Εκπρόθεσμη συμπλήρωση-υποβολή Δελτίου Απογραφής (ΔΑ) στρατευσίμων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηf302e693-d46e-4d49-a9fb-38f7d5af7727 821887

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΚΕΠ, Προξενεία, Στρατολογικές υπηρεσίες, ΓΕΕΘΑ/Β4 (Διεύθυνση Νομικού Σώματος)

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

  Αριθμός δικαιολογητικών

  3

  Κόστος

  0.00

  Εκτιμώμενος χρόνος

  50 Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην εκπρόθεσμη συμπλήρωση και υποβολή Δελτίου Απογραφής στρατευσίμου. Ειδικότερα, ισχύει ότι οι στρατεύσιμοι υποχρεούνται να συμπληρώνουν Δελτία Απογραφής (ΔΑ), στα οποία αναγράφουν με ακρίβεια τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση της στράτευσης και να καταθέτουν τα σχετικά δικαιολογητικά ή αποδεικτικά έγγραφα. Η διαδικασία απογραφής δύναται να πραγματοποιείται και εκπρόθεσμα (δηλαδή και μετά το πρώτο τρίμηνο του έτους, κατά το οποίο οι στρατεύσιμοι διανύουν το δέκατο ένατο έτος της ηλικίας τους) και έως την ημερομηνία που υποχρεούνται σε κατάταξη λόγω της αρχικής πρόσκλησης της κλάσης τους. Επιβάλλεται μηνιαία πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση σε όσους καταθέσουν εκπρόθεσμα ΔΑ και δίμηνη σε όσους δεν καταθέσουν ΔΑ μέχρι την ημερομηνία της αρχικής πρόσκλησης της κλάσης τους.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Παρατηρήσεις

  Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να γνωστοποιούν κατά την κατάθεση του Δελτίου Απογραφής τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (e-mail) και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου, προκειμένου να είναι δυνατή η άμεση ενημέρωσή τους αναφορικά με τις στρατολογικές τους υποχρεώσεις, ώστε να αποφευχθούν πιθανές συνέπειες από τη μη ενημέρωση (μη παραλαβή Σημειώματος Κατάταξης κλπ).

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση για την εκπρόθεσμη κατάθεση Δελτίου Απογραφής


  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Ενημέρωση Μητρώου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Εκπρόθεσμη συμπλήρωση-υποβολή Δελτίου Απογραφής (ΔΑ)


       Μητρώα που τηρούνται

       Αυτοματοποιημένο Σύστημα Στρατολογίας Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΥ- ΣΕΔ)

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά), email

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Εξωστρεφής


       • 1 Χρονικής προθεσμίας Να μην έχει πραγματοποιηθεί εμπρόθεσμα η διαδικασία απογραφής, (δηλαδή να έχει παρέλθει το πρώτο τρίμηνο του έτους, κατά το οποίο οι στρατεύσιμοι διανύουν το δέκατο ένατο έτος της ηλικίας τους) και να μην έχει παρέλθει η ημερομηνία αρχικής πρόσκλησης της κλάσης του για κατάταξη (π.χ. ο γεννηθείς το έτος 2004, ανήκει στην κλάση 2025 και απογράφεται εκπρόθεσμα μετά τις 31 Μαρ 2022 και έως την ημερομηνία αρχικής πρόσκλησης της κλάσης του).

        Όχι Όχι

       • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο ενδιαφερόμενος στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής θα πρέπει να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

        Όχι Όχι

       • 1 Δελτίο ταυτότητας ή ελληνικό διαβατήριο

        Δελτίο ταυτότητας ή ελληνικό διαβατήριο

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Η αναγραφή του αριθμού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, του ΑΦΜ, του ΑΜΚΑ και των στοιχείων επικοινωνίας (email, αριθμός κινητού τηλεφώνου) στο Δελτίο Απογραφής είναι υποχρεωτική.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 6866

       • 2 Βεβαίωση απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), η οποία εκδίδεται από την αρμόδια ΔΟΥ. Βεβαίωση

        Βεβαίωση απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), η οποία εκδίδεται από την αρμόδια ΔΟΥ.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Η αναγραφή του αριθμού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, του ΑΦΜ, του ΑΜΚΑ και των στοιχείων επικοινωνίας (email, αριθμός κινητού τηλεφώνου) στο Δελτίο Απογραφής είναι υποχρεωτική.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 9703

       • 3 Βεβαίωση ΑΜΚΑ, η οποία εκδίδεται από το δικτυακό τόπο www.amka.gr. Βεβαίωση

        Βεβαίωση ΑΜΚΑ, η οποία εκδίδεται από το δικτυακό τόπο www.amka.gr.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Η αναγραφή του αριθμού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, του ΑΦΜ, του ΑΜΚΑ και των στοιχείων επικοινωνίας (email, αριθμός κινητού τηλεφώνου) στο Δελτίο Απογραφής είναι υποχρεωτική.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 9703

       • Νόμος 10 3421 2005 302 Α
       • Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ. 429.1/47/354987Σ.2252/09-12-2013 ΚΥΑ Υπουργών Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη 2013 3176 Β

        Περιγραφή Ρύθμιση θεμάτων καταγραφής, στρατολογικής παρακολούθησης και απογραφής στρατευσίμων

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130203176

       • 1 Εκκίνηση διαδικασίας        Όχι Όχι


       • 2 Εκπρόθεσμη κατάθεση Δελτίου Απογραφής ηλεκτρονικά

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Η κατάθεση Δελτίου Απογραφής μπορεί να γίνει διαδικτυακά, μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της δημόσιας διοίκησης ΕΨΠ - gov.gr ή απευθείας στον σύνδεσμο https://www.stratologia.gr/el/taxis_login_redirect , με τη χρήση κωδικών taxisnet. Εναλλακτικά γίνεται μέσω email, είτε μέσω Προξενικής Αρχής (για τους διαμένοντες στο εξωτερικό), είτε μέσω ΚΕΠ (η εξυπηρέτηση από υπάλληλο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) πραγματοποιείται μέσω τηλεδιάσκεψης, για την οποία απαιτείται η προηγούμενη καταχώριση ψηφιακού ραντεβού στο myKEPlive).

        Σημειώσεις Αποδεικτικό κατάθεσης Δελτίου Απογραφής εκδίδεται από την ιστοσελίδα του Νομικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων, μέσω του πεδίου "Υπηρεσίες-Πληροφορίες"→"Πληροφορίες για την απογραφή μου" (https://www.stratologia.gr/el/enimerwsi_apografis), πληκτρολογώντας το Στρατιωτικό Αριθμό τους ή τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου ή τον Αριθμό του Δελτίου της Αστυνομικής Ταυτότητάς τους.

        Ναι Όχι


       • 3 Εκπρόθεσμη κατάθεση Δελτίου Απογραφής

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο


        Περιγραφή Εναλλακτικά, είναι δυνατή η υποβολή αιτήματος με αυτοπρόσωπη παρουσία του αιτούντος ή του νόμιμα εξουσιοδοτημένου προσώπου στη Στρατολογική Υπηρεσία.

        Σημειώσεις Αποδεικτικό κατάθεσης Δελτίου Απογραφής δεν εκδίδεται από τις Στρατολογικές Υπηρεσίες και τα ΚΕΠ, καθώς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το εκτυπώνουν από την ιστοσελίδα του Νομικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων, μέσω του πεδίου "Υπηρεσίες-Πληροφορίες"→"Πληροφορίες για την απογραφή μου" (https://www.stratologia.gr/el/enimerwsi_apografis), πληκτρολογώντας το Στρατιωτικό Αριθμό τους ή τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου ή τον Αριθμό του Δελτίου της Αστυνομικής Ταυτότητάς τους.

        Ναι Όχι


       • 4 Ενημέρωση Στρατολογικού Μητρώου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Καταχωρίζονται στο Στρατολογικό Μητρώο του δηλούντος τα δηλωθέντα στοιχεία, η μεταβολή της εκπρόθεσμης κατάθεσης ΔΑ, καθώς και η μηνιαία πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση.

        Όχι Ναι


       • Κατάθεση Δελτίου Απογραφής στρατευσίμων Πρόσβαση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της δημόσιας διοίκησης (ΕΨΠ - gov.gr).

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.