Πιστοποιητικό Θαλάσσιας Υπηρεσίας σε Ναυτικούς

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση17b230f0-9c84-4ddc-a1f7-fa727c119de4 375939

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΚΕΠ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  2

  Κόστος

  0.00

  Εκτιμώμενος χρόνος

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση σε ναυτικούς πιστοποιητικού θαλάσσιας υπηρεσίας (εναλλακτικές ονομασίες: πίνακας θαλάσσιας υπηρεσίας ή μηχανογραφικό). Απευθύνεται σε ναυτικούς.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Παρατηρήσεις

  Σκοπός της διαδικασίας είναι η «πιστοποίηση» της θαλάσσιας υπηρεσίας των ναυτικών, ώστε να μπορέσουν να αποδείξουν την εμπειρία τους σε τρίτους φορείς , σε ναυτιλιακές εταιρείες ή για κατάθεση σε προκηρύξεις.

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση
  Τι θα χρειαστείτε

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Ιεραρχική Προσφυγή


     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Πίνακας Θαλάσσιας Υπηρεσίας Ναυτικού

       Επίσημος τίτλος

       Χορήγηση Πιστοποιητικού Θαλάσσιας Υπηρεσίας σε Ναυτικούς


       Μητρώα που τηρούνται

       ΒΑΣΗ ΠΛΟΙΩΝ-ΝΑΥΤΙΚΩΝ

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα, email

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,


       • 1 Εργασιακές Ο ναυτικός ή άλλο πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο προς τούτο, έχει δικαίωμα να αιτηθεί τη διαδικασία, προκειμένου να πιστοποιήσει την θαλάσσια προϋπηρεσία του, δεδομένου ότι είναι κάτοχος ναυτικού φυλλαδίου.

        Όχι Όχι

       • 1 Ναυτικό φυλλάδιο Αποδεικτικό έγγραφο εργασίας

        Ναυτικό φυλλάδιο

        Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα, Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 8181

       • 2 Αστυνομική ταυτότητα Ταυτοποιητικό έγγραφο

        Αστυνομική ταυτότητα

        Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα, Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 2244

       • 3 Διαβατήριο ενδιαφερομένου ναυτικού ή εξουσιοδοτούμενου Ταυτοποιητικό έγγραφο

        Διαβατήριο ενδιαφερομένου ναυτικού ή εξουσιοδοτούμενου

        Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα, Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

        Ναι 2244

       • Προεδρικό Διάταγμα 23 13 2018 26 Α

        Περιγραφή Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Αρμοδιότητες Τμήματος Αναγνώρισης Θαλάσσιας Υπηρεσίας της Διεύθυνσης Ναυτικής Εργασίας.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100026

       • 1 Εκκίνηση της διαδικασίας        Όχι Όχι


       • 2 Παραλαβή της αίτησης με επίσκεψη στο κατάστημα

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο ναυτικός ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του, προσέρχεται αυτοπροσώπως στο Τμήμα Αναγνώρισης Θαλάσσιας υπηρεσίας και αιτείται προφορικώς την χορήγηση πιστοποιητικού θαλάσσιας υπηρεσίας επιδεικνύοντας την ταυτότητά του ή την εξουσιοδότηση και το ναυτικό φυλλάδιο του ναυτικού.

        Ναι Όχι


       • 3 Παραλαβή της αίτησης μέσω ηλ. ταχυδρομείου (email)

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος ναυτικός αποστέλλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Αναγνώρισης Θαλάσσιας Υπηρεσίας (dner.d@hcg.gr) με το αίτημα αποστολής του πιστοποιητικού, επισυνάπτοντας φωτοτυπία της αστυνομικής του ταυτότητας και των σελίδων 4 & 5 του ναυτικού φυλλαδίου.

        Ναι Όχι


       • 4 Παραλαβή της αίτησης μέσω ΚΕΠ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος ναυτικός προσέρχεται σε ΚΕΠ και συμπληρώνει την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση με κωδικό αιτήματος ΚΕΠ : 0264, η οποία αποστέλλεται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Αναγνώρισης Θαλάσσιας Υπηρεσίας (dner.d@hcg.gr), επισυνάπτοντας τη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας και των σελίδων 4 & 5 του ναυτικού φυλλαδίου.

        Ναι Όχι


       • 5 Χρέωση της αίτησης σε αρμόδιο υπάλληλο

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Η αίτηση με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά χρεώνεται σε αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος Αναγνώρισης Θαλάσσιας Υπηρεσίας της Διεύθυνσης Ναυτικής Εργασίας.

        Όχι Όχι


       • 6 Αναζήτηση στη Βάση Πλοίων-Ναυτικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος με βάση τον αριθμό ναυτικού φυλλαδίου (ΜΕΘ) ή το ονοματεπώνυμο του ναυτικού αναζητά τον πίνακα θαλάσσιας υπηρεσίας από τη Βάση Πλοίων Ναυτικών.

        Όχι Όχι


       • 7 Εκτύπωση Πίνακα Θαλάσσιας Υπηρεσίας ναυτικού

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος εκτυπώνει τον πίνακα θαλάσσιας υπηρεσίας όπως αυτός αντλείται από τη Βάση Πλοίων Ναυτικών (λαμβάνει αυτόματα ηλεκτρονικό πρωτόκολλο κατά την εκτύπωση). Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος ναυτικός σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο πιστοποιητικό ως προβλεπόμενο σε άλλη δημόσια υπηρεσία (πέραν του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής), ο χειριστής υπογράφει και σφραγίζει τον εκτυπωμένο πίνακα.

        Όχι Ναι


       • 8 Επίδοση του Πίνακα Θαλάσσιας Υπηρεσίας στον ενδιαφερόμενο ναυτικό

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Επιδίδεται στον ενδιαφερόμενο ναυτικό ο εκτυπωμένος πίνακα θαλάσσιας υπηρεσίας.

        Όχι Όχι       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.