Ανατύπωση Διδακτικών Βιβλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση303f43e3-0a51-46b8-8b29-bf96f7b750ab 373693

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  0

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  60 Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά την ανατύπωση διδακτικών βιβλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

  Παρατηρήσεις

  Προηγείται εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Με σχετική εισήγηση του ΙΕΠ κατόπιν αιτήματος της Δ/νσης Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εκδίδεται Υπουργική απόφαση προς το Ι.Τ.Υ.Ε-Διόφαντος στην οποία ορίζεται ο κατάλογος των βιβλίων που θα διδαχθούν ανά μάθημα και τάξη στο επόμενο διδακτικό έτος.

  Διάρκεια Ισχύος

  1 Έτος

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατατίθεται από

  Φορείς του Δημοσίου

  Τίτλος

  Αίτηση/αίτημα προς το ΙΕΠ ανατύπωσης διδακτικών βιβλίων


  Τι θα χρειαστείτε

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Διδακτικά βιβλία Α/θμιας Εκπ/σης - σχολικά εγχειρίδια Τ.Υ. και Δ.Υ.Ε.Π. Α/θμιας Εκπ/σης

       Επίσημος τίτλος

       Διδακτικά βιβλία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

       Γλώσσες παροχής

       Ελληνικά

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Έναυσμα

        Εισήγηση

        Τρόπος υποβολής

        email

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Εσωστρεφής

        ,,,


       • 1 Αναπηρίας Αίτημα από αρμόδια Υπηρεσία προς ΙΕΠ για την ανατύπωση διδακτικών βιβλίων


        Όχι Όχι

       • Νόμος 60 1566 1985 167 Α

        Περιγραφή Διδακτικά βιβλία. Τα διδακτικά βιβλία γράφονται με βάση το αναλυτικά προγράμματα και τα προγράμματα σπουδών.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19850100167

       • Νόμος 7 2525 1997 188 Α
       • Νόμος 26 3879 2010 163 Α

        Περιγραφή Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ορίζονται Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π.). Στόχος των Ζ.Ε.Π. είναι η ισότιμη ένταξη όλων των μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100163

       • Νόμος 23 3966 2011 118 Α

        Περιγραφή Σκοπός και αρμοδιότητες του Ι.Τ.Υ.Ε Διόφαντος

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100118

       • 1 Αίτημα προς το ΙΕΠ με θέμα εισήγηση για την ανατύπωση των διδακτικών βιβλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


        Όχι Όχι


       • 2 Εισήγηση του ΙΕΠ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

        Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


        Όχι Όχι


       • 3 Έκδοση απόφασης που περιέχει των κατάλογο των διδακτικών βιβλίων σύμφωνα με την εισήγηση του ΙΕΠ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υφυπουργός

        Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

        Περιγραφή Εκδίδεται και αποστέλλεται στο ΙΤΥΕ Διόφαντος Απόφαση με τα εγκεκριμένα διδακτικά βιβλία με σκοπό την επανέκδοσή τους.

        Όχι Όχι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.