Πιστοποιητικό σπουδαστικής κατάστασης (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc6f633ce-98e7-454a-835a-7d6806dc67e7 122711

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΚΕΠ, Γραμματεία

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

  Αριθμός δικαιολογητικών

  0 έως 1

  Κόστος

  0.00

  Εκτιμώμενος χρόνος

  Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά την έκδοση πιστοποιητικού σπουδαστικής κατάστασης σε σπουδαστές της ΑΣΠΑΙΤΕ για κάθε νόμιμη χρήση, για φορολογική χρήση ή στρατολογική χρήση.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)


  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Τίτλος

  Αίτηση σπουδαστή

  Σημειώσεις

  Η αίτηση υποβάλλεται είτε έγχαρτα είτε ηλεκτρονικά και εξ αποστάσεως.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Παραγωγή εγγράφου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Πιστοποιητικό σπουδαστικής κατάστασης (ΑΣΠΑΙΤΕ) Χορήγηση πιστοποιητικού σπουδών ΑΣΠΑΙΤΕ

       Επίσημος τίτλος

       Χορήγηση πιστοποιητικού σπουδών (σπουδαστικής κατάστασης) ΑΣΠΑΙΤΕ

       Γλώσσες παροχής

       Ελληνικά

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά), Βιντεοκλήση, Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

        ,,,,


       • 1 Εκπαιδευτικές Ο/η ενδιαφερόμενος/η να είναι σπουδαστής/σπουδάστρια του εκπαιδευτικού ιδρύματος.


        Όχι Όχι

       • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο/η ενδιαφερόμενος/η να είναι κάτοχοι κωδικών taxisnet για την εξυπηρέτησή τους μέσω της ενιαίας πύλης δημόσιας διοίκησης gov.gr είτε κάτοχοι του ακαδημαϊκού κωδικού για την πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα του ΑΣΠΑΙΤΕ.. Μετά την επικύρωση της προεγγραφής στο σύστημα των σπουδαστών από τις γραμματείες των ακαδημαϊκών τμημάτων, η διαδικασία απόκτησης ακαδημαϊκού username και password γίνεται από την ιστοσελίδα https://uregister.aspete.gr/ ακολουθώντας τις οδηγίες εγγραφής. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της εγγραφής οι σπουδαστές μπορούν να έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική γραμματεία στη διεύθυνση : https://studentweb.aspete.gr/ Για την απόκτηση ακαδημαϊκής ταυτότητας οι σπουδαστές πρέπει να ακολουθήσουν τις διαδικασίες στην διεύθυνση : https://academicid.minedu.gov.gr/ Για μελλοντική ανάκτηση η αλλαγή κωδικού οι σπουδαστές πρέπει πρώτα να ακολουθήσουν την διαδικασία εισαγωγής των στοιχείων τους στην διεύθυνση: https://mypassword.aspete.gr/

        Όχι Όχι

       • 1 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση εξουσιοδότησης από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργεί για λογαριασμό του, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης υποθέσεων και μέχρι του εύρους εξουσίας που του παρέχεται. Η εξουσιοδότηση για να είναι αποδεκτή από κάθε διοικητική αρχή θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος και άμεσα ενδιαφερόμενου προσώπου, καθώς με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δήλωση της βούλησής του. Η εξουσιοδότηση εκδίδεται είτε με επίσκεψη του πολίτη σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του στο κείμενο εξουσιοδότησης που επιθυμεί, είτε με τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης εξουσιοδότησης (e-exousiodotisi), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr) της δημόσιας διοίκησης. Εξουσιοδότηση

        Η διαδικασία αφορά στην έκδοση εξουσιοδότησης από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργεί για λογαριασμό του, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης υποθέσεων και μέχρι του εύρους εξουσίας που του παρέχεται. Η εξουσιοδότηση για να είναι αποδεκτή από κάθε διοικητική αρχή θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος και άμεσα ενδιαφερόμενου προσώπου, καθώς με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δήλωση της βούλησής του. Η εξουσιοδότηση εκδίδεται είτε με επίσκεψη του πολίτη σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του στο κείμενο εξουσιοδότησης που επιθυμεί, είτε με τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης εξουσιοδότησης (e-exousiodotisi), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr) της δημόσιας διοίκησης.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

        Σημειώσεις: Ως αποδεικτικό νόμιμης εκπροσώπησης, μπορεί να προσκομιστεί επίσης και συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

        Όχι 3070

       • Νόμος 4 3027 2002 152 Α

        Περιγραφή Ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) Κατάργηση της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020100152

       • 1 Εκκίνηση της διαδικασίας        Όχι Όχι


       • 2 Ψηφιακό αίτημα του πολίτη        Ναι Όχι


       • 3 Παραλαβή αίτησης του πολίτη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας


        Περιγραφή Ο πολίτης υποβάλει τη σχετική αίτηση στη Γραμματεία της Σχολής ή στο ΚΕΠ.

        Ναι Όχι


       • 4 Αναζήτηση σπουδαστή στο μητρώο σπουδαστών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Όχι Όχι


       • 5 Έκδοση βεβαίωσης


        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Όχι Ναι


       • Πιστοποιητικό σπουδαστικής κατάστασης (ΑΣΠΑΙΤΕ) Έκδοση πιστοποιητικού σπουδών (σπουδαστικής κατάστασης) από την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.