Διενέργεια Έκτακτης Επιθεώρησης από την Επιτροπή Υδατοδρομίων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Αναθεώρηση ως προς 18:24, 15 Μαρτίου 2023 από τον Api-bot (συζήτηση | συνεισφορές)
(διαφορά) ← Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεότερη αναθεώρηση → (διαφορά)
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηdef754a6-444a-4257-9edc-cf0eb16e3307 950367

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  0

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  20 Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην διενέργεια έκτακτης Επιθεώρησης από την Επιτροπή Υδατοδρομίων. Η Επιτροπή Υδατοδρομίων προβαίνει υποχρεωτικά στη διενέργεια έκτακτων επιθεωρήσεων των εν λειτουργία υδατοδρομίων κάθε φορά που καλείται εγγράφως από το Τμήμα Εναέριων Μεταφορών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μεταφορών.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ29)

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ


  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση
  Τι θα χρειαστείτε

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Παραγωγή εγγράφου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Έκτακτη Επιθεώρηση από την Επιτροπή Υδατοδρομίων

       Επίσημος τίτλος

       Διενέργεια Έκτακτης Επιθεώρησης από την Επιτροπή Υδατοδρομίων


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Εσωτερική

        Τρόπος υποβολής

        Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Αμφιστρεφής

        ,


       • 1 Διοικητικές Η Επιτροπή Υδατοδρομίων διενεργεί έκτακτη επιθεώρηση σε εν λειτουργία υδατοδρόμια, εφόσον ζητηθεί από τις Υπηρεσίες της παρ. Α1 του άρθρου 9 του ν. 4663/2020, όπως ισχύει.


        Όχι Όχι

       • 2 Διοικητικές Η Επιτροπή Υδατοδρομίων διενεργεί έκτακτη επιθεώρηση σε εν λειτουργία υδατοδρόμια, εφόσον ζητηθεί από τουλάχιστον δύο (2) μέλη της Επιτροπής.


        Όχι Όχι

       • 3 Διοικητικές Η Επιτροπή Υδατοδρομίων διενεργεί έκτακτη επιθεώρηση σε εν λειτουργία υδατοδρόμια, εφόσον ενημερωθεί εγγράφως για παραβάσεις του υδατοδρομίου που αφορούν στην παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4663/2020, όπως ισχύει σε σχέση με την χορηγηθείσα άδεια.


        Όχι Όχι

       • 4 Διοικητικές Η Επιτροπή Υδατοδρομίων διενεργεί έκτακτη επιθεώρηση σε εν λειτουργία υδατοδρόμια, εφόσον ενημερωθεί εγγράφως για παραβίαση των υποχρεώσεων του άρθρου 13 του ν. 4663/2020, όπως ισχύει και συντρέχει λόγος επιβολής του μέτρου της απαγόρευσης λειτουργίας ή ανάκλησης της άδειας υδατοδρομίου, σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4663/2020, όπως ισχύει.


        Όχι Όχι

       • 5 Διοικητικές Η Επιτροπή Υδατοδρομίων διενεργεί έκτακτη επιθεώρηση σε αδειοδοτημένο υδατοδρόμιο, για το οποίο έχει απαγορευτεί η λειτουργία του, βάσει της περίπτωσης δ΄, του άρθρου 7 της αριθμ. οικ. 20271/546/23-03-2020 (Β΄ 1494) υπουργικής απόφασης. Η Επιθεώρηση διενεργείται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη της απαγόρευσης, για να διαπιστωθεί αν έχει εκλείψει ο λόγος που οδήγησε σε αυτή.


        Όχι Όχι

       • Νόμος 11 4663 2020 30 Α

        Περιγραφή Η Επιτροπή Υδατοδρομίων προβαίνει υποχρεωτικά στη διενέργεια έκτακτων επιθεωρήσεων των εν λειτουργία υδατοδρομίων κάθε φορά που καλείται από το Τμήμα Εναέριων Μεταφορών, προς διασφάλιση της τήρησης των όρων λειτουργίας τους.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100030

       • Υπουργική Απόφαση οικ.20271/546 2020 1494 Β

        Περιγραφή Σύσταση και συγκρότηση της Επιτροπής Υδατοδρομίων και καθορισμός του έργου και των αρμοδιοτήτων της.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200201494

       • 1 Κλήση της Επιτροπής Υδατοδρομίων για τη διενέργεια έκτακτης επιθεώρησης.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Το Τμήμα Εναέριων Μεταφορών καλεί εγγράφως τα μέλη της Επιτροπής Υδατοδρομίων, τακτικά και αναπληρωματικά για τη διενέργεια έκτακτης επιθεώρησης και ελέγχου του υδατοδρομίου για τη διασφάλιση της τήρησης των όρων λειτουργίας του. Τα αναπληρωματικά μέλη καλούνται προς αναπλήρωση απόντων ή κωλυόμενων μελών του.

        Όχι Όχι


       • 2 Επιθεώρηση υδατοδρομίου.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Μετά από σχετική ειδοποίηση του Τμήματος Εναέριων Μεταφορών, η Επιτροπή Υδατοδρομίων προβαίνει σε επιθεώρηση και έλεγχο του υδατοδρομίου, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, προς διασφάλιση της τήρησης των όρων λειτουργίας του υδατοδρομίου. Οι έκτακτες επιθεωρήσεις διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 5 της αριθμ. οικ.20271/546/23-03-2020 (Β΄ 1494) υπουργικής απόφασης.

        Σημειώσεις Μέλη της Επιτροπής ορίζονται ως ακολούθως: α. Ένας (1) εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Εποπτείας Αεροναυτιλίας και Αεροδρομίων της Α.Π.Α., με τον αναπληρωτή του, ύστερα από πρόταση του Διοικητή της Α.Π.Α., β. ένας (1) εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Αεροπορικής Προστασίας και Προστασίας Περιβάλλοντος της Α.Π.Α., με τον αναπληρωτή του ύστερα από πρόταση του Διοικητή της Α.Π.Α, γ. ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με τον αναπληρωτή του, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, δ. ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με τον αναπληρωτή του, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Ο συντονισμός και η διοικητική υποστήριξη του έργου της Επιτροπής Υδατοδρομίων διενεργείται από το Τμήμα Εναέριων Μεταφορών.

        Όχι Όχι


       • 3 Σύνταξη Πορίσματος Επιθεώρησης Υδατοδρομίου.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η Επιτροπή Υδατοδρομίων, μετά τη διενέργεια της επιθεώρησης, συντάσσει το Πόρισμα Επιθεώρησης Υδατοδρομίου του Παραρτήματος Ι της αριθμ. οικ.20271/546/23-03-2020 (Β΄ 1494) υπουργικής απόφασης.

        Όχι Όχι


       • 4 Αποστολή Πορίσματος Επιθεώρησης Υδατοδρομίου στο Τμήμα Εναέριων Μεταφορών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η Επιτροπή Υδατοδρομίων αποστέλλει το Πόρισμα Επιθεώρησης Υδατοδρομίων, το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη διενέργεια της επιθεώρησης, στο Τμήμα Εναέριων Μεταφορών.

        Όχι Όχι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.