Γνωστοποίηση Έναρξης Λειτουργίας Εργοστασίου ή Οινοποιείου για την Παρασκευή Συμπυκνωμένου Γλεύκους

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηf465c484-24b8-4c94-8842-55e387744025 290500 Notification of Commencement of Operation of a Factory or Winery for the Manufacture of Concentrated Grape Must

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφέρειες, Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειών

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  5 έως 7

  Κόστος

  300.00
  -
  5100.00

  Εκτιμώμενος χρόνος

  Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

  6 ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά την έναρξη λειτουργίας εργοστασίου ή οινοποιείου για την παρασκευή συμπυκνωμένου γλεύκους από φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Απευθύνεται σε πολίτες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ

  Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Γνωστοποίηση Έναρξης Λειτουργίας Εργοστασίου ή Οινοποιείου για την Παρασκευή Συμπυκνωμένου Γλεύκους.


  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Ενδικοφανής Προσφυγή


     NACE

     • 11.02 Παραγωγή οίνου από σταφύλια

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Γνωστοποίηση Έναρξης Λειτουργίας Εργοστασίου ή Οινοποιείου για την Παρασκευή Συμπυκνωμένου Γλεύκους

       Γλώσσες παροχής

       Αγγλικά

       Τρόπος παροχής υπηρεσιών

       Εγκατάστασης

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (ψηφιακά)

        Τύπος

        Εξωστρεφής
        N1

        ,,,,


       • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική)
        • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

        Όχι Όχι

       • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

        Όχι Όχι

       • 3 Διοικητικές Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της δραστηριότητας, ο φορέας οφείλει να τηρεί στον χώρο της εγκατάστασης φάκελο με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά επικαιροποιημένα, τον οποίο επιδεικνύει στις αρμόδιες αρχές.


        Όχι Όχι

       • 1 Για την υποβολή της γνωστοποίησης απαιτείται η κατάθεση παράβολου. Τα επόμενα παράβολα καταβάλλονται και σε κάθε περίπτωση χορήγησης έγκρισης εγκατάστασης, για επέκταση ή εκσυγχρονισμό υπολογιζόμενα επί της αξίας και της ισχύος του μηχανολογικού εξοπλισμού της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού. 100 €

        Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

        Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

        Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

        Όχι

       • 2 Ισούται με το 30% του παραβόλου έγκρισης εγκατάστασης: Δείτε παρακάτω τη διακύμανση του παραβόλου: 0 €

        Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ


        Όχι

       • 3 α. Για δραστηριότητες των οποίων η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού είναι μέχρι και τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ και η ισχύς μέχρι 200 KW, καταβάλλεται παράβολο διακοσίων (200) ευρώ. 200 €

        Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

        Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

        Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

        Όχι

       • 4 β. Για δραστηριότητες των οποίων η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού είναι μέχρι εξακόσιες χιλιάδες (600.000) ευρώ και ισχύος μέχρι 400 KW, καταβάλλεται παράβολο τριακοσίων (300) ευρώ. 300 €

        Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

        Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

        Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

        Ναι

       • 3

       • 5 γ. Για δραστηριότητες των οποίων η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού είναι μέχρι ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ και ισχύος μέχρι 1.000 KW, καταβάλλεται παράβολο τετρακοσίων (400) ευρώ. 400 €

        Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

        Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

        Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

        Ναι

       • 3

       • 6 δ. Για δραστηριότητες των οποίων η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού είναι μέχρι δυο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ και ισχύος μέχρι 2.000 KW, καταβάλλεται παράβολο πεντακοσίων (500) ευρώ. 500 €

        Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

        Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

        Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

        Ναι

       • 3

       • 7 ε. Για δραστηριότητες των οποίων η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού είναι μέχρι τρία εκατομμύρια (3.000.000) ευρώ και ισχύος μέχρι 4.000 KW, καταβάλλεται παράβολο εξακοσίων (600) ευρώ. 600 €

        Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

        Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

        Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

        Ναι

       • 3

       • 8 στ. Για δραστηριότητες των οποίων η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού είναι άνω των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ και ισχύος άνω των 4.000 KW, καταβάλλεται παράβολο ίσο με το μηδέν τρία τοις χιλίοις (0,3‰) της αξίας του μηχανολογικού εξοπλισμού και όχι μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. 5000 €

        Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

        Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

        Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

        Ναι

       • 3

       • 1 Αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης. Βεβαίωση

        Αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης.

        Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 9703

       • 2 Άδεια εγκατάστασης (εφόσον απαιτείται). Άδεια

        Άδεια εγκατάστασης (εφόσον απαιτείται).

        Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης

        Όχι 4627

       • 3 Συνοπτική τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης, υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο κατά νόμο μηχανικό, με περιεχόμενο: - Τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο αποτυπώνονται οι κτηριακές εγκαταστάσεις και οι απαραίτητες πληροφορίες σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εντός του οικοπέδου. -Περιγραφή δραστηριότητας (παραγωγική διαδικασία, είδος πρώτων υλών και παραγόμενων προϊόντων, διάγραμμα ροής εκτελούμενων εργασιών, κ.λπ.). - Κάτοψη χώρου με ενδεικτική τοποθέτηση των μηχανημάτων εντός αυτού και κατάλογο των μηχανημάτων με την ένδειξη της ισχύος τους. Η αποτύπωση της τοποθέτησης γίνεται για λόγους υποστήριξης του ελέγχου και τυχόν παρεκκλίσεις στην αποτύπωση της τοποθέτησής τους στην κάτοψη δεν αποτελεί αντικείμενο κύρωσης, εφόσον δεν τίθεται θέμα ασφαλείας. Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

        Συνοπτική τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης, υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο κατά νόμο μηχανικό, με περιεχόμενο: - Τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο αποτυπώνονται οι κτηριακές εγκαταστάσεις και οι απαραίτητες πληροφορίες σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εντός του οικοπέδου. -Περιγραφή δραστηριότητας (παραγωγική διαδικασία, είδος πρώτων υλών και παραγόμενων προϊόντων, διάγραμμα ροής εκτελούμενων εργασιών, κ.λπ.). - Κάτοψη χώρου με ενδεικτική τοποθέτηση των μηχανημάτων εντός αυτού και κατάλογο των μηχανημάτων με την ένδειξη της ισχύος τους. Η αποτύπωση της τοποθέτησης γίνεται για λόγους υποστήριξης του ελέγχου και τυχόν παρεκκλίσεις στην αποτύπωση της τοποθέτησής τους στην κάτοψη δεν αποτελεί αντικείμενο κύρωσης, εφόσον δεν τίθεται θέμα ασφαλείας.

        Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 5768

       • 4 Υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού με την οποία βεβαιώνεται η στατική επάρκεια και η βιομηχανική-βιοτεχνική χρήση του κτηρίου, ότι δεν απαιτείται έκδοση νέας άδειας δόμησης ή τακτοποίηση ή νομιμοποίηση της κτηριακής εγκατάστασης, ότι η εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού έγινε σε χώρο κύριας χρήσης (όχι βοηθητικό ή κοινόχρηστο) και ότι είναι σύμφωνη με την τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης (προηγούμενο δικαιολογητικό) αναφέροντας με ρητή αναφορά της ημερομηνίας σφράγισής της. Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού με την οποία βεβαιώνεται η στατική επάρκεια και η βιομηχανική-βιοτεχνική χρήση του κτηρίου, ότι δεν απαιτείται έκδοση νέας άδειας δόμησης ή τακτοποίηση ή νομιμοποίηση της κτηριακής εγκατάστασης, ότι η εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού έγινε σε χώρο κύριας χρήσης (όχι βοηθητικό ή κοινόχρηστο) και ότι είναι σύμφωνη με την τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης (προηγούμενο δικαιολογητικό) αναφέροντας με ρητή αναφορά της ημερομηνίας σφράγισής της.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7320

       • 5 Άδεια Δόμησης, με το σύνολο των συνοδευτικών μελετών και σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν τακτοποιήσεων, ρυθμίσεων ή νομιμοποιήσεων αυθαίρετων κατασκευών, καθώς και των σχετικών βεβαιώσεων πληρωμής προστίμων. Άδεια δόμησης

        Άδεια Δόμησης, με το σύνολο των συνοδευτικών μελετών και σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν τακτοποιήσεων, ρυθμίσεων ή νομιμοποιήσεων αυθαίρετων κατασκευών, καθώς και των σχετικών βεβαιώσεων πληρωμής προστίμων.

        Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 2243

       • 6 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) ή απόφαση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ). Αποδεικτικό περιβαλλοντικής συμμόρφωσης

        Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) ή απόφαση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ).

        Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 9681

       • 7 Ειδικά (κατά περίπτωση απαιτούμενα) δικαιολογητικά: - Υπεύθυνη Δήλωση ανάθεσης-ανάληψης της επίβλεψης, λειτουργίας και συντήρησης της μονάδας από τον κάτοχό της και τον αρμόδιο κατά νόμο μηχανικό αντίστοιχα, όταν η συνολική κινητήρια ισχύς της μονάδας υπερβαίνει τα 59 kW (80 HP), ή συμβόλαιο συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού από τον κατασκευαστή με ανάληψη ευθύνης αναφορικά με την ορθή λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού. - Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση Φ15/οικ.1589/104/2006 (Β’90) , εφόσον απαιτείται. Σε περίπτωση ύπαρξης εγκατάστασης πετρελαιοειδών (υγρών καυσίμων) ή υγραερίου για τις λειτουργικές ανάγκες των μονάδων ισχύουν οι διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης της 28-6-1991 με στοιχεία ΦΕΚ 578Β’/1991 και της υπουργικής απόφασης Δ3/14858/1993 (Β’ 477) αντίστοιχα. - Πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ για τις δεξαμενές υγραερίου της μονάδας, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Δ3/14858/1993 (Β’ 477), άρθρο 3.3.13, εφόσον απαιτείται. - Πιστοποιητικό παραλαβής και πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ για τους ατμολέβητες της μονάδας, βάσει των άρθρων 5 και 9 της υπουργικής απόφασης 10735/651/2012 (Β’ 2656), εφόσον απαιτείται. - Άδεια χρήσης νερού, στην περίπτωση χρήσης νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση, εφόσον απαιτείται. - Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της παραγράφου 3 του άρθρου 3Α ν. 2244/1994 για τα εφεδρικά ηλεκτροπαραγωγό ζεύγη της μονάδας, εφόσον απαιτείται. - Έγκριση απότμησης-υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου ή έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή έγκριση εισόδου - εξόδου από την αρμόδια, για τη συντήρηση της οδού (ή των οδών) έμπροσθεν της μονάδας, Υπηρεσία, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση ή η είσοδος - έξοδος της εγκατάστασης εκτελέσθηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια - Άδεια χρήσης φυσικού αερίου, εφόσον απαιτείται. - Έγκριση για δραστηριότητες μεταποίησης τροφίμων και άλλων προϊόντων ζωικής προέλευσης, κατ` εφαρμογή των Κανονισμών 853/2004 (L 139) ή 183/2005 (L 35) ή 1069/2009 (L 300) - Άδεια κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας, εφόσον απαιτείται. Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

        Ειδικά (κατά περίπτωση απαιτούμενα) δικαιολογητικά:

        - Υπεύθυνη Δήλωση ανάθεσης-ανάληψης της επίβλεψης, λειτουργίας και συντήρησης της μονάδας από τον κάτοχό της και τον αρμόδιο κατά νόμο μηχανικό αντίστοιχα, όταν η συνολική κινητήρια ισχύς της μονάδας υπερβαίνει τα 59 kW (80 HP), ή συμβόλαιο συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού από τον κατασκευαστή με ανάληψη ευθύνης αναφορικά με την ορθή λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού.

        - Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση Φ15/οικ.1589/104/2006 (Β’90) , εφόσον απαιτείται. Σε περίπτωση ύπαρξης εγκατάστασης πετρελαιοειδών (υγρών καυσίμων) ή υγραερίου για τις λειτουργικές ανάγκες των μονάδων ισχύουν οι διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης της 28-6-1991 με στοιχεία ΦΕΚ 578Β’/1991 και της υπουργικής απόφασης Δ3/14858/1993 (Β’ 477) αντίστοιχα.


        - Πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ για τις δεξαμενές υγραερίου της μονάδας, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Δ3/14858/1993 (Β’ 477), άρθρο 3.3.13, εφόσον απαιτείται.

        - Πιστοποιητικό παραλαβής και πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ για τους ατμολέβητες της μονάδας, βάσει των άρθρων 5 και 9 της υπουργικής απόφασης 10735/651/2012 (Β’ 2656), εφόσον απαιτείται.

        - Άδεια χρήσης νερού, στην περίπτωση χρήσης νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση, εφόσον απαιτείται.


        - Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της παραγράφου 3 του άρθρου 3Α ν. 2244/1994 για τα εφεδρικά ηλεκτροπαραγωγό ζεύγη της μονάδας, εφόσον απαιτείται.

        - Έγκριση απότμησης-υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου ή έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή έγκριση εισόδου - εξόδου από την αρμόδια, για τη συντήρηση της οδού (ή των οδών) έμπροσθεν της μονάδας, Υπηρεσία, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση ή η είσοδος - έξοδος της εγκατάστασης εκτελέσθηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια - Άδεια χρήσης φυσικού αερίου, εφόσον απαιτείται.

        - Έγκριση για δραστηριότητες μεταποίησης τροφίμων και άλλων προϊόντων ζωικής προέλευσης, κατ` εφαρμογή των Κανονισμών 853/2004 (L 139) ή 183/2005 (L 35) ή 1069/2009 (L 300)

        - Άδεια κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας, εφόσον απαιτείται.

        Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Περιβαλλοντικές, Πολεοδομικές, Τεχνικές, Υγειονομικές

        Όχι 9102

       • Νόμος 4711 2020 145 Α

        Περιγραφή Τροποποίηση ν. 4442/2016.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100145

       • Νόμος 71, 72, 79 4549 2018 105 Α

        Περιγραφή Ειδικότερα : - Άρθρα 71, 79 - Τροποποίηση ν. 4442/ 2016 (αντικατάσταση άρθρου 17), - Άρθρο 72 τροποποίηση ν. 4442/2016 (τροποποίηση άρθρου 18, περί παραβόλων).

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100105

       • Νόμος 11,17, 25 4442 2016 230 Α

        Περιγραφή Άρθρο 11: Παράβολα, Άρθρο 17: Απλούστευση λειτουργίας μεταποιητικών δραστ/των τροφίμων και ποτών, Άρθρο 25: Κατάργηση άρθρου 2 της Υπουργικής Απόφασης 5045/116550/2015.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100230

       • Νόμος 2 4336 2015 94 Α

        Περιγραφή Παράγραφος Δ, Υποπαράγραφος Δ.11- Κατάργηση ΚΥΑ 11787/2011 (Διεκπεραίωση μέσω Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης).

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150100094

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1 14684/914/Φ15 2012 3533 Β

        Περιγραφή Καθορισμός παραβόλων του άρθρου 28 παρ. 4 του ν. 3982/2011 και καθορισμός αποζημίωσης των επιθεωρητών.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120203533

       • Υπουργική Απόφαση 1 64618/856/Φ15 2018 2278 Β

        Περιγραφή Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης 483/35/Φ.15/2012 (αντικατάσταση άρθρων 1 έως και 9).

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180202278

       • Υπουργική Απόφαση 483/35/Φ.15 2012 158 Β

        Περιγραφή Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄143), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120200158

       • Υπουργική Απόφαση 5045/116550 2015 2323 Β

        Περιγραφή Καθορισμός λεπτομερειών για την παραγωγή ανακαθαρισμένου συμπυκνωμένου γλεύκους σταφυλής/σακχάρου σταφυλής.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150202323

       • 1 Υποβολή γνωστοποίησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

        Σύνδεσμος https://notifybusiness.gov.gr/assets/index.html

        Περιγραφή Υποβολή γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4442/2016, μέσω του notifybusiness.gov.gr. Κάθε γνωστοποίηση που υποβάλλεται λαμβάνει αυτόματα αριθμό πρωτοκόλλου καθώς και μοναδικό αριθμό δήλωσης από το σύστημα. Ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει από το σύστημα αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης για τον φάκελο που τηρεί στην εγκατάσταση.

        Όχι Όχι


       • 2 Κοινοποίηση Γνωστοποίησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Έξοδος δεδομένων από λογισμικό

        Περιγραφή Μέχρι την πλήρη ενεργοποίηση της προσβασιμότητας όλων των εμπλεκόμενων αρχών, η Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας υποχρεούται να κοινοποιεί τη γνωστοποίηση εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών κατά περίπτωση στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, Υγειονομική Υπηρεσία, Χημική Υπηρεσία, Κτηνιατρική Αρχή, Διεύθυνση Υδάτων, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, περιφερειακή υπηρεσία του ΕΦΕΤ, Υπηρεσία Δόμησης, Υπηρεσία Περιβάλλοντος, Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων, περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών, και σε τυχόν άλλη αρχή κατά την κρίση της, προκειμένου αυτές να λάβουν γνώση περί της έναρξης λειτουργίας και να δύνανται να ασκούν τους κατά νόμο προβλεπόμενους ελέγχους.

        Όχι Ναι


       • NotifyBussiness

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.