Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση9773e5aa-4601-4594-a414-3d51b8dab4b2 977354 Copy of Criminal Record

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Εισαγγελίες, ΚΕΠ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

  Αριθμός δικαιολογητικών

  0

  Κόστος

  0.00

  Εκτιμώμενος χρόνος

  Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην έκδοση Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου, η διάρκεια ισχύος του αντιγράφου είναι κατά κανόνα 3μηνη.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ

  Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

  Παρατηρήσεις

  Η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης και παραλαβή αντιγράφου Ποινικού Μητρώου πραγματοποιείται μέσω της πύλης https://www.ncris.gov.gr του έργου "Εθνικό Ποινικό Μητρώο" ή μέσω του gov.gr (https://www.gov.gr/upourgeia/upourgeio-dikaiosunes/dikaiosunes/antigrapho-poinikou-metroou).

  Υποβολή της αίτησης και παραλαβή αντιγράφου Ποινικού Μητρώου με φυσική παρουσία γίνεται μέσω των ΚΕΠ της χώρας, των Εισαγγελιών Πρωτοδικών της χώρας (Τμήμα Ποινικού Μητρώου) και την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης (Τμήμα Ποινικού Μητρώου).

  Εναλλακτικά, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να κλείσει ψηφιακό ραντεβού στο myKEPlive για να εξυπηρετηθεί από υπάλληλο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) μέσω τηλεδιάσκεψης.

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Υποβολή Αίτησης, απαραίτητα έγγραφα ταυτοποίησης και εξουσιοδότηση στην περίπτωση υποβολής της αίτησης από τρίτο πρόσωπο, επικυρωμένη από δημόσια διοικητική αρχή.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Άλλο

                   Εισαγγελέας Ποινικού Μητρώου
     

     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Άλλο

     NACE

     • 84.23 Δικαιοσύνη και δικαστικές δραστηριότητες

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Ποινικό μητρώο

       Επίσημος τίτλος

       Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά), Βιντεοκλήση

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,,


       • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

        Όχι Όχι

       • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Κατοχή κωδικών της πύλης https://www.ncris.gov.gr του έργου "Εθνικό Ποινικό Μητρώο".

        Eναλλακτική προϋπόθεση της 1

        Σύνδεσμος https://www.ncris.gov.gr/portal/page/portal/epm/epm main/ManageUser

        Ναι Ναι

       • Νόμος 568-575 4620 2019 96 Α

        Περιγραφή Κώδικας Ποινικής Δικονομίας

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100096

       • Προεδρικό Διάταγμα 35 2015 56 Α

        Περιγραφή Οργάνωση και λειτουργία υπηρεσιών Ποινικού Μητρώου

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150100056

       • Απόφαση ΔΙΑΔΠ/Α1/15016 2002 1049 Β

        Περιγραφή Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης και των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020201049

       • 1 Εκκίνηση της διαδικασίας        Όχι Όχι


       • 2 Ψηφιακή Υποβολή της Αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Υποβολή αίτησης μέσω του https://www.ncris.gov.gr και κωδικούς που δημιουργεί ο αιτών ή μέσω του https://www.gov.gr και κωδικούς TaxisNet.

        Ναι Όχι


       • 3 Υποβολή Αίτησης με φυσικό τρόπο

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Υποβολή αίτησης στο γκισέ από τον αιτούντα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή τρίτο που αποδεικνύει ότι έχει έννομο συμφέρον).

        Ναι Όχι


       • 4 Έλεγχος έννομου συμφέροντος / Πρωτοκόλληση αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Έλεγχος έννομου συμφέροντος / Πρωτοκόλληση αίτησης μέσω Πληροφοριακού Συστήματος "Εθνικό Ποινικό Μητρώο".

        Όχι Όχι


       • 5 Δρομολόγηση αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Δρομολόγηση σε αρμόδιο υπάλληλο για επεξεργασία.

        Όχι Όχι


       • 6 Έκδοση Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Έκδοση αντιγράφου μέσω Πληροφοριακού Συστήματος μετά από έλεγχο αρμόδιου χρήστη.

        Σημειώσεις Με την έκδοση του αντιγράφου Ποινικού Μητρώου, ο αιτών λαμβάνει SMS.

        Όχι Όχι


       • Αντίγραφο Ποινικού Mητρώου Πρόσβαση μέσω gov.gr
       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.