Κοινοποίηση πληροφοριών για τα προϊόντα καπνού μέσω της EU CEG

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Αναθεώρηση ως προς 00:07, 10 Φεβρουαρίου 2023 από τον Api-bot (συζήτηση | συνεισφορές)
(διαφορά) ← Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεότερη αναθεώρηση → (διαφορά)
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση01a22301-1e93-4a88-97bc-3a6ac7d074af 618540

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ-ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  1

  Κόστος

  50

  Εκτιμώμενος χρόνος

  240 Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην υποβολή από τους κατασκευαστές και εισαγωγείς προϊόντων καπνού, κοινοποίησης για τα προϊόντα, μέσω της Κοινής Ευρωπαϊκής Πύλης EU CEG, πριν από την προβλεπόμενη διάθεσή τους στην αγορά, βάσει του ν. 4419/2016. Οι κατασκευαστές ή οι εισαγωγείς προϊόντων καπνού που κοινοποιούνται στην εγχώρια αγορά διαμέσω της EU CEG, θα πρέπει να καταβάλλουν παράβολο ύψους 50€, ανά προϊόν ή τροποποίησή του, για την παραλαβή, την αποθήκευση, τον χειρισμό, την ανάλυση και τη δημοσίευση των προβλεπόμενων εκ του νόμου πληροφοριών.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

  Παρατηρήσεις

  Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς νέων προϊόντων καπνού υποχρεούνται να υποβάλουν κοινοποίηση για κάθε τέτοιο προϊόν που προτίθενται να διαθέσουν στην ελληνική αγορά, μέσω της ευρωπαϊκής κοινής πύλης EU CEG, έξι (6) μήνες πριν από την προβλεπόμενη διάθεσή τους στην ελληνική αγορά.

  Το εκτυπωμένο παράβολο, σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες, υποβάλλεται στην Υπηρεσία (Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, Αριστοτέλους 19, ΤΚ 10433, Αθήνα, 1ος όροφος, email: exartiseis_b@moh.gov.gr) μόνο εφόσον έχει πληρωθεί.

  Όπως ορίζει η εγκύκλιος Δ2β/Γ.Π.οικ.7072/01-02-2021 "στο πεδίο «Πρόσθετα στοιχεία/Χώρα Προέλευσης» θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή για τη συμπλήρωση του κωδικού και της εμπορικής ονομασίας του προϊόντος για το οποίο πληρώνεται κάθε παράβολο, καθώς και την ονομασία της εταιρείας όπως δηλώνονται στην EUCEG, για την αποτελεσματικότερη αναζήτηση και πιστοποίηση από την Υπηρεσία της πληρωμής για κάθε προϊόν".

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση
  Τι θα χρειαστείτε

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Ενημέρωση Μητρώου, Κατάθεση ποσού

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Κοινοποίηση πληροφοριών για τα προϊόντα καπνού μέσω της EU CEG πριν τη διάθεσή τους στην εγχώρια αγορά. Παραλαβή, αποθήκευση, χειρισμός και ανάλυση των πληροφοριών από τον αρμόδιο φορέα

       Επίσημος τίτλος

       Κοινοποίηση , παραλαβή , αποθήκευση, χειρισμός και ανάλυση των πληροφοριών για τα προϊόντα καπνού


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

        Τύπος

        Αμφιστρεφής

        ,


       • 1 Παράβολο για προϊόντα καπνού 50 €

        Κωδικός e-παραβόλου 1379

        Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

        Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

        Είδος κόστους e-Παράβολο

        Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

        Όχι

       • 1 Απόδειξη καταβολής παραβόλου Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

        Απόδειξη καταβολής παραβόλου

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Για την παραλαβή, την αποθήκευση, τον χειρισμό, την ανάλυση και τη δημοσίευση των πληροφοριών που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 5 και την παράγραφο 2 του άρθρου 18 καθορίζεται παράβολο ύψους 50 ευρώ ανά προϊόν στους κατασκευαστές και εισαγωγείς. Τα εν λόγω παράβολα εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε., ν.δ. 354/ 1974, Α΄ 90) και αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού. Τα ανωτέρω ποσά μετά την εμφάνισή τους στα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού εγγράφονται ως πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας (ΚΑΕ 5117 ΕΦ 15-210).

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7053

       • Ευρωπαϊκή Οδηγία 40 2014

        Περιγραφή Για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 2001/37/ΕΚ

        Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014L0040-20150106&from=EN

       • Νόμος 35 4715 2020 149 Α

        Περιγραφή Κοινοποίηση νέων προϊόντων καπνού μέσω της ευρωπαϊκής κοινής πύλης EU CEG και σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης και Ελέγχου της κοινής ευρωπαϊκής πύλης EU CEG (αντικατάσταση του άρθρου 17 του ν.4419/2016). Έργο της εν λόγω Επιτροπής είναι στο εξής η διαρκής παρακολούθηση και ο έλεγχος των κοινοποιούμενων στην κοινή ευρωπαϊκή πύλη προϊόντων καπνού, που κυκλοφορούν ή πρόκειται να κυκλοφορήσουν στην ελληνική αγορά.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100149

       • Νόμος 5, 21, 25 4419 2016 174 Α

        Περιγραφή Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς προϊόντων καπνού υποβάλλουν στο αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου Υγείας, μέσω της Κοινής Ευρωπαϊκής Πύλης EU CEG (σε ειδικό μορφότυπο, βλ. εκτελεστική απόφαση 2015/2186) πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω προϊόντα. Για νέο ή τροποποιημένο προϊόν καπνού, οι πληροφορίες που απαιτούνται κατά το παρόν άρθρο υποβάλλονται πριν από τη διάθεση των εν λόγω προϊόντων στην αγορά. Για την παραλαβή, την αποθήκευση, τον χειρισμό, την ανάλυση και τη δημοσίευση των πληροφοριών που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 5 και την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του ν. 4419/2016, καθορίζεται παράβολο ύψους 50 ευρώ ανά προϊόν στους κατασκευαστές και εισαγωγείς.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100174

       • Εγκύκλιος Δ2β/46246 2021

        Περιγραφή Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Δ2β/Γ.Π. οικ. 29918/13-05-2021 (ΑΔΑ: ΩΞΥΠ465ΦΥΟ-ΦΨΟ) Εγκυκλίου

        Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%98%CE%A36465%CE%A6%CE%A5%CE%9F-%CE%A1%CE%9F%CE%9E

        ΑΔΑ 6ΘΣ6465ΦΥΟ-ΡΟΞ

       • Εγκύκλιος Δ2β/Γ.Π. οικ. 29918 2021

        Περιγραφή Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ2β/Γ.Π.οικ.7072/01.02.2021 (ΑΔΑ: ΩΑΑΥ465ΦΥΟ-4ΦΕ) Εγκυκλίου

        Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9E%CE%A5%CE%A0465%CE%A6%CE%A5%CE%9F-%CE%A6%CE%A8%CE%9F?inline=true

        ΑΔΑ ΩΞΥΠ465ΦΥΟ-ΦΨΟ

       • Εγκύκλιος Δ2β/Γ.Π.οικ.7072 2021

        Περιγραφή Ενημέρωση για την πληρωμή των ηλεκτρονικών παραβόλων του Ν. 4419/2016 σχετικά με την κοινοποίηση των προϊόντων καπνού και των ηλεκτρονικών τσιγάρων.

        Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%91%CE%91%CE%A5465%CE%A6%CE%A5%CE%9F-4%CE%A6%CE%95?inline=true

        ΑΔΑ ΩΑΑΥ465ΦΥΟ-4ΦΕ

       • 1 Κοινοποίηση των πληροφοριών που ορίζει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τα προιόντα καπνού, μέσω της Κοινής Ευρωπαϊκής Πύλης (EU CEG)


        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς προϊόντων καπνού υποβάλλουν στο αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Υγείας, σε ειδικό μορφότυπο, όπως ορίζεται στην εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ε.Ε.) 2015/2186 (ΕΕ L 312 της 25.11.2015) πληροφορίες ανά μάρκα και τύπο για τα προϊόντα καπνού, πριν από τη διάθεση των εν λόγω προϊόντων στην αγορά. Οι κοινοποιήσεις αυτές πραγματοποιούνται μέσω της Κοινής Ευρωπαϊκής Πύλης (EU CEG).

        Όχι Όχι


       • 2 Καταβολή του σχετικού παραβόλου για κάθε νέα κοινοποίηση που αφορά νέο προιόν ή ουσιώδη τροποποίηση


        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Για την παραλαβή, την αποθήκευση, τον χειρισμό, την ανάλυση και τη δημοσίευση των πληροφοριών που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 5 και την παράγραφο 2 του άρθρου 18 (ν. 4419/2016), καθορίζεται παράβολο ύψους 50 ευρώ ανά προϊόν στους κατασκευαστές και εισαγωγείς. Όπως ορίζει η εγκύκλιος Δ2β/Γ.Π.οικ.7072/01-02-2021 "στο πεδίο «Πρόσθετα στοιχεία/Χώρα Προέλευσης» θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή για τη συμπλήρωση του κωδικού και της εμπορικής ονομασίας του προϊόντος για το οποίο πληρώνεται κάθε παράβολο, καθώς και την ονομασία της εταιρείας όπως δηλώνονται στην EUCEG, για την αποτελεσματικότερη αναζήτηση και πιστοποίηση από την Υπηρεσία της πληρωμής για κάθε προϊόν".

        Όχι Όχι


       • 3 Υποβολή του εκτυπωμένου παραβόλου και της απόδειξης καταβολής του στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων


        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Το εκτυπωμένο παράβολο, σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες, υποβάλλεται στην Υπηρεσία είτε ταχυδρομικά, είτε με email (Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, Αριστοτέλους 19, ΤΚ 10433, Αθήνα, 1ος όροφος, email: exartiseis_b@moh.gov.gr) μόνο εφόσον έχει πληρωθεί.

        Όχι Όχι


       • 4 Έλεγχος της καταβολής και της εγκυρότητας του παραβόλου απο την αρμόδια υπηρεσία, καθώς και κάθε άλλου ζήτήματος αρμοδιότητάς της σχετικά με τις κοινοποιήσεις

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Αρμόδια Εθνική Αρχή για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από τις διατάξεις του ν. 4419/2016 είναι το Υπουργείο Υγείας (Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων). Όπως ορίζει η εγκύκλιος Δ2β/Γ.Π.οικ.7072/01-02-2021 "στο πεδίο «Πρόσθετα στοιχεία/Χώρα Προέλευσης» θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή για τη συμπλήρωση του κωδικού και της εμπορικής ονομασίας του προϊόντος για το οποίο πληρώνεται κάθε παράβολο, καθώς και η ονομασία της εταιρείας όπως δηλώνονται στην EUCEG για την αποτελεσματικότερη αναζήτηση και πιστοποίηση από την Υπηρεσία της πληρωμής για κάθε προϊόν".

        Όχι Όχι


       • 5 Τήρηση των υποχρεώσεων κοινοποίησης και καταβολής παραβόλου που προβλέπουν οι διατάξεις του ν.4419/2016

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


        Ναι Όχι


       • 6 Έλεγχος της Επιτροπής Παρακολούθησης και Ελέγχου της κοινής ευρωπαϊκής πύλης EU-CEG

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Η υφιστάμενη Επιτροπή Αξιολόγησης νέων προϊόντων καπνού μετονομάζεται σε Επιτροπή Παρακολούθησης και Ελέγχου της κοινής ευρωπαϊκής πύλης EU CEG. Έργο της εν λόγω Επιτροπής είναι στο εξής η διαρκής παρακολούθηση και ο έλεγχος των κοινοποιούμενων στην κοινή ευρωπαϊκή πύλη προϊόντων καπνού, που κυκλοφορούν ή πρόκειται να κυκλοφορήσουν στην ελληνική αγορά. Η Επιτροπή οφείλει εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την υποβολή της κοινοποίησης στην ευρωπαϊκή κοινή πύλη EU CEG να εξετάσει τα καταχωρημένα προϊόντα ως προς τη συμμόρφωσή τους με τις εκάστοτε προδιαγραφές και τους κανόνες προστασίας της δημόσιας υγείας και των καταναλωτών.

        Σημειώσεις Αναλυτικά το βήμα αυτό αναπτύσσεται σε διακριτή διαδικασία με τίτλο "Έλεγχος της Επιτροπής Παρακολούθησης και Ελέγχου της κοινής ευρωπαϊκής πύλης EU-CEG" (079643)

        Ναι Όχι


       • 7 Νόμιμη κυκλοφορία προϊόντος στην ελληνική αγορά, εκτός αν η Επιτροπή γνωμοδοτήσει εντός εξαμήνου την ανάκληση του προϊόντος


        Περιγραφή Όπως ορίζει ο ν. 4419/2016 "Οι αρμόδιες αρχές δεν απαγορεύουν ή δεν περιορίζουν τη διάθεση στην αγορά προϊόντων καπνού ή συναφών προϊόντων που συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος". Σύμφωνα με τον ν. 4715/2020 "Μετά από την παρέλευση του εξαμήνου από την υποβολή της κοινοποίησης των ελεγχόμενων προϊόντων στην ευρωπαϊκή κοινή πύλη EU CEG και ανεξάρτητα από την ολοκλήρωση ή μη της ως άνω περιγραφόμενης διαδικασίας (παρ. 6, αρ. 36, ν. 4715), τα προϊόντα αυτά κυκλοφορούν, τηρουμένων των λοιπών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, ελεύθερα στην ελληνική αγορά, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις.

        Ναι Ναι


       • 8 Μη τήρηση των υποχρεώσεων κοινοποίησης και καταβολής παραβόλου που προβλέπουν οι διατάξεις του ν.4419/2016

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


        Ναι Όχι


       • 9 Τα προϊόντα δε δύνανται να κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά


        Περιγραφή Όπως ορίζει ο ν. 4419/2016 "Δεν διατίθενται στην αγορά τα προϊόντα καπνού και τα συναφή προϊόντα που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος. Δεν διατίθενται στην αγορά προϊόντα καπνού και συναφή προϊόντα, εάν δεν τηρούνται οι υποχρεώσεις κοινοποίησης που προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος νόμου".

        Ναι Ναι


       • Πύλη ΕU CEG Πρόσβαση στην πύλη EU CEG μέσω European Commission's main authentication service (ECAS) "EU Login"       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.