κατάσταση Υπηρεσίας Γραφείου
Επιβολή Περιορισμών σε Δημόσια Υπαίθρια Συνάθροιση
Επιβολή διοικητικών μέτρων με σκοπό την άρνηση εισόδου ή διαμονής σε αλλοδαπούς για λόγους δημόσιας τάξης, ασφάλειας ή υγείας
Επιβολή διοικητικών μέτρων με σκοπό την απαγόρευση εισόδου, σε υπηκόους τρίτων χωρών που παραβιάζουν το νόμιμο χρόνο διαμονής
Επιλογή αστυνομικών για εκπαίδευση ως χειριστές - συνοδοί ή ως εκπαιδευτές αστυνομικών σκύλων
Εσωτερικές μετακινήσεις ένστολου προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ)
Ετήσια Έκθεση Υποθέσεων Ενδοοικοικογενειακής Βίας των οποίων επιλήφθηκαν οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας
Ευρωπαϊκό Δελτίο Πυροβόλων Όπλων
Ηθικές Αμοιβές ένστολου προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας
Θέση Αξιωματικών στην Κατάσταση Υπηρεσίας Γραφείου
Θέση Δοκίμων Αστυφυλάκων στην κατάσταση Υπηρεσίας Γραφείου και απονομή βαθμού
Θέση Δοκίμων Υπαστυνόμων στην κατάσταση Υπηρεσίας Γραφείου και απονομή βαθμού
Θέση Κατώτερου Αστυνομικού Προσωπικού Ειδικών Φρουρών και Συνοριακών Φυλάκων στην Κατάσταση Υπηρεσίας Γραφείου
Θεσμοθέτηση νέων συνοριακών σημείων διέλευσης
Καθοδήγηση των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας
Καθορισμός στολής ένστολου προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας
Κατ Εξαίρεση Διορισμός Συγγενών των Τραυματισθέντων/Θανόντων Αστυνομικών
Κατ Εξαίρεση Διορισμός τραυματισθέντων πολιτών από Ενέργειες της Ελληνικής Αστυνομίας
Καταγγελία για εγκλήματα κυβερνοχώρου
Κατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού σε Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας
Κατανομή οργανικών θέσεων υγειονομικού προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας σε ειδικότητες
Καταστροφή ατομικών στοιχείων σημάνσεως
Καταχώρηση Αντικειμένων στο SIS II με σκοπό τον ειδικό ή διακριτικό έλεγχο για λόγους Δημόσιας Ασφάλειας
Καταχώρηση Αντικειμένων στο SIS II που πρέπει να κατασχεθούν ή να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία
Καταχώρηση Εξαφανισθέντων Ατόμων στο SIS II
Καταχώρηση προσώπων στο SIS II με σκοπό τον ειδικό ή διακριτικό έλεγχο για λόγους Δημόσιας Ασφάλειας
Κατ’ εξαίρεση διορισμός διακριθέντος πολίτη για εξαίρετη πράξη
Κοινοποίηση στις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας νομοθετημάτων αστυνομικού ενδιαφέροντος
Λειτουργία βιβλιοθήκης Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας
Μέριμνα για την ίδρυση, την οργάνωση, τη λειτουργία και τον έλεγχο των λεσχών της Ελληνικής Αστυνομίας
Μελέτη και εισήγηση για τη σύσταση θερέτρων ή παιδικών σταθμών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Χώρας
Μεταβίβαση μοτοποδηλάτου
Μετακινήσεις ειδικών φρουρών που συγκροτούν τις ομάδες προστασίας πανεπιστημιακών ιδρυμάτων (Ο.Π.Π.Ι.)
Μετεκπαίδευση Οδηγών αστυνομικού προσωπικού
Μητρώο Εφέδρων του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας
Μονιμοποίηση Ειδικών Φρουρών και Συνοριακών Φυλάκων στην Ελληνική Αστυνομία
Ονομασία Δοκίμων Αστυφυλάκων σε Αστυφύλακες
Ονομασία Δοκίμων Υπαστυνόμων σε Υπαστυνόμους Β
Οργάνωση εκθέσεων για την προβολή της ιστορίας του αστυνομικού θεσμού στην Ελλάδα
Παραίτηση Δοκίμων Αστυφυλάκων και Δοκίμων Υπαστυνόμων
Παραχώρηση Αιγίδας της Ελληνικής Αστυνομίας
Παροχή στοιχείων σε εκπροσώπους Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ)
Παροχή υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας προς τρίτους, με καταβολή ανταλλάγματος
Πειθαρχικός έλεγχος ένστολου προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας ο οποίος συνιστά πειθαρχική δίωξη
Προαγωγές Αρχιφυλάκων Γενικών Καθηκόντων (Μη Ανακριτικών Υπαλλήλων) στο Βαθμό του Ανθυπαστυνόμου Κατόπιν Αίτησης
Προαγωγές Κατώτερου Αστυνομικού Προσωπικού Ενόψει Εξόδου Από το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας
Προαγωγές αξιωματικών γενικών και ειδικών καθηκόντων της ελληνικής αστυνομίας
Προαγωγή Ανθυπαστυνόμων Κατόπιν Αποφοίτησης Από το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α.)
Προαγωγή Αρχιφυλάκων Ανθυπαστυνόμων Ειδικών Καθηκόντων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. και Αρχιφυλάκων Γενικών Καθηκόντων του Π.Δ. 82/2006
Προαγωγή Αρχιφυλάκων του Π.Δ. 82/2006 Πτυχιούχων Πανεπιστημίου ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.)
Προαγωγή Αστυφυλάκων Υπαρχιφυλάκων και Αρχιφυλάκων Με Οργανική Θέση Αστυφύλακα στο Βαθμό Αρχιφύλακα Κατόπιν Προαγωγικών Εξετάσεων
Προσφυγή κατά απορριπτικής απόφασης χορήγησης άδειας οπλοφορίας, πυρομαχικών εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανισμών
Προσωρινές μετακινήσεις αστυνομικών, ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων
Προσωρινή άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου που εισήχθη από χώρα μη μέλος Ε.Ε. χωρίς άδεια εισαγωγής
Πρόγραμμα τροχονομικής αστυνόμευσης αυτοκινητοδρόμων
Πρόσβαση κοινού σε δεδομένα του SIS II
Πρόσβαση σε αρχείο φακέλων πολιτικών φρονημάτων
Πρόσβαση στο Ιστορικό Αρχείο της Ελληνικής Αστυνομίας
Πρόσληψη Ειδικών Φρουρών
Πρόσληψη Κληρικών της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού ως Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας
Πρόσληψη Συνοριακών Φυλάκων
Πρόσληψη Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου
Πρόσληψη ιδιωτών στην Ελληνική Αστυνομία έπειτα από εξαίρετη πράξη
Πρόσληψη ιδιωτών στην Ελληνική Αστυνομία ως Αστυνομικό Προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων
Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Ελληνικής Αστυνομίας (Σ.Ε.Π.Ε.Α.)
Συμμετοχή Αστυνομικών αθλητών-προπονητών -διαιτητών της Υπηρεσίας Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού σε αθλητικές εκδηλώσεις
Συμμετοχή ένστολου προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας σε Σωματεία - Ενώσεις Προσώπων
Συμμετοχή της Ελληνικής Αστυνομίας σε εθνικές εορτές
Συμμετοχή της Μουσικής της Ελληνικής Αστυνομίας σε εκδηλώσεις άλλων φορέων
Συμπλήρωση ειδικού εντύπου με τα δακτυλοσκοπικά δεδομένα ατόμου για την παράδοσή του σε Διπλωματική Αρχή
Σύσταση ή κατάργηση των οργανικών θέσεων των κατηγοριών προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης
Σύσταση νέων κατηγοριών οργανικών θέσεων προσωπικού των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης
Τήρηση Βιβλίου Πελατών από ξενοδοχεία και άλλα καταλύματα. Έλεγχος από την Ελληνική Αστυνομία
Τακτικές μεταθέσεις συνοριακών φυλάκων.
Τεχνική αστυνόμευση οδικού δικτύου από την Ελληνική Αστυνομία
Τοπικός Αστυνόμος
Τοποθετήσεις Νεοεξερχόμενων Υπαστυνόμων Β από τη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας
Τοποθετήσεις Νεοεξερχόμενων Υπαστυνόμων Β από το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α.)
Τοποθετήσεις αστυνομικού προσωπικού που επανακατατάσσεται ή επαναφέρεται καθ οιονδήποτε τρόπο στην ενεργό υπηρεσία
Τοποθετήσεις αστυνομικού προσωπικού που μετατάσσεται σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου
Τοποθετήσεις ειδικών φρουρών (Ο.Π.Π.Ι) που επανέρχονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ενεργό υπηρεσία
Τοποθετήσεις ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων που επαναφέρονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ενεργό υπηρεσία
Τοποθετήσεις ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων που μετατάσσονται σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου.
Τοποθετήσεις ειδικών φρουρών που συγκροτούν τις ομάδες προστασίας πανεπιστημιακών ιδρυμάτων (Ο.Π.Π.Ι.)
Τοποθετήσεις ειδικών φρουρών.
Τοποθετήσεις νεοεξερχόμενων αστυφυλάκων.
Τοποθετήσεις συνοριακών φυλάκων ορισμένου χρόνου.
Τοποθετήσεις συνοριακών φυλάκων.
Υλικές Αμοιβές ένστολου προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας
Υπηρεσιακές άδειες οδήγησης προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας
Χειριστές ή Τεχνικοί Στελεχωμένων και μη Αεροσκαφών των Σωμάτων Ασφαλείας
Χορήγηση ατομικών στοιχείων εγκληματικού παρελθόντος βάσει δημογραφικών στοιχείων
Χορήγηση ατομικών στοιχείων εγκληματικού παρελθόντος μετά από δακτυλοσκόπηση
Χορήγηση εγγράφου διαμονής σε πολίτες Ηνωμένου Βασιλείου ως δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης Η.Β. – Ευρωπαϊκής Ένωσης
Χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας στο αστυνομικό προσωπικό
Χορήγηση στοιχείων ατόμου από τη βάση Eurodac (CAT9)
[επεξεργασία]
Γενικές Διευθύνσεις του Φορέα (από Μητρώο της Απογραφής)

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΕΩΝΑ ΘΗΒΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΙΡΥΝΘΑΣ
ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΒΟΛΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Ι
ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΙΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ & ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΧΙΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΓΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΥΛΩΝΑ
ΕΠΙΛΟΓΗ - ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΛΕΩΝΑ ΘΗΒΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΕΙΔΙΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΕΩΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΩ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.