Μεταδημότευση άγαμου ενηλίκου σε δημοτολόγιο δήμου ή κοινότητας εκτός του τόπου καταγωγής του ίδιου ή των γονέων του

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση9d795870-554d-44b7-b28c-f94ff5ffabc8 953125

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δήμοι, ΚΕΠ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

  Αριθμός δικαιολογητικών

  3 +
  (2)

  Κόστος

  0.00

  Εκτιμώμενος χρόνος

  15 Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην μεταφορά εκλογικών δικαιωμάτων και άνοιγμα νέας μερίδας ενηλίκων σε δημοτολόγιο δήμου διαφορετικού από αυτόν της καταγωγής τους, οι οποίοι μέχρι το χρονικό διάστημα υποβολής της αίτησης δεν έχουν τελέσει θρησκευτικό ή πολιτικό γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ


  Διάρκεια Ισχύος

  Αόριστη

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Παραλαβή αίτησης για μεταδημότευση

  Σημειώσεις

  Η αίτηση υποβάλλεται στο δημοτολόγιο του προς μεταδημότευση Δήμου ή σε οποιοδήποτε ΚΕΠ.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Μεταφορά εκλογικών δικαιωμάτων άγαμου, σε δημοτολόγιο δήμου ή κοινότητας εκτός του τόπου καταγωγής του

       Επίσημος τίτλος

       Μεταδημότευση άγαμου ενηλίκου σε δημοτολόγιο δήμου ή κοινότητας εκτός του τόπου καταγωγής του ίδιου ή των γονέων του


       Μητρώα που τηρούνται

       ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ
       Εκλογικοί Κατάλογοι

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,


       • 1 Υπηκοότητας Η διαδικασία της μεταδημότευσης αφορά μόνο σε ημεδαπούς οι οποίοι απέκτησαν την ελληνική υπηκοότητα από γέννηση και σε αλλοδαπούς οι οποίοι έχουν αποκτήσει ή ανακτήσει την ελληνική ιθαγένεια με τις ισχύουσες διατάξεις.

        Όχι Όχι

       • 2 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Απαιτείται η απόδειξη μόνιμης διαμονής στα όρια του προς μεταδημότευση Δήμου από διετίας τουλάχιστον.

        Όχι Όχι

       • 3 Οικογενειακές Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μέχρι το χρονικό διάστημα υποβολής της αίτησης να μην έχουν τελέσει θρησκευτικό ή πολιτικό γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.


        Όχι Όχι

       • 1 Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

        Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

        Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 6866

       • 2 Βεβαίωση διετούς διαμονής στα όρια του προς μεταδημότευση Δήμου Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας

        Βεβαίωση διετούς διαμονής στα όρια του προς μεταδημότευση Δήμου

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


        Σημειώσεις: Η διετία της μόνιμης κατοικίας που απαιτείται για τη μεταδημότευση, αποδεικνύεται με βεβαίωση του δημάρχου που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 279 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 9347

       • 3 Αντίγραφα λογαριασμών ΔΕΚΟ Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας

        Αντίγραφα λογαριασμών ΔΕΚΟ

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Προκειμένου να αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από τον υπάλληλο του ΚΕΠ η βεβαίωση διετούς διαμονής, ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει δύο λογαριασμούς ΔΕΚΟ, εκ των οποίων ο ένας είναι προ διετίας και ο άλλος πρόσφατος (τελευταίου εξαμήνου).

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 9347

       • 4 Αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων των δύο τελευταίων ετών Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας

        Αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων των δύο τελευταίων ετών

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Εναλλακτικά των λογαριασμών ΔΕΚΟ, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει τις φορολογικές δηλώσεις (Ε1) των δύο τελευταίων ετών.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 3

        Ναι 9347

       • 5 Πιστοποιητικό δημοτολογίου Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

        Πιστοποιητικό δημοτολογίου

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

        Σημειώσεις: Προσκομίζεται από τον πολίτη ή αναζητείται αυτεπάγγελτα από τον υπάλληλο του ΚΕΠ, πιστοποιητικό εγγραφής του ενδιαφερόμενου στο Δημοτολόγιο, στο οποίο θα αναγράφεται ως σκοπός έκδοσης ή μεταδημότευση.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 3964

       • 6 Υπεύθυνη δήλωση περί μη τέλεσης γάμου θρησκευτικού ή πολιτικού ή συμφώνου συμβίωσης, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, έως τη στιγμή υποβολής της αίτησης. Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη δήλωση περί μη τέλεσης γάμου θρησκευτικού ή πολιτικού ή συμφώνου συμβίωσης, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, έως τη στιγμή υποβολής της αίτησης.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7320

       • Νόμος 15 3463 2006
       • Νομοθετικό Διάταγμα 7 & 8 497 1991

        Περιγραφή Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, με τον τίτλο «Κώδικας Διαταγμάτων για τα Δημοτολόγια» των διατάξεων που ισχύουν και αναφέρονται στα δημοτολόγια, όπως καταρτίστηκε από την Ειδική Επιτροπή του άρθρου 1 του Ν. 1084/1980

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGVo0BSic6eqXdtvSoClrL8ogwUOGs3KFt5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIub4YZ2CnRTA-0fG YdL9csdB0rg-6O5PJ9kqWvVlefox

       • 1 Φυσική ταυτοποίηση πολίτη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


        Περιγραφή Ο υπάλληλος προβαίνει σε έλεγχο ταυτοπροσωπίας του πολίτη, με την επίδειξη ταυτοποιητικού εγγράφου.

        Όχι Όχι


       • 2 Έλεγχος πληρότητας προϋποθέσεων και δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


        Περιγραφή Ο υπάλληλος ελέγχει τα δικαιολογητικά που κατατίθενται προκειμένου να διαπιστώσει αν πληρούνται οι προύποθέσεις για τη μεταδημότευση.

        Όχι Όχι


       • 3 Πρωτοκόλληση αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


        Περιγραφή Ο υπάλληλος του ΚΕΠ ή του δημοτολογίου πρωτοκολλεί ηλεκτρονικά το αίτημα του ενδιαφερόμενου.

        Όχι Όχι


       • 4 Υπηρεσιακή αναζήτηση δικαιολογητικών της διαδικασίας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


        Περιγραφή Αν ο πολίτης δεν προσκομίσει ο ίδιος τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πιστοποιητικό γέννησης, βεβαίωση μονίμου κατοικίας), έχει τη δυνατότητα να τα αιτηθεί μέσω του ΚΕΠ. Ο υπάλληλος καταχωρίζει και πρωτοκολλεί το/τα υποαίτημα/τα.

        Όχι Όχι


       • 5 Διεκπεραίωση υποαιτημάτων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο υπάλληλος προωθεί το/τα υποαίτημα/τα στον αρμόδιο Δήμο. Μόλις παραληφθούν οι απαντήσεις επισυνάπτονται στον φάκελο της κυρίως αίτησης.

        Ναι Όχι


       • 6 Προώθηση αιτήματος στον αρμόδιο Δήμο - Διεκπεραίωση αιτήματος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Σημειώσεις Αν η αίτηση έχει υποβληθεί στο ΚΕΠ, ο υπάλληλος προωθεί το αίτημα στο αρμόδιο δημοτολόγιο το οποίο προβαίνει σε έλεγχο του φακέλου της αίτησης και στη διεκπεραίωσή του.

        Ναι Όχι


       • 7 Έκδοση απόφασης δημάρχου ή προέδρου κοινότητας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Σύνταξη Απόφασης Δημάρχου με την οποία οριστικόποιείται η μεταδημότευση του ενδιαφερόμενου στον νέο Δήμο.

        Σημειώσεις Η έκδοση της θετικής απόφασης του δημάρχου ή του προέδρου της κοινότητας είναι άμεσα εκτελεστή. Συνεπάγεται την κτήση δημοτικότητας στον νέο δήμο και άμεση απώλεια της δημοτικότητας στον προηγούμενο δήμο εγγραφής.

        Όχι Όχι


       • 8 Κοινοποίηση της απόφασης του δημάρχου ή του προέδρου της κοινότητας στον προηγούμενο δήμο εγγραφής και στον ενδιαφερόμενο

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η απόφαση κοινοποιείται αμέσως στον Δήμο ή στην κοινότητα αρχικής δημοτικότητας, για τη διαγραφή του μεταδημοτεύσαντος, και στον πολίτη.

        Όχι Ναι       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.